viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.03.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie, stan. nr 35 (AZP 10-42/80; km 0+700 – 0+885 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie (km 1+600 – 1+790) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.01.2020
Termin składania ofert: 21.01.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.2.2020
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII oraz część piętra III) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
20.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.32.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
19.12.2019
Termin składania ofert: 09.01.2020 11:00
O/OL.D-3.2414.5.2019.F-2
Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) do siedziby GDDKiA Rejon w Olsztynie i Obwód Drogowy w Olsztynku
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.12.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 31.12.2019 10:00
O.KA.D-3.2413.76.2019
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu w Zabrzu.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
12.12.2019
Termin składania ofert: 20.12.2019 10:00
O.Gd.F-2.2413.26.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.12.2019
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O/OL.D-3.2412.40.2019.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
11.12.2019
Termin składania ofert: 19.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.25.2019.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.12.2019
Termin składania ofert: 19.12.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.72.2019
Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.12.2019
Termin składania ofert: 17.12.2019 10:00
O.GD.Z-12.2413.21.2019
WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GD REJON W GDANSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.12.2019
Termin składania ofert: 16.12.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.14.2019.59
Naprawa i obsługa techniczna samochodów specjalistycznych UNIMOG i ZIŁ wraz z osprzętem współpracującym, będących własnością GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z podziałem na części: Część 1 – Rejon w Bydgoszczy Część 2 - Rejon w Inowrocławiu Część 3 - Rejon w Nakle Część 4 - Rejon w Świeciu Część 5 - Rejon w Toruniu Część 6 - Rejon we Włocławku
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
02.12.2019
Termin składania ofert: 17.12.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.11.2019
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: NOWA SÓL, CZĘŚĆ NR 3: REJON: SŁUBICE, CZĘŚĆ NR 4: REJON: ŻARY
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
29.11.2019
Termin składania ofert: 09.12.2019 10:00
O.Gd.F-2.2413.22.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 05.12.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.24.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Rudnik n. Sanem – Sokołów Młp. Północ wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.23.2019
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem); z podziałem na 3 części: Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie przy ul. Stefanowskiego (km 0+680 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 7+325-4+400 oraz 7+490 nowej inwestycji do granicy z ul. Jeziorną) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 3: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 8+450 – 8+475 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.11.2019
Termin składania ofert: 05.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.23.2019.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
27.11.2019
Termin składania ofert: 16.12.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.40.2019.I-2
Monitoring w latach 2020 – 2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7, S51 oraz drogi krajowej nr 16 w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
26.11.2019
Termin składania ofert: 17.12.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.16.2019.I-4
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
26.11.2019
Termin składania ofert: 04.12.2019 11:00
O.GD.I-4.2413.19.2019
„Wsparcie eksperckie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku dla Projektów współfinansowanych z POIiŚ w zakresie sprawowania nadzoru i doradztwa naukowo-technicznego w branży geotechnicznej (wzmocnienia podłoża gruntowego) i geologicznej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2019
Termin składania ofert: 11.12.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.23.2019(51)
Utrzymanie zieleni wysokiej i średniej przy drogach krajowych na terenie Oddziału w Opolu Rejonie w Kędzierzynie-Koźlu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie do 31.12.2020 r.
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
22.11.2019
Termin składania ofert: 02.12.2019 11:00
O.GD.F-2.2413.20.2019
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.11.2019
Termin składania ofert: 04.12.2019 11:00
O/OL.D-3.2414.2.2019.F-2
Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) w ilości około 184 000 litrów w podziale na 4 zadania
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 26.11.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.22.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 16 w m. Głuchów z związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.11.2019
Termin składania ofert: 02.12.2019 9:30
O.ZG.D-3.2413.10.2019
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części: Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód; Część 2 – MOP Racula Wschód.
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
15.11.2019
Termin składania ofert: 25.11.2019 11:00
O.GD.ZFŚS.2414.3.2019
„Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.11.2019
Termin składania ofert: 16.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.21.2019.ap
Świadczenie usługi w zakresie bieżącego administrowania – gospodarowania Zakładowymi obiektami socjalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
13.11.2019
Termin składania ofert: 27.11.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.69.2019
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Serwis i naprawy samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Siedlcach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.11.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 11:00
O.LU.D3.2414.4.2019.AW
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Dostawa 1 fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia Van dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału w Lublinie. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
dostawy GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.11.2019
Termin składania ofert: 15.11.2019 11:00
O.LU.D3.2413.20.2019.AW
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
05.11.2019
Termin składania ofert: 22.11.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.27.2019
Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obwodnicą Szypliszek wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
31.10.2019
Termin składania ofert: 14.11.2019 11:00
O.KR.D-3.2413.30.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
31.10.2019
Termin składania ofert: 13.11.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.4.2019
Dostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniem
- Centrala do progów unijnych
30.10.2019
Termin składania ofert: 14.11.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.75.2019
Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Podanin – Budzyń
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.10.2019
Termin składania ofert: 07.11.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.29.2019
Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
30.10.2019
Termin składania ofert: 19.11.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.71.2019
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w Zawierciu”.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 06.11.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.21.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 16 w m. Głuchów z związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86” wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2019.gk
Sukcesywna dostawa wkładów drukujących dla Oddziału w Kielcach GDDKiA z podziałem na VII części: Część I: Oddział Kielce Część II: Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Część III: Rejon w Busku - Zdroju Część IV: Rejon w Jędrzejowie Część V: Rejon w Kielcach Część VI: Rejon w Opatowie Część VII: Rejon w Starachowicach
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.10.2019
Termin składania ofert: 22.11.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.74.2019
Rozbudowa drogi krajowej nr 36 w m. Smolice od km 98+300 do km 98+700 w tym, w zakresie budowy dwóch rond
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.10.2019
Termin składania ofert: 11.12.2019 10:45
O.PO.D-3.2413.71.2019
Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski
usługi GDDKiA Poznań powyżej progów
15.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D3.2411.11.2019.AW
Wykonanie zamówienia podobnego do zamówienia podstawowego pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock”.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 07.11.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.15.2019.I-4
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki - zadanie awaryjne” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotowego zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:00
O.GD.Z-15.2412.24.2019
KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 5 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 08.11.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.66.2019
„Monitoring skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego dla drogi ekspresowej S7 na odc. koniec obwodnicy Radomia – granica woj. mazowieckiego od km 484+801,23 do km 506+802,18”
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
24.10.2019
Termin składania ofert: 08.11.2019 10:50
O.Op.D-3.2413.19.2019 (46)
Sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych oraz usługi konserwacyjne świadczone w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w obiektach GDDKiA Oddział w Opolu, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
24.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 31.10.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.21.2019.62
„Świadczenie usługi polegającej na stałej (całodobowej) bezpośredniej ochronie osób i mienia na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: 1. Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, 2. Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, 3. Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5.”
usługi GDDKiA Bydgoszcz
23.10.2019
Termin składania ofert: 14.11.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.11.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części: CZĘŚĆ 1 „Zaprojektowanie i budowa schodów dla pieszych przy przyczółku A wiaduktu WD-09 nad drogą ekspresową S8 w km 526+866,80”. CZĘŚĆ 2 „Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału – S8 odc. Ia – Wyszków – węzeł ,,Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00”. CZĘŚĆ 3 „Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału – S8 odc. Ib – węzeł ,,Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04”.
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
23.10.2019
Termin składania ofert: 31.10.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.20.2019
Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z podziałem na części: Cześć 1 - Usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Przemyślu oraz Obwodu Utrzymania Autostrady w Przemyślu Cześć 2 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie, Obwód Utrzymania Autostrady Jarosław Cześć 3 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Sikorskiego 49c w Rzeszowie Cześć 4 - Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie, Obwód Drogowy w Kolbuszowej
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
22.10.2019
Termin składania ofert: 05.11.2019 9:45
O.KA.D-3.2413.67.2019
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków dla odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Katowice w latach 2019-2021.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.10.2019
Termin składania ofert: 06.11.2019 11:15
O.KR.D-3.2413.28.2019
Konserwacja i utrzymanie stacji pomiarowej monitorującej parametry fizykochemiczne w odprowadzanych do kanału południowego wodach opadowych z odwodnienia węzła Kraków Nowa Huta w ciągu drogi ekspresowej S7o
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.227.2019
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawach związanych z realizacją zadań
usługi GDDKiA Wrocław