viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
10.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/30/D-9/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje pobranie próbek wód opadowych lub roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w określonych miejscach przy drogach krajowych, oraz poddaniu ich analizie celem określeniach ich zanieczyszczeń w latach 2011 ÷ 2013.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/32/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku po sezonie zimowym 2010/2011 oraz wykonanie jego bieżących napraw i zakup części zamiennych w sezonie zimowym 2011/2012. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: a) Część Nr 1 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę SCHMIDT”; b) Część Nr 2 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę EPOKE”; c) Część Nr 3 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy ACOMETIS, OZAMET, PHU DANROB”; d) Część Nr 4 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy DOBROWOLSKI”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/33/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części: 1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”, 2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W BYTONI”, 3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KIEZMARKU”, 4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KOŚCIERZYNIE”, 5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”, 6) CZĘŚĆ Nr 6 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”, 7) CZĘŚĆ Nr 7 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W TCZEWIE”, 8) CZĘŚĆ Nr 8 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W GNIEWIE”, 9) CZĘŚĆ Nr 9 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”, 10) CZĘŚĆ Nr 10 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.06.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/31/Z-4/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje remont wiaduktu drogowego z dojazdami w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym m.in. wykonanie nadbetonu w strefie przejazdowej obiektu, wykonanie nowej izolacji, nawierzchni, wymianę elementów wyposażenia, remont schodów łączących chodnik obiektu z peronami, zabezpieczenie antykorozyjne betonów ustroju nośnego i podpór, remont chodników oraz strefy przejazdowej obu dojazdów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/29/D-9/2011
Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla Obwodnicy miasta Słupska zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 6. Przez analizę porealizacyjną rozumie się wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko (zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania) i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Zadaniem analizy porealizacyjnej jest przede wszystkim stwierdzenie czy w raporcie przyjęto słuszne założenia oraz czy w związku z tym zaproponowano wystarczająco skuteczne zabezpieczenia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/28/Z-11/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2460,0 m ścieków trójkątnych przykrawężnikowych oraz 229,0 m ścieków skarpowych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/27/Z-12/2011
a) karczowanie krzaków – 0,08 ha; b) wykonanie wykopów – 678,0 m³; c) wykonanie robót ziemnych – dokop - 500 m³; d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej z folii polietylenowej – założenie warstwy geowłókniny – 84,5 m²; e) tymczasowe zabezpieczenie miejsca robót podstawowych m.in. pompowanie wody – 200 m-g; f) wykonanie przepustu z rur PEHD SN6 o falistej powierzchni dł. 15m przekroju 2x1000 mm – 1 szt.; g) wykonanie opaski brzegowej z kiszki faszynowej Ø 20 – 356 mb; h) wykonanie umocnień materacami siatkowo-kamiennymi gr. 23 cm - 52 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/26/D-9/2011
Zakres niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie o ok. 60 m istniejącego ekranu akustycznego zlokalizowanego na drodze krajowej nr 22 (Obwodnica miasta Chojnic) na odcinku od ok. km 251+610 do km 251+812,35 w oparciu o wyniki dokumentacji pn.: „Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Chojnic” wykonanej w październiku 2009 roku przez firmę LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o. z Wrocławia, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/25/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę magazynu na sól, w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż wraz z dostawą i dzierżawą tymczasowych, ochronnych barier przestawnych na jezdni Obwodnicy Trójmiasta (przebudowa węzła Karczemki) o długości 1 250 mb oraz ich demontaż. Celem przeprowadzonych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych robót budowlanych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.05.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/23/Z-11/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 2870,0 m ścieków trójkątnych przykrawężnikowych oraz 237,0 m ścieków skarpowych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/22/Z-12/2011
