viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.14.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w m. Luzino 93 (7-39/160) km 13+870 – 14+030 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.06.2020 10:00
O.GD.F-2.2413.9.2020
„Świadczenie usług cateringowych dla osób przebywających na pobytach wypoczynkowych w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Koszarka w Przebrnie k. Krynicy Morskiej, w okresie od 01.07.2020 r. do 13.09.2020 r.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.06.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.5.2020.mr
Świadczenie usług ochrony ludzi i mienia znajdującego się w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
04.06.2020
Termin składania ofert: 19.06.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.11.2020
Remont drogi krajowej nr. 65 Knyszyn – Białystok, odcinek od km 156+450 do km 157+300 (Dobrzyniewo Duże)
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
03.06.2020
Termin składania ofert: 18.06.2020 10:15
O.PO.D-3.2412.48.2020
Podwyższenie ogrodzenia ochronnego na odcinku A2 od węzła Modła do granicy woj. wielkopolskiego (od km 257+560 do km 303+145) w systemie Projektuj i Buduj
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.07.2020
„BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2412.5.2020.13
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w miejscowości Nowy Dwór w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
27.05.2020
Termin składania ofert: 04.06.2020 9:30
O.WR.D-3.2414.67.2020
Dostawa samochodu ciężarowego dla Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.9.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych korekty podparcia pochylni kładki dla pieszych KP-14 w km 532+457,29 drogi ekspresowej S8
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2020.gk
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
22.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.28.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Zaprojektowanie i wykonanie półek dla płazów i małych zwierząt w przepustach pod autostradą A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
21.05.2020
Termin składania ofert: 01.06.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.15.2020
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich, w ciągu dróg krajowych nr 7, 94, 94h, 79, A4, S52c, S7c, S7o na terenie GDDKiA O/Kraków Rejon Kraków.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
12.05.2020
Termin składania ofert: 20.05.2020 11:45
O.PO.D-3.2413.46.2020
Usługi w zakresie napraw, konserwacji oraz prac związanych utrzymaniem i eksploatacją budynków w siedzibach Oddziału przy ul. Siemiradzkiego 5a, ul. Gajowej 6, ul. Św. Marcin 66/72, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe i jego teren ul. Hawelańska 12
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 11:15
O.PO.D-3.2413.36.2020
Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 10:45
O.PO.D-3.2413.35.2020
Wykonanie badań geotechnicznych i wykonanie Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla obwodnicy miasta Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12.
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2414.21.2020
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie i podległych jednostek terenowych.
dostawy GDDKiA Warszawa do progów unijnych
08.05.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.05.2020
BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.05.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.05.2020 10:50
GDDKiA O.Sz.D-3.2413.23.2020
Wykonanie usług ochrony osób i mienia nieruchomości należących do GDDKiA Oddział Szczecin – 2 zadania Część 1 (Zadanie 1) – Wykonanie usług ochrony osób i mienia Oddział Szczecin Część 2 (Zadanie 2) – Wykonanie usług ochrony osób i mienia Wydział Technologii
usługi GDDKiA Szczecin powyżej progów
07.05.2020
Termin składania ofert: 15.05.2020 10:15
O.PO.D-3.2413.31.2020
Ocena stanu technicznego wiaduktów w m. Psary Małe w ciągu DK 92 w km 224+403 i w m. Września w ciągu DK 92 w km 226+357 wraz z dojazdami
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.8.2020.az
Wykonanie remontu mostu przez rzekę Sokołówkę w miejscowości Cieklińsko w ciągu drogi krajowej nr 74 w km 38.744
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020 10:15
O.PO.D-3.2411.30.2020
Rozbudowa mostu przez rzekę Obra w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Jaraczewo
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
05.05.2020
Termin składania ofert: 22.05.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.7.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku: Grochy - Pogorzele – Przeździecko – Mroczki – projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
04.05.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 8:00
O.Gd.Z-4.2412.3.2020
„Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.20.2020
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia ulicznego w ciągach dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 22.05.2020 11:45
O.PO.D-3.2411.39.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Bytyń - Młodasko oraz na odcinku Rumianek - Tarnowo Podgórne w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 11:00
O.GD.Z-4.2412.04.2020
PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZ. STRUGA KRAMARZYŃSKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W M. KRAMARZYNY
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 8:00
O.Gd.I-2.2413.11.2020
„POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY - ELBLĄG” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.04.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 11:00
O.Ł.D3.2413.4.2020.vk
