viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
03.10.2019
Termin składania ofert: 15.10.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.39.2019.T-1
Modernizacja oraz przełożenie dwóch zestawów pomiarowych SRT-3, na nowe nośniki Mercedes Sprinter 319 CDI, dla GDDKiA Oddziału w Olsztynie - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 03.10.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.38.2019.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku w sezonie zimowym 2019-2020 i 2020-2021 w podziale na 2 zadania - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.09.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 01.10.2019 11:00
O.Rz.D-3.2413.17.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Lasy Janowskie – Rudnik n. Sanem wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Rzeszów do progów unijnych
18.09.2019
Termin składania ofert: 30.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.23.2019
Naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach krajowych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w podziale na 6 części.
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
17.09.2019
Termin składania ofert: 02.10.2019 13:00
O.Gd.F-2.2412.18.2019
Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.211.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.66.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 27.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.210.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2414.3.2019
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia typu furgon 5-osobowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydział Technologii Oddział w Białymstoku
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
09.09.2019
Termin składania ofert: 19.09.2019 11:00
O/OL.D-3.2414.4.2019.F-2
Dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia w jednostkach administrowanych przez GDDKIA Oddział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 16.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.22.2019
Wykonanie dynamicznych próbnych obciążeń na obiektach MS-12, MD-12A, KP-14, WS-15, MS-16, MD-16A, WD-19, MS-20, MD-20A, WS-21, WD-25A, WS-25 oraz statycznych próbnych obciążeń na obiektach KP-14, WD-17, WD-23
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 11:30
GDDKiA.O.WA.D.3.2412.54.2019
Remont pomieszczeń Obwodu Drogowego w Garwolinie
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
06.09.2019
Termin składania ofert: 23.09.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.9.2019.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.201.2019
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w mieście Żelazno na odcinku od km 10+262 do km 10+570
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 13.09.2019 10:00
O.Gd.I-2.2413.13.2019
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Część nr 1: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY – NOWY DWÓR GDAŃSKI Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI – KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy: tom 1: dot. województwa pomorskiego tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.09.2019
Termin składania ofert: 18.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.5.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
03.09.2019
Termin składania ofert: 24.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2412.63.2019
Sprężenie zewnętrzne i remont wiaduktu WD161 nad autostradą A2 w m. Koble Daniszewskie
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 11:00
O.LU.D3.2413.16.2019.AW
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 11:00
O.GD.I-3.2413.17.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” położonych w gminie Łęczyce, obręb Godętowo, Strzebielino oraz w gminie Szemud, obręb Częstkowo i Głazica.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.08.2019
Termin składania ofert: 06.09.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.22.2019.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 58, 59 i 59a administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie w sezonie zimowym 2019/2020
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.08.2019
Termin składania ofert: 12.09.2019 11:15
O.KR.D-3.2411.19.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją studni zastępczej (o wydajności co najmniej 40 m3/h) w ramach istniejącego czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w województwie małopolskim w powiecie krakowskim na terenie miasta Krakowa – Nowa Huta w związku z likwidacją istniejącego otworu eksploatacyjnego A-4N4
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
26.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 11:00
O.GD.Z-4.2412.12.2019
„Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.22.1.2019.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku w sezonie zimowym 2019-2020 i 2020-2021 w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.185.2019
Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 05.09.2019 9:45
O.KA.D-3.2414.51.2019
Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli oraz krzeseł biurowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.08.2019
Termin składania ofert: 30.08.2019 10:50
O.BI.D-3.2413.21.2019
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.11.2019.49
Kompletna tymczasowa organizacja ruchu drogi S5 na Odcinku 1 Nowe Marzy – Dworzysko, Odcinku 2 Dworzysko – Aleksandrowo i Odcinku 5 Białe Błota – Szubin.
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
21.08.2019
Termin składania ofert: 25.09.2019 8:40
O/Op.D-3.2413.14.2019 (41)
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału GDDKiA w Opolu w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Opole powyżej progów
21.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.194.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.08.2019
Termin składania ofert: 16.10.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2410.15.2019.54
UWAGA. NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Wykonanie prac zabezpieczających na budowie Odcinków: - 1 S5 od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km, - 2 S5 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km, - 5 S5 od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości 9,7 km.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
20.08.2019
Termin składania ofert: 28.08.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2019.az
Obsługa Oddziału GDDKiA w Kielcach w podziale na 2 części: Część I - Kierowanie i obsługa codzienna samochodów Część II - Obsługa administracyjno - biurowa.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 11:00
O.LU.D3.2412.5.2019.ap
Remont parkingu w m. Sitaniec przy drodze krajowej nr 17 w km 168+383 strona prawa zarządzanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 10:50
O.BI.D-3.2411.10.2019
Remont drogi krajowej nr 19 Koźliki - Laszki od km 80+400 do km 82+600 o łącznej długości 2,20 km
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
16.08.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 8:45
O.KA.D-3.2414.53.2019
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rejonów
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
14.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 10:50
O.BI.D-3.2414.2.2019
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziału w Białymstoku i Rejonów, w podziale na VI części
dostawy GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.192.2019
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.56.2019
Usługi kompleksowej obsługi informatycznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
13.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 10:15
O.PO.D-3.2413.57.2019
Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert: 29.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.155.2019
Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Widawa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 19.08.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2019.az
Wykonywanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących własnością Skarbu Państwa GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.187.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 10:15
O.PO.D-3.2411.50.2019
Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie oznakowania pionowego
dostawy GDDKiA Poznań powyżej progów
06.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 10:45
O.PO.D-3.2411.51.2019
DOKOŃCZENIE ROBÓT DROGI S5 POZNAŃ – WRONCZYN W ZAKRESIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO, OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I INNYCH ASORTYMENTÓW ROBÓT.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 11:00
O.Gd.I-3.2413.16.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.189.2019
Wykonanie Robót polegających na usunięciu wad , usterek i wykonanie robót zaległych wykazanych na Listach Wad i Usterek stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji dla zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Wrocław Widawa (wraz z węzłem)” zrealizowanego przez firmę Astaldi S.p.A.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 11:50
O.BI.D-3.2413.20.2019
Wykonanie dynamicznych próbnych obciążeń na obiektach MS-12, MD-12A, KP-14, WS-15, MS-16, MD-16A, WD-19, MS-20, MD-20A, WS-21, WD-25A, WS-25 oraz statycznych próbnych obciążeń na obiektach KP-14, WD-17, WD-23
usługi GDDKiA Białystok do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2411.19.2019.47
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń – Stryków od km 175+479,97 do km 175+592,47, od km 223+260,62 do km 223+504,37, od km 233+561,86 do km 233+771,86, od km 239+068,99 do km 239+232,63.
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 20.08.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.37.2019.I-2
Monitoring w latach 2019-2022 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.184.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3, w m. LUBIN”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 11:00
O/OL.D-3.2413.16.2019.I-4
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD Tatary) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) na odcinku Nidzica – Napierki” wraz z weryfikacją dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotowego zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych