viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec - Słupia wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.03.2020
Termin składania ofert: 09.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.3.2020.az
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Osiek - Połaniec wraz z uzyskaniem - w imieniu inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 31.03.2020 10:50
O.BI.D-3.2413.3.2020
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Białymstoku
usługi GDDKiA Białystok
30.12.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.03.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.5.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 28 w Zarzeczu, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary - Rudnik n. Sanem w km. 14+800 – 14+900 wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
03.03.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020 11:00
O.RZ.D-3.2411.1.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km od 259+650,90 do 259+778,08 w związku z budową mostu przez potok Pielnica w miejscowości Zarszyn wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, km 259+722
roboty budowlane GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
28.02.2020
Termin składania ofert: 12.03.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.4.2020
Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.02.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.08.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie st. 5, km 9+700 – 9+800 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.02.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.03.2020 (4)
Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
19.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:30
O.ZG.D-3.2413.3.2020
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
usługi GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
18.02.2020
Termin składania ofert: 11.03.2020 9:45
O.ZG.D-3.2411.3.2020
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD – CYBINKA W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.4.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 66 wraz z przebudową mostu przez rz. Mień k/m Mień i budową odwodnienia
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 03.03.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.2.2020.az
UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla inwestycji „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.3.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Zaprojektowanie i budowa systemu łączności alarmowej na odcinku autostrady A4 w województwie małopolskim”
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
14.02.2020
Termin składania ofert: 27.02.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.4.2020
Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.3.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
11.02.2020
Termin składania ofert: 26.02.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.5.2020
Przebudowa mostu na przepust w km 251+954 drogi krajowej nr 560 w m. Zawiszyn
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
07.02.2020
Termin składania ofert: 25.02.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.3.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
05.02.2020
Termin składania ofert: 14.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.2.2020
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
31.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.07.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie km 1+425 – 1+566 wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.01.2020
Termin składania ofert: 25.02.2020 9:45
O.ZG.D-3.2412.2.2020
ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: SŁUBICE
roboty budowlane GDDKiA Zielona Góra do progów unijnych
31.01.2020
Termin składania ofert: 11.02.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.7.2020
Naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.01.2020
Termin składania ofert: 12.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2414.5.2020
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.01.2020
Termin składania ofert: 07.02.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.1.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy nowych obiektów mostowych w miejscowościach Nowa Wieś, Izdebnik, Rząska
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
28.01.2020
Termin składania ofert: 26.02.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.1.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części: CZĘŚĆ 1 „Zaprojektowanie i budowa schodów dla pieszych przy przyczółku A wiaduktu WD-09 nad drogą ekspresową S8 w km 526+866,80”. CZĘŚĆ 2 „Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału – S8 odc. Ia – Wyszków – węzeł ,,Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00”. CZĘŚĆ 3 „Zaprojektowanie i budowa odwodnienia pasa rozdziału – S8 odc. Ib – węzeł ,,Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04”.
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
28.01.2020
Termin składania ofert: 12.02.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.1.2020.mj
Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 193+836 w m. Andruszkowice
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.01.2020
Termin składania ofert: 28.02.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2414.1.2020
DOSTAWA DODATKOWYCH LICENCJI POJEMNOŚCIOWYCH COMMVAULT SIMPANA CVLT COMPLETE BACKUP & RECOVERY, PER FRONT-END TB W ILOŚCI 64 TB WRAZ ZE WSPARCIEM PRODUCENTA NA OKRES 2 LAT DLA ZAKUPIONYCH I POSIADANYCH LICENCJI.
dostawy Centrala powyżej progów
23.01.2020
Termin składania ofert: 04.02.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.2.2020
GENERALNY POMIAR HAŁASU PRZY DROGACH KRAJOWYCH W 2020 R. Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI
usługi Centrala do progów unijnych
22.01.2020
Termin składania ofert: 30.01.2020 10:15
O.PO.D-3.2413.03.2020
Usługi w zakresie napraw, konserwacji, prac elektrycznych oraz porządkowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu socjalnego w Sianożętach ul. Ku Morzu 3
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
21.01.2020
Termin składania ofert: 29.01.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.3.2020
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII oraz część piętra III) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
17.01.2020
Termin składania ofert: 28.01.2020 9:45
O.PO.D-3.2413.02.2020
Usługi sprzątania w siedzibach GDDKiA Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
16.01.2020
Termin składania ofert: 27.01.2020 11:00
O.RZ.D-3.2413.1.2020
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.03.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie, stan. nr 35 (AZP 10-42/80; km 0+700 – 0+885 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie (km 1+600 – 1+790) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.02.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części: Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. nr 6 (AZP 9-40/6); km 0+100 – 0+300 (łącznica L1) oraz 0+025 – 0+406 (łącznica L2) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. km 0+20 – 0+80 (DD16) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.01.2020
Termin składania ofert: 21.01.2020 10:00
O.Gd.F-2.2413.04.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.01.2020
Termin składania ofert: 22.01.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.1.2020
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenie jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie (woj. mazowieckie)
usługi Centrala do progów unijnych
09.01.2020
Termin składania ofert: 21.01.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2413.2.2020
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, socjalnych i toalet (3 piętra: VI, VII, VIII oraz część piętra III) w siedzibie GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25
usługi GDDKiA Warszawa do progów unijnych
09.01.2020
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O.GD.F-2.2414.1.2020
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.01.2020
Termin składania ofert: 13.01.2020 11:00
O.LU.D-3.2413.02.2020.ap
Świadczenie usługi w zakresie bieżącego administrowania – gospodarowania Zakładowymi obiektami socjalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
03.01.2020
Termin składania ofert: 13.01.2020 13:00
O.Gd.Z-13.2413.01.2020
Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.01.2020
Termin składania ofert: 10.01.2020 12:00
O.LU.D-3.2413.01.2020.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.13.2019.af
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 74 od km 210+045 do km 211+665 w m. Zofianka Górna”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 23.01.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.21.2019
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 44 z drogą powiatową Nr 1897K w km 57+719,57 w miejscowościach Zaborze i Oświęcim
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 9:00
O.GD.Z-14.2413.27.2019
„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK” - z podziałem na 2 części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.12.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 08.01.2020 11:00
O.Rz.D-3.2413.27.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Rudnik n. Sanem – Sokołów Młp. Północ wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
24.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2019.az
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.12.2019
Termin składania ofert: 14.01.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.272.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.12.2019
Termin składania ofert: 13.01.2020 11:00
DPZ.DPZ-4.2413.24.2019
Utrzymanie porządku i czystości w siedzibie Zespołu Historii Drogownictwa w Szczucinie (2 części)
usługi Centrala do progów unijnych
20.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.32.2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy nasypu na dojeździe do wiaduktu nad ul. Brzeźnicką w Bochni w ciągu dk 94 wraz z odbudową ekranu akustycznego” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
19.12.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2413.21.2019.mr
Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów