INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
13.05.2011
Termin składania ofert:
70/2011/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego
usługi Centrala do progów unijnych
11.05.2011
Termin składania ofert:
68/2011/MŁ
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu „Drogi zaufania” - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Tom III.
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
69/2011/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie aktualizacji i opieki serwisowej na oprogramowanie oraz dostawę nowych licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ.
usługi Centrala powyżej progów
09.05.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.05.2011 0:00
Termin składania ofert:
67/2011/MŁ
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie dodruku i dostawy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Biuro ds. Transportu Międzynarodowego kart opłaty za przejazdy po drogach krajowych (winiety) w ilości 200.000 szt. (dwieście tysięcy sztuk): dobowa dla pojazdów o dmc co najmniej 12 t., min. 4 osie max EURO 3 seria CX
usługi Centrala do progów unijnych
05.05.2011
Termin składania ofert:
66/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9 zadań - o łącznej długości 7 709,814 km
usługi Centrala powyżej progów
29.04.2011
Termin składania ofert:
65/2011/ED
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
usługi Centrala powyżej progów
22.04.2011
Termin składania ofert:
64/2011/ML
OPRACOWANIE CAŁOŚCIOWEJ KONCEPCJI I LINII KREATYWNEJ KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ DLA PROGRAMU OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI NA DROGACH KRAJOWYCH „DROGI ZAUFANIA” NA ROK 2011
usługi Centrala do progów unijnych
18.04.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
63/2011/ML
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kompleksową usługę marketingową polegającą na organizacji udziału GDDKiA w charakterze Partnera Głównego w II Edycji Ogólnopolskiego Kongresu Regionów
usługi Centrala do progów unijnych
15.04.2011
Termin składania ofert:
62/2011/ML
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w prasie w ramach programu „Drogi zaufania” – program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych
usługi Centrala powyżej progów
14.04.2011
Termin składania ofert:
60/2011/WI
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług poligraficznych w zakresie wydawnictw wysokonakładowych wraz z magazynowaniem i dostawą
usługi Centrala powyżej progów
12.04.2011
Termin składania ofert:
61/2011/AMK
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Organizacja seminariów oraz press tour dla dziennikarzy w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych „Drogi zaufania”
usługi Centrala powyżej progów
29.03.2011
Termin składania ofert:
58/2011/DC
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (Sieci WAN) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi Centrala powyżej progów
24.03.2011
Termin składania ofert:
59/2011/WI
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby GDDKiA w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 fabrycznie nowych, nienoszących znamion użytkowania, wolnych od wad, pełnowartościowych w pierwszym gatunku materiałów biurowych.
dostawy Centrala do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
57/2011/WWM
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie happeningów w ramach programu Drogi zaufania - programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych.
usługi Centrala do progów unijnych
07.03.2011
Termin składania ofert:
56/2011/WWM
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń
usługi Centrala do progów unijnych
18.02.2011
Termin składania ofert:
55/2011/AMK
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie aktualizacji Analizy Kosztów i Korzyści dla poszczególnych projektów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach POIiŚ/PO RPW, w związku ze zmianą wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ETC)
usługi Centrala powyżej progów
17.02.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.03.2011 0:00
Termin składania ofert:
54/2010/RT
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Wykonanie dodruku kart opłaty (winiet) za przejazdy pojazdów po drogach krajowych w ilości 1.200.000 szt.
usługi Centrala powyżej progów
13.01.2011
Termin składania ofert:
53/2011/DC
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (Sieci WAN) dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi Centrala powyżej progów
30.11.-0001
Termin składania ofert:
52/2010/IG
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Weryfikacja analiz ekonomicznych i finansowych sporządzonych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie dla 5 projektów infrastrukturalnych (drogowych) współfinansowanych z Funduszu Spójności, realizowanych przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
usługi Centrala do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
51/2010/IG
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kompleksowe opracowanie – redakcja, druk oraz dostawa 18 numerów miesięcznika GDDKiA „Kurier drogowy”
usługi Centrala do progów unijnych
06.12.2010
Termin składania ofert:
50/2010/ER
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie podyplomowych studiów w zakresie inżynierii drogowej oraz technologii budowy dróg dla pracowników GDDKiA
usługi Centrala do progów unijnych
03.12.2010
Termin składania ofert:
49/2010/zd
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Audyt projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego firmy SAP
usługi Centrala do progów unijnych
23.11.2010
Termin składania ofert:
44/2010/dz
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przeprowadzenie audytu projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego firmy SAP
usługi Centrala do progów unijnych
16.11.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.11.2010 0:00
Termin składania ofert:
48/2010
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie wideorejestracji uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych
usługi Centrala do progów unijnych
04.11.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.11.2010 0:00
Termin składania ofert:
47/2010/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Wykonanie dodruku kart opłaty (winiet) za przejazdy pojazdów po drogach krajowych w ilości 1.500.000 szt w tym: 1) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., max 3 osie, min. E4 - 100.000 szt.; 2) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., min 4 osie, max. E3 - 1.200.000 szt.; 3) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., min 4 osie, min. E4 - 200.000 szt.
usługi Centrala powyżej progów
22.10.2010
Termin składania ofert:
45/10/wm
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest codzienna dostawa (oprócz dni świątecznych i wolnych od pracy) do siedziby Zamawiającego gazet i czasopism. Gazety i czasopisma będą dostarczane na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Poszczególne tytuły prasy codziennej dostarczane będą w dniu ich wydania, pozostałe zaś tytuły w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy - nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu. Prasa sobotnio-niedzielna dostarczana będzie w poniedziałek. W przypadku dni wolnych od pracy - określonych ustawowo - w następnym dniu roboczym.
