INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.08.2005
Termin składania ofert:
17/ed/km/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/007 - Przebudowa drogi krajowej nr 2 odcinek Siedlce - Terespol, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi Centrala powyżej progów
30.08.2005
Termin składania ofert:
16/ed/us/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie przy realizacji drogowych projektów inwestycyjnych w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
usługi Centrala powyżej progów
30.08.2005
Termin składania ofert:
15/ed/us/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki Odcinek III Elbląg - Chruściel Zamówienie obejmuje: - budowę jednojezdniowej drogi ekspresowej; - przebudowa węzłów: Wilkowo, Błudowo i Chruściel - przebudowę dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych; - budowę dróg dojazdowych; - przebudowę i budowę przepustów; - przebudowę 16 wiaduktów nad drogą nr 22; - przebudowę 11 wiaduktów i mostów w ciągu drogi nr 22; - budowę oświetlenia trzech węzłów; - budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska; - przebudowę i budowę odwodnienia jezdni; - przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej; - przebudowę uzbrojenia terenu.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
19.08.2005
Termin składania ofert:
13/ed/ps/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i Nadzór nad budową autostrady A-6 na odcinku Klucz - Kijewo.
usługi Centrala powyżej progów
19.08.2005
Termin składania ofert:
10/ed/bk/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest - Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków, odcinek: Obwodnica Wyszkowa km 50+500 - km 63+298,38.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
24.08.2005
Termin składania ofert:
14/ed/jp/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyżne (granica państwa), Zadanie B: od m. Kiezmark km 25+683,5 do m. Jazowa km 48+465,0.Budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie
roboty budowlane Centrala powyżej progów
17.08.2005
Termin składania ofert:
12/ed/mg/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotowe zadanie obejmuje roboty na odcinku drogi krajowej Nr 4 od Targowiska do Tarnowa o długości 46,2 km, w podziale na odcinki
roboty budowlane Centrala powyżej progów
12.08.2005
Termin składania ofert:
9/ed/kk/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Montaż nowych stanowisk pomiarowych dla urządzeń automatycznego pomiaru ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych w Polsce : Część 1 - dla Oddziałów GDDKiA w Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie Część 2 - dla Oddziałów GDDKiA w Lublinie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie Część 3 - dla Oddziałów GDDKiA w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu Część 4 - dla Oddziałów GDDKiA w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu
usługi Centrala powyżej progów
12.08.2005
Termin składania ofert:
8/ed/km/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy
usługi Centrala powyżej progów
04.08.2005
Termin składania ofert:
6/ed/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki Odcinek II - Chruściel - Maciejewo
roboty budowlane Centrala powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
9/ed/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla projektu: Budowa autostrady A4 odcinek Zgorzelec (km 0+00) - Krzyżowa (km 51+300)
usługi Centrala do progów unijnych
29.07.2005
Termin składania ofert:
5/ed/2005
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie związanych z realizacją projektów autostradowych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
usługi Centrala do progów unijnych
22.07.2005
Termin składania ofert:
4/ed/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/002 - Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi Centrala powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
3/ed/2005
Wykonanie pomiarów głębokości kolein specjalistycznym urządzeniem w 2005 r.
usługi Centrala do progów unijnych
13.07.2005
Termin składania ofert:
2/ed/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa nawierzchni krajowej nr 3 na odcinku Sulechów-Racula
roboty budowlane Centrala powyżej progów
01.07.2005
Termin składania ofert:
12/do/2005
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Usługi doradcze o charakterze ekonomiczno - finansowym. Szczegóły w załączniku
usługi Centrala powyżej progów
23.06.2005
Termin składania ofert:
11/do/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elblag - Grzechotki
usługi Centrala powyżej progów
20.05.2005
Termin składania ofert:
10/do/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarzadzanie i nadzór nad robotami przy I etapie budowy obwodnicy m. Puławy, długosci 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, długosci 1038,2 m.
usługi Centrala powyżej progów
16.06.2005
Termin składania ofert:
10/do/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu obwodnicy m. Puławy długosci 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, długosci 1038,2 mb. Zamówienie obejmuje: - odcinek obwodnicy od km 0+000,00 do km 7+600,00; - odcinek obwodnicy od km 7+600,00 do km 9+398,21; - budowę mostu wraz z wiaduktem od km 9+398,21 do km 10+453,00; - odcinek obwodnicy od km 10+453,00 do km 12+708,00; - remont istniejących budowli regulacyjnych rzeki.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
20.05.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.08.2005 0:00
Termin składania ofert:
1/ed/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, przeprowadzaniem przetargów, zawieraniem kontraktów oraz zarządzaniem procesem ich realizacji. Zamówienie realizowane będzie przez dwóch ekspertów pracujących w siedzibie GDDKiA w pełnym wymiarze czasu przez okres 2 lat wspartych ekspertami krótkoterminowymi.
usługi Centrala powyżej progów
03.06.2005
Termin składania ofert:
1/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa obwodnicy miasta Hrebenne wraz z remontem drogi krajowej nr 17 (Tomaszów Lubelski - Hrebenne)
roboty budowlane Centrala powyżej progów
23.09.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.09.2014 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2014/I/9/0/BP/Ce
Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwa prawnego w tym zakresie dla GDDKiA - pomoc prawna w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach upadłościowych spółek Alpine Bau
usługi Centrala powyżej progów
27.11.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.11.2012 0:00
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-20-4/10
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi polegające na uruchomienia łącza służącego do transmisji danych w nowej lokalizacji znajdującej się w Warszawie.
usługi Centrala do progów unijnych
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10