INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 08.08.2017 (2)

  08-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Poprawa stanu i zagospodarowania powierzchni przejść dla zwierząt – herpetofauny w ramach poprawy ich funkcjonalności. Prace zlokalizowane w ciągu odcinka autostrady A-1 od km 151+900 (węzeł Toruń Południe) do km 244+300 (węzeł Kutno Północ)”.

 • Zamówienie z dnia 08.08.2017 (1)

  08-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie pomiarów ruchu w ekranach dróg płatnych na terenie Oddziału w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania bezpośrednich pomiarów ruchu w wyznaczonych punktach pomiarowych zgodnie z wykazami punktów oraz metodami wskazanymi przez Zamawiającego w Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. na drogach krajowych oraz Zasadach przeprowadzenia całodobowych pomiarów ruchu w ekranach dróg płatnych w roku 2017, które stanowią załącznik do OPZ. Pomiary w punktach wyznaczonych na autostradzie A1 i drodze ekspresowej S10a (obwodnica Torunia) m.in. ze względów bezpieczeństwa należy wykonać przy pomocy kamer wideo. W przypadku pozostałych punktów Wykonawca ma dowolność sposobu prowadzenia pomiaru, przy czym zalecane jest zastosowanie wideorejestracji.

 • Zamówienie z dnia 03.08.2017 (2)

  03-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Roboty remontowo – budowlane na terenie siedzib Obwodów Drogowych w Latkowie i Strzelnie.

 • Zamówienie z dnia 03.08.2017

  03-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Sukcesywne wykonanie operatów szacunkowych związanych z realizowaną przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy inwestycją drogową pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko – pomorskiego”.

 • Zamówienie z dnia 01.08.2017 (3)

  01-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Odbudowa i umocnienie skarpy na obiekcie PG-198A w km 241+180 autostrady A-1”

 • Zamówienie z dnia 01.08.2017 (2)

  01-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Odbudowa i umocnienie skarp i rowów pod obiektem WD-199 w km 242+600 autostrady A-1”

 • Zamówienie z dnia 01.08.2017 (1)

  01-08-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Rozbudowa lekkiej płyty dynamicznej HMP LFG4

 • Zamówienie z dnia 31.07.2017

  31-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wsparcie informatyczne Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

 • Zamówienie z dnia 27.07.2017

  27-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „Prace remontowe w pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowym Rejonu we Włocławku oraz łazienek w Obwodzie Drogowym w Odolionie”.

 • Zamówienie z dnia 24.07.2017

  24-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na remont węzła cieplnego w budynku przy ul. Polnej 113 w Toruniu.