INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
12.06.2007
Termin składania ofert:
38/2007/as
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: Nowe Marzy - Czerniewice od km 89+500 do Km 151+900, węzeł Czerniewice - granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817, granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850.
usługi Centrala powyżej progów
01.06.2007
Termin składania ofert:
36/2007/katowice
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kompleksowa dokumentacja studialna, programowo - lokalizacyjna, budowlana i przetargowa dla budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)
usługi Centrala powyżej progów
22.05.2007
Termin składania ofert:
35/2007/wawa
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki
usługi Centrala powyżej progów
09.05.2007
Termin składania ofert:
21/07/rp
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Realizacja kampanii informacynej DROGI ZAUFANIA - BEZPIECZNA ÓSEMKA w tygodnikach i magazynach motoryzacyjnych
usługi Centrala do progów unijnych
02.05.2007
Termin składania ofert:
GDDKiA O/Rz-R-2/0740/DT/7/2007
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 na odcinku Przeworsk- Korczowa.
usługi Centrala powyżej progów
20.04.2007
Termin składania ofert:
20/07/rt
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny i oleju napędowego dla pojazdów służbowych będących w dyspozycji GDDKiA i jej oddziałów terenowych. Benzyna bezołowiowa 95 - PN-EN 228:2006 Olej napędowy - PN - EN 590:2006
dostawy Centrala powyżej progów
18.04.2007
Termin składania ofert:
19/07/mg
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S3 SZCZECIN - GORZÓW WLKP. ODCINEK III węzeł Myślibórz (bez węzła) - węzeł Gorzów Północ (bez węzła) od km 54+900 do km 81+613
roboty budowlane Centrala powyżej progów
12.04.2007
Termin składania ofert:
18/07/olsztyn
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica - Napierki (gr. woj.) od km 203+500 do km 223+818.
usługi Centrala powyżej progów
04.04.2007
Termin składania ofert:
17/07/es
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa Punktu Informacji Drogowej w GDDKiA ul. Żelazna 59 w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA Warszawa, ul. Żelazna 59
usługi Centrala do progów unijnych
05.04.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.05.2007 0:00
Termin składania ofert:
16/07/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Pomoc techniczna dla Jednostki Wdrażającej Projekt w GDDKiA
usługi Centrala powyżej progów
06.04.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.05.2007 0:00
Termin składania ofert:
15/07/as
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 2 WARSZAWA - SIEDLCE - TERESPOL na odcinku OBWODNICY BIAŁEJ PODLASKIEJ od km 630+519 do km 641+489
roboty budowlane Centrala powyżej progów
06.04.2007
Termin składania ofert:
14/07/do
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności - PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ Nr 4 NA ODCINKU MACHOWA - ŁAŃCUT KM 527+456 - 613+767,30, wraz z nadzorem nad realizacją robót. Zarządzanie projektem obejmuje: - koordynację realizacji przebudowy w/w odcinka drogi (liczba części zamówienia: 4), - wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Funduszu Spójności i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA, - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu, - świadczenie usług zarządzania (wg FIDIC), kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją 4 części zamówienia.
usługi Centrala powyżej progów
28.03.2007
Termin składania ofert:
13/07/mg
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin Gorzów Wlkp., Odcinek II węzeł Pyrzyce (bez węzła) - węzeł Myślibórz
roboty budowlane Centrala powyżej progów
21.03.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.04.2007 0:00
Termin składania ofert:
12/07/mw
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj I Zbuduj - Zamówienie Nr 1
usługi Centrala powyżej progów
13.03.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.04.2007 0:00
Termin składania ofert:
11/07/mk
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice (153+227 - km 340+200), na odcinku Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat
roboty budowlane Centrala powyżej progów
13.03.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.04.2007 0:00
Termin składania ofert:
10/07/mc
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 odcinek Konin - Stryków (km 257+560 - km 361+000) do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat
roboty budowlane Centrala powyżej progów
23.02.2007
Termin składania ofert:
9/07/zk
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Doradztwo w zakresie poprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z procedurami Banku Światowego na dzierżawę WAN i wykonanie projektu bezpieczeństwa informatycznego
usługi Centrala do progów unijnych
23.02.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.03.2007 0:00
Termin składania ofert:
8/07/do
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767,30 w podziale na następujące części: Część I. Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o długości 7493 m Część II. Pilzno - Ropczyce km 538+256 - 561+355 o długości 23099 m, Część III. Ropczyce - Klęczany km 565+454 - 578+312 o długości 12858 m, Część IV. Rzeszów - Łańcut km 602+347 - 613+767,30 o długości 11420,3 m
roboty budowlane Centrala powyżej progów
06.02.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2007 0:00
Termin składania ofert:
7/07/mk
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice (153+227 - km 340+200), na odcinku Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat
roboty budowlane Centrala powyżej progów
06.02.2007 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2007 0:00
Termin składania ofert:
6/07/mc
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 odcinek Konin - Stryków (km 257+560 - km 361+000) do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat
roboty budowlane Centrala powyżej progów
03.02.2007
Termin składania ofert:
5/07/mg
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drog ekspresowej S3 SZCZECIN - GORZÓW WLKP. ODCINEK I węzeł Klucz - węzeł Pyrzyce od km 0+000 do km 28+200
roboty budowlane Centrala powyżej progów
31.01.2007
Termin składania ofert:
ZP/134/22/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Projekt budowy południowej obwodnicy miasta Gdańska (droga ekspresowa S7)
usługi Centrala powyżej progów
19.01.2007
Termin składania ofert:
4/07/zk
UNIEWAŻNIENIE POLAND THE SECOND ROAD MAINTENANCE AND REHABILITATION PROJECT Delivery, Installation and Implementation of an Workflow Information System - Document Management Information System
dostawy Centrala powyżej progów
18.01.2007
Termin składania ofert:
3/07/kz
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowę drogi krajowej Nr 7 Kraków-Chyżne na odcinku Kraków-Myślenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejącego pasa drogowego w km: jezdnia prawa - km 677+140 - 684+387 jezdnia lewa - km 674+482 - 684+251; 685+733 - 695+500; 696+300 - 697+870
roboty budowlane Centrala powyżej progów
13.01.2007
Termin składania ofert:
2/07/us
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
03.01.2007
Termin składania ofert:
1/07/ed
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie zamieszczania ogłoszeń czarno-białych o przetargach w prasie
usługi Centrala do progów unijnych
30.12.2006
Termin składania ofert:
46/kz/06
UDZIELENIE ZAMOWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi, od km 418+546 do km 436+380 (III)
roboty budowlane Centrala powyżej progów
27.12.2006
Termin składania ofert:
45/ed/06
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Świadczenie usług w zakresie zamieszczania ogłoszeń czarno-białych o przetargach w prasie
usługi Centrala do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
44/mw/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu drogowego - Studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A-1; odcinek: Stryków - Pyrzowice - rozszerzenie zakresu umowy
usługi Centrala do progów unijnych
19.12.2006
Termin składania ofert:
43/jp/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek D1: Laliki II - Zwardoń km 44+412,00 - km 46+192,61
roboty budowlane Centrala powyżej progów
15.12.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.01.2007 0:00
Termin składania ofert:
42/kz/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek C2: Szare - Laliki km 38+479 do km 43+155,74
roboty budowlane Centrala powyżej progów
15.12.2006
Termin składania ofert:
41/goł/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności : Budowa drogi ekspresowej S3 SZCZECIN - GORZÓW WLKP w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
05.12.2006
Termin składania ofert:
40/kz/06
PODPISANY KONTRAKT Kontrakt Nr 613 - Budowa obwodnicy Biecza w ciągu drogi krajowej Nr 28 Wadowice - Nowy Sącz - Przemyśl od km 168+450 do km 173+495
roboty budowlane Centrala powyżej progów
25.11.2006
Termin składania ofert:
37/mł/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Usługi outsourcingowe obejmujące digitalizację oraz publikacje w Internecie dokumentacji przetargowej dla przetargów prowadzonych przez GDDKiA.
