viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPraca w GDDKiA - poza KSC

03-09-2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta GDDKiA Oddział w Olsztynie

Dyrektor Oddziału GDDKiA poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko laboranta w Zespole Gruntów i Geotechniki Wydziału Technologii-Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Olsztynie.

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

 1. Olsztyn w siedzibie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Olsztynie, ul. Sokola 4B, 11-041 Olsztyn, oraz na terenie inwestycji drogowych  na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i na terenie sąsiednich województw.
 2. Ełk w siedzibie Rejonu przy ul. Kolonia 1 oraz na terenie inwestycji drogowych  na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i na terenie sąsiednich województw.

 

 

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach Kodeksu pracy) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stanowisko może być finansowane ze środków UE w ramach PT POIiŚ,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • prowadzenie samochodu służbowego (kat. B: busy, terenowe),
 • dyspozycyjność, możliwe odbywanie tygodniowych wyjazdów służbowych na terenie kraju w ramach delegacji,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 • narażenie substancje chemiczne, praca pod ruchem, praca z głośnymi urządzeniami, dźwiganie ciężarów.

  Pracownikom oferujemy:

  •   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  •   dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  •   trzynaste wynagrodzenie,
  •   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
  •   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
  •   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
  •   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
  •   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

·        praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

·        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

·        praca w terenie i laboratorium,

·        budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyłącznie budynek Laboratorium Drogowe posiada windę dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 1. Wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne w celu określenia przydatności tych gruntów do robót ziemnych oraz oceny warunków gruntowo wodnych terenu.
 2. Wspólnie z innymi członkami Zespołu Gruntów i Geotechniki analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i terenowych w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami.
 3. Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzania badań laboratoryjnych.
 4. Wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami.
 5. Monitoruje sprawność techniczną oraz dokonuje konserwacji sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu w celu zapewnienia ciągłości, poprawności i terminowości pomiarów.
 6. Współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych.
 7. Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje próby laboratoryjne w celu właściwego ich nadzorowania.
 8. Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole w celu zapewnienia pomocy przy wykonywaniu tych zadań.
 9. Bierze udział w opiniowaniu projektów i specyfikacji.
 10. Sporządza dokumentacje geotechniczne i opracowuje dokumentacje techniczno-laboratoryjne.
 11. Wykonuje obowiązki zgodnie z wdrożonym w laboratorium Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Prawo jazdy kat. „B”.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe z zakresu geologii, geotechniki lub budownictwa,
 • Prawo jazdy kat. „B+E”, kat. „C”
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych, znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025. Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.
 • 1 rok doświadczenia w obszarze zagadnień związanych z geologią i geotechniką, technologią budowy dróg lub administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje, zaświadczenia, certyfikaty, zakresy obowiązków, świadectwa pracy).

 

 

Termin składania dokumentów:

21/09/2020

 

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

Aleja Warszawska 89

10 – 083 Olsztyn

(z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy: Laborant ZGiG T-1”)

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o ewentualnych metodach naboru- decyzja do Komisji:

·        I etap - analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym – metoda obowiązkowa.

·        II etap - test z wiedzy ogólnej (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne) – decyzja Komisji.

·        III etap - rozmowa kwalifikacyjna do 5 kandydatów (pytania specjalistyczne).

·        IV etap wybór kandydata spośród 2 najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację z II i III etapu naboru.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: olsztyn.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521-28-29