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 6 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.04.2020
Termin składania ofert: 07.05.2020 10:15
O.PO.D-3.2413.38.2020
Usługi sprzątania, czyszczenia okien oraz prania pościeli w okresie letnim 2020r. na terenie Obiektu Socjalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, mieszczącego się w Sianożętach, ul. Ku Morzu 3, gm. Ustronie Morskie
usługi GDDKiA Poznań do progów unijnych
28.04.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.16.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.04.2020
Termin składania ofert: 08.05.2020 10:50
O.Op.D-3.2413.13.2020(23)
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Opole w okresie 24 miesięcy
usługi GDDKiA Opole do progów unijnych
24.04.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.66.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-22a w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – przyczółek od strony Warszawy – jezdnia prawa (kierunek na Warszawę)”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2020
Termin składania ofert: 13.05.2020 11:15
O.KR.D-3.2411.4.2020
Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii I Zbójecka Góra przy drodze ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała – Rabka Zdrój w km ok. 727+600
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.18.2020
Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w m. Ostrów Mazowiecka.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Rz.D-3.2413.9.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OBJETEGO UMOWA RAMOWĄ. Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych w trakcie nadzoru, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary – Nisko Południe wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Rzeszów powyżej progów
22.04.2020
Termin składania ofert: 12.05.2020 11:30
GDDKiA.O.WA.D-3.2412.19.2020
Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie mikrodywaników na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
roboty budowlane GDDKiA Warszawa do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 08.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2414.18.2020
Dostawa wraz z montażem szaf przesuwnych do archiwizacji dokumentów dla Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublińcu
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 08.05.2020 11:00
O.Ł.D3.2412.4.2020.vk
„Zaprojektowanie i budowa przeciwpożarowych podziemnych zbiorników wodnych oraz sieci wodociągowych doprowadzających wodę do tych zbiorników na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Stryków i Stacji Poboru Opłat (SPO) Zgierz przy autostradzie A2”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.04.2020
Termin składania ofert: 29.04.2020 11:15
O.KR.D-3.2413.11.2020
Wykonanie przeglądów okresowych 2 obiektów mostowych przez rzekę Wisłę w Krakowie w km 2+079 drogi ekspresowej nr S7o (wschodnia obwodnica Krakowa) w latach 2020-2022
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
17.04.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2414.44.2020
Dostawa zabudów wraz z montażem w celu przystosowania dwóch nośników do holowania zestawu pomiarowego SRT-3
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.60.2020
Wykonanie ogrodzenia zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych na krawędzi pasa drogowego DK nr 12 na terenie województwa dolnośląskiego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2020.az
UWAGA ! ZMIANA TERMINU REALIZACJI! „Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni wzdłuż drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancji.”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 30.04.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.10.2020(22)
Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Białka w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 122+922 w m. Grodziec
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 04.05.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.6.2020
Roboty remontowe na moście w m. Turna Mała przez rz. Bug w km 161+225 na drodze krajowej nr 19 - projektuj i buduj
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 10:50
O.BI.D-3.2411.5.2020
Remont przepustu na DK 64 w m. Kramkowo w km 15+957, JNI=01211063
roboty budowlane GDDKiA Białystok do progów unijnych
14.04.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 10:45
O.PO.D-3.2411.26.2020
Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Pniewy – Chełmno w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego.
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert: 20.04.2020 9:30
GDDKiA.O.BY.D-3.2413.7.2020.11
Usunięcie i zagospodarowanie odpadów z placu budowy w ramach zadań pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Cześć1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km”. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”
usługi GDDKiA Bydgoszcz do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert: 29.04.2020 10:50
O.Op.D-3.2412.08.2020(15)
Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 39 w miejscowości Brzeg (ul. Włościańska)
roboty budowlane GDDKiA Opole do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert: 28.04.2020 9:45
O.PO.D-3.2412.25.2020
Likwidacja szkody powstałej w związku z koniecznością wykonania czasowej przeprawy przez rzekę Wartę w ciągu DK 11 km 250+605
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych
11.05.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 9:45
O.PO.D-3.2412.44.2020
Likwidacja szkody powstałej w związku z koniecznością wykonania czasowej przeprawy przez rzekę Wartę w ciągu DK 11 km 250+605
roboty budowlane GDDKiA Poznań do progów unijnych