INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
08.11.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.20.2017
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-13.2413.14.2017
Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku „Obwodnicy Kościerzyny”, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.18.2017
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REJONIE W TCZEWIE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.09.2017
Termin składania ofert: 03.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.15.2017
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ” - z podziałem na 3 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.09.2017
Termin składania ofert: 02.10.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.16.2017
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWO W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 21.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.16.2017
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.09.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 11:00
O.Gd.Z-4.2412.17.2017
„Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.13.2017
„OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.12.2017
UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! „Budowa chodnika w m. Chwaszczyno w km 308+293÷309+285 oraz w km 309+520÷309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 11:00
O.GD.F-2.2412.13.2017
„Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O.Gd.F-2.2414.3.2017
„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH” z podziałem na 7 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.07.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 11:00
O.GD.Z-12.2414.2.2017
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Awaryjna dostawa chlorku sodu do zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 02.08.2017 11:00
O.GD.F-2.2412.8.2017
„Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.11.2017
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKIA O/GDAŃSK”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.07.2017
Termin składania ofert: 31.07.2017 11:00
O.GD.Z-13.2412.5.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w m. Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie Pomorskim w msc. Borcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.07.2017
Termin składania ofert: 31.07.2017 10:00
O.Gd.Z-14.2412.4.2017
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TRZEBIELINO W KM OK. 23+175 DO KM 23+575 ORAZ W KM OK. 25+770 DO KM 26+350, W M. KRUSZYNA W KM OK. 41+820 DO KM 42+180 ORAZ W M. KWAKOWO W KM OK. 45+410 DO KM 45+800 W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK21 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU TRZEBIELINO- KWAKOWO W RAMACH PBDK- PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.07.2017
Termin składania ofert: 27.07.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.11.2017
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO – TYCHNOWY - NW KWIDZYŃSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O.GD.Z-13.2412.10.2017
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim na DK 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.06.2017
Termin składania ofert: 09.08.2017 11:00
O.GD.I-4.2413.9.2017
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
22.06.2017
Termin składania ofert: 07.07.2017 12:00
O.Gd.Z-12.2412.9.2017
„Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.8.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.05.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.6.2017
WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.05.2017
Termin składania ofert: 08.08.2017 11:00
O.GD.I-4.2411.01.2017
UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
17.05.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.05.2017 10:00
O.Gd.ZF.2413.6.2017
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.05.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 12:00
O.Gd.Z-12.2412.7.2017
„Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.05.2017
Termin składania ofert: 31.05.2017 11:00
O.GD.Z-4.2413.4.2017
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ WYBRANYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.1.2017
Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 313+300 do km 316+700) o długości ok. 5,8 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.5.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.2.2017
Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.04.2017
Termin składania ofert: 26.04.2017 11:00
O.Gd.Z-4.2412.3.2017
„Przebudowa przepustu na rz. Kwaczej i mostu z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kwakowo”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 07.04.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.3.2017
Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz materiały przetargowe dla zadania: „PRZEBUDOWA DRÓG KRAJOWYCH POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZATOK AUTOBUSOWYCH” z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.03.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 11:00
O.GD.Z-2.2413.1.2017
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
17.03.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O.GD.Z-12.2414.1.2017
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.02.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.02.2017
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI ZRID, PROJEKT WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA ODCINKU SŁUPSK – USTKA”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.11.2016
Termin składania ofert: 08.12.2016 11:00
O.Gd.F-2.2414.3.2016
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2016
Termin składania ofert: 01.12.2016 11:00
O.Gd.F-2.2413.25.2016
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2016
Termin składania ofert: 01.12.2016 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.2.2016
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.11.2016
Termin składania ofert: 05.01.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.24.2016
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA ODCINKU KORNE – KOŚCIERZYNA w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.10.2016
Termin składania ofert: 06.12.2016 11:00
O.GD.I-1.2413.22.2016
„Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ” w ramach Programu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR – SPORYSZ W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.10.2016
Termin składania ofert: 04.11.2016 11:00
O.Gd.Z-11.2412.14.2016
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.10.2016 10:00
O.Gd.Z-12.2413.23.2016
„Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 5 części zamówienia”
usługi GDDKiA Gdańsk
05.10.2016
Termin składania ofert: 20.10.2016 11:00
O.Gd.Z-12.2412.13.2016
REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.09.2016
Termin składania ofert: 14.10.2016 11:00
O.Gd.Z-12.2412.12.2016
REMONT UMOCNIEŃ BETONOWYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S6 GDAŃSK KOWALE KM 340+252
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.09.2016
Termin składania ofert: 24.10.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2412.11.2016
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ: WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 4 części zamówienia „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
Nr sprawy: O.Gd.I-4.2411.5.2016
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Koszwały - Cedry Małe
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016 11:00
O.Gd.Z-13.2411.6.2016
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU GLINCZ – ŻUKOWO KM 295+100 ÷ 296+300
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.I-4.2411.5.2016
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański - wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2016
Termin składania ofert: 25.07.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2412.9.2016
RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW STALOWYCH MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 343+338 PRZEZ RZ. WISŁĘ W M. KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2016
Termin składania ofert: 22.07.2016 9:00
O.Gd.Z-12.2412.10.2016
RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ELEMENTÓW STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH ORAZ BALUSTRAD OBIEKTÓW MOSTOWYCH NAD/W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S6 NA ODC. OBWODNICY TRÓJMIASTA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.07.2016
Termin składania ofert: 18.07.2016 11:00
O.Gd.F-2.2412.8.2016
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: Przystosowanie budynku siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych