viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.14.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA Zadanie 1: węzeł Bożepole Wielkie (z węzłem) – węzeł Luzino (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w m. Luzino 93 (7-39/160) km 13+870 – 14+030 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.06.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.06.2020 10:00
O.GD.F-2.2413.9.2020
„Świadczenie usług cateringowych dla osób przebywających na pobytach wypoczynkowych w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Koszarka w Przebrnie k. Krynicy Morskiej, w okresie od 01.07.2020 r. do 13.09.2020 r.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 16.06.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.07.2020
„BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.05.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 7:30
O.Gd.Z-12.2412.05.2020
BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA - WĘZEŁ LOTNISKO NA ODCINKU OD KM 331+305 DO KM 331+690
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.05.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 8:00
O.Gd.Z-4.2412.3.2020
„Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 11:00
O.GD.Z-4.2412.04.2020
PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZ. STRUGA KRAMARZYŃSKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W M. KRAMARZYNY
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 8:00
O.Gd.I-2.2413.11.2020
„POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY - ELBLĄG” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.04.2020
Termin składania ofert: 26.05.2020 11:00
O.GD.I-2.2413.12.2020
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych podczas realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta wraz z opracowaniem wyników badań z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
26.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.10.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie o łącznej powierzchni 90 arów wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.02.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.08.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie st. 5, km 9+700 – 9+800 wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.02.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 13:00
O.Gd.F-2.2412.01.2020
Remont wybranych pomieszczeń budynku głównego „A” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 82-120 Krynica Morska
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.07.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) - archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie km 1+425 – 1+566 wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.01.2020
Termin składania ofert: 10.03.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.6.2020
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ZBLEWO – STAROGARD GDAŃSKI”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.03.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) z podziałem na 2 części. Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie, stan. nr 35 (AZP 10-42/80; km 0+700 – 0+885 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Chwaszczynie (km 1+600 – 1+790) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.01.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.02.2020
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) z podziałem na 2 części: Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. nr 6 (AZP 9-40/6); km 0+100 – 0+300 (łącznica L1) oraz 0+025 – 0+406 (łącznica L2) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Gdynia Szemud (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Szemudzie, stan. km 0+20 – 0+80 (DD16) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.01.2020
Termin składania ofert: 21.01.2020 10:00
O.Gd.F-2.2413.04.2020
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.01.2020
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O.GD.F-2.2414.1.2020
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.01.2020
Termin składania ofert: 13.01.2020 13:00
O.Gd.Z-13.2413.01.2020
Monitoring systemów alarmowych sygnalizujących włamanie wraz z zapewnieniem interwencji fizycznej w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego w obiektach: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 9:00
O.GD.Z-14.2413.27.2019
„WYCINKA DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW PRZYDROŻNYCH W PASIE DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK” - z podziałem na 2 części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.12.2019
Termin składania ofert: 20.12.2019 10:00
O.Gd.F-2.2413.26.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz odbiór poczty firmowej na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.12.2019
Termin składania ofert: 16.01.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.24.2019
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Gnojewo wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gnojewo - Cisy”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.12.2019
Termin składania ofert: 17.01.2020 11:00
O.Gd.I-1.2413.25.2019
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU ZBLEWO – STAROGARD GDAŃSKI”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
09.12.2019
Termin składania ofert: 17.12.2019 10:00
O.GD.Z-12.2413.21.2019
WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GD REJON W GDANSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.12.2019
Termin składania ofert: 03.01.2020 11:00
O.Gd.KP-4.2412.21.2019
Uwaga! Przedłużenie terminu składnia i otwarcia ofert! BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA WĘŹLE CZARLIN W CIĄGU DROGI DK 22
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.11.2019
Termin składania ofert: 09.12.2019 10:00
O.Gd.F-2.2413.22.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.11.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.GD.I-2.2413.23.2019
USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU BOŻEPOLE WIELKIE – POCZĄTEK OBWODNICY TRÓJMIASTA, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem); z podziałem na 3 części: Część nr 1: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie przy ul. Stefanowskiego (km 0+680 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 2: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 7+325-4+400 oraz 7+490 nowej inwestycji do granicy z ul. Jeziorną) wraz z opracowaniem wyników badań” Część nr 3: Usługi podobne do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań w związku z budową drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – Początek Obwodnicy Trójmiasta, Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska w Koleczkowie (km 8+450 – 8+475 nowej inwestycji) wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.11.2019
Termin składania ofert: 04.12.2019 11:00
O.GD.I-4.2413.19.2019
„Wsparcie eksperckie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku dla Projektów współfinansowanych z POIiŚ w zakresie sprawowania nadzoru i doradztwa naukowo-technicznego w branży geotechnicznej (wzmocnienia podłoża gruntowego) i geologicznej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2019
Termin składania ofert: 02.12.2019 11:00
O.GD.F-2.2413.20.2019
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.11.2019
Termin składania ofert: 25.11.2019 11:00
O.GD.ZFŚS.2414.3.2019
„Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:00
O.GD.Z-15.2412.24.2019
KOMPLEKSOWE REMONTY CHODNIKÓW ORAZ KOMPLEKSOWE RENOWACJE POBOCZY I ROWÓW W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 5 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.10.2019
Termin składania ofert: 04.11.2019 9:00
O.Gd.Z-12.2412.23.2019
„Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 336+180 do km 347+130) z podziałem na sześć odcinków o łącznej długości 5,6 km”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.10.2019
Termin składania ofert: 24.10.2019 13:00
O.Gd.F-2.2412.22.2019
Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.10.2019
Termin składania ofert: 22.10.2019 9:00
O.GD.Z-15.2412.19.2019
WIELKOPOWIERZCHNIOWY REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 55 W MSC. MARTĄG NA ODCINKU ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.09.2019
Termin składania ofert: 31.10.2019 11:00
O.GD.Z-2.2413.18.2019
„OBSŁUGA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2020 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 4 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
25.09.2019
Termin składania ofert: 10.10.2019 10:00
O.GD.Z-12.2412.20.2019
Remont kładki dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 275+272
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.09.2019
Termin składania ofert: 02.10.2019 13:00
O.Gd.F-2.2412.18.2019
Remont wybranych pomieszczeń w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Koszarka” w Przebrnie z podziałem na 2 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.09.2019
Termin składania ofert: 01.10.2019 11:00
O.GD.F-2.2412.17.2019
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 80-120 Krynica Morska oraz systemu oddymiania w budynku bocznym „B” Ośrodka. W ramach projektu: „Przystosowanie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie do wymogów bezpieczeństwa ppoż. wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 13.09.2019 10:00
O.Gd.I-2.2413.13.2019
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Część nr 1: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY – NOWY DWÓR GDAŃSKI Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI – KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy: tom 1: dot. województwa pomorskiego tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 11:00
O.GD.I-3.2413.17.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” położonych w gminie Łęczyce, obręb Godętowo, Strzebielino oraz w gminie Szemud, obręb Częstkowo i Głazica.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 11:00
O.GD.Z-4.2412.12.2019
„Roboty remontowe obejmujące renowację powłok antykorozyjnych elementów betonowych wiaduktów nad drogą ekspresową S7 w m. Nowy Dwór Gdański i Kmiecin”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 11:00
O.Gd.I-3.2413.16.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 4 części.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 11.09.2019 11:00
O.GD.KP-7.2412.15.2019
„Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 9:00
O.GD.Z-12.2412.14.2019
Uwaga ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 332+100 do km 340+200) o długości około 6,500 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.08.2019
Termin składania ofert: 23.08.2019 11:00
O.GD.F-2.2412.13.2019
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie ul. Drogowców 1, 80-120 Krynica Morska oraz systemu oddymiania w budynku bocznym „B” Ośrodka. W ramach projektu: „Przystosowanie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszarka” w Przebrnie do wymogów bezpieczeństwa ppoż. wraz z wykonaniem monitoringu wizyjnego”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.07.2019
Termin składania ofert: 28.08.2019 11:00
O.GD.Z-2.2413.14.2019
„OBSŁUGA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2020 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
26.06.2019
Termin składania ofert: 17.07.2019 11:00
O.GD.Z-1.2413.12.2019
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWA STACJI METEOROLOGICZNYCH, TABLIC ZMIENNEJ TREŚCI USYTUOWANYCH PRZY DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 10.07.2019 13:00
O.Gd.Z-12.2412.11.2019
Remont kładek dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 275+154
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.06.2019
Termin składania ofert: 25.07.2019 11:00
O.GD.KP-7.2412.10.2019
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.06.2019
Termin składania ofert: 19.06.2019 11:00
O.Gd.I-3.2413.11.2019
„Wykonanie wycen nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta” w podziale na 5 części.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.06.2019
Termin składania ofert: 25.06.2019 9:00
O.GD.Z-15.2412.09.2019
UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych