viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.9.2019
Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
25.07.2019
Termin składania ofert: 09.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.37.2019
Sprężenie zewnętrzne i remont wiaduktu WD161 nad autostradą A2 w m. Koble Daniszewskie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
24.07.2019
Termin składania ofert: 01.08.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.47.2019
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin – Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)”.
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.07.2019
Termin składania ofert: 06.08.2019 11:30
O.PO.D-3.2411.47.2019
Zakończenie prac antykorozyjnych na obiektach MS-6 i MS-7 drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
19.07.2019
Termin składania ofert: 30.07.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.45.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.07.2019
Termin składania ofert: 02.08.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.15.2019
Przebudowa światłowodu wzdłuż drogi krajowej nr 28 w ramach budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.07.2019
Termin składania ofert: 26.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.17.2019
Administrowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania w GDDKiA Oddział w Białymstoku
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
15.07.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.15.2019
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy realizacji inwestycji współfinansowanych i przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020 – Budowa drogi S61
usługi GDDKiA Białystok
11.07.2019
Termin składania ofert: 26.07.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.46.2019
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin – Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa - Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
10.07.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.07.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.11.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym nr 90 (km 0+010-rondo nr 1, działka nr ew. 144/17 i 480) kolidującym z realizowaną obwodnicą miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
08.07.2019
Termin składania ofert: 26.07.2019 12:00
O.PO.D-3.2411.41.2019
UZUPEŁNIENIE ROBÓT DLA JEZDNI LEWEJ DROGI S5 POZNAŃ-WRONCZYN
roboty budowlane GDDKiA Poznań powyżej progów
05.07.2019
Termin składania ofert: 23.07.2019 9:45
O.PO.D-3.2412.39.2019
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK nr 11 na odcinku Szalonka-Granice
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
07.05.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.31.2019.
„Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
04.07.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.16.2019
Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej prawidłowość wykonania dybli w dylatacjach pozornych skurczowych płyt betonowych nawierzchni drogi ekspresowej S8 z podziałem na części: Część I odcinek Ia: Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00. Część II odcinek Ib: węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.07.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.BI.D-3.2413.13.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie postępowania ofertowego na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w brzmieniu przed zmianą wprowadzoną USTAWĄ O ZMIANIE USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 22 czerwca 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) na: Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn wraz z opracowaniem wyników badań w podziale na części: Część 1 Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł Śniadowo (z węzłem) – węzeł Łomża Południe (bez węzła). Część 2 Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła) oraz przebudowy drogi krajowej nr 63. Część 3 Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna.
usługi GDDKiA Białystok powyżej progów
01.07.2019
Termin składania ofert: 16.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.150.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 18.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.127.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych w podziale na zadania : Zadanie 1 : Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-17 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej od strony Warszawy Zadanie 2 : Naprawa dylatacji na obiekcie MA8 w km 8+585 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – jezdnia wschodnia od strony Kudowy Zdroju oraz uzupełnienie nakładek wygłuszających na wskazanych obiektach A8-AOW
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 08.07.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2019.az
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 15.07.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.39.2019
Remonty dróg typu nakładka w roku 2019
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.06.2019
Termin składania ofert: 12.07.2019 9:45
O.KA.D-3.2412.38.2019
Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie śląskim w ciągu drogi krajowej DK 78 w m. Nakło Śląskie.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.06.2019
Termin składania ofert: 11.07.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.13.2019
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostawy wody do MOP-u Zbójecka Góra oraz do gospodarstw, które w wyniku prowadzonych robót przy budowie drogi krajowej S7 utraciły wodę w studniach kopanych
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
26.06.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.36.2019.Z-1
Budowa zatok autobusowych, chodnika oraz przejść dla pieszych w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK nr 57 w miejscowości Czerwonka
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
26.06.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 01.07.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.18.2019.42
„Świadczenie usługi polegającej na stałej (całodobowej) bezpośredniej ochronie osób i mienia na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: 1. Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, 2. Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, 3. Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5.”
