INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Oddziałyzamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIŚ

05-12-2017

Sprzedaż kostki betonowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,

Rejon w Kępnie z siedzibą przy ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż:

 

Zadanie nr I    - kostka betonowa „domino” gr. 8 cm kolor szary w ilości 250,03 m2

                           netto 250,03 m2 x 8,13 zł za 1 m2 = 2 032,74 zł

                          brutto 250,03 m2 x 10,0 zł za 1 m2 = 2 500,30 zł

Zadanie nr II   - kostka betonowa „domino” gr. 8 cm kolor szary w ilości 266,17 m2

                           netto 266,17 m2 x 8,13 zł za 1 m2 = 2 163,96 zł

                          brutto 266,17 m2 x 10,00 zł za 1 m2 = 2 661,70 zł

Zadanie nr III - kostka betonowa „domino” gr. 6 cm kolor szary w ilości 285,60 m2

                           netto 285,60 m2 x 7,32 zł za 1 m2 = 2 090,59 zł

                          brutto 285,60 m2 x 9,00 zł za 1 m2 = 2 570,40 zł

Zadanie nr IV - kostka betonowa „domino” gr. 6 cm kolor szary w ilości 288,00 m2

                           netto 288,00 m2 x 7,32 zł za 1 m2 = 2 108,16 zł

                          brutto 288,00 m2 x 9,00 zł za 1 m2 = 2 592,00 zł

Zadanie nr V   - kostka betonowa „domino” gr. 6 cm kolor szary w ilości 312,34 m2

                           netto 312,34 m2 x 7,32 zł za 1 m2 = 2 286,33 zł

                          brutto 312,34 m2 x 9,00 zł za 1 m2 = 2 811,06 zł

Zadanie nr VI  - kostka betonowa „domino” gr. 6 cm kolor szary w ilości 316,80 m2

                           netto 316,80 m2 x 7,32 zł za 1 m2 = 2 318,98 zł

                          brutto 316,80 m2 x 9,00 zł za 1 m2 = 2 851,20 zł

Zadanie nr VII- kostka betonowa „domino” gr. 6 cm kolor szary w ilości 240,60 m2

                           netto 240,60 m2 x 7,32 zł za 1 m2 = 1 761,19 zł

                          brutto 240,60 m2 x 9,00 zł za 1 m2 = 2 165,40 zł

 

Termin i miejsce składania ofert: siedziba Sprzedającego w Kępnie, dnia 20.12.2017r o godzinie 09:45.

Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Sprzedającego w Kępnie, dnia 20.12.2017r o godzinie 10:00.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

Przedmiot przetargu można oglądać na plac Obwodu Drogowego w Ostrzeszowie, ul. Wojska Polskiego 36A po uprzednim skonsultowaniu się z pracownikiem OD tel. 608 018 586 w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  • Zadanie nr I – wadium      250,00 zł
  • Zadanie nr II – wadium     260,00 zł
  • Zadanie nr III – wadium    250,00 zł
  • Zadanie nr IV – wadium    260,00 zł
  • Zadanie nr V – wadium     280,00 zł
  • Zadanie nr VI – wadium    285,00 zł
  • Zadanie nr VII – wadium   200,00 zł

 

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku

Gospodarstwa Krajowego nr 57 1130 1088 0001 3088 4690 0002.

 

OFERTA POWINNA:

- zawierać imię i nazwisko lub nazwę, oraz siedzibę oferenta.

- zawierać cenę oferowaną za przedmiot sprzedaży.

- zawierać dowód wpłacenia wadium.

- zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Rejon w Kępnie, ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno

Oferta na sprzedaż kostki betonowej Zadanie nr ……..

Nie otwierać przed dniem 20.12.2017, godz. 10:00”

 

Koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Oferenta.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta najwcześniej 28.12.2017r.