viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 03.02.2020

  03-02-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Usługa opróżniania i transportu wraz z dostarczeniem do oczyszczalni ścieków nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie nieruchomości przy ulicy Żytniej 16 w Ciechocinku (obiekt socjalny).

 • Zamówienie z dni 23.01.2020 (2)

  23-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Wykonanie prac zabezpieczających branży gazowej na budowie odcinków:

  - 1 S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km,

  - 2 S5 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km."

 • Zamówienie z dnia 23.01.2020 (1)

  23-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Przedstawienie oferty cenowej na geotkaninę o gramaturze powyżej 150 g/m2 oraz o klasie wytrzymałości minimum GRK = 3 celem zabezpieczenia powierzchni 1600 m2 oraz szpilki lub kołki do jej mocowania na skarpach nasypu dla zadania pn.: „Projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części:

  Cześć1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”, oraz „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na części:

  Część 2 „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Zamówienie obejmuje wybranie rodzaju materiału o wystarczających parametrach w celu zabezpieczenia skarp przed zasiedlaniem się ptaków z gatunku Jaskółka brzegówka oraz dostawę materiału do Rejonu GDDKiA w Świeciu, Obwód Drogowy nr 1, ul. Łąkowa 1, 86-100 Świecie. W kosztorysie winno się określić wystarczającą ilość zakładu i szpilek/ kołków. Proszę o dołączenie do oferty karty technicznej wybranego rozwiązania.

 • Zamówienie z dnia 22.01.2020 (2)

  22-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast dla wybranych odcinków dróg krajowych i obiektów, będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w następującym zakresie:

  1. Zadanie 1 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi S10a od km 0+000 do 2+195, gm. Wielka Nieszawka;

  2. Zadanie 2 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 305+187 w m. Tama Brodzka, gm. Brodnica;

  3. Zadanie 3 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 15 (z terenu ulicy 23 stycznia) w m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie;

  4. Zadanie 4 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 96 łączącej węzeł Turzno na Autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 od km 0+000 do km 1+586;

  5. Zadanie 5 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 10 od km 234+914 do 239+255 w m. Nakło n. Notecią;

  6. Zadanie 6 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 56 w km 0+691 do 0+721 w m. Koronowo;

  7. Zadanie 7 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 62 od km 13+644 do km 13+712 w m. Kruszwica;

  8. Zadanie 8 – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 16 (odcinek Grudziądz – Iława) od km 29+600 do 40+507.

   

  Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na poszczególne zadania.

 • Zamówienie z dnia 22.01.2020

  22-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej 6 i ul. Nowotoruńskiej 31.

 • Zamówienie z dnia 20.01.2020

  20-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Monitoring jakości wód opadowych odprowadzanych z drogi ekspresowej S-5 oraz wód podziemnych w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Czyżkówko”

 • Zamówienie z dnia 16.01.2020

  16-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi w zakresie mycia zewnętrznego karoserii i utrzymania czystości wewnątrz oraz czyszczenia tapicerki pojazdów służbowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy.

 • Zamówienie z dnia 09.01.2020

  09-01-2020

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi w zakresie mycia zewnętrznego karoserii i utrzymania czystości wewnątrz oraz czyszczenia tapicerki pojazdów służbowych będących w posiadaniu GDDKiA O/BY Rejonu we Włocławku.

 • Zamówienie z dnia 19.12.2019

  19-12-2019

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa prasy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2019(2)

  16-12-2019

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO