INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZamówienia wyłączone spod ustawy Pzp poza POIiŚ

 • Zamówienie z dnia 20.07.2017

  20-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Remont pomieszczeń w OD nr 1 w Toruniu (korytarz wewnętrzny na III piętrze, klatka schodowa, drzwi wejściowe do budynku), remont rampy do załadunku soli oraz naprawa dachu na budynku portierni w OD nr 2 w Młyńcu - obiekty administrowane przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu.

 • Zamówienie z dnia 19.07.2017

  19-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z przęseł nr 6, 7 i 8 wiaduktu nad linią kolejową PKP w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 197+441 (ul. Poznańska) w miejscowości Inowrocław"

 • Zamówienie z dnia 17.07.2017

  17-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wymiana drenów poprzecznych wraz z wymianą warstwy ścieralnej na obiekcie mostowym przez rz. Mątawę na DK16 w miejscowości Dragacz w km 1+280.

 • Zamówienie z dnia 13.07.2017

  13-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Remonty obiektów zaplecza technicznego administrowanych przez Rejon w Świeciu.

 • Zamówienie z dnia 07.07.2017

  07-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie klasyfikacji jakościowo wymiarowej oraz wywartościowanie pozyskanego drewna w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego"

  Na potrzeby niniejszego zamówienie dokonano podziału na:

   

  Część I:

  Zadanie 1 - Odcinek 1 S-5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km

  Zadanie 2 - Odcinek 2 S-5 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km

  Zadanie 4 - Odcinek 4 S-5 od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km

   

  Część II:

  Zadanie 5 - Odcinek 5 S-5 od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km

  Zadanie 6 - Odcinek 7 S-5 od węzła Jaroszewo (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km

 • Zamówienie z dnia 06.07.2017

  06-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Prace remontowe w pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowym Rejonu we Włocławku oraz łazienek w Obwodzie Drogowym w Odolionie.

 • Zamówienie z dnia 04.07.2017

  04-07-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Wsparcie merytoryczne Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy.

 • Zamówienie z dnia 28.06.2017

  28-06-2017

  Przedmiot zamówienia:

  „ Prace remontowe magazynu soli na placu zimowego utrzymania dróg w Przydatkach Gołaszewskich i w Obwodzie Drogowym w Odolionie ”.

 • Zamówienie z dnia 27.06.2017

  27-06-2017

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji projektowej i zobowiązanie do pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 91 wraz z budową przepustu w miejsce mostu przez rzekę Ochnia w miejscowości Kamienna

 • Zamówienie z dnia 14.06.2017 (2)

  14-06-2017

  Przedmiot zamówienia:

  I. 1. odtworzenie/wznowienie przebiegu granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 15 w obrębie geodezyjnym Gniewkowo z działkami: nr 475/9 i nr 475/10;

  2. odtworzenie/wznowienie przebiegu granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 55 w obrębie Świerkocin gmina Grudziądz z działkami: nr 299/1, 300 i 301/5;

  3. odtworzenie/wznowienie przebiegu granic nieruchomości Obwodu Drogowego w Warlubiu tj. działek nr 110/1 i nr 110/2.

   

  II. Podziały geodezyjne 12 nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy (zgodnie z załącznikiem);