viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

 • Czas na porozumienie z bankami. Kolejne wezwania do naprawy dla konsorcjum budującego A1.

  23-08-2012

  Wciąż nie zakończyły się wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy firmami, tworzącymi konsorcjum budujące odcinki autostrady A1 w województwie kujawsko-pomorskim, po ogłoszeniu upadłości przez dotychczasowego lidera – firmę PBG. Konsorcjum nie doszło też wciąż do porozumienia z syndykiem masy upadłościowej oraz z kredytującymi konsorcjum bankami.

 • Monitoring deklaracji wykonawcy. Raport z postępów na A1. Aktualizacja 22.08.2012

  22-08-2012

  Mimo wezwania 15.1 i określenia 7-dniowego terminu realizacji, na blisko 30-kilometrowym odcinku Brzezie-Kowal wykonane zostało zaledwie 3,5 km łącznie prac zabezpieczających nasypy i zapewniających odpływ wody tak, by uniemożliwić ponowne erodowanie.
  Z kolei na odcinku Czerniewice-Brzezie Wykonawca miał do ułożenia na odcinku 2,5 km warstwy podbudowy bitumicznej co wykonał w około 30%.

 • Naprawa nasypu na S7 w okolicach Miłomłyna zakończona. Ruch odbywa się dwiema jezdniami

  22-08-2012

  Zakończyła się naprawa nasypu na drodze ekspresowej S7 w okolicach Miłomłyna. Po zakończeniu niezbędnych procedur odbioru robót naprawczych, w godzinach popołudniowych rozpoczęło się przekładanie  ruchu na obie jezdnie. Po godzinie 18.00 cały, ponad 36-kilometrowy odcinek od Pasłęka do Miłomłyna został udostępniony kierowcom w układzie dwujezdniowym.

 • Lipcowe refundacje z Komisji Europejskiej

  22-08-2012

  W lipcu 2012 roku Komisja Europejska zrefundowała kwotę 2,117 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z POIiŚ przyniosły już Polsce refundację na poziomie blisko 23,5 mld złotych od początku realizacji tego Programu, tj. od 2007 roku. Dostępna alokacja środków unijnych dla projektów realizowanych przez GDDKiA w PO Infrastruktura i Środowisko wynosi 7,99 mld euro w Priorytecie VI oraz 2,38 mld euro w Priorytecie VIII.

 • KIO potwierdza decyzję GDDKIA

  21-08-2012

  Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Alpine Bau od decyzji GDDKiA wykluczającej tego wykonawcę z postępowania na kontynuację projektowania i budowy odcinka trasy S8 Opacz-Paszków. Zdaniem Izby okoliczności leżące u podstaw odstąpienia od umowy mieszczą się w ramach poważnego wykroczenia zawodowego.

 • Jutro mija termin wezwania do naprawy na autostradzie A1. Wykonawca A1 nie wywiązuje się ze zobowiązań

  21-08-2012

  Mimo złożonej 14.08.2012 r. deklaracji wykonawca budowy kujawsko-pomorskich odcinków autostrady A1 nie wykonuje zadań określonych w wezwaniu 15.1 wystosowanym przez GDDKiA. Określony w wezwaniu termin na realizację mija 22.08.2012.

 • Monitoring deklaracji wykonawcy. Raport z postępów na A1. Aktualizacja 20.08.2012

  20-08-2012

  Mimo wezwania 15.1 i określenia 7-dniowego terminu na blisko 30-kilometrowym odcinku Brzezie-Kowal wykonane zostało zaledwie 3,5 km łącznie prac zabezpieczających nasypy i zapewniających odpływ wody tak, by uniemożliwić ponowne erodowanie.
  Nie rozpoczęły się natomiast prace w zakresie m.in.:
  - przygotowania do betonowania 6 obiektów;
  - zabetonowania 4 obiektów w zakresie ustroju nośnego;
  - zgłoszenia kierowników robót mostowych
  - złożenia harmonogramu oraz programu naprawczego w zakresie spękań.
  Wykonawca do dziś nie przedstawił tez programu naprawczego dla odcinka Czerniewice
  – Brzezie uwzględniającego rozpoczęcie prac w systemie dwuzmianowym oraz przyjęcie organizacji pracy zapewniającej wykonanie robót na dostępnych odcinkach. Rozpoczął jedynie układanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na 1 i 2 odc. autostrady.

 • Miliard dla Skarbu Państwa

  20-08-2012

  W niecałe 13 miesięcy system viaToll wygenerował ponad 1 mld zł na rzecz Skarbu Państwa. Cel został osiągnięty, spełniły się zakładane prognozy. System generuje coraz większe wpływy i systematycznie się powiększa.

 • GDDKiA monitoruje prace na A2. Wykonawcy pracują na odcinkach A i C.

  20-08-2012

  Na odc. A autostrady A2 ułożono już ponad 70% warstwy ścieralnej na jezdni lewej, poza tym na ukończeniu jest montaż ekranów dźwiękochłonnych. Na odc. C trwa budowa węzła Wiskitki, dróg równoległych i lokalnych. Wszystkie roboty odbywają się „pod ruchem”.

 • Monitoring deklaracji wykonawcy. Raport z postępów na A1. Aktualizacja 18.08.2012

  18-08-2012

  We wtorek, 14 sierpnia br., GDDKiA wezwała wykonawcę do naprawy sytuacji na budowie dwóch kujawsko-pomorskich odcinków, w ramach kontraktowej klauzuli 15.1.
  Na blisko 30-kilometrowym odcinku Brzezie-Kowal, z prac określonych w wezwaniu, wykonanych zostało prawie 3,5 km łącznie prac zabezpieczających nasypy i zapewniających odpływ wody tak, by uniemożliwić ponowne erodowanie.