INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2413.24.2017.ut
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915)
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.66.2017.I-2
Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
18.12.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 9:00
O.Ki.D-3.2414.3.2017.jr
Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych, sygnalizacji ulicznej, oświetlenia drogowego, znaków i tablic drogowych oraz innych urządzeń zasilanych energia elektryczną zarządzanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA O/KIELCE
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.12.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 20.12.2017 9:45
O.PO.D-3.2413.98.2017
Obsługa administracyjna Biura Podawczego i Punktu Kancelaryjnego oraz obsługa magazynu materiałów biurowych
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
08.12.2017
Termin składania ofert: 04.01.2018 9:30
O.ZG.D-3.2412.11.2017
„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3”
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
07.12.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2017.96
Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
06.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.23.2017.mc
Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 21 miesięcy
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
05.12.2017
Termin składania ofert: 05.01.2018 10:00
O.ZG.D-3.2413.21.2017
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ DO PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE AUTOSTRADY A-18 NA ODCINKU WĘZEŁ „OLSZYNA”- WĘZEŁ „GOLNICE” OD KM 0+633 DO KM 71+533
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
05.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 11:45
O.KA.D-3.2413.79.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu”.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.12.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.29.2017(68)
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kędzierzynie –Koźlu w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
01.12.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:30
O.WR.D-3.2413.236.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.12.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 9:45
O.KA.D-3.2416.81.2017
Zarządzanie obiektem socjalnym (dróżniczówką) będącym w zasobach Oddziału GDDKiA w Katowicach, położonym w Ustroniu przy ul. Nadrzecznej 16
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.11.2017
Termin składania ofert: 08.12.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.17.2017
Usługi interwencyjnego zbierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 30.11.2017 9:30
O.ZG.D-3.2413.20.2017
SPRZĄTANIE W OBIEKTACH I PRZY OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE (W PODZIALE NA 5 CZĘŚCI)
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
28.11.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.27.2017.mj
Uwaga! odpowiedzi na pytania. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Kielcach, w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019 dysponowane przez Obwód Drogowy w Górnie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
28.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 11:00
O.GD.F-2.2413.21.2017
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.11.2017
Termin składania ofert: 08.12.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.26.2017.mj
Obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River – Marksman 660 oraz 3 stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.11.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 10:45
O.PO.D-3.2412.93.2017
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla MOP – ów Ochędzyn i Niwiska
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
23.11.2017
Termin składania ofert: 01.12.2017 11:45
O.PO.D-3.2413.95.2017
Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów GDDKiA Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.19.2017.86
Wykonanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i niechronionych uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 291 w miejscowości Otłoczyn
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.31.2017
Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy–Pogorzele – Przeździecko-Mroczki – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
16.11.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
16.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.11.2017 10:00
O.GD.F-2.2413.20.2017
„DOZOROWANIE I OCHRONA OSÓB I MIENIA W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.11.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.15.2017
Bieżące utrzymanie sieci drogowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach w 2018 r.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
14.11.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2411.30.2017
Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku: Granica województwa – DK 61 w Grajewie – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
10.11.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 10:45
O.KA.D-3.2413.78.2017
Utrzymanie i naprawa stacji meteorologicznych, znaków o zmiennej treści, monitorowania ruchu i kamer przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
08.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.11.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.217.2017
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
10.11.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2414.2.2017
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
dostawy GDDKiA Kraków do progów unijnych
10.11.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2414.4.2017
Dostawa bonów towarowych na zakup towarów i usług dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.31.2017.pł
Pełnienie specjalistycznego Nadzoru nad pracami i robotami geologiczno-inżynierskimi, hydrogeologicznymi i geotechnicznymi w trakcie realizacji Kontraktu: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” (bez węzła) z podziałem na 3 części”, Część 1 długość ok. 17,289 km odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (do węzła „Międzyrzec Podl. Północ”) długość ok. 10,656 km odcinek nr 2: II Etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego długość ok. 6,633 km, Część 2 długość ok. 40,469 km odcinek nr 3: Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł „Radzyń Podl. Północ”, z węzłem) długość ok. 22,192 km odcinek nr 4: Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) długość ok. 18,277 km, Część 3 długość ok. 23,614 km odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej długość ok. 7,874 km.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.11.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.20.2017
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 10:50
O.Op.D-3.2413.26.2017 (63)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w m. Wierzbięcice”
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
07.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 10:50
O.BI.D-3.2413.16.2017
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r. w podziale na 6 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
06.11.2017
Termin składania ofert: 21.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2017
Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.11.2017
Termin składania ofert: 15.11.2017 8:45
O.KA.D-3.2413.77.2017
Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
03.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.45a.2017
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego w m. Węgorzyno
usługi GDDKiA Szczecin do progów unijnych
03.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-13.2413.14.2017
Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku „Obwodnicy Kościerzyny”, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.11.2017
Termin składania ofert: 12.12.2017 11:00
DPR.DPR-2.2414.30.2017.BDG.0
Dostawa 130 licencji oprogramowania SAP Proffesional wraz z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji dla 70 licencji oraz świadczenie usługi maintenance SAP enterprise suport dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 31 grudnia 2019 r.
dostawy Centrala powyżej progów
31.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:00
DPR.DPR.2-2414.28.2017-BDG.0
DOSTAWA 40 URZĄDZEŃ TYPU ACCESS POINT ORAZ 8 PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WRAZ Z LICENCJAMI
dostawy Centrala do progów unijnych
31.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.20.2017.mr
Doposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów ITS z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.72.2017
UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Płock - Ciachcin od km 75+944 do km 85+253 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 13.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.60.2017.Z-1
Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 14.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2017
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg krajowych do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej. Zadanie nr 2 – Dostawa palików drewnianych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
26.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.50.2017.I-4
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.10.2017
Termin składania ofert: 13.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.39.2017.Z-2
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.10.2017
Termin składania ofert: 09.11.2017 11:00
O.RZ.D-3.2412.10.2017
„Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym siedziby Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20”
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
24.10.2017
Termin składania ofert: 07.11.2017 9:45
O.PO.D-3.2413.89.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 72 w m. Turek
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.53.2017.89
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: Prace konieczne do wykonania w ramach budowy autostrady A1 Toruń-Stryków: Odcinek III węzeł Brzezie (z węzłem) - węzeł „Kowal” (bez węzła) km 186+348 ÷ 215+850
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
24.10.2017
Termin składania ofert: 09.11.2017 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2017
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych