viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAPunkty informacji drogowej

Punkty Informacji Drogowej

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.

 

Kilka tysięcy osób pracuje podczas zimy przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych znajdujących się w administracji GDDKiA. Do ich dyspozycji jest około 2300 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe, a także 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok 430 tys. ton.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 000 km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Wykonywane są, co do zasady przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi oddziały GDDKiA zawarły umowy na utrzymanie całej sieci.

 

Przewidujemy, że sezonie zimowym 2018/2019 do zimowego utrzymania zużytych może zostać:

 • 474 tys. ton soli drogowej,
 • 3,7 tys. ton chlorku wapnia,
 • 71 tys. ton materiałów uszorstniających

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2018/2019 będzie utrzymywana w okresie zimowym w następujących standardach: 

 • w standardzie I - około 4,5 tys. km GDDKiA 
 • w standardzie II - około 11,0 tys. km
 • w standardzie III - około 1,8 tys. km
 • w standardzie V - około 1,6 tys. km

 

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne, niweczące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne, więc mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

 

Kierowco - chcesz przejechać - przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia - niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym. 

 

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów! Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącymi pojazdami.

 

PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

 • o aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
 • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
 • o aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
 • o stanie budowy dróg krajowych i autostradach.

Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny!

Punkt Informacji Drogowej w Centralii GDDKiA:

Tel.: 19 111 /W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej/
 

oraz 22 375 86 95 / 22 375 86 96

Terenowe Punkty Informacji Drogowej GDDKiA:

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
PID: 22 209 23 66
fax: 22 810 94 14

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 
PID (71) 320 98 18

fax  (71) 320 98 19

Oddział w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
tel. (91) 432 53 00
PID tel.(91) 432 53 14

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
tel. (42) 233 96 00

PID tel. (42) 233 96 96

Rejon w Gdańsku

Obwód Drogowy Matarnia

ul. Budowlanych 70

80-298 Gdańsk

tel. (58) 342 68 30

fax. (58) 342 68 28

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. (81) 532 70 61
PID tel. (081) 532 85 82
Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
tel.(89) 521 28 00
PID tel. (89) 521 28 64

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
PID tel. (77) 456 50 58,

 

Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. (85) 664 58 00
PID tel.(85) 664 58 20
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice
tel. (32) 258 62 81
PID tel. (32) 259 67 06
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-078 Zielona Góra
tel. (68) 327 10 68
PID tel. (68) 320 25 47
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. (41) 345 74 31
PID tel. (41) 366 39 36
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
tel. (61) 866 88 21
PID tel. (61) 866 58 34
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. (12) 412 16 44
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
tel. (52) 323 45 00
PID tel. (52) 323 45 11
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-111 Rzeszów
tel. (17) 853 40 71 do 74
PID tel. (17) 852 08 15