INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.19.2017.86
Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.31.2017
Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy–Pogorzele – Przeździecko-Mroczki – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.11.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.30.2017
Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku: Granica województwa – DK 61 w Grajewie – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
10.11.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2414.2.2017
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
dostawy GDDKiA Kraków do progów unijnych
10.11.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2414.4.2017
Dostawa bonów towarowych na zakup towarów i usług dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.31.2017.pł
Pełnienie specjalistycznego Nadzoru nad pracami i robotami geologiczno-inżynierskimi, hydrogeologicznymi i geotechnicznymi w trakcie realizacji Kontraktu: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” (bez węzła) z podziałem na 3 części”, Część 1 długość ok. 17,289 km odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (do węzła „Międzyrzec Podl. Północ”) długość ok. 10,656 km odcinek nr 2: II Etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego długość ok. 6,633 km, Część 2 długość ok. 40,469 km odcinek nr 3: Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł „Radzyń Podl. Północ”, z węzłem) długość ok. 22,192 km odcinek nr 4: Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) długość ok. 18,277 km, Część 3 długość ok. 23,614 km odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej długość ok. 7,874 km.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.11.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.20.2017
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.11.2017
Termin składania ofert: 21.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2017
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
03.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-13.2413.14.2017
Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku „Obwodnicy Kościerzyny”, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:00
DPR.DPR.2-2414.28.2017-BDG.0
DOSTAWA 40 URZĄDZEŃ TYPU ACCESS POINT ORAZ 8 PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WRAZ Z LICENCJAMI
dostawy Centrala do progów unijnych
31.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.20.2017.mr
Doposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów ITS z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.72.2017
UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 14.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
25.10.2017
Termin składania ofert: 09.11.2017 11:00
O.RZ.D-3.2412.10.2017
„Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym siedziby Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
24.10.2017
Termin składania ofert: 09.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 57 w miejscowości Przasnysz.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
18.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.10.2017 10:00
O.ZG.D-3.2413.18.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
17.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.10.2017 9:00
O.ZG.D-3.2413.17.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA „Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku od km 51+200 do km 51+400 polegająca na doświetleniu przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika do zatok autobusowych w m. Piaski”
usługi GDDKiA Zielona Góra powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 15.11.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.71.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Drogomyślu i Harbutowicach (DK81)
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
19.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.29.2017
Przebudowa dróg krajowych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
19.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.202.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.23.2017
Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne, świadczone w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego (6 części)
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
17.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.30.2017.mc
Budowa drogi dojazdowej, chodników oraz urządzeń BRD w ciągu S19
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
17.10.2017
Termin składania ofert: 23.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.46.2017.80
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Inowrocławiu Obwód Drogowy w Latkowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Bydgoszcz powyżej progów
16.10.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.32.2017.jr
Uwaga zmiana nr 2 SIWZ! Remont placu Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.37.2017.Z-1
Naprawa wraz ze wzmocnieniem skarp znajdujących się przy drodze ekspresowej nr S22 oraz w ciągu dróg dojazdowych (kilometr drogi głównej S22 od km 388+531 do km 438+499)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 23.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.24.2017(61)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 km 18+791 w m. Prudnik”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.53.2017.F-2
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
12.10.2017
Termin składania ofert: 23.10.2017 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2017
Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem w budynku A Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:00
O.WR.D-3.2413.201.2017
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2017/2018 w Rejonie w Głogowie.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.24.2017.jr
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.11.2017.jo
„Usprawnienie odwodnienia drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 19.10.2017 10:45
O.PO.D-3.2413.82.2017
Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu, Rejon w Chodzieży i Leszno w podziale na zadania
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2414.84.2017
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 10:50
O.Op.D-3.2412.34.2017(58)
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (rozbudowa skrzyżowania DK94 z DW 458)”
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
09.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:15
O.PO.D-3.2414.83.2017
Dostawa sprzętu komputerowego.
dostawy GDDKiA Poznań do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.18.2017
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REJONIE W TCZEWIE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017 : adres dla serwera FTP 193.46.186.29 Login: warszawa_przetarg_o Hasło: w@+Th5// W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Anną Mazurek, tel.: +48 22 209 24 50
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2411.24.2017
Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.4.2017.vk
Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części.
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.63.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.29.2017.Z-4
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany barieroporęczy na obiektach mostowych oraz barier drogowych na dojazdach w podziale na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 9:45
O.KA.D-3.2413.65.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w m. Bieruń (rejon ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I)”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.27.2017
Wykonanie zadania pn. „Realizacja w terenie projektów stałej organizacji ruchu wraz z algorytmem sterowania oraz wykonaniem koordynacji na drodze krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Stalowa Wola”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.28.2017
Przebudowa mostu przez rz. Jabłonkę w m. Zambrów na drodze krajowej nr 63 w km 168+942
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.34.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI) – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.45.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko – Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)” – II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:45
O.KA.D-3.2413.64.2017
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg w Rejonach i Obwodach Drogowych podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.09.2017
Termin składania ofert: 13.10.2017 11:00
O.RZ.D-3.2411.24.2017
Wykonanie robót budowlanych związanych z ustawieniem ogrodzenia drogi ekspresowej S19 od km 461+320,51 do km 462+039,70
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych