viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
09.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D3.2411.21.2020.AW
Wykonanie materiałów geodezyjno-prawnych dla zwiększonej liczby kpl., niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2020.33
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w m. Niwy.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.76.2020
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.78.2020
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej, urządzeń peryferyjnych, dostawie części do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i ploterów.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
30.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2411.27.2020
Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Szczuczynie
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 19.01.2021 9:30
O.KA.D-3.2412.68.2020
Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2410.248.2020
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz podległych Rejonów z podziałem na 3 zadania
usługi GDDKiA Wrocław
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2413.16.2020.mr
Świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Łódź
29.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.01.2021 10:50
GDDKiA.O.BI.D-3.2413.39.2020
Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Rejonów z podziałem na VI części
usługi GDDKiA Białystok
29.12.2020
Termin składania ofert: 13.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.23.2020.37
Naprawa i obsługa techniczna środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części. Część 1: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, Część 2: GDDKiA Rejon w Bydgoszczy, Osówiec 139, 86-014 Sicienko Część 3: GDDKiA Rejon w Inowrocławiu, Obwód Drogowy w Latkowie, Latkowo 11, 88-100 Latkowo, Część 4: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, Część 5: GDDKiA Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2A, 86-100 Świecie, Część 6: GDDKiA Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Część 7: GDDKiA Rejon we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.26.2020
Budowa odwodnienia placu Rejonu w Zambrowie wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku siedziby Rejonu
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
29.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.37.2020
Budowa chodnika w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 16 na odcinku Długie – Kalinowo
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 21.01.2021 9:00
O.Ki.D-3.2412.26.2020.gk
UWAGA ZMIANA 2! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 74 w miejscowościach Adamów, Brzezie, Balbinów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert:
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2020
Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km” wraz z zamodelowaniem rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz opracowaniem wyników pomiarów i sporządzeniem analizy porealizacyjnej.
usługi GDDKiA Warszawa powyżej progów
28.12.2020
Termin składania ofert: 22.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.25.2020
Likwidacja spękań nawierzchni przy dylatacjach mostowych
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.12.2020
Termin składania ofert: 29.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.250.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2021-2023 z podziałem na zadania: Zadanie 2 Roboty na nawierzchniach betonowych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2413.38.2020
„Wykonywanie badań i działań związanych z badaniami – wsparcie w pracy Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Białymstoku w zakresie obsługi laboratoryjnej na inwestycjach współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i CEF”, z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 11:15
O.KR.D-3.2413.39.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 8:30
O/OL.D-3.2414.8.2020
Dostawa bębnów, materiałów eksploatacyjnych, tuszy–tonerów do urządzeń drukujących–wielofunkcyjnych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.241.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3,3, 94 na terenie Rejony w Legnicy w latach 2021-2023, Zadanie 5 – utrzymanie sygnalizacji, urządzeń elektro -energetycznych i oświetlenia
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
22.12.2020
Termin składania ofert: 22.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.35.2020
Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk nr 51 – ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 11.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2411.24.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych w woj. podlaskim w podziale na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 9:45
O.PO.D-3.2413.150.2020
Opracowania projektowe niezbędne do wykonania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla budowy obwodnicy miejscowości Koźmin Wlkp. w ciągu drogi krajowej nr 15
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
21.12.2020
Termin składania ofert: 09.03.2021 9:30
O.WR.D-3.2412.236.2020
Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z archiwum na terenie Węzła Wrocław – Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.12.2020
Termin składania ofert: 04.02.2021 9:00
O.GD.Z-12.2412.23.2020
„Zastępcze zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.12.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 19.01.2021 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.16.2020
Usługi ochrony mienia w Zespole Obsługi Szkoleń i Konferencji w Józefowie administrowanym przez GDDKiA
Centrala do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 11:00
O.Ł.D3.2411.6.2020.mr
Remont mostu przez ciek bez nazwy w km 37+271 drogi krajowej nr 70 w m. Wycześniak
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
18.12.2020
Termin składania ofert: 07.01.2021 11:00
O.GD.Z-14.2413.30.2020
„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” - z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.12.2020
Termin składania ofert: 08.01.2021 10:50
O.Op.D-3.2412.27.2020 (64)
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Kluczborku
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
17.12.2020
Termin składania ofert: 04.01.2021 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.22.2020.36.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka wiaduktu w ciągu DK 91 wraz z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Raciążek.”
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
16.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 10:50
O.BI.D-3.2413.36.2020
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i nr 66”
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
16.12.2020
Termin składania ofert: 12.01.2020 0:00
O.Ł.D3.2412.12.2020.vk
„Remont kładki dla pieszych zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S8 w km 399+192 w m. Chrzczonowice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.53.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na trzy zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
15.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2413.17.2020
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN – SULĘCIN.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.144.2020
Naprawa i przeglądy samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Lesznie.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert: 07.01.2021 11:00
O.LU.D-3.2411.22.2020.af
Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK12 w m. Stołpie.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 8:40
O.Op.D-3.2412.28.2020 (65)
„Wykonanie remontów nawierzchni jezdni dróg krajowych nr 40 i 40a na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 48 miesięcy”
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.54.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert: 14.01.2021 9:45
O.ZG.D-3.2411.15.2020
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
14.12.2020
Termin składania ofert: 22.12.2020 10:15
O.PO.D-3.2413.141.2020
Dostarczanie obrazu z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w GDDKiA O/Poznań
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
11.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.45.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
11.12.2020
Termin składania ofert: 18.01.2021 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2020
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą: „Budowa tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 30.12.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.69.2020
Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 18.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.75.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 15.01.2021 9:30
O.ZG.D-3.2411.17.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46+300 do 46+703 w m. Marszów
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 11:00
O.KR.D-3.2414.3.2020
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w podziale na 5 części
dostawy GDDKiA Kraków do progów unijnych
10.12.2020
Termin składania ofert: 21.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.67.2020
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Zawierciu
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
09.12.2020
Termin składania ofert: 11.01.2021 8:40
O.Op.D-3.2412.34.2020 (63)
Świadczenie usług utrzymania systemów w ciągu autostrady A-4 na odcinku Wrocław - Sośnica od km 153+227 do km 321+550
roboty budowlane GDDKiA Opole powyżej progów
08.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.44.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni powyżej 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
08.12.2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 10:45
O.PO.D-3.2412.138.2020
Roboty remontowo-budowlane w budynkach będących w dyspozycji Oddziału GDDKiA, w pięciu lokalizacjach: w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, ul. Hawelańskiej 12; oraz w Obiekcie Socjalnym w Sianożętach ul. Ku Morzu 3 (UMOWA RAMOWA)
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych