viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

 • Z Wrocławia do Sycowa ekspresowo. Kolejny odcinek S8 otwarty.

  30-11-2012
  GDDKiA

  Dzięki udostępnionemu w piątek 25-kilometrowemu odcinkowi S8 z Oleśnicy do Sycowa kierowcy mają już do dyspozycji 55-kilometrową nowoczesną drogę szybkiego ruchu z Wrocława do do granicy województwa w Sycowie. Trasa została wybudowana w niespełna 2 lata za blisko 50% kosztorysu inwestorskiego.

 • Nie płacą swoich rachunków i nie zgadzają się na zapisy zabezpieczające podwykonawców.

  30-11-2012

  GDDKiA, biorąc pod uwagę fakt niepłacenia zobowiązań przez generalnych wykonawców swoim podwykonawcom zmieniła odpowiednie postanowienia umów z wykonawcami, zabezpieczające interesy podwykonawców, w tym usługodawców i dostawców. Niestety na skutek protestów wykonawców ich odwołań do KIO, KIO nie wyraziła zgody  na takie rozwiązanie nakazując zmianę tych postanowień.

 • Można już jeździć A4 na trasie Kraków-Tarnów

  29-11-2012
  GDDKiA

  Od czwartkowego popołudnia trasę z Krakowa do Tarnowa i z powrotem można pokonać autostradą. 57-kilometrowy odcinek A4 został udostępniony kierowcom, natychmiast po uzyskaniu przez GDDKiA potwierdzenia jej bezpieczeństwa.

 • Tydzień pełen nowych dróg - blisko 110 km do piątku

  28-11-2012
  Droga ekspresowa S8 Oleśnica-Syców, fot. Michał Nowakowski

  We wtorek (27 listopada) oddaliśmy do ruchu 15-kilometrową obwodnicę Żyrardowa. Do końca tygodnia (do 30 listopada włącznie) kierowcom udostępnimy kolejne niemal 100 km tras szybkiego ruchu, w tym dwa nowe odcinki autostradowe. Będzie to oznaczało, że w ciągu zaledwie 11 miesięcy kierowcy zyskali 650 km nowoczesnych tras.

 • Obwodnica Żyrardowa otwarta

  27-11-2012

  Tuż przed godz. 20.00 pierwsi kierowcy przejechali obwodnicą Żyrardowa.  

   

  Dzięki otwarciu obwodnicy Żyrardowa miasto odetchnie od uciążliwego ruchu tranzytowego. Ponadto kierowcy jadący autostradą A2 w kierunku Grójca, na węźle Wiskitki będą mogli wjechać na obwodnicę i tym samym skrócić czas przejazdu.

 • Bezpieczna infrastruktura drogowa: od pomysłu do eksploatacji Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu „Drogi Zaufania”

  24-11-2012
 • Kolejne jesienne refundacje z Komisji Europejskiej

  22-11-2012

  W listopadzie 2012 roku Komisja Europejska zrefundowała kwotę 2,060 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z PO IiŚ przyniosły już Polsce refundację na poziomie blisko 27,5 mld złotych od początku realizacji tego Programu, tj. od 2007 roku. Dostępna alokacja środków unijnych dla projektów realizowanych przez GDDKiA w PO Infrastruktura i Środowisko wynosi 7,99 mld euro w Priorytecie VI oraz 2,38 mld euro w Priorytecie VIII.

 • Błąd wykonawcy przyczyną obniżenia jezdni na Południowej Obwodnicy Gdańska

  21-11-2012
  W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji zamieszczonej w „Pulsie Biznesu” oświadczamy, że zarzuty dotyczące budowy Południowej Obwodnicy Gdańska nie znajdują potwierdzenia w faktach. Przyczyną obniżenia niwelety na odcinku ok. 20 metrów drogi ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska był błąd wykonawcy – Bilfingera Bergera Budownictwo SA (jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie internetowej – obniżenie niwelety było związane z niedostatecznym zagęszczeniem nasypu w miejscu zdemontowanego stanowiska do nasuwania estakady). To zostało potwierdzone w wyniku szczegółowych, specjalistycznych badań, które dodatkowo wskazały na ukrywanie przez wykonawcę zjawiska osiadania tego krótkiego odcinka w trakcie realizowanych prac. Nie miało to żadnego związku z opracowanym przez Transprojekt Gdański projektem trasy.
 • Nie będzie żadnej blokady kont GDDKIA. Zapowiedź Rzeczpospolitej nieprawdziwa.

  21-11-2012

  Generalnej Dyrekcji NIE grozi blokada kont przez komornika. Nie ma ani takiej konieczności, bo GDDKIA realizuje WSZYSTKIE swoje zobowiązania, nie ma też takiej możliwości prawnej. Wydany przez sąd nakaz zapłaty wynagrodzenia poszkodowanej przez SRB Spółce Inżynieria Polska jest nieprawomocnym wyrokiem, nie uwzględniającym faktu, że do GDDKIA zgłosiły się firmy (dalsi podwykonawcy), którym Inżyniera Polska zalega z płatnościami.

 • 44 mln zł gwarancji dla Skarbu Państwa zgodnie z prawem. Wniosek SIAC oddalony przez sąd.

  20-11-2012

  Sąd okręgowy nie dopuścił do zablokowania wypłaty i oddalił w całości wniosek SIAC Construction Ltd. Wykonawca, który budował m.in. A4 Tarnów - Dębica chciał wstrzymania wypłat na prawie 44 mln zł z gwarancji należytego wykonania.