viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

 • Monitoring deklaracji wykonawcy. Raport z postępów na A1. Aktualizacja 17.08.2012

  17-08-2012

  We wtorek, 14 sierpnia br., GDDKiA wezwała wykonawcę do naprawy sytuacji na budowie dwóch kujawsko-pomorskich odcinków, w ramach kontraktowej klauzuli 15.1. Na prawie 30-kilometrowym odcinku Brzezie-Kowal, z prac określonych w wezwaniu, wykonanych zostało prawie 1,5 km łącznie prac zabezpieczających nasypy i zapewniających odpływ wody, tak, by uniemożliwić ponowne erodowanie. 16.08 rozpoczęło się ustawianie szpilek do układania masy bitumicznej na pierwszym odcinku.

 • Monitoring deklaracji wykonawcy. Raport z postępów na A1.

  16-08-2012
  Zgodnie z wtorkową deklaracją firmy SRB budującej trzy odcinki autostrady A1, kontynuowane są prace na obu kujawsko-pomorskich odcinkach. Rozpoczęła się tam również realizacja planu wskazanego przez GDDKiA w trybie klauzuli 15.1. Raporty z postępów prac będziemy zamieszczać na naszej stronie codziennie.
 • SRB obiecuje, że zbuduje A1. GDDKiA wzywa do realizacji konkretnego 7-dniowego planu

  14-08-2012
  Deklarację kontynuacji budowy wszystkich odcinków autostrady A1 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego, złożoną kilka tygodni temu, podtrzymała dziś firma SRB Civil Engineering Ltd podczas spotkań kierownictwa GDDKiA z właścicielami irlandzkiej firmy. W konsekwencji GDDKIA wystosowała do Wykonawcy wezwanie do zwiększenia mobilizacji i niezwłocznego wykonania najpilniejszych prac na dwóch zagrożonych odcinkach na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie w GDDKiA rozpoczęły pracę zespoły robocze analizujące roszczenia złożone przez Irlandczyków.
 • Decyzja dotycząca A1 po spotkaniu w poniedziałek

  10-08-2012

  Przyszłość budowy autostrady A1 Kowal-Brzezie przez obecnego wykonawcę, konsorcjum firm: SRB, John Sisk & Son Limited, PBG i Hydrobudowa będzie znana po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa GDDKiA z właścicielem firmy SRB, Panem Johnem Siskiem.

 • Pieniądze z gwarancji na A4 już na koncie Skarbu Państwa

  09-08-2012

  Ponad 22 mln złotych wpłynęły wczoraj na rzecz Skarbu Państwa, po uruchomieniu przez GDDKiA gwarancji należytego wykonania kontraktu na budowę autostrady A4 w. Rzeszów Zachód–w. Rzeszów Centralny wraz z drogą ekspresową S19 w. Świlcza–w. Rzeszów Zachodni zerwanego przez GDDKiA z winy Wykonawcy.

 • Kolejne dofinansowanie w ramach POIiŚ

  09-08-2012

  Już 39-ta umowa na dofinansowanie w ramach POIiŚ podpisana przez GDDKiA z CUPT.  W ramach podpisanej umowy współfinansowany będzie projekt „Budowa obwodnicy miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl” POIS.08.02.00-00-070/12.
  Całkowita wartość projektu wynosi 150 029 000,00 PLN, koszty kwalifikowalne projektu to 136 213 924,73 PLN, a dofinansowanie z UE wyniesie 115 781 836,02 PLN.

 • Jakość na inwestycjach pod stałym nadzorem. Podsumowujemy pierwsze półrocze.

  09-08-2012

  Nie wszyscy wykonawcy wyciągnęli wnioski. Jest co prawda lepiej z jakością na realizowanych inwestycjach drogowych, ale do sukcesu jeszcze długa droga. Prawie 16 procent wynosi bowiem wskaźnik „negatywnych” wyników za pierwsze półrocze tego roku. Założonym przez GDDKiA celem w zakresie systemu zarządzania jakością jest zaś osiągniecie poziomu poniżej 10 procent wyników negatywnych w całości wykonywanych próbek badawczych.

 • Ruszyło przyjmowanie wniosków od usługodawców i dostawców.

  07-08-2012

  W związku z wejściem w życie, w dniu 3 sierpnia br., ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. poz. 891), GDDKiA rozpoczęła weryfikację i przyjmowanie wniosków podwykonawców i usługodawców poszkodowanych przez generalnych wykonawców, a zgłoszonych w trybie tej ustawy.

 • Są wyniki badań laboratoryjnych na nasypach pod S2. Wykonawca usunie nieprawidłowości.

  02-08-2012

  Bezzwłoczne usunięcie materiałów niezgodnych ze specyfikacją, wydłużenie gwarancji oraz obniżenie wynagrodzenia wykonawcy - takie żądania postawiła GDDKiA po analizie badań laboratoryjnych nasypów drogowych na Południowej Obwodnicy Warszawy S2 (POWIII).

 • Układanie warstwy ścieralnej na autostradzie A2. Zamknięcie jednego pasa jezdni.

  02-08-2012

  Od godziny 22.00 w czwartek 2 sierpnia wdrożona zostanie organizacja ruchu umożliwiająca rozpoczęcie warstwy ścieralnej na lewej jezdni 30-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Skierniewicami a Łodzią. Prace potrwają około 4 tygodnie. W tym czasie lewa jezdnia będzie zamknięta, a ruch będzie odbywał się prawą jezdnią. Po wykonaniu warstwy ścieralnej na jedni lewej Wykonawca przystąpi do robót na jezdni prawej, dlatego też utrudnienia związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu będą trwały do połowy października 2012r.