viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 21.03.2019

  21-03-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Naprawa koleinomierza firmy infraTest nr seryjny: 2036711 będącego na wyposażeniu Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg- Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, ul. Nowotoruńska 31

 • Ogłoszenie z dnia 15.03.2019

  15-03-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ustawienie stacji pogodowych w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 20+970 i 22+400 – projekt wykonawczy branży elektrycznej”.

 • Zamówienie z dnia 08.03.2019

  08-03-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Wywóz gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych z nieruchomości Zamawiającego, tj. Laboratorium Drogowego, ul. Nowotoruńska 31 w Bydgoszczy"

 • Zamówienie z dnia 14.02.2019

  14-02-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Pomiar pochylenia terenu na stanowiskach ważenia pojazdów zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Zamówienie z dnia 06.02.2019 (2)

  06-02-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Przegląd, regulacja i konserwacja układów: jezdnego, hamulcowego, wodnego i sprężonego powietrza przyczepki oraz systemowej instalacji samochodu. Przegląd elektroniki pokładowej i czujników tensometrycznych zestawu pomiarowego SRT-3 oraz dostawa 3 opon pomiarowych PIARC dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego Oddziału w Bydgoszczy, ul. Nowotoruńska 31

 • Zamówienie z dnia 06.02.2019

  06-02-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: “Umocnienie skarp i dna rowu oraz skarp i terenu pod obiektami mostowymi w ciągu autostrady A-1 od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ”

 • Zamówienie z dnia 05.02.2019

  05-02-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do jednostek terenowych GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w ilości 200 Mg

 • Zamówienie z dnia 04.02.2019

  04-02-2019

  Przedmiot zamówienia:

  "Przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV nad drogą krajową nr 62 w m. Kobylniki"-Nadzór Inwestorski

 • Zamówienie z dnia 31.01.2019

  31-01-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych i obiektów, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, w następującym zakresie:

  • zadanie 1 – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Autostrady A1 na odcinku węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817;

  • zadanie 2 – odprowadzanie do ziemi ścieków socjalno-bytowych ze Stacji Poboru Opłat w Kowalu oczyszczonych na oczyszczalni ścieków, przy Autostradzie A1.

   

  Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na poszczególne zadania.

 • Zamówienie z dnia 30.01.2019

  30-01-2019

  Przedmiot zamówienia:

  "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim o chodnik na odcinku Brześć Kujawski-Falborek - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - Nadzór Inwestorski