usługi Centrala powyżej progów
23.11.2006
Termin składania ofert:
39/wl/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Sukcesywne dostawy prasy w latach 2007-2009 do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Żelazna 59
dostawy Centrala do progów unijnych
25.11.2006
Termin składania ofert:
38/jl/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i nadzór nad realizacją robót w ramach przebudowy drogi krajowej DK-81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788
usługi Centrala powyżej progów
23.11.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.01.2007 0:00
Termin składania ofert:
36/us/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa autostrady płatnej A1 odc. od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km 548+897 - km 567+223
roboty budowlane Centrala powyżej progów
15.11.2006
Termin składania ofert:
35/mg/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie i nadzór nad realizacją robót w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowy obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927
usługi Centrala powyżej progów
24.10.2006
Termin składania ofert:
34/mg/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rozbudowy drogi krajowej nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowo od km 69+430 do km 74+370 oraz budowy obwodnicy m. Spręcowo w ciągu drogi krajowej nr 51 od km 74+370 do km 76+927
roboty budowlane Centrala powyżej progów
24.10.2006
Termin składania ofert:
33/jl/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej DK-81 od miejscowości Drogomyśl do węzła Harbutowice od km 53+300 do km 63+788
roboty budowlane Centrala powyżej progów
01.09.2006
Termin składania ofert:
31/jp/06
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi, od km 418+546 do km 436+380
roboty budowlane Centrala powyżej progów
25.07.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.08.2006 0:00
Termin składania ofert:
6/07/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA jak w załaczniku
usługi Centrala powyżej progów
30.06.2006
Termin składania ofert:
30/hj/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie pomiaru głębokości kolein na poziomie sieci na wskazanych odcinkach dróg krajowych.
usługi Centrala do progów unijnych
27.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.08.2006 0:00
Termin składania ofert:
29/kz/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa autostrady A4, Węzeł Wielicka - węzeł Szarów, km 436+000 - km 455+900
roboty budowlane Centrala powyżej progów
22.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.07.2006 0:00
Termin składania ofert:
28/mł/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przygotowanie w formie elektronicznej dokumentacji przetargowej (SIWZ) z udostępnieniem jej na stronie internetowej
usługi Centrala powyżej progów
22.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.07.2006 0:00
Termin składania ofert:
27/kz/06
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa drogi krajowej Nr 7 Kraków-Chyżne na odcinku Kraków-Myślenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejącego pasa drogowego w km: jezdnia prawa - km 677+140 - 684+387 jezdnia lewa - km 674+482 - 684+251; 685+733 - 695+500; 696+300 - 697+870
roboty budowlane Centrala powyżej progów
14.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.06.2006 0:00
Termin składania ofert:
26/km/06
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa drogi krajowej Nr 7 Kraków-Chyżne na odcinku Kraków-Myślenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejącego pasa drogowego w km: jezdnia prawa - km 677+140 - 684+387 jezdnia lewa - km 674+482 - 684+251; 685+733 - 695+500; 696+300 - 697+870
roboty budowlane Centrala powyżej progów
09.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.06.2006 0:00
Termin składania ofert:
25/MG/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej, kosztorysu inwestorskiego dla Autostrady A1 odc. Nowe Marzy - Czerniewice w km 89+500 - 151+900, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.
usługi Centrala powyżej progów
08.06.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.06.2006 0:00
Termin składania ofert:
24/DM/06
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa drogi ekspresowej S -1 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn, realizacja robót niezakończonych na odcinku Obwodnica Skoczowa (km 19+532,81 - km 24+976,93).
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.05.2006
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/ZG-15-418U/11/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna - węzeł Golnice od km 0+633 do km 71+533 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Nr kontraktu FS 2003/PL/16/P/PA/014-1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
usługi Centrala powyżej progów