viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

 • Autostradowa Obwodnica Rzeszowa już otwarta

  10-09-2012
  GDDKiA

  Mapa drogowa Polski powiększyła się dzisiaj o kolejne 15 kilometrów tras szybkiego ruchu. Bezkolizyjna obwodnica Rzeszowa dołączyła do ponad 250 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad oddanych od początku roku do użytku kierowców. To kolejna inwestycja, która powstała przy wykorzystaniu środków unijnych.

 • Audyty BRD przeprowadzane przez GDDKiA zgodne z prawem

  07-09-2012

  Wszyscy audytorzy BRD zatrudnieni w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mają wymagane ustawą zaświadczenia, a wykonywane przez nich audyty są prawidłowe.

 • Umowy na A1 wypowiedziane przez GDDKiA

  06-09-2012
  Autostrada A1 Toruń-Stryków

  Przez najbliższe 3 lata żaden ze współkonsorcjantów budujących dotąd autostradę A1 w województwie kujawsko-pomorskim nie będzie mógł startować w przetargach ogłaszanych przez GDDKiA. Dziś GDDKiA wypowiedziała polsko-irlandzkiemu konsorcjum dwie umowy na budowę trzech odcinków A1 od Torunia do Kowala.

 • Zmiany w organizacji ruchu na odcinku A autostrady A2

  04-09-2012

  5. września zmieni się organizacja ruchu na odcinku A autostrady A2. Zostanie otwarta jezdnia północna (do Poznania), na której została ułożona ostatnia warstwa nawierzchni, dzięki czemu wprowadzony zostanie tu ruch ciężarowy. Zamknięta dla ruchu będzie natomiast jezdnia południowa (do Warszawy).
   

 • Kolejne 120 km dróg ekspresowych z dofinansowaniem unijnym

  03-09-2012

  31 sierpnia 2012 roku GDDKiA podpisała umowy o dofinansowanie na odcinkach: S8 w. Walichnowy - Łódź (A1)” oraz na S14 obw. Pabianic. Wartość dofinansowania obu tych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 3,5 mld zł.

 • Trwają prace wykończeniowe na autostradzie A2. Od wtorku kolejne zmiany w organizacji ruchu.

  31-08-2012

  We wtorek 4 września nastąpią zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A2. Na odcinku C – pomiędzy Grodziskiem a Bolimowem wdrożona zostanie organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu jednej jezdni w kierunku Warszawy. Kierowcy będą się poruszali w obu kierunkach drugą nitką. W tym czasie wykonawca będzie realizował roboty wykończeniowe. Będą to m.in:
   - budowa ekranów dźwiękochłonnych,
   - roboty wykończeniowe na obiektach mostowych,
   - budowa wjazdów awaryjnych oraz wjazdów i wyjazdów MOP,
   - wykonanie elementów BRD i oznakowania drogi,
   - inne roboty związane z dokończeniem kontraktu.

 • Brak porozumienia konsorcjum spowoduje wypowiedzenie umowy na A1

  31-08-2012

  Do poniedziałku GDDKiA czeka na porozumienie konsorcjum budującego A1 w Kujawsko-Pomorskiem, pozwalające na podpisanie ugody w sprawie kontynuacji budowy autostrady A1.

  Brak tego porozumienia oraz brak wypełnienia warunków wzywających wykonawcę do poprawy spowoduje konieczność wypowiedzenia przez zamawiającego umowy na budowę odcinka Brzezie – Kowal czyli kontraktu, na którym liderem jest upadła spółka PBG.

  Tymczasem na odcinku Czerniewice – Brzezie, czyli tam gdzie liderem jest irlandzka firma SRB dziś ma się rozpocząć układanie masy bitumicznej, co jest kluczowym asortymentem robót na tym odcinku i co zostało wskazane przez zamawiającego w wezwaniu do poprawy.

 • A2 także na wschód od Warszawy. Autostradowa obwodnica Mińska Mazowieckiego otwarta

  29-08-2012
  Pierwszy samochód na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Fot. Małgorzata Tarnowska

  Od dziś kierowcy mogą korzystać z ponad 20-kilometrowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która skróci czas podróży o ponad pół godziny. To pierwszy odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy. Trasa w przyszłości stanie się częścią ciągu projektowanej autostrady A2 aż do granicy w Kukurykach.

 • GDDKIA spłaca zobowiązania nierzetelnych wykonawców

  28-08-2012

  Już ponad dwustu przedsiębiorców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę i dostawy na budowy z winy nierzetelnych generalnych wykonawców, złożyło do GDDKiA wnioski o zapłatę blisko 94 mln zł.  Usługodawcy i dostawcy otrzymają pieniądze po pozytywnym zweryfikowaniu wykonanych przez nich prac na danym kontrakcie. Pierwsze zaliczki powinny być wypłacone przed końcem października.

 • 21 dni na zgłoszenie należności

  24-08-2012

  Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace nie zostały zaspokojone przez Wykonawców mają 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie, co w kilku oddziałach GDDKiA nastąpiło dzisiaj, na składanie zgłoszeń należności wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z Ustawą o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. z 03.08.2012 poz.891).