INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
27.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-WRSI-js-2812-22/13
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Serwis pogwarancyjny dla oprogramowania Oracle i sprzętu ODA użytkowanego w GDDKiA
usługi Centrala do progów unijnych
25.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-WUSI-łt-2812-40/13
Serwis pogwarancyjny dla macierzy dyskowej
usługi Centrala do progów unijnych
22.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BGD-ZHD-mb-2811-139/13
Utrzymanie porządku i czystości terenów i budynków należących do GDDKiA w Szczucinie oraz terenów i budynków będących w posiadaniu GDDKiA znajdujących się w Delastowicach
usługi Centrala do progów unijnych
12.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-SAP-dz-2812-2/13
Usługa konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego SAP
usługi Centrala do progów unijnych
04.11.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-WUSI-ka-2812-39/13
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego: serwerów i urządzeń równoważenia obciążenia dla GDDKiA.
dostawy Centrala do progów unijnych
29.10.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BGD-ZHD-mb-2811-133/2013
Postępowanie zakończono - nie udzielono zamówienia publicznego (nie podpisano umowy). Utrzymanie porządku i czystości terenów i budynków należących do GDDKiA w Szczucinie oraz terenów i budynków będących w posiadaniu GDDKiA znajdujących się w Delastowicach
usługi Centrala do progów unijnych
25.10.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/10/BP/Ce
Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w Krajowym Systemie Poboru Opłat oraz w Projektach Drogowych – w tym Projektach Drogowych realizowanych w systemie PPP – w wybranych korytarzach obecnych i planowanych Autostrad w podziale na trzy części
usługi Centrala powyżej progów
18.10.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BGD-ZHD-mb-2811-123/13
Ochrona: obiektów i majątku GDDKiA w Szczucinie oraz obiektów i majątku będącego w dyspozycji GDDKiA w Delastowicach
usługi Centrala do progów unijnych
07.09.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-WEiPI-dn-2812-13/13
UNIEWAŻNIENIE postępowania w części I zamówienia. Część I zamówienia - Usługa polegająca na serwisie pogwarancyjnym dla urządzeń firmy Dell, Synology i APC będących w użyciu przez GDDKiA Część II zamówienia - Usługa polegająca na serwisie pogwarancyjnym dla urządzeń firmy Cisco będących w użyciu przez GDDKiA
usługi Centrala powyżej progów
21.08.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WKS-er-2814-60/2013
Wybór oferty najkorzystniejszej 23-09-2013 r ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAMKNIĘTYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MBA (MASTER OF BUSSINES ADMINISTRATION) DLA PRACOWNIKÓW GDDKIA
usługi Centrala powyżej progów
21.08.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.09.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-pg-0421-2/10/13
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego analizy potrzeb w zakresie rozbudowy serwerów typu Blade oraz migrację na platformę wirtualizacyjną istniejących serwerów fizycznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala powyżej progów
20.08.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.08.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-ka-0421-2/8/13
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego analizy potrzeb w zakresie wdrożenia scentralizowanego systemu backupu i archiwizacji poczty elektronicznej w GDDKiA
usługi Centrala powyżej progów
29.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/9/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE – REDAKCJA, DRUK ORAZ DOSTAWA 12 NUMERÓW MIESIĘCZNIKA WEWNĘTRZNEGO PRACOWNIKÓW GDDKiA „KURIER DROGOWY”
usługi Centrala do progów unijnych
25.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/N/1/BP/Ce
Zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy Miejsc Poboru Opłat na płatnym odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica w zakresie robót budowlano-montażowych i infrastruktury do poboru opłat”.
usługi Centrala powyżej progów
25.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/R/1/BP/Ce
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY MIEJSC POBORU OPŁAT NA PŁATNYM ODCINKU AUTOSTRADY A4 WROCŁAW – SOŚNICA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWALANO-MONTAŻOWYCH I INFRASTRUKTURY DO POBORU OPŁAT
roboty budowlane Centrala powyżej progów
16.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/4/BP/CE
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA !!! Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla Projektów Drogowych
usługi Centrala powyżej progów
08.07.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.07.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-WRSI-dz-2812-1/13
Usługi konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego SAP
usługi Centrala do progów unijnych
28.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/6/POIiŚ/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA !!! Wykonanie usługi polegającej na organizacji seminariów, wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy oraz międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu „Drogi zaufania-program ochrony życia na drogach krajowych” realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10.
usługi Centrala powyżej progów
28.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/8/POIiŚ/Ce
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację programu „Drogi Zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych” realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10
usługi Centrala do progów unijnych
28.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/7/POIiŚ/Ce
PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ PT. „ZAUFAJNE DROGI” W PRASIE W 2013 R. W RAMACH PROGRAMU „DROGI ZAUFANIA – PROGRAM OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI NA DROGACH KRAJOWYCH
usługi Centrala do progów unijnych
11.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/5/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z instalacją i utrzymanie pilotażowego modułu informacji meteorologicznej z funkcją oddziaływania na ruch drogowy.
dostawy Centrala powyżej progów
06.06.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.06.2013 0:00
Termin składania ofert:

Udzielenie zamówienia. Zamówienie z wolnej ręki - uzupełniające: uruchomienie łączy służących do transmisji danych(WAN) w nowych lokalizacjach GDDKiA
usługi Centrala do progów unijnych
04.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/3/BP/Ce
Utworzenie i utrzymywanie informacyjnej strony internetowej do projektu mającego na celu budowę Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
usługi Centrala do progów unijnych
10.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-dn-2812-10/13
UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Dostawa dla GDDKiA dodatkowych licencji, aktualizacji i wsparcia technicznego dla oprogramowania
dostawy Centrala powyżej progów
15.04.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.05.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WKS-er-125-38/13
Informacja o zamiarze przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie organizacji zamknietych studiów podyplomowych MBA (Master of Bussines Administration).
