viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamowienie z dnia 30.08.2019

  30-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Obsługa kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Rejonu w Inowrocławiu – w Latkowie

 • Zamówienie z dnia 28.08.2019

  28-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  „Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – Nadzór Inwestorski w branży Sanitarnej, Elektroenergetycznej, Teletechnicznej

 • Zamówienie z dnia 23.08.2019

  23-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Wyznaczenie wartości wojskowej klasy obciążeń MLC dla 3 obiektów mostowych nad Autostradą A1 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Zamówienie z dnia 16.08.2019

  16-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Wymiana kotła grzewczego w istniejącej kotłowni olejowej w budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Młyńcu wraz ze świadczeniem usług serwisowych i konserwacyjnych w okresie gwarancji.

 • Zamówienie z dnia 14.08.2019

  14-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Zabezpieczenie uszkodzonych dylatacji blokowych na wiadukcie drogowym nad linią kolejową w ciągu drogi ekspresowej S-10 w jej km 2+194 (południowa obwodnica Torunia) poprzez rozbiórkę urządzenia i wypełnienie szczeliny materiałem jak dla dylatacji bitumicznych.

 • Zamówienie z dnia 09.08.2019 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  09-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi kurierskie na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

 • Zamówienie z dnia 07.08.2019

  07-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Przeglądy okresowe oraz bieżące usuwanie awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, z podziałem na części.

 • Zamówienie z dnia 01.08.2019 (2)

  01-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  „Prace remontowe w zakresie wykonania poawaryjnej naprawy odcinka sieci wodociągowej, CO i kanalizacyjnej w obrębie budynków Rejonu we Włocławku”.

 • Zamówienie z dnia 01.08.2019 (1)

  01-08-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Wymiana wkładki w urządzeniu dylatacyjnym – na wiadukcie drogowym nad drogą ekspresową S-5b w jej km 2+202 (obwodnica Szubina) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia w m. Szubin.

 • Zamówienie z dnia 31.07.2019

  31-07-2019

  Przedmiot zamówienia:

  „Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w m. Ostaszewo” – nadzór inwestorski w branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.