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: a) CZĘŚĆ Nr 1 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Człuchowie”, b) CZĘŚĆ Nr 2 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku”, c) CZĘŚĆ Nr 3 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kościerzynie”, d) CZĘŚĆ Nr 4 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku”, e) CZĘŚĆ Nr 5 „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Tczewie”. Zamówienie obejmuje: 1.prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej; 2.opracowanie rocznych raportów, zawierających informacje o natężeniach ruchu; 3.sprawdzanie poprawności pracy sygnalizacji; 4.konserwacje sterowników, konstrukcji wsporczych i szaf; 5.oględziny i przeglądy techniczne oraz wymiana lub naprawa elementów urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnych); 6.likwidację awarii w urządzeniach sygnalizacji świetlnej poprzez całodobową dyspozycyjność.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/21/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług solarkami, piaskarkami i pługami odśnieżnymi powierzonymi Wykonawcy przez Zamawiającego w celu odśnieżania i zapobiegania powstawaniu oraz likwidacji śliskości na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Gdańsk, z podziałem na poniższe części: 1) CZĘŚĆ Nr 1 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”, 2) CZĘŚĆ Nr 2 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W BYTONI”, 3) CZĘŚĆ Nr 3 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KIEZMARKU”, 4) CZĘŚĆ Nr 4 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MATARNI”, 5) CZĘŚĆ Nr 5 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W WEJHEROWIE”, 6) CZĘŚĆ Nr 6 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KOŚCIERZYNIE”, 7) CZĘŚĆ Nr 7 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MIASTKU”, 8) CZĘŚĆ Nr 8 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W SŁUPSKU”, 9) CZĘŚĆ Nr 9 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W LĘBORKU”, 10) CZĘŚĆ Nr 10 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W TCZEWIE”, 11) CZĘŚĆ Nr 11 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W GNIEWIE”, 12) CZĘŚĆ Nr 12 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W MALBORKU”, 13) CZĘŚĆ Nr 13 „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZUD W OBWODZIE DROGOWYM W KWIDZYNIE”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/20/Z-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie projektu koncepcji organizacyjnej i merytorycznej, przez co rozumie się stworzenie szczegółowego programu trzydniowego szkolenia oraz jego organizację i przeprowadzenie (szkolenie dla 150 pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przeprowadzone w dwóch turach po 75 osób).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
15.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/16/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem, zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą, robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej (tylko dla Części Nr 2), branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/19/Z-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/13/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę 3 szt. magazynów na sól, w zakresie określonym w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM, z podziałem na trzy następujące Części: a) Część Nr 1: Zaprojektowania i budowa magazynu na sól w Obwodzie Drogowym w Gniewie, 83-140 Gniew Nicponia; b) Część Nr 2: Zaprojektowania i budowa magazynu na sól w Obwodzie Drogowym w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Kujawska 13; c) Część Nr 3: Zaprojektowania i budowa magazynu na sól w Obwodzie Drogowym w Łosinie - woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kobylnica.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/17/P-3/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą „Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości oraz oznaczenie granic pasa drogowego Obwodnicy Malborka”. Przedmiot zamówienia obejmuje ustalenie i wznowienie granic nieruchomości, wykonanie mapy przeglądowej przyjętych granic, opracowanie map z projektami podziału. Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenie granic pasa drogowego słupami PD.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.04.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/15/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania skanalizowanego dróg krajowych nr 20 i 21 w m. Miastko w km 182+192 oraz przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 212 w m. Bytów w km 224+313 na skrzyżowania typu „małe rondo” wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych z azylem oraz przebudową oświetlenia ulicznego i uzbrojenia podziemnego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/14/Z-4/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę warstwy nawierzchniowej, krawężników, elementów odwodnienia oraz wypełnienia żelbetowego niecek stalowych pomostu strefy przejazdowej trzech środkowych przęseł mostu.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/12/Z-12/2011
Zamówienie obejmuje: a)wykonanie wykopów oraz przekopów na odkład – 208,0 m³; b)wykonanie wykopów jamistych na odkład – 84,0 m³; c)budowę komór drenażowych – 50 m³; d)ułożenie kanałów z rur dwuściennych PP – 23 mb; e)budowę osadników z kręgów betonowych – 2 kpl.; f)ustawienie obrzeża betonowego – 46 mb; g)wybrukowanie kostką kamienną – 32 m²; h)umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi typu MEBA – 24 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/11/P-3/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje ustalenie i wznowienie granic nieruchomości, wykonanie mapy przeglądowej przyjętych granic, opracowanie map z projektami podziału. Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyznaczenie i stabilizacja granic działek stanowiących linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenie granic pasa drogowego słupami PD.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O1/Gd-ZP/09/F-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku po sezonie zimowym 2010/2011 oraz wykonanie jego bieżących napraw w sezonie zimowym 2011/2012. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: a) Część Nr 1 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę SCHMIDT”; b) Część Nr 2 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę EPOKE”; c) Część Nr 3 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy ACOMETIS, OZAMET, PHU DANROB”; d) Część Nr 4 „Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy DOBROWOLSKI”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.03.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/08/R-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje remont – odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej powierzchni 180 000 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/07/Z-4/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na odbudowę rozebranego wcześniej, uszkodzonego przęsła środkowego wiaduktu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/05/P-3/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oznaczonych nazwą „Ocena zagrożeń i strat w rolniczej działalności produkcyjnej w związku z budową i eksploatacją dróg krajowych na terenie województwa pomorskiego”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie opinii w sprawach skarg i wniosków dotyczących strat w gospodarstwach rolnych wywołanych budową i eksploatacją dróg krajowych, b) oszacowanie skutków finansowych wywołanych budową i eksploatacją drogi, c) wykonanie projektu rekultywacji, d) wykonanie opinii o charakterze obszarowym.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/06/D-9/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek wypełnionych w odpowiedni sposób piaskiem oraz pozostawienie ich na okres lęgowy rybitw, zholowanie ich na okres zimowy, a następnie przyholowanie ich na następny okres lęgowy i ich odholowanie po zakończeniu realizacji zamówienia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/04/Z-2/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje montaż sygnalizatorów podstawowych na masztach niskich i sygnalizatorów powtarzających na masztach wysokich; wykonanie w nawierzchni pętli indukcyjnych; wybudowanie kanalizacji kablowej i wykonanie linii kablowej oraz wykonanie montażu, zaprogramowania i rozruchu sterownika sygnalizacji świetlnej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/02/Z-4/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą „ROZBIÓRKA USZKODZONEGO PRZĘSŁA WIADUKTU W CIĄGU DROGI LOKALNEJ BORKOWO – JANKOWO NAD OBWODNICĄ TRÓJMIASTA W KM 342+109 W M. BORKOWO”. Przedmiot zamówienia obejmuje całkowitą rozbiórkę uszkodzonego przęsła środkowego znajdującego się nad prawą jezdnią Obwodnicy Trójmiasta wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych poza granice pasa drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.02.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/03/P-3/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności m.in. z zakresu geodezji, wyceny nieruchomości, prawa administracyjnego mających na celu pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod drogi krajowe oraz ujawnienie prawa trwałego zarządu GDDKiA w księgach wieczystych i dotyczy: 1. wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości, 2. podziałów nieruchomości, 3. nabywania prawa własności nieruchomości, 4. sporządzania opinii w sprawach skarg i wniosków, 5. sporządzenia map stanu władania, 6. opracowania map i zestawień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, 7. opracowania map i dokumentów niezbędnych do czasowego zajęcia terenu i ustanowienia służebności, 8. wykonania map dla celów projektowych, 9. odszukanie punktów granicznych i stabilizacja PD, 10. uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością. 11. aktualizacja ewidencji gruntów, 12. przygotowania niezbędnych dokumentów do wywłaszczenia nieruchomości, 13. przygotowanie wniosku o zmianę następstwa prawnego, 14. doprowadzenie do zgodności danych z ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą, 15. wykonanie wyciągu z wykazu zmian gruntowych lub wykazu synchronizacyjnego, 16. założenie nowych ksiąg wieczystych, 17. połączenie działek, 18. uzupełniania systemu informacji o nieruchomościach, 19. innych prac związanych z bieżącą działalnością Oddziału. Zamówienie dla Części Nr 1 obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania nieruchomości na terenie powiatu gdańskiego, tczewskiego, starogardzkiego, lęborskiego, kościerskiego, wejherowskiego, kartuskiego, nowodworskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, m. Gdańsk i m. Gdynia, Zamówienie dla Części Nr 2 obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania nieruchomości na terenie powiatu słupskiego, bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, m. Słupsk.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
31.01.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/01/D-9/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek wypełnionych w odpowiedni sposób piaskiem oraz pozostawienie ich na okres lęgowy rybitw, zholowanie ich na okres zimowy, a następnie przyholowanie ich na następny okres lęgowy i ich odholowanie po zakończeniu realizacji zamówienia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.11.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/105/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, o których mowa w punkcie II.1.1) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, obejmujących: czynności sprzątania codziennego na powierzchni łącznej 2 041,30 m2; czynności wykonywanych 2 razy w roku tj. maszynowe czyszczenie wykładzin dywanowych, wykonanie 3-wartwowej polimeryzacji wykładziny z tarrketu, czyszczenie tapicerowanych krzeseł i foteli, ręczne czyszczenie kratek i okapów wentylacyjnych wraz z przewodami; czynności wykonywanych 3 razy w roku tj. dwustronne mycie okien, ram okiennych i parapetów zewnętrznych, mycie żaluzji poziomych i karniszy, pranie żaluzji pionowych, pranie firan, mycie opraw oświetleniowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/107/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: " PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA ODCINKU SŁUPSK - USTKA". Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych i formalnych; m.in.: - Wielobranżowy projekt budowlany (PB); - Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID); - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; - Analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego; - Projekty koncepcyjne mostów; - Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż; - Materiały przetargowe (MP); - Kosztorys inwestorski i Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
26.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/106/D-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zamówienie obejmuje dostawę bonów towarowych o nominale 50 PLN w ilości 2 081 sztuk.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/103/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje usługi polegające na wykonywaniu czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenia ruchu urządzeń oświetlenia w ilości 1372 szt. w przeliczeniu na oprawy oświetleniowe występujących w ciągu drogi krajowej Nr 6 "OT" i drogi krajowej Nr 7 wraz z występującymi urządzeniami energetycznymi.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/101/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeredagowaniu i aktualizacji mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych dla projektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo. Zakres usług obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z: 1. wykonaniem aktualizacji mapy w skali 1:1000 w zakresie sytuacji, aktualnych granic prawnych, rzeźby i uzbrojenia terenu oraz projektowanych urządzeń ZUD, w zakresie określonym w Załączniku nr 1. (w tym zaktualizowanie danych dla opracowania numerycznego modelu terenu - pliki tekstowe z danymi do budowy NMT Wykonawca otrzyma od Zamawiającego). 2. przeredagowaniem opracowanej mapy ze skali 1:1000 do skali 1:500, a w szczególności: 1) zmianę rozmiarów i atrybutów znaków umownych i opisów zgodnie ze standardami technicznymi (Instrukcja techniczna K-1), 2) redakcję treści mapy - zmianę położenia elementów opisowych we wszystkich plikach tak, aby po złożeniu wszystkich plików (ewidencja gruntów i budynków, sytuacja, uzbrojenie techniczne terenu, rzeźba terenu, drogi, ZUD) otrzymać czytelną mapę, zawierającą niezbędne do prac projektowych informacje, 3) ewentualną zmianę sposobu przedstawienia tych elementów treści mapy, które zależą od skali, 4) zmianę siatki współrzędnych (wielkości oczek i opisu) - dla wszystkich układów zastosowanych, 5) zaprojektowanie nowego podziału na arkusze w skali 1:500, zmianę opisu pozaramkowego, wydruk arkuszy mapy.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/99/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegajacych na wykonaniu regulacji stanów prawnych i sporządzeniu opinii w sprawach skarg i wniosków dotyczących nieruchomości zajętych pod drogi krajowe na terenie województwa pomorskiego (w związku z art. 43 ustawy Przepisy wprowadzajace ustawy reformujące administrację publiczną . Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z bieżącą obsługą Oddziału na terenie woj. pomorskiego w zakresie: a) analizy stanu prawnego nieruchomości, b) przygotowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, c) przygotowania opinii dla potrzeb postępowań odwoławczych i rozpatrywania skarg, d) ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych, e) rozgraniczenia nieruchomości, f) podziałów nieruchomości, g) sporządzenia map do celów projektowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.10.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/98/Z-14/2010
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, schodów w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/96/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na łącznej długości 6,513 km. Rodzaj zastosowanych barier powinien być zgodny z "Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych" Warszawa, kwiecień 2010 r., stanowiącymi osobny załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/95/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług określonych w pkt II.1.1) Ogłoszenia. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z bieżącą obsługą Oddziału na terenie woj. pomorskiego w zakresie: a) analizy stanu prawnego nieruchomości, b) przygotowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, c) przygotowania opinii dla potrzeb postępowań odwoławczych i rozpatrywania skarg, d) ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych, e) rozgraniczenia nieruchomości, f) podziałów nieruchomości, g) sporządzenia map do celów projektowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/94/Z-4/2010
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług określonych w pkt II.1.1) Ogłoszenia oraz obejmuje swoim zakresem: A.Czynności do wykonania przez Wykonawcę w pierwszej kolejności, związane z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (PB i PW): 1.1.Opiniowanie projektów wykonawczych i sprawdzenie poprawności rozwiązań konstrukcyjnych newralgicznych elementów (typu zakotwienie want, wieszaków, stref zakotwień kabli sprężających, itp.). 1.2.Ocena elementów posadowienia podpór obiektów mostowych w nawiązaniu do warunków gruntowych określonych w wyniku badań w stanie naturalnym. Czynności wykonywane na bieżąco w trakcie robót fundamentowych. 1.3.Analiza wpływu oddziaływania temperatury oraz zjawisk z zakresu nieliniowej statyki i dynamiki potęgowane na skutek nieuniknionych imperfekcji wykonawczych na wytężenie konstrukcji (w przypadku obiektów podwieszonych). 1.4.Analiza dotycząca bezpieczeństwa obiektów podwieszonych w sytuacjach nieprzewidywalnych, jak np. pożar na moście czy awarie dowolnej wanty, wieszaka, kabla. B.Czynności do wykonania przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych: 1.5.Wspomaganie Zamawiającego w trakcie realizacji robót na obiektach mostowych objętych zamówieniem, poprzez konsultacje i opinie doradcze (dot. m.in. problemów materiałowych, rozwiązań konstrukcyjnych, wystąpień i zapytań Wykonawcy w zakresie zarówno robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją, jak i ewentualnych rozwiązań zamiennych). 1.6. Opiniowanie dokumentacji technologicznych dotyczących kluczowych faz budowy pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji. Ocena bezpieczeństwa obiektów mostowych w fazie montażu z uwzględnieniem przyjętej technologii budowy, imperfekcji wykonawczych i wpływu wiatru. 1.7. Uczestnictwo (na wniosek Kierownika Projektu) w Radach Budowy z głosem doradczym (konsultacje naukowe). Wymaga się, aby w Radach Budowy uczestniczył zespół Wykonawcy, w składzie uzależnionym od potrzeb i przewidywanej problematyki. 1.8. Wspomaganie nadzoru inwestorskiego na budowie (na wniosek Kierownika Projektu) w celu oceny bezpieczeństwa robót wynikających z przyjętych technologii skomplikowanego montażu elementów konstrukcyjnych (dotyczy przede wszystkim estakad, mostu oraz łuków). 1.9. Współpraca z Zamawiającym (w oparciu o pisemne wezwanie) w zakresie oceny zgodności zrealizowanych robót budowlanych z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi. 1.10. Pełnienie funkcji doradczej, w oparciu o pisemne wezwanie Zamawiającego, w zakresie oceny sytuacji powstałych przy realizacji kontraktu wraz z określeniem rozwiązań zamiennych ułatwiających podjęcie racjonalnej decyzji przez Zamawiającego. 1.11. Reprezentowanie Zamawiającego przed osobami trzecimi w zakresie koniecznym i niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. C. Czynności do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych: 1.12.Opracowanie opinii na temat wpływu przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych (projektowych i zamiennych) na trwałość i utrzymanie obiektów mostowych. Opinie powinny zawierać takie informacje jak: wskazanie zagrożeń w trakcie eksploatacji, wskazanie miejsc w konstrukcji szczególnie wytężonych, częstotliwość pomiarów i niwelacji itp. i opracowane powinno być w formie instrukcji dla służb utrzymaniowych. 1.13. Opracowanie założeń programu monitoringu mostu podwieszonego w fazie eksploatacji.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/75/Z-12/2010
Ustawienie stalowych barier ochronnych typu SP-09/4 z zastosowaniem słupka IPE 100x1900 w ciągu drogi krajowej Nr 7 na odcinku Żukowo-Gdańsk o łącznej długości 1 456 mb przy użyciu prowadnicy typu B4300, pasów profilowych 4 140 oraz słupków IPE 100x1900 powierzonych przez Zamawiającego. Staroużyteczne elementy barier zabezpieczone przez Zamawiającego Wykonawca odbierze dokonując segregacji na składowisku i przetransportuje na własny koszt z baz Obwodów Drogowych w Matarni, Kościerzynie i Lęborku do miejsca ustawienia. Staroużyteczne elementy barier posiadają uszkodzenia antykorozyjnej powłoki z cynku, Wykonawca umyje staroużyteczne elementy oraz zabezpieczy uszkodzenia poprzez naniesienie powłoki z farby antykorozyjnej. Pozostałe fabrycznie nowe elementy bariery SP-09/4 dostarczy Wykonawca
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/93/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje budowę i remont zatok autobusowych i dojść do przystanków na łącznej długości 1,135 km. Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych i chodników: odpowiednio kostka betonowa i beton asfaltowy. Szerokość chodników od 1,5 m do 2,0 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/92/P-4/2010
Ustawienie ogrodzenia, siatki wygrodzeniowej o wysokości 2 m, wzdłuż drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) na odcinku Osowa - Matarnia, z zamontowanymi w nim furtkami oraz bramami wjazdowymi na tereny leśne.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.09.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/90/Z-14/2010
Zakres robót obejmuje m.in.: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 1 690 m2; ustawienie obrzeży betonowych 8x30 w ilości 1 316 m; ustawienie krawężników w ilości 13,20 m; ułożenie ścieku korytkowego w ilości 93 m; umocnienie płytami ażurowymi w ilości 111,60 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/89/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje budowę chodnika na łącznej długości 311,25 m oraz budowę ściany oporowej z gruntu zbrojonego. Rodzaj nawierzchni chodnika: kostka betonowa.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/88/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2010 roku, samochodów terenowo-osobowych SUV, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, do przewozu pięciu osób. Przy zastosowaniu prawa opcji dostawa, w zależności od oferowanej ceny jednego samochodu, może się zwiększyć maksymalnie o 6 szt. Samochody muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych; Zamawiający nie dopuszcza samochodów z homologacją ciężarową (tzw. kratką), samochody muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/86/Z-15/2010
Zamówienie obejmuje remont promu linowego WISŁA 867 dla odnowienia klasy żeglugowej. W zakres remontu promu wchodzą m.in. prace pochylniano - dokowe, prace konserwacyjno - malarskie, prace kadłubowe i ślusarskie, prace pokładowe, prace elektryczne oraz wymian osprzętu i wyposażenia promu.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/85/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje budowę i remont zatok autobusowych i dojść do przystanków na łącznej długości 1,135 km. Rodzaj nawierzchni zatok autobusowych i chodników: odpowiednio kostka betonowa i beton asfaltowy. Szerokość chodników od 1,5 m do 2,0 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/87/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego z podziałem na 5 części zamówienia: a) CZĘŚĆ Nr 1 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Bytonii k/Zblewa", b) CZĘŚĆ Nr 2 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Wejherowie", c) CZĘŚĆ Nr 3 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Kościerzynie i do "Koszarki" w Szarlocie k/Kościerzyny", d) CZĘŚĆ Nr 4 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Słupsku", e) CZĘŚĆ Nr 5 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do "Koszarki" w Przebrnie k/Krynicy Morskiej". Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolnie wybraną/e część/ci. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej przez jednego Wykonawcę na wszystkie 5 części zamówienia.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych