viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

 • Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowców

  30-10-2013
  GDDKiA

  Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać już z nowego, 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. To kolejne kilometry na sieci nowych dróg szybkiego ruchu Podkarpacia. Całą autostradą A4 przejedziemy z końcem 2014 roku.

 • Kolejny przetarg - S8 na Podlasiu

  30-10-2013
  GDDKiA

  Przetarg na kolejny fragment drogi ekspresowej S8 na Podlasiu, od Mężenina do Jeżewa ogłosiła dzisiaj GDDKiA. Miesiąc wcześniej ruszył przetarg na sąsiedni odcinek od obw. Zambrowa do Mężenina. Tym samym trwa właśnie wybór wykonawców dla całego, brakującego odcinka ”eski” pomiędzy istniejącą obwodnicą Zambrowa, a odcinkiem Jeżewo –Białystok (w sumie 29,66 km.).

 • Ciąg dalszy ekspresowych przetargów - S5 pod Poznaniem

  30-10-2013

  Ogłoszone dzisiaj postępowanie na odcinek od Poznania do Wronczyna to I-szy krok do połączenia ekspresowej „piątki” z autostradą  A2. Zakończenie budowy i oddanie do ruchu 16-kilometrowej drogi ekspresowej S5 posiadającej 2 jezdnie, po dwa pasy ruchu plus pasy awaryjne, planowane jest na rok 2017.

 • System viaTOLL wdrażany prawidłowo

  29-10-2013

  Wdrożenie systemu viaTOLL na polskich drogach umożliwiło zlikwidowanie nieefektywnego systemu winietowego. Ponadto uzyskano zaplanowane przychody oraz stworzono warunki do wdrożenia Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Tak wdrożenie sieci viaTOLL podsumowuje Najwyższa Izba Kontroli.

  Poniżej stanowisko MTBiGM ws działania systemu viaToll:

 • Kolejne 37 kilometrów A4 udostępnione dla kierowców w dniu jutrzejszym

  29-10-2013

  Od Dębicy do węzła Rzeszów Zachód 32,75 kilometra, a od w. Rzeszów Zachód do w. Rzeszów Północ – 4 km.

  Dwa nowe odcinki A4 to alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 4 pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Autostrada przejmie ruch tranzytowy dzięki czemu zmniejszy się ruch na DK4. Na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ zakończyły się prace zasadnicze na ciągu głównym autostrady.

 • Unreliable Contractors not fond of EU Rules

  29-10-2013

  Poland’s consistent conformity created by the European Commission has been considered as a drawback in a report by two journalists of the Reuters. However, audits performed by the EC and Poland’s controlling institutions, as well as reports delivered by international consulting companies have all stated otherwise. “Polish road construction market does not create obstacles for potential foreign contractors” – says this year’s special report of the European Court of Auditors in “Are EU funds under the Coherence Policy being spent on roads properly?” (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_05/SR13_05_PL.PDF), which presents the results of audits of 24 road projects co-financed by EU funds in Poland, Germany, Spain and Greece. Within the last 5 years 13 audits have been performed by the European Court of Auditors at the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA). All of them were concluded with no significant reservations.

 • Unijne zasady nie w smak nierzetelnym wykonawcom

  28-10-2013

  English version

  Konsekwentne stosowanie się Polski do zasad ustalonych przez Komisję Europejską zostało  negatywnie ocenione w raporcie dwojga dziennikarzy piszących dla Agencji Reuters. Coś skrajnie odmiennego mówią natomiast kontrole Komisji Europejskiej, polskich instytucji kontrolnych czy raporty międzynarodowych firm doradczych. Polski rynek nie stwarza ograniczeń dla potencjalnych wykonawców zagranicznych - wynika z tegorocznego sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego "Czy fundusze UE w ramach polityki spójności zostały dobrze wydane na drogi?", które przedstawia efekty kontroli 24 projektów drogowych współfinansowanych z funduszy UE w Polsce, Niemczech, Grecji i Hiszpanii. ETO przeprowadziło w GDDKIA 13 kontroli w ciągu ostatnich 5 lat. Wszystkie zakończyły się bez znaczących uwag.

 • Węzeł Pustynia jeszcze w tym miesiącu - cotygodniowy raport z A4 25.10.2013

  25-10-2013

  Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy trwają prace wykończeniowe na węźle Pustynia (malowanie oznakowania poziomego, montaż znaków, oświetlenia), planowane oddanie węzła do ruchu przewidziano na koniec miesiąca. W minionym tygodniu na autostradzie kontynuowano układanie warstwy wiążącej WMS z asfaltu na trasie głównej oraz ułożono 3900[m2] warstwy ścieralnej SMA na węźle Pustynia (plac PWP). Prace prowadzono na 21 obiektach mostowych, w branżach kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych.

 • Kolejne kilometry „ścieralnej” na A1 - cotygodniowy raport z A1 25.10.2013

  25-10-2013

  W minionym tygodniu na budowanej autostradzie od Czerniewic do Kowala ułożono kolejnych 20 km warstwy ścieralnej i prowadzono dalsze prace związane z malowaniem oznakowania poziomego. GDDKiA uzyskała też pozwolenie na użytkowanie dwóch wiaduktów drogowych biegnących nad autostradą A1 w okolicach Włocławka.

  Od 18 do 24 października wykonawca prowadził dalsze prace na trasie głównej a także roboty branżowe związane z wykonywaniem robót ziemnych i uzupełnianiem warstw nasypów, które wykonane są na poszczególnych odcinkach w ponad 80 i 90 procentach. Realizowano też dalsze prace przy montażu ekranów przeciwolśnieniowych i siatek ogrodzeniowych a także prowadzono hydroobsiew skarp i rowów. Wykonywano próby wodne na istniejących kanałach głównych, studniach, przykanalikach i wpustach a także kontynuowano inspekcje nadzoru przyrodniczego.

 • Komisja Europejska zamknęła postępowanie skargowe

  25-10-2013

  Wyjaśnienia przekazane przez stronę Polską do Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem o zamknięcie postępowania w sprawie domniemanego naruszenia przepisów unijnych w dziedzinie zamówień publicznych zakończyły się pomyślnie dla GDDKiA. Postępowanie KE , dotycząca rzekomo nieuprawnionego zastosowania przez nas trybu (tzw. z wolnej ręki) w postępowaniach na wybór wykonawców odcinków A i C autostrady A2 zostało tym samym zamknięte co oznacza, że GDDKiA, jako zamawiający działała zgodnie z prawem i z należytą starannością.