INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.04.2010
Termin składania ofert:
14/2010/pz
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Prowadzenie internetowego Portalu Map Akustycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z udostępnianiem map akustycznych na poziomie limitowanym i ogólnodostępnym poprzez domenę internetową wskazaną i utrzymywaną przez Zamawiającego w okresie 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ (Rozdział II i III SIWZ)
usługi Centrala do progów unijnych
26.04.2010
Termin składania ofert:
13/2010/ch
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu komputerowego, w miejscu jego użytkowania tj. w siedzibie Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy (Rozdział III SIWZ)
usługi Centrala do progów unijnych
22.04.2010
Termin składania ofert:
12/2010/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż podstawowych mebli biurowych dla GDDKiA w Warszawie
dostawy Centrala do progów unijnych
21.04.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.05.2010 0:00
Termin składania ofert:
11/2010/ak
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937,65
roboty budowlane Centrala powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
10/2010/mr
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Modernizacja Systemu Oceny Wizualnej Nawierzchni Asfaltowych (SOWA-1), Systemu Oceny Wizualnej Nawierzchni Betonowych (SOWA-2) oraz nadzór merytoryczny nad inwentaryzacją uszkodzeń nawierzchni asfaltowych i betonowych w 2010 roku
usługi Centrala do progów unijnych
07.04.2010
Termin składania ofert:
9/2010/em
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług poligraficznych w zakresie wydawnictw wysokonakładowych wraz z magazynowaniem i dostawą
usługi Centrala powyżej progów
01.04.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.04.2010 0:00
Termin składania ofert:
6/2010/ml
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy autostrady płatnej A1 o długości 18,33 km na odcinku od węzła "Świerklany" (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, w sytuacji kiedy część robót została wykonana przez innego Wykonawcę. Realizacja robót na przedmiotowym odcinku rozpoczęła się w listopadzie 2007r. Realizacja robót został przerwana w grudniu 2009r. przed ich ukończeniem. ...... więcej ....... patrz ogłoszenie
roboty budowlane Centrala powyżej progów
02.04.2010
Termin składania ofert:
8/2010/ts
ZMIANA SIWZ Usługi opieki medycznej dla pracowników Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie: - Świadczenia podstawowych usług w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, - Świadczenie usług w zakresie badań okresowych pracowników, - Świadczenie usług stomatologicznych.
usługi Centrala powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
7/2010/mr
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wyposażenie pojazdu pomiarowego w system wizualnej oceny nawierzchni metodą wideofilmowania, umozliwiający między innymi rejestrację ogólnego widoku pasa jezdni, wraz z dostarczeniem pakietu narzedzi, pozwalających na przetwarzanie gromadzonych danych
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
5/2010/kk
Zamówienie obejmuje wsparcie oprogramowania EMME polegającego na: 1. korzystaniu z porad konsultantów INRO; 2. otrzymywania na bieżąco zmian i korekt wprowadzanych do oprogramowania; 3. otrzymywania nowych wersji oprogramowania; 4. zmiany licencji na korzystnych warunkach finansowych.
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
4/2010/mr
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: 1. Aktualizacja i serwis oprogramowania Arc View. 2. Zakup wersji sieciowej oprogramowania Arc View 9.3.1.
usługi Centrala do progów unijnych
18.03.2010
Termin składania ofert:
3/2010/ww
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zakup benzyny i oleju napędowego dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA i jej oddziałów terenowych.
dostawy Centrala powyżej progów
09.03.2010
Termin składania ofert:
2/2010/em
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest druk 10 numerów miesięcznika "Kurier Drogowy" wraz z dostawą wydrukowanych numerów do siedziby oraz oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala do progów unijnych
15.01.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.01.2010 0:00
Termin składania ofert:
1/2010/jc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie usług polegających na rozszerzeniu funkcjonalności systemu SIoN poprzez zrealizowanie dwóchdodatkowych modułów obsługujących tematy z zakresu obsługi dokumentacji i ochrony środowiska w Centrali i16 oddziałach (moduł dokumentacji i moduł ochrony środowiska).
usługi Centrala powyżej progów
29.12.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2010 0:00
Termin składania ofert:
68/2009/li
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i obsługę Systemu Elektronicznego Poboru Opłat Elektronicznych (ESP) wraz z czynnościami związanymi z poborem Opłaty Elektronicznej na autostradach, drogach ekspresowych i drogach o klasie niższej niż autostrady (drogi alternatywne) oraz zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Manualnego Systemu Poboru (MSP) wraz z czynnościami związanymi z poborem opłat na autostradach.
usługi Centrala powyżej progów
21.12.2009
Termin składania ofert:
66/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zakup zapasowego łącza internetowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Usługa zapewniająca stały, zapasowy bezprzewodowy dostęp do Internetu.
usługi Centrala do progów unijnych
21.12.2009
Termin składania ofert:
67/2009/td
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu kontraktów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
usługi Centrala powyżej progów
21.12.2009
Termin składania ofert:
65/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa samochodów typu Pick Up.
dostawy Centrala powyżej progów
09.12.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.12.2009 0:00
Termin składania ofert:
69/2009/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zakup licencji oprogramowania ArcView i ArcInfor. Oprogramowanie będzie wykorzystywane do wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych, opracowywania załączników graficznych do raportów
dostawy Centrala powyżej progów
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
64/2009/kk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: 1. Zaktualizowanie metody przeprowadzenia pomiarów ruchu. 2. Zaktualizowanie podziału sieci dróg wojewódzkich na odcinki pomiarowe wraz z uzgodnieniem z administracją drogową poszczególnych województw lokalizacji punktów pomiarowych oraz opracowanie ich wykazu. 3. Przetworzenie (w tym kontrolę danych i poprawę błędów), obliczenie i prezentację wyników.
usługi Centrala do progów unijnych
03.12.2009
Termin składania ofert:
63/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa oprogramowania do komputerowego wspomagania obliczeń uciążliwości inwestycji komunikacyjnych na środowisko naturalne dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dostawy Centrala do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
62/2009/ab
UDZIELENIE ZAMOWIENIA Modernizacja oraz autorski nadzór nad funkcjonowaniem programu Centralny System Ewidencji Drogowej (SEDC)
usługi Centrala do progów unijnych
17.11.2009
Termin składania ofert:
61/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zestawienie łącza dostępowego do Internetu na okres 36 miesięcy wraz z zapewnieniem urządzenia abonenckiego (z głównym przeznaczeniem do podłączenia z urządzeniami Zamawiającego zgodnie ze Specyfikacją oraz do monitorowania stanu łącza)
usługi Centrala do progów unijnych
24.10.2009
Termin składania ofert:
60/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu związanego z komputerami
dostawy Centrala powyżej progów
13.10.2009
Termin składania ofert:
59/2009/mch
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym podczas przygotowania i realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektów inwestycyjnych na drogach ekspresowych, autostradach oraz na innych drogach krajowych (Projektów Drogowych).
usługi Centrala powyżej progów
09.10.2009
Termin składania ofert:
58/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów i serwerów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do Centrali ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT GDDKiA ul. Żelazna 59 Warszawa; Al. Jerozolimskie 92; ul. Golędzinowska 10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy również instalacja, uruchomienie sprzętu komputerowego oraz jego serwisowanie w okresie gwarancji. W trakcie instalacji i uruchamiania Wykonawca przeprowadzi bezpłatny instruktaż personelu IT Zamawiającego odnośnie uruchomienia, działania i konserwacji dostarczonego sprzętu
dostawy Centrala powyżej progów
06.10.2009
Termin składania ofert:
57/2009/wt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI, BĘDĄCEGO PIERWSZYM WYPOSAŻENIEM KOMISARIATU AUTOSTRADOWEGO POLICJI W STRYKOWIE
dostawy Centrala powyżej progów
25.09.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.09.2009 0:00
Termin składania ofert:
70/2009/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie wydruku i dostawy do BOTM kart opłaty za przejazdy po drogach krajowych
usługi Centrala powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
56/2009/ab
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem systemu HDM-4 przez GDDKiA na poziomie Oddziałów i Centrali
usługi Centrala do progów unijnych
25.08.2009
Termin składania ofert:
55/2009/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Usługi techniczne związane z wdrożeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwanej Nowym Systemem, złożonej z następujących elementów: - Infrastruktura Logowania oparta o usługi Active Directory Windows 2003 lub wersji nowszej, - system korporacyjnej poczty elektronicznej bazującej na oprogramowaniu Exchange 2007
usługi Centrala do progów unijnych
21.08.2009
Termin składania ofert:
54/2009/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa serwera Proxy, urządzenia typu TAP, instalacja oraz konfiguracja Internetowego Proxy, a także jego serwisowanie w okresie gwarancji..
dostawy Centrala powyżej progów
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
53/2009/ab
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zbieranie, archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2009
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
52/2009/ab
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje: 1. Wideorejestrację uszkodzeń nawierzchni asfaltowych. 2. Interpretację i przetworzenie danych pomiarowych. 3. Opracowanie raportu z realizacji prac.
usługi Centrala do progów unijnych
31.07.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.07.2009 0:00
Termin składania ofert:
51/2009/ab
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Modernizacja oprogramowania Systemu Gospodarki Mostowej
usługi Centrala do progów unijnych
14.07.2009
Termin składania ofert:
49/2009/mb
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Urządzenie wnętrza sali konferencyjno - wystawowej w budynku Wydziału Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mieści się w przy ul. 1-go Maja 39 w Szczucinie
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
03.07.2009
Termin składania ofert:
47/2009/dc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są przełączniki sieciowe: - dostawa, - instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - konfiguracja do pracy w sieci lokalnej przełączników sieciowych, służących do podłączenia stanowisk pracy w nowo wynajętej powierzchni biurowej do systemu sieciowego GDDKiA.
dostawy Centrala do progów unijnych
08.07.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.08.2009 0:00
Termin składania ofert:
48/2009/mł
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kompleksowe ubezpieczenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie: 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3. ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC, NNW.
usługi Centrala powyżej progów
14.07.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.07.2009 0:00
Termin składania ofert:
50/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż podstawowych mebli biurowych dla GDDKiA
dostawy Centrala do progów unijnych
10.06.2009
Termin składania ofert:
46/2009/kk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przygotowanie, nadzór i opracowanie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na zamiejskiej sieci dróg krajowych
usługi Centrala powyżej progów
04.06.2009
Termin składania ofert:
45/2009/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zakup usług wsparcia technicznego Microsoft Software Assurance i licencji na oprogramowanie firmy Microsoft wraz z nośnikami w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz obsługa tego programu na rzecz GDDKiA w latach 2008-2010.
dostawy Centrala powyżej progów
28.05.2009
Termin składania ofert:
44/2009/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Bieżący audyt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP w GDDKiA oraz podległych Oddziałach. Ocena poziomu jakości wykonanych zadań w poszczególnych zespołach roboczych, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości oraz propozycja działań korygujących; 2. ... 3. ... (patrz ogłoszenie)
usługi Centrala do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-DRI-2009-I-1-BP-Ce1/2009
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA stałe doradztwo prawne
usługi Centrala do progów unijnych
23.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-DRI-2009-I-1-BP-Ce
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług prawniczych polegających na udzieleniu wsparcia, doradztwie, opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji w 6 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na autostradę A2
usługi Centrala do progów unijnych
29.04.2009
Termin składania ofert:
43/2009/jk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A2, odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
09.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
39/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa tonerów, tuszy, folii kopiujących do maszyn drukujących, kserująch dla potrzeb GDDKiA
dostawy Centrala do progów unijnych
07.04.2009
Termin składania ofert:
41/2009/dc
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Usługi w zakresie wsparcia technicznego Microsoft Software Assurance i oprogramowania Microsoft w ramach umowy Enterprise Agreement w latach 2008-2010
usługi Centrala powyżej progów
07.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
40/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa artykułów biurowych do Urzędu GDDKiA wg SIWZ
dostawy Centrala do progów unijnych
01.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
38/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie kart opłaty drogowej za przejazdy po drogach krajowych samochodów ciężarowych i autobusów
usługi Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
37/2009/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy od km 365+261,42 (od węzła >Stryków I< bez węzła) do km 456+239,67 (do węzła Konotopa włączając węzeł), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
usługi Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
36/2009/ak
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67
roboty budowlane Centrala powyżej progów