dostawy Centrala do progów unijnych
15.10.2010
Termin składania ofert:
42/2010/ahl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg w latach 2010-2013 /trzy sezony zimowe/ w administracji GDDKiA Oddział w Szczecinie - 19 zadań
usługi Centrala powyżej progów
15.10.2010
Termin składania ofert:
41/2010
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa samochodów typu SUV
dostawy Centrala do progów unijnych
20.10.2010
Termin składania ofert:
43/2010/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część I zamówienia: - Dostawa sprzętu informatycznego: komputerów desktop, urządzeń wielofunkcyjnych isieciowych drukarek wydziałowych; Część II zamówienia - Dostawa części zamiennych do przełączników sieciowych, wznowień usług wsparcia serwisowego przełączników sieciowych, dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych; Część III zamówienia - Dostawa i zainstalowanie w miejscu przeznaczenia dwóch nowych kserokopiarek kolorowych.
dostawy Centrala powyżej progów
25.10.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.10.2010 0:00
Termin składania ofert:
46/10/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa tonerów, tuszy i folii kopiujacych do drukarek, kserokopiarek i faksów
dostawy Centrala do progów unijnych
27.09.2010
Termin składania ofert:
40/2010/ak
Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminariów oraz press tour dla dziennikarzy. Zamówienie obejmuje organizację jednodniowego seminarium w Polsce i dwudniowego press tour do Niemiec dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz organizację dwóch dwudniowych seminariów szkoleniowych.
usługi Centrala do progów unijnych
23.09.2010
Termin składania ofert:
39/2010/ak
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań związanych z informacją i edukacją w mediach drukowanych, tj. w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych, tygodnikach opinii, tygodnikach i miesięcznikach motoryzacyjnych oraz innych magazynach prasowych w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych "Drogi Zaufania".
usługi Centrala powyżej progów
14.09.2010
Termin składania ofert:
38/2010/ak
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi zaufania: wykonanie druku, wykonanie audiowizualnych materiałów promocyjnych, konferencja prasowe oraz działania w mediach.
usługi Centrala do progów unijnych
13.09.2010
Termin składania ofert:
37/2010/ak
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w 2010 r. międzynarodowego kongresu poświęconego problemom bezpieczeństwa drogowego w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi zaufania.
usługi Centrala do progów unijnych
10.09.2010
Termin składania ofert:
36/2010/ak
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Organizacja seminariów oraz press tour dla dziennikarzy w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi zaufania
usługi Centrala do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
34/2010/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa i udzielenie licencji wraz z usługą Software Assurance na korzystanie z oprogramowania będącego własnością Microsoft lub rozwiązań równoważnych.
dostawy Centrala powyżej progów
24.08.2010
Termin składania ofert:
33/2010/mw
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi Zaufania tj.: koszulki, kamizelki odblaskowe, opaski samozaciskowe fluorescencyjne, kurtki wiatrówki, czapki bejsbolówki
usługi Centrala do progów unijnych
20.08.2010
Termin składania ofert:
32/2010/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000
usługi Centrala do progów unijnych
12.08.2010
Termin składania ofert:
31/2010/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu następujących happeningów w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi Zaufania: 4 happeningi edukacyjne - Wypadek i Edukacja 50 happeningów - Zegary Śmierci.
usługi Centrala do progów unijnych
10.08.2010
Termin składania ofert:
30/2010/cd
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000
usługi Centrala do progów unijnych
04.08.2010
Termin składania ofert:
29/2010/cd
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne oraz usługi utrzymania funkcji bezpieczeństwa dla urządzenia Proxy Cisco IronPort S650: 1. Platinum Support for Cisco IronPort S660 - 1 Year 2. Cisco IronPort Web Reputation Filters, 1 Year License Key 3. McAfee Anti-Malware, 1 Year License key 4. WebRoot Anti-Malware, 1 Year License key 5. Cisco IronPort Web Access Controls, 1 Year License Key.
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
28/2010/em
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu następujących happeningów w ramach programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych Drogi Zaufania: 4 happeningi edukacyjne - Wypadek i Edukacja 50 happeningów - Zegary Śmierci.
usługi Centrala do progów unijnych
23.07.2010
Termin składania ofert:
26/2010/KŁ
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A 1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE
usługi Centrala powyżej progów
27.07.2010
Termin składania ofert:
27/2010/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dostawy Centrala powyżej progów
30.11.-0001
Termin składania ofert:
24/2010/as
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie Kontraktem na Projekt i budowę autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937,65, w tym pełmienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
14.07.2010
Termin składania ofert:
25/2010/
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wsparcie techniczne oraz usługi utrzymania funkcji bezpieczeństwa dla urządzenia Proxy Cisco IronPort S650
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.06.2010 0:00
Termin składania ofert:
21/2010/mr
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: - wideorejestrację stanu nawierzchni w potoku ruchu pojazdów, - interpretację i przetworzenie danych pomiarowych, - opracowanie raportu z realizowanych prac.
usługi Centrala do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
20/2010/em
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Modernizacja i rozbudowa platformy internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.06.2010 0:00
Termin składania ofert:
22/2010/
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie dodruku kart opłaty (winiet) za przejazdy pojazdów po drogach krajowych w ilości 2.000.000 szt w tym: 1) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., max 3 osie, min. E4 - 100.000 szt.; 2) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., min 4 osie, max. E3 - 1.400.000 szt.; 3) dobowej dla pojazdów o masie całkowitej równej i większej 12 t., min 4 osie, min. E4 - 500.000 szt.
usługi Centrala powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
19/2010/em
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej, bieżącej obsłudze redakcyjnej i graficznej istniejącego portalu www.drogizaufania.pl, należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
usługi Centrala do progów unijnych