usługi Centrala powyżej progów
12.04.2013
Termin składania ofert:
GDDKIA/BGD/WGD/BS-076/27/2013
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA świadczenie usług w zakresie tłumaczeń
usługi Centrala do progów unijnych
09.04.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-dn-2812-9/13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: dostawa dla GDDKiA sprzętu i wyposażenia, rozbudowa macierzy dyskowej oraz aktualizacja oprogramowania macierzy
dostawy Centrala do progów unijnych
04.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-DII-dn-2812-3/2013
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Serwis pogwarancyjny dla macierzy dyskowej
usługi Centrala do progów unijnych
19.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/1/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2012 – 2013
usługi Centrala powyżej progów
19.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2013/I/2/POIiŚ/Ce
Dokonanie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu dwóch badań opinii społecznej dotyczącej określenia poziomu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, postrzegania zmian w sieci dróg krajowych oraz postrzegania kampanii informacyjno- edukacyjnej w powyższym zakresie. Badanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Drogi Zaufania- program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych” realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10
usługi Centrala do progów unijnych
21.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WOO-ts-076-6/13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zakup (dostawa) benzyny i oleju napędowego dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddziałów
dostawy Centrala powyżej progów
15.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WKS-145-er-3/13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie Podyplomowych Studiów w zakresie Technologii Budowy Dróg dla pracowników GDDKIA
usługi Centrala do progów unijnych
20.12.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/19/POIiŚ/Ce
Kompleksowa, bieżąca obsługa redakcyjna i graficzna istniejącego portalu www.drogizaufania.pl w 2013 r., należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala do progów unijnych
10.12.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/16/POIiŚ/Ce
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE - Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w radiu i internecie w latach 2012 – 2013 dotyczącej wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację programu „Drogi Zaufania – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych” realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10.
usługi Centrala do progów unijnych
07.12.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/18/BP/CE
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat
usługi Centrala powyżej progów
05.12.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/15/POIiŚ/Ce
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w prasie w ramach programu „Drogi zaufania” – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych
usługi Centrala do progów unijnych
04.12.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WI-dn-2812-20/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi polegające na zapewnieniu GDDKiA zapasowego łącza dostępowego do internetu.
usługi Centrala do progów unijnych
29.11.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.12.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/12/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA „Zakup usługi polegającej na umożliwieniu efektywnego przejazdu służbom ratunkowym przez Miejsca Poboru Opłat z wykorzystaniem viaAUTO”.
usługi Centrala do progów unijnych
23.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-DZR-WSZ-401-80/2012
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Dostawa programu do mikrosymulacji ruchu drogowego dla GDDKiA
dostawy Centrala do progów unijnych
22.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-BOA-WI-kr-2812-27/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa dla GDDKiA oprogramowania bazy danych wraz z usługami asysty technicznej oraz niezbędnego sprzętu.
dostawy Centrala do progów unijnych
08.11.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-0420-14/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wdrożenie pilotażowe systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) w GDDKiA.
usługi Centrala do progów unijnych
07.11.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
BOA-WOO/ZPU-2815-rt-49/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek (tusze, tonery, taśmy barwiące, bębny) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad..
dostawy Centrala do progów unijnych
05.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/14/POIiŚ/Ce
OPRACOWANIE CAŁOŚCIOWEJ KONCEPCJI LINII KREATYWNEJ KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ DLA PROGRAMU OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI NA DROGACH KRAJOWYCH „DROGI ZAUFANIA” NA LATA 2012/2013
usługi Centrala do progów unijnych
18.10.2012
Termin składania ofert:
BOA-WGM-wm-2815-703/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa prasy dla GDDKiA.
dostawy Centrala do progów unijnych
12.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/13/POIiŚ/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Nazwa postępowania: Wykonanie usługi polegającej na organizacji seminariów, wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy oraz międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu „Drogi zaufania-program ochrony życia na drogach krajowych” realizowanego zgodnie z Umową o Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-007/10.
usługi Centrala do progów unijnych
26.09.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-19a/12
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Usługa zapewniająca stały bezprzewodowy zapasowy dostęp do Internetu w lokalizacji przy ul. Wroniej 53 w Warszawie.
usługi Centrala powyżej progów
22.09.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.10.2012 12:00
Termin składania ofert:
BOA-WI-kr-0420-15/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wdrożenie Składników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GDDKIA.
dostawy Centrala powyżej progów
06.09.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.09.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/10/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Demontaż, przechowanie, dostarczenie, zainstalowanie oraz powtórne włączenie Bramownicy DK-7-11-TSO-1 w lokalizacji, pikietaż 348+950 – 348+970 (wraz z niezbędną Infrastrukturą Przydrożną) i odpowiednie rekonfigurowanie Systemu wraz z wykonaniem prób i testów bramownicy
usługi Centrala do progów unijnych
30.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-0420-9/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Utrzymanie techniczne oraz wsparcie techniczne serwisu internetowego GDDKiA..
usługi Centrala do progów unijnych
30.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-19/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi polegające na zapewnieniu GDDKiA podstawowego łącza dostępowego do Internetu.
usługi Centrala powyżej progów