usługi GDDKiA Bydgoszcz
25.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 9:45
O.PO.D-3.2413.34.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 17.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.6.2019
Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 10.07.2019 13:00
O.Gd.Z-12.2412.11.2019
Remont kładek dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 275+154
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.136.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.06.2019
Termin składania ofert: 07.08.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.12.2019.ap
Dostosowanie i utrzymanie wraz z dostarczaniem danych i prowadzeniem testów oraz kalibracji systemu preselekcji pojazdów złożonego z czterech stacji preselekcyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr 2, 12, 17 i 19, zarządzanych przez Oddział w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
21.06.2019
Termin składania ofert: 11.07.2019 11:15
O.KR-D-3.2411.12.2019
Zaprojektowanie i budowa systemu telefonii alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.9.2019
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISU GWARANCYJNEGO DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCIU PRZEZ GDDKIA WRAZ Z DOSTARCZENIEM LICENCJI NA MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA
usługi Centrala do progów unijnych
21.06.2019
Termin składania ofert: 09.07.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.3.2019.mc
Remont drogi krajowej Nr 76 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie, z podziałem na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
19.06.2019
Termin składania ofert: 12.07.2019 9:30
O.ZG.D-3.2412.8.2019
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”.
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.32.2019
Remont drogi krajowej nr 12 na odcinku: m. Pleszew, Kościelna Wieś – Kalisz
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.06.2019
Termin składania ofert: 04.07.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.31.2019
Prace remontowe na terenie Obwodu Drogowego w Środzie Wlkp.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
18.06.2019
Termin składania ofert: 02.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.14.2019
Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót pozostających do wykonania przy rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa od km 601+700 do km 615+960,85, o długości 14,26 km
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
18.06.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.06.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.17.2019.41
„Ochrona mienia i osób na terenie placu budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach: 1. Nowe Marzy – Dworzysko o długości około 23,3 km – odc. 1 S5, 2. Dworzysko – Aleksandrowo o długości około 22,4 km – odc. 2 S5, 3. Białe Błota - Szubin o długości około 9,7 km –odc. 5 S5”
usługi GDDKiA Bydgoszcz
17.06.2019
Termin składania ofert: 05.07.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.35.2019.I-2
Monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert: 01.07.2019 11:15
O.KR-D-3.2411.11.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Kontynuacja budowy magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert: 01.07.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.37.2019
Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Garwolinie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert: 01.07.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.4.2019
Remont nawierzchni bitumicznych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 9:45
O.ZG.D-3.2412.7.2019
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 29 OD KM 52+100 DO KM 53+058 – UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
12.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 11:00
O.RZ.D-3.2413.10.2019
Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Rzeszowie wraz z dostawą części zamiennych.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
12.06.2019
Termin składania ofert: 25.07.2019 11:00
O.GD.KP-7.2412.10.2019
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.06.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.06.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.126.2019
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Obwód Utrzymania Drogowego – Lubin przy DK S3
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.06.2019
Termin składania ofert: 27.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2019.gk
Remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Nowy Kazanów – Końskie od km 209+100 do km 211+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.06.2019
Termin składania ofert: 03.07.2019 11:00
O/OL.D-3.2412.34.2019.Z-1
Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 57 w miejscowości Bisztynek
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
11.06.2019
Termin składania ofert: 19.06.2019 11:00
O.Gd.I-3.2413.11.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 5 części.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.06.2019
Termin składania ofert: 25.06.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.34.2019
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin – Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa - Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 11:00
O.RZ.D-3.2411.9.2019
Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19: Część 1. Remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 634+093. Część 2. Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 km 412+197.
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
06.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2019.az
Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowości Wiśniówka, z drogą powiatową i drogą dojazdową w miejscowości Dąbrowa oraz w ciągu drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 753 i drogą powiatową w miejscowości Wola Jachowa.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych