Oddział Olsztyn

 

Oddział Olsztyn

viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakres działalności

Zakres działalności

Wykaz badań prowadzonych przez Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

GDDKiA Oddział w Olsztynie

 

Zakres obowiązywania systemu zarządzania oraz należących do niego uregulowań obejmuje działalność badawczą objętą zakresem akredytacji AB 1483

Badania nie wymienione w Wykazie mogą zostać wykonane po uzgodnieniu z WT-LD

Uwaga! Badania ujęte w zakresie akredytacji wyróżniono kolorem żółtym oraz oznaczono symbolem (A)

Metody obliczeniowe realizowane na podstawie badań akredytowanych wyróżniono kolorem zielonym

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych T-1.1

  

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego (A)

PN-EN 12697-1:2012 p. B.1.2.

Oznaczenie składu ziarnowego (A)

PN-EN 12697-2+A1:2008

Gęstość w wodzie (A)

Metoda A (objętościowa)

PN-EN 12697-5:2010+PN-EN 12697-5: 2010 /AC 2012 p. 9.2

Gęstość objętościowa (A)

Metoda B

PN-EN 12697-6:2012 p.9.3

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-8:2005 p.4.

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni wypełnionej lepiszczem (KR 1÷2)

PN-EN 12697-8:2005 p.5.

Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (KR 1÷2)

PN-EN 12697-8:2005 p.5.

Określenie wrażliwości na wodę (ITSR)

PN-EN 12697-12:2008

Penetracja asfaltu lanego na próbkach sześciennych

PN-EN 12697-20:2012

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 12697-27:2005 p.4.1, 4.3

Nawierzchnia

Oznaczenie grubości warstwy

PN-EN 12697-36:2005

Gęstość objętościowa (A)

Metoda B

PN-EN 12697-6:2012 p. 9.3

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia warstwy

PN-EN 13108-20:2008 Załącznik C

Oznaczenie wolnej przestrzeni w warstwie

PN-EN 12697-8:2005 p.4

Oznaczenie odporności na deformacje trwałe (A)

Metoda B w powietrzu,

(temp. 60°C, 10 000 cykli, mały aparat)

PN-EN-12697-22:2008

Oznaczenie odporności na deformacje trwałe

(temp. 60°C,30 000 cykli, duży aparat)

PN-EN-12697-22:2008

Sztywność

(Metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)

PN-EN-12697-26:2012

Odporność na zmęczenie

(Metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz

PN-EN-12697-24:2012

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie połączeń międzywarstwowych

Instrukcja Laboratoryjnego Badania Sczepności Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera i Wymagania Techniczne Sczepności

- Politechnika Gdańska 2014

Badawcza wydana przez IBDiM 

- Zeszyt IBDiM nr 66 z 2004 r.

Oznaczenie wydatku skropienia warstwy nawierzchni emulsją asfaltową

PN-EN 12272-1:2005

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 12697-27:2005 p.4.7

Asfalt

Oznaczenie penetracji igłą (A)

PN-EN 1426:2009

PN-EN 1426:2015

Oznaczenie temperatury mięknienia (A)

Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1427:2015

Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych (A)

PN-EN 13398:2012

Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

PN-EN 13589:2011

Oznaczenie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza

Metoda RTFOT

PN-EN 12607-1:2009

Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla

Instrukcja Projektowania i Wbudowywania Mieszanek MCE

- Politechnika Gdańska 2014

Moduł sztywności

Metoda IT-CY (temp.+5°C, po 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-26:2012 Załącznik C

Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie ITS

(temp. +5°C, po 7 i/lub 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-23:2009

Pozostała wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie

(temp. +5°C, po 28 dniach od zagęszczenia)

PN-EN 12697-23:2009

 

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących T-1.2

  

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Mieszanka betonowa

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 12350-1:2011

PN-EN 12390-2:2001

Konsystencja mieszanki
Metoda opadu stożka

PN-EN 12350-2:2011

Zawartość powietrza w mieszance betonowej
Metoda ciśnieniomierza

PN-EN 12350-7:2011

Beton stwardniały

Wytrzymałość na ściskanie

PN-88/B-06250

Wytrzymałość na ściskanie (A)

PN-EN 12390-3:2011,

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 12390-5:2011

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

PN-EN 12390-6:2011

Gęstość

PN-EN 12390-7:2001

Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 0,5 MPa

PN-EN 12390-8:2011

Nasiąkliwość (A)

PN-88/B-06250

Odporność na działanie mrozu (A)

PN-88/B-06250

Przepuszczalność wody przez beton

PN-88/B-06250

Beton w konstrukcjach

Oznaczenie liczby odbicia - młotek Schmidta

PN-EN 12504-2:2013-03

Pomiar wytrzymałości betonu na rozciąganie
Metoda "PULL-OFF"

PN-EN 1542:2000P

Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.

PN-EN 12504-1, PN-EN 12390-3 :2011
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012

Prefabrykaty betonowe

-kostki brukowe

Pobieranie próbek

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość (A)

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1338:2005 + AC:2007 - Załącznik H

Prefabrykaty betonowe

- krawężniki

- obrzeża

- ścieki

Pobieranie próbek

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1340:2004 + AC:2007 - Załącznik H

Prefabrykaty betonowe

- płyty brukowe

Pobieranie próbek

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik B

Kształt i wymiary

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik C

Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik D

Nasiąkliwość

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik E

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik F

Odporność na ścieranie

PN-EN 1339:2005 + AC:2007 - Załącznik H

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym

Pobranie próbek

PN-EN 13286-50:2007

Pobranie próbek

PN-S-96012:1997

Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 13286-41:2005

Wytrzymałość na ściskanie

PN-S-96012:1997

Wskaźnik mrozoodporności

PN-S-96012:1997

Materiały kamienne

Nasiąkliwość

PN-EN 13755:2008

Nasiąkliwość

PN-B-04101:1985

Mrozoodporność

PN-EN 12371:2010

Mrozoodporność

PN-B-04102:1985

Wytrzymałość na ściskanie

PN-EN 1926:2007

Wytrzymałość na ściskanie

PN-B-04110:1984

Wytrzymałość na zginanie pod działaniem siły skupionej

PN-EN 12372:2010

Odporność na ścieranie

PN-EN 14157:2005

Odporność na ścieranie

PN-B-04111:1984

Cement

Oznaczanie wytrzymałości cementu na ściskanie

PN-EN 196-1:2006

Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości cementu

PN-EN 196-3+A1:2011

 

 Zespół Diagnostyki Nawierzchni T-1.3   

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Oznakowanie pionowe

Pomiar współczynnika odblasku R' oznakowania pionowego

PN-EN 12899-1

Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y

PN-EN 12899-1

Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej

PN-EN ISO 1461

Oznakowanie poziome

 

Pomiar widzialności oznakowania poziomego w dzień (Qd) i w nocy (RL) (A)

PN-EN 1436+A1:2008 zał A i B

Pomiar grubości oznakowania poziomego

POD-97

Pomiar wskaźnika szorstkości SRT oznakowania poziomego przy użyciu aparatu T2GO 

-

Pomiar współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y

PN-EN 12899-1

Nawierzchnia

Pomiar równości podłużnej profilografem laserowym RSP (A)

Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430

Dz. U. 2015 r. poz. 329

ASTM E 1926-08

Pomiar makrotekstury profilografem laserowym RSP

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Pomiar równości poprzecznej profilografem laserowym RSP     

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Pomiar równości nawierzchni przy użyciu planografu typu PD-01

BN-68/8931-04

Pomiar równości nawierzchni przy użyciu łaty i klina

BN-68/8931-04

Pomiar nośności aparatem FWD  (ugięcia)

Procedura KWiRNPiP 2013

Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni przy użyciu przyczepy dynamometrycznej SRT-3

Dz. U. Nr 43 poz. 430

Pomiar wskaźnika szorstkości SRT nawierzchni przy użyciu aparatu T2GO

Procedura własna

Pomiar grubości nawierzchni mineralno - asfaltowej za pomocą georadaru

KWiRNPiP 2013

Pomiar grubości warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz ocena zasięgu spękań

PN-EN 12697-36:2005

Oznaczenie modułu odkształcenia  przez obciążenie płytą statyczną VSS (A)

PN-S-02205:1998 zał. B

Badanie modułu odkształcenia płytą dynamiczną Evd

TP BF-StB część B 8.3

Inne

Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej elementów metalowych

PN-EN ISO 1461

 

 

Zespół Gruntów i Geotechniki T-1.4

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Materiały do wykonania nasypów

Analiza sitowa (A)

PN-B-04481:1988 p.4.1                                                

PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1                                               

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1                                               

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (A)

PN-B-04481:1988 p.8                                             

Granica płynności

PN-B-04481:1988 p.5.6.4                                         

PKN-CEN ISO/TS 17892-12 p.5.2                            

Współczynnik filtracji

BN-76/8950-03                                             

PN-55/B-04492                                            

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

wzór USBSC

wzór Slichtera

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wskaźnik piaskowy (A)

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012

Wskaźnik nośności CBR

PN-S-02205:1998 Zał. A

Wytrzymałość gruntów na ścinanie

PN-B-04481:1988 p.7.1.2, 7.2.1, 7.2.2                                               

PKN-CEN ISO/TS 17892-10

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Materiały do wymiany gruntów

Analiza sitowa (A)

PN-B-04481:1988 p.4.1                                                

PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1                                               

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1                                               

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (A)

PN-B-04481:1988 p.8                                             

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wskaźnik piaskowy (A)

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Materiały do wykonania podłoża ulepszonego

Uziarnienie (A)

PN-EN 933-1:2012

Nasiąkliwość

PN-EN 1097-6:2013

Mrozoodporność (A)

PN-EN 1367-1:2007

Wskaźnik nośności CBR

PN-EN 13286-47:2012

Gęstość na sucho i zawartość wody – zagęszczanie metodą Proctora

PN-EN 13286-2:2010

Współczynnik filtracji

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Pozostałe

Analiza makroskopowa

PN-B-04481:1988 p.3.2                                              

PN-EN ISO 14688-1:2006

PN-EN ISO 14688-2:2006

Analiza sitowa (A)

PN-B-04481:1988 p.4.1                                               

PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Analiza granulometryczna przy pomocy laserowego miernika

-

Analiza areometryczna

PN-B-04481:1988 p.4.2                                               

Wskaźnik różnoziarnistości

PN-B-04481:1988 p.4.1                                               

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (A)

PN-B-04481:1988 p.8                                             

Wskaźnik piaskowy (A)

BN-64/8931-01

PN-EN 933-8:2012

Współczynnik filtracji 

BN-76/8950-03                                             

PN-55/B-04492                                            

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 oraz WT-4

wzór USBSC

wzór Slichtera

Zawartość części organicznych Iom

PN-B-04481:1988 p.4.4

PN-78/B-06714/26 (barwa cieczy)

metoda Tiurina

Wilgotność naturalna

PN-B-04481:1988 p.5.1                                               

Granica plastyczności

PN-B-04481:1988 p.5.5                                               

Granica płynności

PN-B-04481:1988 p.5.6.4                                          

PKN-CEN ISO/TS 17892-12 p.5.2                            

Gęstość objętościowa gruntów metodą wyporu hydrostatycznego wody

PN-B-04481:1988 p.5.2.4

Kapilarność bierna

PN-60/B-04493

Wytrzymałość gruntów na ścinanie

PN-B-04481:1988 p.7.1.2, 7.2.1, 7.2.2                                               

PKN-CEN ISO/TS 17892-10

Wskaźnik nośności CBR

PN-S-02205:1998 Zał. A

Gęstość nasypowa

PN-EN 1097-3:2000

Pobieranie próbek (A)

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Badania polowe

Wiercenia geotechniczne

PN-B-04452:2002 p.11

Pobieranie próbek (A)

PN-B-04452:2002 p.12

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Sondowania dynamiczne

PN-B-04452:2002 p.6

Wytrzymałość gruntu na ścinanie – sondowania sondą krzyżakową FVT/SLVT

PN-B-04452:2002 p.8

Wskaźnik zagęszczenia gruntu (A)

BN-77/8931-12 p.2, 3

BN-77/8931-12 p.4

Moduł odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą statyczną (A)

PN-S 02205:1998 Zał. B

Moduł odkształcenia podłoża lekką płytą dynamiczną

wg „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną” – IBDiM 2005 oraz TP BF-StB cz. B 8.3.

Badania gruntów metodą georadarową

-

 

  

Zespół Kruszyw T-1.5  

  

Badane obiekty/Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Pobieranie próbek

Pobieranie próbek materiałów   (A)

PN-EN 932-1:1999 pkt. 8.8.

Kruszywo drobne

i o ciągłym uziarnieniu

do D ≤ 8

wg PN-EN 13043:2004/AC:2004/Ap1:2010

Uziarnienie   (A)

PN-EN 933-1:2012

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2009

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu

PN-EN 933-6:2002 /Ac:2004

Gęstość ziaren,

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Nasiąkliwość,

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Zawartość wody1)

PN-EN 1097-5:2008

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu1)

PN-EN 1097-4:2008

"Liczba asfaltowa"1)

PN-EN 13179-2:2002

1) Właściwości oznaczane dla kruszywa, w którym zawartość pyłów wynosi powyżej 10%

 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 13043:2004/AC:2004/Ap1:2010

Uziarnienie   (A)

PN-EN 933-1:2012

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2009

Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-4:2008

Wskaźnik płaskości

PN-EN 933-3:2012

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej (A)

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Odporność kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm   (A)

PN-EN 1097-2:2010 pkt. 5.

Gęstość ziaren

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Nasiąkliwość

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Mrozoodporność, badana na kruszywie o wymiarze 8/11; 8/16; 11/16 mm (A)

PN-EN 1367-1:2007

"Zgorzel słoneczna" bazaltu

PN-EN 1367-3:2002 /Ac:2004

Kanciastość kruszywa 0,063/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu

PN-EN 933-6:2002 /Ac:2004

Kruszywo grube

wg PN-EN 13043:2004/AC:2004/Ap1:2010

Uziarnienie   (A)

PN-EN 933-1:2012

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2009

Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-4:2008

Wskaźnik płaskości

PN-EN 933-3:2012

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej (A)

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Odporność kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm   (A)

PN-EN 1097-2:2010 pkt. 5.

Gęstość ziaren,

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Nasiąkliwość

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Mrozoodporność, badana na kruszywie o wymiarze 8/11; 8/16; 11/16 mm (A)

PN-EN 1367-1:2007

Mrozoodporność w 1% NaCl (A)

PN-EN 1367-6:2008

"Zgorzel słoneczna" bazaltu

PN-EN 1367-3:2002 /Ac:2004

Odporność kruszywa na polerowanie

PN-EN 1097-8:2009

Wypełniacz

wg PN-EN 13043:2004/AC:2004/Ap1:2010

Uziarnienie

PN-EN 933-10:2009

Jakość pyłów

PN-EN 933-9:2009

Zawartość wody

PN-EN 1097-5:2008

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu

PN-EN 1097-4:2008

"Liczba asfaltowa"

PN-EN 13179-2:2002

Kruszywa do mieszanek związanych i niezwiązanych

wg PN-EN 13242+A1:2010

Uziarnienie   (A)

PN-EN 933-1:2012

Wskaźnik kształtu

PN-EN 933-4:2008

Wskaźnik płaskości

PN-EN 933-3:2012

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej (A)

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Odporność kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm   (A)

PN-EN 1097-2:2010 pkt. 5.

Odporność kruszywa na ścieranie, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm

PN-EN 1097-1:2011

Gęstość ziaren

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Nasiąkliwość

PN-EN 1097-6:2002 /AC:2004 /Ap1:2005 /A1:2006 p. 8 i 9

Mrozoodporność, badana na kruszywie o wymiarze 8/16 mm (A)

PN-EN 1367-1:2007

"Zgorzel słoneczna" bazaltu

PN-EN 1367-3:2002 /Ac:2004

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

PN-EN 1744-1:2010

Całkowita zawartość siarki

PN-EN 1744-1:2010

Mieszanki niezwiązane

Uziarnienie   (A)

PN-EN 933-1:2012

Wskaźnik kształtu (badanie wykonywane na kruszywie grubym wydzielonym z mieszanki)

PN-EN 933-4:2008

Wskaźnik płaskości (badanie wykonywane na kruszywie grubym wydzielonym z mieszanki)

PN-EN 933-3:2012

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej (badanie wykonywane na kruszywie grubym wydzielonym z mieszanki) (A)

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Odporność kruszywa na rozdrabnianie metodą Los Angeles, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm   (A)

PN-EN 1097-2:2010 pkt. 5.

Odporność kruszywa na ścieranie, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 mm

PN-EN 1097-1:2011

Wrażliwość na mróz (wskaźnik piaskowy SE) (A)

PN-EN 933-8:2012

Mrozoodporność, badana na kruszywie o wymiarze 8/16 mm (A)

PN-EN 1367-1:2007

Wskaźnik nośności CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,00

PN-EN 13286-47:2012

Wskaźnik nośności CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,03

PN-EN 13286-47:2012

Wilgotność optymalna wg metody Proctora

PN-EN 13286-2:2007

Sól

Uziarnienie

Załącznik 2 do Wytycznych ZUD (Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 30. 06.2006 r.)

Zawartość wody

Zawartość NaCl

Analiza chemiczna

Zawartość CaCl2 (78%)

Analiza chemiczna

Zawartość substancji nierozpuszczalnych

Analiza chemiczna

Zawartość siarki w przeliczeniu na SO42-

Analiza chemiczna

Zawartość żelazocyjanku potasu (antyzbrylacz)

Analiza chemiczna

Mieszanka piasek + sól

Uziarnienie

PN-91/B-06714/15

Zawartość wody

PN-77/B-06714/17

Zawartość NaCl

Analiza chemiczna

Kruszywa do betonu

wg PN-B-06712:1986/A1:1997

Oznaczenie składu ziarnowego

PN-91/B-06714/15

Zawartość pyłów mineralnych

PN-78/B-06714/13

Zawartość ziaren nieforemnych

PN-78/B-06714/16

Zawartość ziaren słabych

PN-79/B-06714/43

Zawartość zanieczyszczeń obcych

PN-77/B-06714/12

Zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy

PN-78/B-06714/26

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3

PN-78/B-06714/28

Wskaźnik rozkruszenia

PN-78/B-06714/40

Nasiąkliwość

PN-77/B-06714/18

Mrozoodporność wg metody bezpośredniej

PN-78/B-06714/19

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej

PN-B-11112:1996

Stopień potencjalnej reaktywności alkalicznej

PN-92/B-06714/44

Kruszywa do podbudowy

wg PN-S-06102:1997

Oznaczenie składu ziarnowego

PN-91/B-06714/15

Zawartość ziaren nieforemnych

PN-78/B-06714/16

Nasiąkliwość

PN-77/B-06714/18

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

wg metody Tiurina

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3

PN-78/B-06714/28

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą II Proctora

BN-64/8931-01

Wilgotność optymalna wg metody IV Proctora

PN-88/B-04481

Wilgotność optymalna wg metody II Proctora

PN-88/B-04481

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg metody IV Proctora

PN-88/B-04481

Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg metody II Proctora

PN-88/B-04481

Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa przy zagęszczeniu Is ≥ 1,03

PN-S-06102:1997 Zał. A

Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00

PN-S-06102:1997 Zał. A

Pęcznienie

PN-S-06102:1997 Zał. A

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania

PN-78/B-06714/19

Zawartość ziaren łamanych i przekruszonych we frakcji > # 4mm

PN-S-96025:2000 Zał. G