INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
07.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
40/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa artykułów biurowych do Urzędu GDDKiA wg SIWZ
dostawy Centrala do progów unijnych
01.04.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
38/2009/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie kart opłaty drogowej za przejazdy po drogach krajowych samochodów ciężarowych i autobusów
usługi Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
37/2009/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy od km 365+261,42 (od węzła >Stryków I< bez węzła) do km 456+239,67 (do węzła Konotopa włączając węzeł), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
usługi Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
36/2009/ak
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67
roboty budowlane Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
35/2009/kl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 431+500 do km 449+100.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
34/2009/kl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
33/2009/kl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8
roboty budowlane Centrala powyżej progów
27.03.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2009 0:00
Termin składania ofert:
32/2009/ak
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinku od km 365+261,42 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 394+500
roboty budowlane Centrala powyżej progów
25.03.2009
Termin składania ofert:
31/2009/ml
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Audyt projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego firmy SAP
usługi Centrala do progów unijnych
03.03.2009
Termin składania ofert:
30/2009/jk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A4 odcinek Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu w ramach usługi zarządzania będzie pełnił nadzór inwestorski. Będzie współpracował ze służbami GDDKiA w zakresie sprawozdawczości, a także promocji realizowanego Projektu.
usługi Centrala powyżej progów
12.02.2009
Termin składania ofert:
29/2009/aj
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych w zakresie wydawnictw wysokonakładowych wraz z magazynowaniem i dostawą. Wykonawca dokona wydruku następujących wydawnictw (opracowań, map i ulotek): patrz ogłoszenie
usługi Centrala powyżej progów
26.01.2009
Termin składania ofert:
28/2009/ls
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Udostępnienie i obsługa serwisu mapowego, oraz opracowanie i wdrożenie systemu mobilnego do zbierania i przetwarzania danych o utrudnieniach drogowych w czasie rzeczywistym
usługi Centrala do progów unijnych
10.12.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.12.2008 0:00
Termin składania ofert:
24/2008/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych dla GDDKiA
dostawy Centrala do progów unijnych
20.11.2008
Termin składania ofert:
23/2008/am
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Rozbudowa istniejącej platformy internetowej o funkcje komunikacji wewnętrznej, zarządzanie czasem oraz zarządzanie informacjami i dokumentami dla: - centrali (Warszawa, ul. Żelazna 59), - oddziałów w 16 lokalizacjach (miasta wojewódzkie), - rejonów w 109 lokalizacjach
usługi Centrala do progów unijnych
11.11.2008
Termin składania ofert:
22/2008/mc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla projektów drogowych.
usługi Centrala powyżej progów
01.11.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2008 0:00
Termin składania ofert:
21/2008/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
30.10.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.12.2008 0:00
Termin składania ofert:
20/2008/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000
roboty budowlane Centrala powyżej progów
23.09.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.10.2008 0:00
Termin składania ofert:
18/2008/mb
Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice (153+227 - km 340 + 200), na odcinku Wrocław - Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.09.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.09.2008 0:00
Termin składania ofert:
19/2008/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie kart opłaty drogowej za przejazdy po drogach krajowych samochodów ciężarowych
usługi Centrala powyżej progów
09.09.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.09.2008 0:00
Termin składania ofert:
17/2008/zk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego: komputery PC i komputery przenośne
dostawy Centrala do progów unijnych
05.08.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.09.2008 0:00
Termin składania ofert:
14/2008/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica (km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)
roboty budowlane Centrala powyżej progów
08.05.2008
Termin składania ofert:
11/2008/pz
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Prowadzenie geologicznej ewidencji osuwisk przy drogach krajowych wraz z jej aktualizowaniem w latach 2008 - 2011
usługi Centrala do progów unijnych
07.05.2008
Termin składania ofert:
10/2008/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8
usługi Centrala do progów unijnych
02.05.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.05.2008 0:00
Termin składania ofert:
9/2008/ml
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi w zakresie dostawy i wdrożenia wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) - pod klucz. ..... jak w ogłoszeniu
usługi Centrala powyżej progów
22.04.2008
Termin składania ofert:
8/2008/km
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8
usługi Centrala do progów unijnych
07.04.2008
Termin składania ofert:
7/2008/km
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8
usługi Centrala do progów unijnych
28.03.2008
Termin składania ofert:
6/2008/jk
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A4, odcinek Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
28.03.2008
Termin składania ofert:
4/2008/jk
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A2 odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót. Wykonawca niniejszego zamówienia - Inżynier Kontraktu w ramach usługi zarządzania będzie pełnił nadzór inwestorski. Będzie współpracował ze służbami GDDKiA w zakresie sprawozdawczości, a także promocji realizowanego Projektu.
usługi Centrala powyżej progów
28.03.2008
Termin składania ofert:
5/2008/km
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8
usługi Centrala do progów unijnych
20.03.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.04.2008 0:00
Termin składania ofert:
3/2008/ml
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Usługi w zakresie dostawy i wdrożenia wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) - pod klucz. ..... jak w ogłoszeniu
usługi Centrala powyżej progów
19.03.2008
Termin składania ofert:
2/2008/es
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w GDDKiA zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu na drogach w zakresie umożliwiajacym realizowanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiazków wynikajacych z ustawy o drogach publicznych
usługi Centrala do progów unijnych
04.03.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.03.2008 0:00
Termin składania ofert:
8/R-1/DK69/2008
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej DK69 Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń, odc. B Przybędza-Milówka od km 27+470 do km 35+975 wraz z obiektami mostowymi
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.01.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.01.2008 0:00
Termin składania ofert:
1/2008/pb
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dokumentacja projektowa konstrukcji modułowej, rozbieralnej kładki dla pieszych, do wielokrotnego stosowania nad drogami krajowymi o różnych parametrach
usługi Centrala do progów unijnych
21.12.2007
Termin składania ofert:
55/2007/us
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień na roboty - zwanych w dalszej treści również "Kontraktami", których przedmiotem jest wykonanie obiektu: ,,Budowa Autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Czerniewice" zwanego w dalszej treści "obiektem".
usługi Centrala powyżej progów
13.10.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
54/2007/kl
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń na odcinku: Lubicz - Czerniewice.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
16.10.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
53/2007/kl
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń na odcinku: Lisewo - Lubicz.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
16.10.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
52/2007/kl
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń na odcinku: Grudziądz - Lisewo (z węzłem).
roboty budowlane Centrala powyżej progów
16.10.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.11.2007 0:00
Termin składania ofert:
51/2007/kl
Przedmiotem inwestycji jest budowa autostrady A1 Nowe Marzy - Toruń na odcinku: Nowe Marzy (most na Wiśle) - Grudziądz (z węzłem).
roboty budowlane Centrala powyżej progów
09.10.2007
Termin składania ofert:
50/2007/do
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ Nr 4 na odcinku MACHOWA - ŁAŃCUT KM 527+456 - 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
05.09.2007
Termin składania ofert:
49/2007/ed
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w ruchu zagranicznym na przewozy pasażerskie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie od dnia 01.12.2007 r. do dnia 31.12.2010 r.
usługi Centrala do progów unijnych
21.09.2007
Termin składania ofert:
48/2007/kl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie BUDOWY AUTOSTRADY A1 na odcinku PYRZOWICE - SOŚNICA, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
20.09.2007
Termin składania ofert:
47/2007/mc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie przy realizacji drogowych projektów inwestycyjnych w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
usługi Centrala powyżej progów
06.09.2007
Termin składania ofert:
46/2007/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przeprowadzeniu na miejscu kontroli realizacji zadań inwestycyjnych
usługi Centrala powyżej progów
25.08.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/KA-35/P2/S-1/2007-Katowice
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek I węzeł Pyrzowice - węzeł Lotnisko km 0+300 - 2+158, odcinek II węzeł Lotnisko - podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760
usługi Centrala powyżej progów
11.08.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.09.2007 0:00
Termin składania ofert:
44/2007/kl
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w km 517+980,04
roboty budowlane Centrala powyżej progów
14.08.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.09.2007 0:00
Termin składania ofert:
45/2007/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany km 534+785 - km 548+897
roboty budowlane Centrala powyżej progów
19.07.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA O/Lu-R2c/418/chodnik-SPOT/.../07
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia:"Remont drogi krajowej Nr 17 odcinek Tomaszów Lubelski-Hrebenne od km: 211+170 do km: 223+300-kontrakt SPOT/2.1.3/74/04 dotyczące remontu chodnika przy dk 17 na odcinku Tomaszów Lubelski-Kol. Łaszczówka od km 213+428-213-898 dł. 0,47 km
roboty budowlane Centrala do progów unijnych
10.07.2007
Termin składania ofert:
44/2007/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla urzędu GDDKiA w Warszawie ul. Żelazna 59 wyprodukowanego w 2007 roku spełniającego wymagania techniczno-użytkowe zamieszczone w SIWZ.
dostawy Centrala do progów unijnych
10.07.2007
Termin składania ofert:
43/2007/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S-8 TRASA ARMII KRAJOWEJ OD WĘZŁA KONOTOPA DO WĘZŁA PRYMASA TYSIĄCLECIA od km 1+099,00 do km 11+477,07. PROJEKT FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
roboty budowlane Centrala powyżej progów
16.06.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.07.2007 0:00
Termin składania ofert:
42/2007/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi konsultingowe w zakresie przygotowania i zarządzania "Programem pilotażowym" (realizacja Modułu II i III), który obejmuje: przygotowanie dokumentacji przetargowej w systemie Zaprojektuj i Zbuduj, wspracie Zamawiającego w przeprowadzeniu przetargów, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie analiz efektywności zastosowania systemu Zaprojektuj i Zbuduj.
usługi Centrala powyżej progów