viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
22.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/gd-ZP/87/Z-12/2011
„BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA WĘŹLE DROGOWYM „WYSOKA” DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 325+200 DO KM 326+700 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANÓW ISTNIEJĄCYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/83/F-2/2011
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!! DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH z podziałem na 2 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/85/F-2/2011
DOSTAWA SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG z podziałem na 2 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/82/Z-14/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, a następnie warstwy odsączającej, podbudowy z tłucznia kamiennego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/80/R-1/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – Rozbiórka i ponowne wykonanie przepustu P-67”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/84/R-1/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – Przebudowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należących do Grupy LOTOS S.A.”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/81/Z-13/2011
„ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTEM BUDOWLANYM PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/79/D-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/78/R-1/WR/2011
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących: • Wykonanie nasypów z gruntu k≥8m/dobę pomiędzy wykonanym profilem 4% i spodem wzmocnienia 2%, pod poboczem grubości 15cm; • Ułożenie geotkaniny separacyjnej. • Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach 2. Roboty budowlane wykonywane będą w zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dodatkowymi oznaczonymi symbolami D – 04.02.01a WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOTKANINY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM PODŁOŻA i D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA, PRZEDMIAREM ROBÓT, a ponadto obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sztuką budowlaną oraz wskazówkami i wytycznymi Kierownika Projektu. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: do dnia 21.11.2011 roku.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/75/R-1/WR/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. P i L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą oraz drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-4”. Zakres robót będzie obejmował między innymi czynności związane z osuszeniem podłoża robót ziemnych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu z rur PCV wraz z urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanymi pod rowami odwadniającymi; wymianą gruntu z zagęszczeniem wraz z odwiezieniem na odkład oraz stabilizacją gruntu pod nasyp spoiwem hydraulicznym w ilości około 3,5 %, których wykonanie warunkuje dalsze prowadzenie robót przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej – sposób wzmocnienia dobrany w zależności od uzyskanych parametrów nośności jak i poziomu zwierciadła wody gruntowej. Na tak przygotowanym podłożu, Wykonawca robót przystąpi do wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym obejmują swoim zakresem następujące odcinki: poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona prawa) w km 335+834÷336+100, 336+100 ÷ 336+260, 336+260 ÷ 336+494; poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona lewa) 333+170÷333+960, 334+260÷334+600, 334+970÷335+060, 335+215÷335+325, 335+480÷336+000; droga zbiorczo – rozprowadzająca ZR-L (strona lewa) w km 335+215÷335+325, 335+480÷335+620; droga łącznikowa DL-1 w km 0+060÷0+220; droga łącznikowa DL-2 w km 0+330÷0+450; droga łącznikowa DL-4 w km 0+070÷0+110.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/77/Z-14/2011
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/74/Z-14/WR/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.10.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/72/R-1/WR/2011
1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących: • Zdjęcie warstwy humusu z darniną i z odwiezieniem na odkład na odległość do 20 km; • Pozyskanie humusu poza budową na umocnienie powierzchniowe. 2. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dodatkowe oznaczone symbolami D-01.02.02.a i D-06.01.01.h. 3. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w terminie do dnia 29.11.2011 roku.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/76/Z-12/2011
„DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/73/D-8/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKIA Oddział w Gdańsku.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.10.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/71/R-1/WR/2011
Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie słabonośnego podłoża w rejonach podpór P1 i P4 obiektu mostowego M-1 oraz podpory P69 estakady WE-1 (dotyczy powierzchni pomiędzy korpusem a skrzydłami podpór oraz pod stożkami nasypowymi), które nie jest objęte zamówieniem podstawowym.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/70/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na dozorowaniu budynku biurowego, garażowego i posesji oraz obsługę kotłów wodnych w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/69/Z-12/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż sygnalizatorów na masztach; wykonanie w nawierzchni pętli indukcyjnych; wybudowanie kanalizacji kablowej i wykonanie linii kablowej oraz wykonanie montażu, zaprogramowania i rozruchu sterownika sygnalizacji świetlnej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/67/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1) CZĘŚĆ Nr 1 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE”, 2) CZĘŚĆ Nr 2 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W GDAŃSKU”, 3) CZĘŚĆ Nr 3 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W KOŚCIERZYNIE”, 4) CZĘŚĆ Nr 4 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W SŁUPSKU”, 5) CZĘŚĆ Nr 5 - „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W TCZEWIE”. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części (część) zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg. 2. Frezowanie nawierzchni. 3. Remont poboczy. 4. Utrzymanie rowów. 5. Remont przepustów. 6. Wymiana, uzupełnienie, regulacja, ułożenie elementów kanalizacji deszczowej. 7. Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych. 8. Remont chodników i ścieżek rowerowych. 9. Remont oznakowania pionowego. 10. Remont słupków referencyjnych. 11. Wymiana, ustawienie, remont barier ochronnych. 12. Ustawienie, wykonanie, remont ogrodzeń drogowych i ekranów przeciwchlapaniowych 13. Oczyszczenie rowów, elementów kanalizacji, separatorów, piaskowników z namułu i zanieczyszczeń. 14. Usuwanie skutków zdarzeń losowych. 15. Mycie oznakowania pionowego, punktowych elementów odblaskowych zamontowanych na barierach ochronnych, ekranów przeciwchlapaniowych, ekranów akustycznych, poręczy ochronnych. 16. Ścinanie drzew i krzaków, frezowanie pni, formowanie drzew i krzewów 17. Utrzymanie zieleni. 18. Utrzymanie czystości na odcinkach dróg przebiegających przez miasta 19. Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego. 20. Oczyszczenie chodników, jezdni, poboczy. 21. Objazd dróg poza godzinami pracy. 22. Zimowe utrzymanie chodników od 15 października 2012 r. 23. Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/68/Z-14/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/66/T-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń laboratoryjnych (według podziału na części określonego poniżej) wraz z przeszkoleniem pracowników. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: CZĘŚĆ Nr 1 „Automatyczny penetrometr do badania twardości asfaltu - szt. 1 i łaźnia chłodząco–grzejąca - szt. 1”; CZĘŚĆ Nr 2 „Aparat do oznaczania wodoprzepuszczalności ZWKII - szt. 1”; CZĘŚĆ Nr 3 „Cylindry do oznaczania wskaźnika zagęszczenia - szt. 6”; CZĘŚĆ Nr 4 „Formy sześcienne do pobierania próbek betonu - szt. 150”.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/65/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: kierowanie akcją przy odśnieżaniu dróg, kierowanie akcją przy usuwaniu śliskości na drogach, obsługę Punktów Informacji Drogowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/64/Z-13/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętem budowlanym typu równiarki, ładowarki i samochody ciężarowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Rejonów w: Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/63/Z-12/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Koszwały -Jazowa przez uszczelnienie zalewą asfaltową spękań podłużnych i poprzecznych w ilości 5 000 mb.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.09.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/60/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk w Obwodzie Drogowym w Człuchowie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/58/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę instalacji c.o., roboty sanitarne, izolacje fundamentów, prace malarskie.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/57/Z-14/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/59/Z-12/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie umocnienia typu ciężkiego przeciwskarpy rowu drogi krajowej poprzez wybudowanie muru z gabionów wypełnionych kamieniami na podbudowie betonowej w ilości 45 m3.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/56/Z-14/2011
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, schodów w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/55/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/54/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Cisy w km 354+680 - 355+160 (i obejmuje projektowany lewoskręt z kierunku Malborka na drogę powiatową nr 2904G) wraz z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/53/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/52/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Gnojewo w km 349+920 - 350+400 (i obejmuje projektowany lewoskręt z kierunku Czarlina na drogę powiatową nr 2917G) wraz z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.08.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/51/T-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Oddziału GDDKiA w Gdańsku ul. Subisława 5 oraz sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do Laboratorium Drogowego Zamawiającego w Gdańsku ul. Subisława 5 wraz z przeszkoleniem pracowników. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) CZĘŚĆ Nr 1 „Klimatyzatory szt. 8”; b) CZĘŚĆ Nr 2 „Bęben Micro Deval szt. 1”; c) CZĘŚĆ Nr 3 „Półautomatyczny penetrometr do badania twardości asfaltu szt. 1 i łaźnia wodna cyrkulacyjna szt. 2”; d) CZĘŚĆ Nr 4 „Przystawki do automatycznego ekstraktora szt. 2”; e) CZĘŚĆ Nr 5 „Hydrauliczny wyciąg do żerdzi szt. 1”; f) CZĘŚĆ Nr 6 „Głowica stożkowa do obrotowego rozdzielacza LABORETTE 27 Fritsch szt. 1”.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/50/D-9/2011
Zamówienie obejmuje: a) rozbiórkę stalowych barier ochronnych – 2 200 mb; b) ułożenie geowłókniny filtracyjnej – 2 500 m2; c) ustawienie barier ochronnych stalowych – 2 300 m2; d) wykonanie ekranów akustycznych – 10 625 m2; e) wykonanie pali wierconych żelbetowych o średnicy 500 mm – 2 800 mb; f) wykonanie izolacji oczepów – 850 m2; g) malowanie elementów betonowych farbami fotokatalitycznymi – 3 krotne – 3 650 m2. Z projektu budowy ekranu akustycznego będącego elementem OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wyłącza się odcinek od km 312 + 935 do km 312 + 995. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia ustalono następujące zakresy robót tzw. kamienie milowe: K 1: - budowa ekranu akustycznego, strona prawa drogi krajowej S6 od km 312+800 do km 313+300; - budowa ekranu akustycznego, strona lewa drogi krajowej S6 od km 312+600 do km 312+890; - na zasadzie „zaprojektuj i zbuduj” wykonanie projektu zamiennego budowy ekranu akustycznego dla prawej i lewej strony drogi krajowej S6 od km 312 + 935 do km 312 + 995, dla odcinka wyłączonego z realizacji z przekazanego projektu celem usunięcia kolizji z wybudowanym w międzyczasie w km 312 + 966 urządzeniem systemu poboru opłat drogowych (słupy bramownicy). Przed przystąpieniem do realizacji projektu zamiennego należy uzyskać jego uzgodnienie z Oddziałem w Gdańsku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wraz z jego budową. Budowa ekranów akustycznych w pasie drogowym drogi krajowej S6 o wartości zapewniającej wykonanie robót określonych zakresem - kamień milowy K 1 - w wysokości minimum 4,94 mln PLN brutto w terminie do 31.12.2011 r. Uwaga: W przypadku wykonania w 100% w/w robót - w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru inwestorskiego - należy zwiększyć zakres realizacji robót do wartości w sumie minimum 4,94 mln PLN brutto. K 2: Pozostałe roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/49/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku po sezonie zimowym 2010/2011 oraz wykonanie jego bieżących napraw i zakup części zamiennych w sezonie zimowym 2011/2012.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/48/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części: 1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”, 2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”, 3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”, 4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”, 5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/47/P-3/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje zidentyfikowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie własności, władania i użytkowania oraz określenie zakresu zwolnień podatkowych i zakresu opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/41/Z-14/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ogrodzenia wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko – Redzikowo o długości 7605,76m
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/46/F-2/2011
CZĘŚĆ Nr 1 – „Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w Rejonach w Człuchowie, Tczewie, Gdańsku (8 numerów), Kościerzynie, Słupsku, w siedzibie Oddziału w Gdańsku ul. Subisława 5 oraz w Koszarce w Przebrnie”; obejmująca: Rejon w Człuchowie, Rejon w Tczewie, Rejon w Gdańsku, Rejon w Kościerzynie, Rejon w Słupsku, Oddział w Gdańsku oraz „Koszarkę” w Przebrnie. CZĘŚĆ Nr 2 – „Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w Rejonie w Gdańsku”; obejmująca: Rejon w Gdańsku (pozostałe 3 numery w PBX z DDI).
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/45/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrolę jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/42/D-8/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami GDDKiA Oddział w Gdańsku, która realizowana będzie poprzez wykonywanie badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych, laboratoryjnych i radiologicznych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/43/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w miejscowości Miłoradz w km 351+870 - 352+350 (i obejmuje projektowany lewoskręt z kierunku Malborka na drogę powiatową nr 2901G) wraz z przebudową linii energetycznych i oświetlenia drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/40/Z-4/2011
Przedmiot zamówienia "ODBUDOWA PRZĘSŁA USZKODZONEGO WIADUKTU W CIĄGU DROGI LOKALNEJ BORKOWO – JANKOWO NAD OBWODOWĄ TRÓJMIASTA (W KM 342+109 OT) W M. BORKOWO" obejmuje odbudowę ustroju nośnego uszkodzonego (i rozebranego wcześniej) przęsła wiaduktu wraz z elementami wyposażenia pomostu (izolacje, nawierzchnie, krawężniki, bariery itp.).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/39/Z-12/2011
Zamówienie obejmuje: a) odmulenie rowu – 250 m3; b) oczyszczenie z namułu istniejącego przepustu Ø60 – 80,0 mb; c) umocnienie dna i skarp rowu płytami yomb i meba – 400 m2; d) umocnienie faszyną – 450 mb.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/37/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-4/2011
Przedmiot zamówienia "REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 20 W KM 251+949 PRZEZ RZ. PILICĘ W M. KORNE" obejmuje remont istniejącego mostu wraz z obustronną przebudową dojazdów. W ramach remontu na moście wykonane będzie między innymi: - Dodatkowa płyta żelbetowa współpracująca z istniejącą, - Izolacje i warstwy nawierzchniowe, - Nowe elementy wyposażenia pomostu (krawężniki, bariery, balustrady, dylatacje), - Remont podpór, - Powłoki ochronne i izolacyjne, - Remont umocnień linii brzegowej rzeki Pilicy w sąsiedztwie mostu. Remont prowadzony będzie metoda połówkową przy wprowadzeniu wahadłowego ruchu dla pojazdów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.07.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/36/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalację systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w następujących lokalizacjach: 1) w ciągu drogi krajowej (dalej dk) S6c w m. Słupsk w km ok. 6+700 po stronie prawej (kierunek Gdynia) o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku; 2) w ciągu dk S6c w m. Słupsk w km ok. 11+300 po stronie lewej (kierunek Koszalin) o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku; 3) w ciągu dk nr 91 w m. Nicponia w km: • ok. km 69+700 po stronie prawej (kierunek Świecie n. Wisłą) droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku; • ok. km 75+000 po stronie lewej (kierunek Tczew) droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku; realizowana w ramach inwestycji pn.: „Dostawa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja”. Zadaniem systemu jest selekcja pojazdów przeciążonych ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych, umożliwiająca właściwym służbom prowadzenie ważenia administracyjnego na terenie parkingów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej: - S6c Obwodnica Słupska – km 9+050 (210+894) strona lewa; - S6c Obwodnica Słupska – km 9+130 (210+974) strona prawa; - nr 91 w m. Nicponia – km 72+685 strona prawa; a także bieżąca i statystyczna ocena parametrów ruchu na dk S6c i dk nr 91. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w skład którego wchodzą m.in.: • stacje do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, dla obu kierunków ruchu w przypadku dk nr 91 w m. Nicponia oraz dla jednego kierunku ruchu w przypadku dk S6c w m. Słupsk, • strefa wideorejestracji dla obu kierunków ruchu w przypadku dk nr 91 w m. Nicponia oraz dla jednego kierunku ruchu w przypadku dk S6c w m. Słupsk, • bezprzewodowe łącze internetowe (GPRS/EDGE/UMTS/CDMA) umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z punktu kontroli do serwera GDDKiA i możliwy dostęp do tych danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów Inspekcji Transportu Drogowego o transmisji danych w czasie rzeczywistym, • zasilanie wszystkich elementów systemu. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych dla realizacji (budowy) systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/35/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowości Gniew w km 71+692 wraz z infrastrukturą (przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenie drogowe, przebudowa sieci telekomunikacyjnych).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/34/Z-4/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą „PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ Nr 55 W KM 43+831 NA RZ. POSTOLIŃSKA STRUGA W M. NOWA WIEŚ” Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu drogowego i budowę w tym samym miejscu obiektu z blach falistych. W ramach tej przebudowy wykonane będą dojazdy wraz z pełną wymianą konstrukcji nawierzchni i obustronne chodniki dla pieszych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych