viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

 • Raport z prac na autostradzie A4 - 29.11.2013

  29-11-2013

  W minionym tygodniu na odcinku autostrady A4 w. Przemyśl – Korczowa zakończono  wykonywanie: podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS oraz warstwy ścieralnej SMA. Rozpoczęto także wykonywanie oznakowania poziomego.

  Na odcinku w. Rzeszów Wschód – w. Jarosław Zachód, wykonawca wykonywał warstwę ścieralną SMA na DK4 oraz prowadził prace związane z zagęszczaniem i wzmacnianiem nasypów autostradowych.

 • Duże zaangażowanie na A1 - raport z budowy z 29.11.2013

  29-11-2013

  W minionym tygodniu na budowie autostrady A1 ułożono kolejnych 5 km warstwy ścieralnej i prowadzono też dalsze prace przy montażu ekranów akustycznych, siatek ogrodzeniowych i barier ochronnych. Rozpoczęto też intensywne prace przy montażu bramownic i oznakowania pionowego na węzłach i trasie głównej. Dziś zostanie włączone oświetlenie na węźle Czerniewice.

 • Przetarg na „brakujące ogniwo” S8

  27-11-2013
  Mapa odc. S8 granica woj.-Zambrów
 • Kto dokończy prace na autostradzie A1?

  27-11-2013

  Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dokończenie prac na łódzkim odcinku autostrady A1. Przewiduje on kontynuacje robót na węźle Kutno Wschód (A1/DK92), a także dokończenie prac na MOP-ach: Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód. Przewidziane kontraktem prace obejmą także budowę Stacji Poboru Opłat (SPO) na węźle oraz chodników, zjazdów, zatok i parkingów na MOP-ach. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie komfort podróżowania autostradą A1 i poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Kutna. Dotychczas kierowcy jadący tzw. stara trasą, czyli DK 92 chcąc podróżować w kierunku Gdańska autostradą A1 musieli dojechać do węzła Kutno Północ (A1/DK 60) przez centrum miasta. Po dokończeniu prac na węźle Kutno Wschód, będą to mogli uczynić bez konieczności przejazdu przez miasto. Dokończenie i przekazanie do użytkowania obu MOP-ów w Krzyżanowie umożliwi natomiast wypoczynek podróżnym pokonującym długą trasę autostradą. W przyszłości na obu MOP-ach będzie można także zatankować paliwo, a na MOP-ie Krzyżanów Wschód (w kierunku Gdańska) zostanie również wybudowany hotel.

 • Duże zainteresowanie budową kolejnego odcinka drogi S5

  27-11-2013

  Osiemnastu wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do dalszego etapu przetargu na budowę drogi S5 Poznań –Wrocław odc. Radomicko- Kaczkowo etap I Radomicko – Leszno Płd.  Wśród zainteresowanych są firmy polskie, z krajów Unii Europejskiej oraz Turcji.  Następny etap przetargu to zaproszenie do składania ofert cenowych.  Po zakończeniu I etapu przetargu – wstępnej kwalifikacji – Oddział zaprosi  wybranych wykonawców do składania ofert cenowych. Poza ceną na wybór wykonawcy będą miały wpływ termin realizacji i okres gwarancji. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III  kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w drugiej połowie  2017 roku.

 • Komunikat na temat warunków na drogach krajowych w Polsce

  25-11-2013

  STAN NA 27.11.2013 r.

  godz. 06:00

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

  Na sieci dróg krajowych pracuje 189 pojazdów do zimowego utrzymania.

 • Na A4 zakończono wykonywanie zasypek przy obiektach na węźle Wierzbna - cotygodniowy raport z A4 (22.11.2013)

  22-11-2013

  W ostatnim tygodniu zakończono wykonywanie zasypek przy obiektach na węźle Wierzbna oraz montowano bariery energochłonne na drodze krajowej nr 4. Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy w znacznym zakresie prowadzono prace bitumiczne. Na trzech obiektach mostowych ułożono warstwę asfaltu oraz położono kolejne warstwy podbudowy WMS w ciągu głównym.

 • Kolejne kilometry warstwy wiążącej i ścieralnej na A1 - cotygodniowy raport z A1 (22.11.2013)

  22-11-2013

  W minionym tygodniu na budowanej autostradzie ułożono kolejnych 6 km warstwy wiążącej i ponad 2 km warstwy ścieralnej, a część prac ziemnych jest na ukończeniu. Nowi strategiczni podwykonawcy, Mota-Engil i Warbud, będą odpowiedzialni za wykonanie 24 obiektów inżynierskich na odcinku Stryków-Tuszyn.

 • Kto dokończy S5 po Alpinie?

  20-11-2013

  Trzy oferty wpłynęły na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5. Najniższa  oferta na 244,5 mln zł, to kwota o 32% niższa od kosztorysu inwestorskiego. Pierwotny wykonawca inwestycji, firma Alpine Bau - przestał wywiązywać się ze zobowiązań kontraktowych i GDDKiA była zmuszona odstąpić w czerwcu 2013 r. od umowy na realizację tego zadania. Po szczegółowej inwentaryzacji placu budowy określono zakres prac, który będzie obejmował dokończenie inwestycji w zakresie budowy S5. W odrębnym postępowaniu udzielono zamówienia na dokończenie budowy obwodnicy Rawicza w ciągu dk 36 - tę drogę już 16 września udostępniono kierowcom.

 • Pięć odcinków świętokrzyskich dróg krajowych ma nową nawierzchnię

  20-11-2013
  Kolejne pięć odcinków dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego o łącznej długości 15 km ma nową nawierzchnię. Zakończyły się tegoroczne remonty prowadzone na drogach krajowych. Ich łączny koszt to około 12 mln złotych. Na odcinkach z nową nawierzchnią i z nowym oznakowaniem poziomym poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo.