INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
22.05.2006
Termin składania ofert:
S1/KB/1u/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie koncepcji programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej w dziedzinie transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury w ramach rocznego programowania w odniesieniu do transportu (TEN-T). Projekt TEN-T 2005/PL/92603-S-S07.55260.
usługi Centrala powyżej progów
04.05.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.06.2006 0:00
Termin składania ofert:
23/ms/2006
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) - pod klucz
dostawy Centrala powyżej progów
18.04.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 02.06.2006 0:00
Termin składania ofert:
21/bk/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest - Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków, odcinek: Radzymin - Wyszków km 486 + 923,5 do km 504 + 274
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.04.2006
Termin składania ofert:
22/dm/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ BIELSKO BIAŁA - SKOCZÓW - CIESZYN ZADANIA DODATKOWE: - Remont - rehabilitacja nawierzchni na istniejącym odcinku drogi ekspresowej S-1 od węzła Cieszyn- Krasna km 628 + 626 do granicy państwa km 633 + 365,65; - Budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową S-1 Bielsko Biała - Cieszyn w miejscowości Międzyświeć; - Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S-1 Bielsko Biała - Cieszyn - granica państwa
roboty budowlane Centrala powyżej progów
03.04.2006
Termin składania ofert:
20/pz/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na realizację usługi polegającej na wykonaniu raportu, dotyczącego kompleksowej analizy w zakresie zgodności z Umową Koncesyjną oraz prawidłowości i rzetelności rozliczenia przepływów finansowych spółek Stalexport S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska SA związanych z realizacją projektu autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków w latach 1996 - 2005, wraz z wnioskami.
usługi Centrala do progów unijnych
24.03.2006
Termin składania ofert:
19/es/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Obsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w GDDKiA, ul. Żelazna 59 od 1.05.2006 r. do 30.04.2007 r. zgodnie z wymogami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
usługi Centrala do progów unijnych
22.03.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
18/es/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dostarczanie danych w systemie SAD-met o aktualnym stanie zjawisk meteorologicznych za pomocą Teletekstowego Systemu Transmisji Kodowanych Danych Numerycznych
dostawy Centrala powyżej progów
28.03.2006
Termin składania ofert:
16/dm/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadań dodatkowych w ramach projektu FS 2000/PL/16/P/PT/005: budowa drogi ekspresowej S-1 Bielsko Biała - Cieszyn
usługi Centrala powyżej progów
28.03.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.04.2006 0:00
Termin składania ofert:
17/at/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem Kontraktu jest Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica-Bełk. Pod względem administracyjnym projektowany odcinek Autostrady A1 leży na terenach: województwa śląskiego, gminy i miasta Gliwice, Knurów, Gierałtowice i Czerwionka - Leszczyny patrz: ząłącznik
roboty budowlane Centrala powyżej progów
14.03.2006
Termin składania ofert:
15/am/2006
Celem projektu jest wprowadzenie i sprawdzenie koncepcji PMMR (Kontrakty na Zarządzanie i Utrzymanie Dróg oparty na wskaźnikach) w Polsce. Zadanie do wykonania przez konsultanta składa się z 2 faz podzielonych na 4 części: Część A i B (faza I) oraz Części C i D (faza II
usługi Centrala powyżej progów
14.03.2006
Termin składania ofert:
14/us/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa: odcinek A: Zgorzelec - Wykroty od km 00+000 do km 22+000; odcinek B: Wykroty - Krzyżowa od km 22+000 do km 51+400
roboty budowlane Centrala powyżej progów
06.03.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2006 0:00
Termin składania ofert:
13/rt/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wydruk i dostawa kart opłaty drogowej (winiet)
usługi Centrala powyżej progów
27.02.2006
Termin składania ofert:
12/ps/2006
1 cz. UNIEWAŻNIENIE 2 cz. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla projektów autostradowych oraz na drogach ekspresowych i innych drogach krajowych
usługi Centrala powyżej progów
07.02.2006
Termin składania ofert:
10/km/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol na odcinku: koniec obwodnicy Białej Podlaskiej - Terespol od km 641+489 do km 672+336,90
roboty budowlane Centrala powyżej progów
31.01.2006
Termin składania ofert:
9/at/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 Budowa Autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót Krótka charakterystyka robót, nad którymi będzie pełniony nadzór: cd.: patrz załącznik
usługi Centrala powyżej progów
02.02.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.03.2006 0:00
Termin składania ofert:
8/bk/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków, odcinek: obwodnica Radzymina km 25+378 - km 33+349,5, obejmujące: - rekonstrukcję nawierzchni; - regulację barier drogowych; - regulację poboczy do podwyższonej niwelety drogi; - korektę odwodnienia itp.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
25.01.2006
Termin składania ofert:
7/go/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA USŁUGI KONSULTINGOWE: Rozwój zastosowań systemu HDM-4 w zakresie planowania utrzymania sieci dróg krajowych
usługi Centrala powyżej progów
20.01.2006
Termin składania ofert:
6/bk/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad projektem: Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546
usługi Centrala powyżej progów
19.01.2006
Termin składania ofert:
5/jp/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad Przebudową drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi, od km 418+546 do km 436+380
usługi Centrala powyżej progów
04.01.2006
Termin składania ofert:
4/ed/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów lotniczych w ruchu zagranicznym na przewozy pasażerskie dla GDDKiA
usługi Centrala do progów unijnych
10.01.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.02.2006 0:00
Termin składania ofert:
1/us/2006
UNEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA patrz : załącznik
roboty budowlane Centrala powyżej progów
07.01.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.02.2006 0:00
Termin składania ofert:
3/em/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A2 Konin - Łódź, odcinek Dąbie - Emilia - praca w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w ramach projektu 2004/PL/16/C/PT/001-7
usługi Centrala powyżej progów
07.01.2006 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.02.2006 0:00
Termin składania ofert:
2/em/2006
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A2 Konin - Łódź, odcinek Emilia-Stryków - praca w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w ramach projektu FS 2003/PL/16/P/PT/020-03
usługi Centrala powyżej progów
27.12.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.01.2006 0:00
Termin składania ofert:
43/ed/JS/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 7 Kraków - Kiezmak - Jazowa w ramach projektu ISPA 2000/PL/16/P/PT/007 - przedłużenie pierwotnej umowy.
usługi Centrala powyżej progów
27.12.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.01.2006 0:00
Termin składania ofert:
44/ed/DM/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją umową o roboty budowlane, których przedmiotem jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni na drodze krajowej nr 4 Kraków - Tarnów. Przedstawiciel Kontraktu, Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w "Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego" /FIDIC 1999/ oraz w "Warunkach Szczególnych" w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w kontraktach na roboty oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy "Prawo budowlane".
usługi Centrala powyżej progów
27.12.2005
Termin składania ofert:
45/ed/PG/2005
NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY Opracowanie katalogu typowych rozwiązań stałych organizacji ruchu, dla charakterystycznych sytuacji występujących na autostradach i drogach ekspresowych, na podstawie analizy rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą
usługi Centrala do progów unijnych
02.01.2006
Termin składania ofert:
46/ed/mg/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad projektem: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk.
usługi Centrala powyżej progów
20.12.2005
Termin składania ofert:
42/ed/US/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki , Odcinek I Maciejewo - Grzechotki
roboty budowlane Centrala powyżej progów
15.12.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.01.2006 0:00
Termin składania ofert:
39/ed/US/2005
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa: odcinek A: Zgorzelec - Wykroty od km 00+000,00 do km 22+000,00; odcinek B: Wykroty - Krzyżowa od km 22 + 000,00 do km 51+400,00.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
14.12.2005
Termin składania ofert:
40/ed/ZK/2005
Attachment / Załacznik
dostawy Centrala powyżej progów
14.12.2005
Termin składania ofert:
41/ed/ZK/2005
Attachment / Załacznik
dostawy Centrala powyżej progów
01.12.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.01.2006 0:00
Termin składania ofert:
38/ed/BK/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546
roboty budowlane Centrala powyżej progów
01.12.2005
Termin składania ofert:
37/ed/AK/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu drogowego: Studium Wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej Autostrady A-1, odcinek: Stryków-Pyrzowice
usługi Centrala powyżej progów
28.11.2005
Termin składania ofert:
36/ed/KM/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonanie Przebudowy drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w podziale na następujące części: Część 1: Przebudowa sekcji: Siedlce - granica województwa lubelskiego, od km 574+600 do km 599+487 Część 2: Przebudowa sekcji: granica województwa mazowieckiego - początek obwodnicy Białej Podlaskiej od km 599+487 do km 630+519.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.11.2005
Termin składania ofert:
35/ed/US/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/004 - Budowa autostrady A-4 odcinek Zgorzelec - Krzyżowa, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
usługi Centrala powyżej progów
18.11.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.12.2005 0:00
Termin składania ofert:
33/ed/jp/2005
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi, od km 418+546 do km 436+380
roboty budowlane Centrala powyżej progów
18.11.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.12.2005 0:00
Termin składania ofert:
34/ed/BK/2005
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546
roboty budowlane Centrala powyżej progów
10.11.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2005 0:00
Termin składania ofert:
32/ed/mg/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk, od km 443+895 do km 459+594.
roboty budowlane Centrala powyżej progów
04.11.2005
Termin składania ofert:
31/ed/dm/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie Projektem Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych wraz z nadzorem nad realizacją robót.
usługi Centrala powyżej progów
24.10.2005
Termin składania ofert:
30/ed/pg/2005
NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY Przetarg pt: Opracowanie katalogu typowych rozwiązań stałych organizacji ruchu, dla charakterystycznych sytuacji występujących na autostradach i drogach ekspresowych, na podstawie analizy rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą
usługi Centrala do progów unijnych
13.10.2005
Termin składania ofert:
29/ed/km/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu Przebudowa Autostrady A4 na odcinku Balice- Opatkowice
usługi Centrala powyżej progów
17.10.2005
Termin składania ofert:
28/ed/km/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przebudowa Autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
roboty budowlane Centrala powyżej progów
11.10.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2005 0:00
Termin składania ofert:
26/ed/js/2005
UNIEWAŻNIONY KWALIFIKACJA WSTĘPNA na wybór spółki, z którą zawarta zostanie umowa o budowę przez przystosowanie i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Konin - Stryków długość 103,44 km
budowa i eksploatacja Centrala powyżej progów
11.10.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.12.2005 0:00
Termin składania ofert:
27/ed/js/2005
KWALIFIKACJA WSTĘPNA na wybór spółki, z którą zawarta zostanie umowa o budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków - Konotopa długość 95,24 km
budowa i eksploatacja Centrala powyżej progów
29.09.2005
Termin składania ofert:
24/ed/jp/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i Nadzór nad realizacją projektu: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyżne (granica państwa), Zadanie B: od m. Kiezmark km 25+683,5 do m. Jazowa km 48+465,0.Budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie.
usługi Centrala powyżej progów
20.09.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.10.2005 0:00
Termin składania ofert:
23/ed/us/2005
patrz: załącznik
roboty budowlane Centrala powyżej progów
09.09.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.11.2005 0:00
Termin składania ofert:
22/ed/js/2005
KWALIFIKACJA WSTĘPNA na zawarcie umowy na budowę i eksploatację odcinka autostrady A1 Stryków - Pyrzowice długości 180,55 km
budowa i eksploatacja Centrala powyżej progów
06.09.2005
Termin składania ofert:
19/ed/jj/2005
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zarządzanie i nadzór nad budową obwodnicy m. Hrebenne wraz z remontem drogi krajowej nr 17
usługi Centrala powyżej progów
02.09.2005
Termin składania ofert:
21/ed/kz/2005
PODPISANIE UMOWY NA KONTRAKT NR 610 "Budowa obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów - Rzeszów od km 499+007 do km 502+752
roboty budowlane Centrala powyżej progów
30.08.2005 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.09.2005 0:00
Termin składania ofert:
20/ed/kz/2005
PODPISANIE UMOWY NA KONTRAKT NR 607 "Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi krajowej Nr 19 Białystok - Międzyrzec Podlaski - Lublin od km 208+948 do km 215+581 (poprzedni pikietaż od km 302+000 do km 308+633)."
roboty budowlane Centrala powyżej progów