INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
22.09.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.10.2012 12:00
Termin składania ofert:
BOA-WI-kr-0420-15/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wdrożenie Składników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w GDDKIA.
dostawy Centrala powyżej progów
06.09.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.09.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/10/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Demontaż, przechowanie, dostarczenie, zainstalowanie oraz powtórne włączenie Bramownicy DK-7-11-TSO-1 w lokalizacji, pikietaż 348+950 – 348+970 (wraz z niezbędną Infrastrukturą Przydrożną) i odpowiednie rekonfigurowanie Systemu wraz z wykonaniem prób i testów bramownicy
usługi Centrala do progów unijnych
30.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-0420-9/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Utrzymanie techniczne oraz wsparcie techniczne serwisu internetowego GDDKiA..
usługi Centrala do progów unijnych
30.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-19/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi polegające na zapewnieniu GDDKiA podstawowego łącza dostępowego do Internetu.
usługi Centrala powyżej progów
28.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-13/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz ich obsługa serwisowa wraz z dostawami materiałów eksploatacyjnych.
usługi Centrala powyżej progów
23.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/6/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Aktualizacja instrukcji efektywności inwestycyjnej przedsięwzięć drogowych i mostowych w zakresie cen jednostkowych oraz zmian metodycznych, wynikających z wprowadzonych, nowych regulacji prawnych w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych dla projektów dofinansowywanych z budżetu UE.
usługi Centrala do progów unijnych
24.08.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-12/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa aktualizacji, wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia proxy
dostawy Centrala powyżej progów
21.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/8/BP/Ce
Udzielenie zamówienia KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE – REDAKCJA, DRUK ORAZ DOSTAWA 12 NUMERÓW MIESIĘCZNIKA WEWNĘTRZNEGO PRACOWNIKÓW GDDKiA „KURIER DROGOWY”
usługi Centrala do progów unijnych
31.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/9/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w Krajowym Systemie Poboru Opłat
usługi Centrala powyżej progów
24.07.2012
Termin składania ofert:
BGD-WHD-mb-2811/89/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Remont dachów Zespołu ds. Historii Drogownictwa GDDKiA w Szczucinie.
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
16.07.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2012 0:00
Termin składania ofert:
BOA-WI/ZPU-mł-2812-61/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uruchomienie łącza służącego do transmisji danych w nowej lokalizacji.
usługi Centrala do progów unijnych
05.07.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/7/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym w Krajowym Systemie Poboru Opłat oraz w Projektach Drogowych – w tym projektach drogowych realizowanych w systemie ppp – w wybranych korytarzach obecnych i planowanych autostrad część 1, część 2, część 3
usługi Centrala powyżej progów
19.06.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-10/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie eksperckiego wsparcia informatycznego na etapie realizacji i wdrożenia przez GDDKiA elementów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu pn. Składniki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SSZBI)..
usługi Centrala do progów unijnych
23.06.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-6/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa licencji na oprogramowanie oraz jego uaktualnień.
dostawy Centrala powyżej progów
19.06.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dc-2812-11/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część I zamówienia - Serwis przełączników sieciowych. Część II zamówienia - Serwis Fortinet FortiGate 80C-S/N.
usługi Centrala do progów unijnych
13.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/R/2/BP/Ce
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 na odcinku Stryków II - Konotopa do standardów autostrady płatnej
roboty budowlane Centrala powyżej progów
06.06.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/3/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Świadczenie na rzecz Zamawiającego pomoc prawną w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją przez Zamawiającego kontraktów, dotyczących dróg krajowych i autostrad
usługi Centrala do progów unijnych
07.06.2012
Termin składania ofert:
BOA-WOO-rt-2815-27/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa samochodów do przewozu 9-ciu osób
dostawy Centrala powyżej progów
30.05.2012
Termin składania ofert:
SAP-dz-2812-3/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi konserwacji zintegrowanego systemu informatycznego SAP.
usługi Centrala powyżej progów
23.05.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/4/BR/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Organizacja udziału GDDKiA w III Edycji Ogolnopolskiego Kongresu Regionów
usługi Centrala do progów unijnych
02.05.2012
Termin składania ofert:
SAP-dz-2812-1/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej na potrzeby rozwoju i eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego SAP w GDDKiA.
dostawy Centrala powyżej progów
25.04.2012
Termin składania ofert:
BOA-WI-dn-2812-8/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego.
usługi Centrala do progów unijnych
14.04.2012
Termin składania ofert:
BOA-WOO-rt-2815-22/12
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dostawa samochodów do przewozu 9-ciu osób
dostawy Centrala powyżej progów
30.03.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/2/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi Centrala do progów unijnych
28.03.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.05.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/R/1/POIiŚ/Ce
Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II– odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721
roboty budowlane Centrala powyżej progów
31.03.2012
Termin składania ofert:
BOA-WOO-rt-2812-11/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej dla GDDKiA.
usługi Centrala powyżej progów
25.02.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.02.2012 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-DPP-PPP2-ML-63-582/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dokończenie prac w zakresie doradztwa o charakterze technicznym dla projektów inwestycyjnych na drogach ekspresowych, autostradach oraz na innych drogach krajowych
usługi Centrala powyżej progów
25.01.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-DPP-PPP2-ML-63-52/12
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym w Krajowym Systemie Poboru Opłat oraz w Projektach Drogowych - w tym Projektach Drogowych realizowanych w systemie PPP - na wybranych korytarzach obecnych i planowanych Autostrad
usługi Centrala powyżej progów
05.01.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2012/I/1/BP/Ce
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Wytyczne dostosowania odcinków dróg krajowych o przekroju 1x2 do przekroju 2+1 pasowego
usługi Centrala do progów unijnych
03.01.2012
Termin składania ofert:
1/2012/WKiS
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie Technologii Budowy Dróg
usługi Centrala do progów unijnych
30.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.11.2011 0:00
Termin składania ofert:
87/2011/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej dla GDDKiA zwaną siecią WAN, polegającej na udzieleniu zamówienia uzupełniającego w zakresie uruchomienia łączy służących do transmisji danych w nowych lokalizacjach oraz zwiększenie ich przepustowości w Centrali GDDKiA
usługi Centrala powyżej progów
28.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2011/I/21/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Umieszczenie (insertowanie) gotowych publikacji w tytułach prasowych
usługi Centrala do progów unijnych
12.10.2011
Termin składania ofert:
87/2011/MŁ
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2011 samochodu terenowo - osobowego typu SUV w ilości 1 sztuki, odpowiednio wyposażonego. Samochód będzie wykorzystywany do prowadzenia nadzoru budowy autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych, tj. kontroli placów budów.
dostawy Centrala do progów unijnych
19.09.2011
Termin składania ofert:
86/2011/MŁ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2011 samochodu terenowo-osobowego typu SUV.
dostawy Centrala do progów unijnych
16.09.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.09.2011 0:00
Termin składania ofert:
85/2011/DC
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwa prawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradPomoc
usługi Centrala powyżej progów
13.09.2011
Termin składania ofert:
83/2011/DC
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego.
dostawy Centrala powyżej progów
07.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA1/DPR/2011/16/I/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych
usługi Centrala powyżej progów
24.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2011/I/17/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na archiwizacji i analizie danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2010 – 2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Tom III.
usługi Centrala do progów unijnych
24.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2011/I/17/BP/Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na archiwizacji i analizie danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2010 – 2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Tom III.
usługi Centrala do progów unijnych
19.08.2011
Termin składania ofert:
81/2011/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Utrzymanie techniczne oraz wsparcie techniczne serwisu internetowego GDDKiA.
usługi Centrala do progów unijnych
02.08.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.09.2011 0:00
Termin składania ofert:
80/2011/mł
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Serwis zintegrowanego systemu SAP oraz migracja modułów finansowych do 16 Oddziałów GDDKiA. Krótki opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ogłoszeniu.
usługi Centrala powyżej progów
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA/DPR/2011/I/14/BP/Ce
UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na archiwizacji i analizie danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2010 – 2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Tom III.
usługi Centrala do progów unijnych
01.07.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-DPP-PPP4-MB-620-1687/11
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Roboty dodatkowe do robót stanowiących „Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice na odcinku Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat”, obejmujące: Odtworzenie i naprawę kanalizacji teletechnicznej na odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica w tym na odcinku poza odcinkiem płatnym do OUA Kończyce (km 153+227 do 321+250) – odcinek A Wrocław – Przylesie od km 153+227 do km 193+373.
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
29.06.2011
Termin składania ofert:
77/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w prasie w ramach programu „Drogi zaufania” – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych
usługi Centrala powyżej progów
22.06.2011
Termin składania ofert:
76/2011/ED
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Szkolenie specjalistyczne.
usługi Centrala powyżej progów
14.06.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
74/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ohrona mienia i osób na terenie placu budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 394+500 – odcinek „A”
usługi Centrala powyżej progów
14.06.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
75/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i osób na terenie placu budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 411 + 465,8 do km 431 + 500 – odcinek „C”
usługi Centrala powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
73/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala do progów unijnych
23.05.2011
Termin składania ofert:
72/2011/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Dostawa przełącznika sieciowego wraz z usługą wsparcia serwisowego, instalacją i konfiguracją. 2. Dostawa aktualizacji licencji dla funkcji bezpieczeństwa oraz wsparcia technicznego dla urządzenia Proxy Cisco IronPort S650 3. Serwis przełączników sieciowych.
dostawy Centrala do progów unijnych
16.05.2011
Termin składania ofert:
71/2011/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Organizacja międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach programu „Drogi zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych” – Część 2
usługi Centrala powyżej progów