viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/87/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego z podziałem na 5 części zamówienia: a) CZĘŚĆ Nr 1 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Bytonii k/Zblewa", b) CZĘŚĆ Nr 2 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Wejherowie", c) CZĘŚĆ Nr 3 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Kościerzynie i do "Koszarki" w Szarlocie k/Kościerzyny", d) CZĘŚĆ Nr 4 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Słupsku", e) CZĘŚĆ Nr 5 "Dostawy oleju opałowego lekkiego do "Koszarki" w Przebrnie k/Krynicy Morskiej". Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolnie wybraną/e część/ci. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej przez jednego Wykonawcę na wszystkie 5 części zamówienia.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/83/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: a)ręczne odmulenie rowu z rozplantowaniem na miejscu -140,3 m3;; b)mechaniczne odmulenie rowów z rozplantowaniem na miejscu - 332 mb - 197,0 m3;; c)wykonanie umocnienia rowów opaską podwójną z kiszek faszynowych - 384 mb; d)wykonanie umocnienia skarp i dna rowów materacami siatkowo - kamiennymi - 20 mb - 14 m3;; e)wykonanie studni rewizyjnych kaskadowych fi 1500 - 3 szt.; f)wykonanie kolektorów deszczowych PVC fi400 - 15mb; g)ustawienie obrzeży 100x30x8 na podsypce piaskowej - 71 mb; h)wykonanie przepustu PVC fi500 - 15mb.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/84/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie regularnych usług przewozowych w Gdańsku dla ludności na linii zastępczej (o długości około 5,7 km) autobusami klasy mini spełniającymi wymagania określone w Instrukcji dla Wykonawców - co najmniej jednym autobusem w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) od terminu uzgodnionego przez Zamawiającego z Wykonawcą do dnia 31.08.2011 r., w związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ul. Borkowskiej w Gdańsku oraz przygotowanie i utrzymanie ciągłej informacji trasowej na przystankach dla w/w linii zastępczej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/80/Z-14/2010
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, schodów w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/78/Z-15/2010
Zakres usług obejmuje usługi nadzoru przy użyciu alarmu, tj. monitorowanie w godz. 15.00-7.00 w dni robocze, całodobowo w dni wolne od pracy oraz przeprowadzanie konserwacji systemu.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/81/Z-11/2010
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 230+549 DO KM 232+352 OD GRANICY MIASTA DO UL. SZCZECIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁUCHÓW Zakres robót obejmuje m.in.: a) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej - 3720,6 m2. b) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej - 2875,15m2. c) Ustawienie obrzeży betonowych - 3634,4 m. d) Ustawienie krawężników betonowych - 215,2 m. e) Ułożenie ścieku z elementów betonowych - 28,0 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/79/P-2/2010
Usługa polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego (co najmniej trzy warianty), projektu budowlanego, materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla układu drogowego (pomiędzy wiaduktem nad linią kolejową oraz wiaduktem nad bocznicą), w tym ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 21 wraz z rozbudową skrzyżowania DK 21 z ul. Darłowską oraz z uwzględnieniem remontu/przebudowy istniejącego obiektu mostowego, umożliwiającego zachowanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji budowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/76/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych w pkt. II.1.1) Ogłoszenia, oraz obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji oraz modernizację kotłowni.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/74/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: "Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z Materiałami przetargowymi dla zadania: "Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia". Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych i formalnych; m.in.: • Koncepcja programowa (KP) dla wybranego wariantu - zatwierdzonego Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-WOO.6670/37-18/08/09/ER z dnia 2009-10-07. • Wielobranżowy projekt budowlany (PB). • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). • Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. • Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż. • Materiały przetargowe (MP). • Kosztorys inwestorski i Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK). • Studium wykonalności jako załącznik do wniosku o współfinansowanie inwestycji z budżetu UE wraz z Wnioskiem o dofinansowanie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/72/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: "Koncepcja programowa, Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy wraz Materiałami Przetargowymi dla zadania "Budowa obwodnicy m. Malbork w ciągu drogi krajowej nr 22 granica państwa - Gorzów Wielkopolski - Grzechotki - granica państwa". Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań prawnych i formalnych; m.in.: • Koncepcja programowa (KP) dla wybranego wariantu - zatwierdzonego Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-WOO.6670/45-19/08/09/ER z dnia 2009-10-28. • Wielobranżowy projekt budowlany (PB). • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). • Raport o oddziaływaniu na środowisko do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. • Projekty wykonawcze (PW) dla każdej z branż. • Materiały przetargowe (MP). • Kosztorys inwestorski i Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK). • Studium wykonalności jako załącznik do wniosku o współfinansowanie inwestycji z budżetu UE wraz z Wnioskiem o dofinansowanie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/70/Z-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług określonych w pkt II.1.1) Ogłoszenia oraz obejmuje sukcesywne wykonywanie drobnych usług projektowych i innych prac, których opracowanie wymaga nakładu nie przekraczającego 3 000 jednostek nakładu prac (dotyczy pojedynczych poszczególnych zleceń) wg aktualnych potrzeb i wyboru Zamawiającego, których opracowanie w pilnym trybie może okazać się niezbędne w ciągu roku 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/64/D-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: 1) obsłudze administracyjnej Wydziału Dróg GDDKiA O/Gdańsk wykonywanej w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Zamawiającego przez jednego pracownika oddanego do dyspozycji Zamawiającego; 2) obsłudze administracyjnej Obwodu Drogowego w Matarni Rejonu w Gdańsku wykonywanej w dni robocze w godzinach pracy Rejonu w siedzibie Obwodu Drogowego w Matarni przez jednego pracownika oddanego do dyspozycji Zamawiającego; 3) obsłudze Obwodów Drogowych przez następujących pracowników oddanych do dyspozycji GDDKiA: a) Operator - kierowca w ilości 10 osób; b) Starszy dróżnik w ilości 10 osób.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-OGd-ZP/68/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w obwodach drogowych dwóch uniwersalnych wytwornic solanki przystosowanych do produkcji solanek z chlorku wapnia (CaCl2), chlorku magnezu (MgCl2) lub chlorku sodu (NaCl).
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/71/Z-1/2010
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonach GDDKiA Oddział w Gdańsku w sezonie zimowym 2010/2011. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) CZĘŚĆ Nr 1 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie", b) CZĘŚĆ Nr 2 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku", c) CZĘŚĆ Nr 3 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie", d) CZĘŚĆ Nr 4 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku", e) CZĘŚĆ Nr 5 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej spośród wyżej określonych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na wszystkie Części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.07.2010 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.08.2010 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-OGd-ZP/73/R-1/2010
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz robót budowlano - montażowych. Parametry techniczne drogi ekspresowej S7: - Klasa techniczna - S; - Prędkość projektowa Vp - 100 km/h ; - Kategoria ruchu - KR6; - Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś; - Skrajnia pionowa nad drogą S7 - 5,00 m; - Liczba jezdni - 2, - Szerokość jezdni - 7,00 m (2×3,50 m), docelowo - w II etapie 10,50 m (3x3,50 m); - Szerokość pasa ruchu - 3,50 m, - Liczba pasów ruchu - 2x2 (w II etapie poszerzenie do 2x3 pasy ruchu); - Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50 m; - Szerokość pobocza ziemnego - 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska); - Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - co najmniej 12,00 m, w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy drogi ekspresowej obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka); - Minimalna szerokość korony drogi ekspresowej - 32,50 m (większa w miejscach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska); - Pochylenia poprzeczne drogi ekspresowej na prostej - 2,5%. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych: - budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej od km około 17+172 do km około 57+108 (z wyłączeniem części istniejącego odcinka dwujezdniowej Obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 7); - budowę czterech węzłów drogowych: "Cedry Małe", "Dworek", "Ryki" i "Elbląg - Zachód"; - budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej (OUS) z budynkiem administracyjnym, magazynem soli i innymi budynkami towarzyszącymi; - wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej dla dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) rodzaju III; - przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z drogą ekspresową; - budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej; - budowę mostu na rzece Wiśle dla jezdni północnej drogi ekspresowej (przekrój docelowy) oraz dostosowanie istniejącego mostu na rzece Wiśle w m. Kiezmark do wymagań drogi ekspresowej (jezdnia południowa); - budowę mostów na rzece Nogat i kanale Linawa w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy); - budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej (przekrój docelowy); - budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów (wykonywane będą dla docelowego przekroju drogi ekspresowej); - budowę tuneli dla ruchu pieszego i rowerowego pod drogą ekspresową; - budowę przepustów pod drogą ekspresową i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami; - budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową; - budowę oświetlenia drogowego; - budowę kanalizacji teletechnicznej; - budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających; - realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne, - budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych; - przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych; - wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej; - rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/69/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: 1. Budowa chodnika w km 288+740,0 ÷ 288+977,3 a)wykonanie wykopów - 34 m3;; b)wykonanie nasypów - 953 m3;; c)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. - 775 m2;; d)umocnienie skarp humusem - 937 m2;; e)ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych - 77,5 m2;; f)ustawienie krawężników na ławie betonowej - 242 m; g)wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm szarej - 488 m2;; h)wykonanie zjazdów - 270 m2;. 2. Budowa kanalizacji deszczowej w km 288+716,0 ÷ 288+986,0 a)ułożenie rur fi 200 mm - 42,7 m; b)ułożenie rur fi 600 mm - 271,5 m; c)wykonanie studzienek ściekowych - 9 szt.; d)wykonanie studni rewizyjnych - 7 szt. 3. Przebudowa sieci TP SA. a)ułożenie rur osłonowych na kable - 75m; b)budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMX - 1 101 m. 4. Przebudowa rowu km 287+400 ÷ 288+740 a)wykonanie wykopów - 1 101 m3;; b)umocnienie skarp humusem - 2 987 m2;; c)ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych - 1 374 m; d)umocnienie rowu płytkami chodnikowymi - 70 m2;; e)umocnienie skarp korytkami żelbetowymi - 24,7 m2;; f)umocnienie rowu faszyną - 1 026 m oraz geowłókniną - 2 052 m2;; g)przełożenie kablowych linii telekomunikacyjnych - 969 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-OGd-ZP/67/R-3/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i podłączenie do istniejących 3 ram automatycznej konsoli sterowniczo-odczytowej do badań betonów w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie i modułu sprężystości wraz z jej kalibracją i wzorcowaniem. Zakres zamówienia obejmuje: - dostawę sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do Laboratorium Zamawiającego, - uruchomienie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w Laboratorium Zamawiającego, - kalibrację i wzorcowanie w Laboratorium Zamawiającego, - przeszkolenie i instruktaż osób przewidzianych do obsługi wymienionego sprzętu, - udzielenie gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru zrealizowanego zamówienia. - zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na okres użytkowania dostarczonego sprzętu, - sprzęt powinien być wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim oraz wymagane deklaracje zgodności.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-OGd-ZP/65/Z-15/2010
1. Obsługa przeprawy promowej. 2. Dozorowanie promu. 3. Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych oraz przygotowanie promu do sezonów. 4. Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
22.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/63/Z-13/2010
Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.07.2010
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/61/Z-13/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych, b) Roboty w zakresie usuwania gleby; c) Roboty ziemne; d) Oznakowanie drogowe; e) Roboty w zakresie chodników; f) Roboty budowlane w zakresie telekomunikacji g) Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, h) Usługa wycinania drzew, i) Roboty instalacyjne elektryczne, j) Przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/58/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych w pkt. II.1.1) Ogłoszenia, oraz obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji oraz modernizację kotłowni.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/62/Z-11/2010
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22 OD KM 230+549 DO KM 232+352 OD GRANICY MIASTA DO UL. SZCZECIŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZŁUCHÓW Zakres robót obejmuje m.in.: a) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej - 3720,6 m2. b) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej - 2875,15m2. c) Ustawienie obrzeży betonowych - 3634,4 m. d) Ustawienie krawężników betonowych - 215,2 m. e) Ułożenie ścieku z elementów betonowych - 28,0 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/57/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług "PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU I DORADCY W PRZEDMIOCIE OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH" Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: 1) Opiniowanie i konsultowanie szczegółowych warunków technicznych na wykonanie opisanych wyżej opracowań geodezyjnych wraz z ich uzgadnianiem we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 2) Udzielanie wyjaśnień w imieniu GDDKiA Oddział w Gdańsku na zgłaszane przez wykonawców wątpliwości i pytania dotyczące wykonywania zamawianych opracowań z przedmiotowego zakresu - w okresie od ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert; 3) Opracowywanie "Wytycznych dla Wykonawców prac"; 4) Udział w organizowanych przez GDDKiA spotkaniach roboczych z wyłonionymi w przetargach Wykonawcami prac, ewentualne opracowywanie odpowiedzi na nowe pytania Wykonawców prac; 5) Szczegółowe uzgodnienia z Wykonawcami prac w trakcie ich wykonywania; 6) Merytoryczna kontrola opracowań geodezyjnych pod kątem zgodności ich wykonania z SIWZ i standardami technicznymi lub opracowywanie szczegółowych Wytycznych określających sposób wykonania oraz zakres prac kontrolnych, którym poddawane będą opracowania geodezyjne; 7) Przeprowadzanie w terenie kontroli w zakresie poprawności stabilizacji i pomiarów zakładanych osnów realizacyjnych oraz wykonanie pomiarów kontrolnych syt. - wys., również z użyciem skaningu laserowego, sporządzenie raportów pokontrolnych; 8) Udział w odbiorach opracowań geodezyjnych - w fazach ich przejmowania od Wykonawcy pracy oraz jeżeli kontrola zewnętrzna będzie konieczna w fazach ich przejmowania od instytucji kontrolującej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/59/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2010 roku, samochodów terenowo-osobowych SUV, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, do przewozu pięciu osób. Przy zastosowaniu prawa opcji dostawa, w zależności od oferowanej ceny jednego samochodu, może się zwiększyć maksymalnie o 5 szt. Samochody muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla samochodów osobowych; Zamawiający nie dopuszcza samochodów z homologacją ciężarową (tzw. kratką), samochody muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/56/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług określonych w pkt. II.1.1) Ogłoszenia oraz polega na: 1. Pobraniu próbek, 2. Wykonaniu analiz laboratoryjnych zawiesiny ogólnej, 3. Wykonaniu analiz laboratoryjnych węglowodorów ropopochodnych, 4. Opracowaniu wyników.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/50/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 190 fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2010 roku, samochodów osobowych kombi lub minivan, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, do przewozu pięciu osób. Przy zastosowaniu prawa opcji dostawa, w zależności od oferowanej ceny jednego samochodu, może się zwiększyć maksymalnie o 15 szt. Samochody muszą być wyposażone w silniki przystosowane do spalania biopaliw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 - 2014" przyjętym uchwałą Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. (M.P. z 2007 r. Nr 53, poz. 607).
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.07.2010
Termin składania ofert:
ZP/55/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: - wykonanie wykopów - 1 277 m3;; - wykonanie nasypów - 928 m3;; - wykonanie podbudowy z betonu C8/10(B10) - 447 m3;; - układanie geowłókniny - 2 779 m2;; - wykonanie umocnień z gabionów - 292 m3;; - wykonanie okładzin z płyt yomb - 150 m2;; - wykonanie okładzin z płyt meba - 504 m2;.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/54/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: - rozebranie przepustów ramowych - 1,4 m; - rozebranie ścianek czołowych - 4,4 m³; - wykonanie i usunięcie ścianki szczelnej - 105,0 m²; - wykonanie i zasypanie wykopów - 190,0 m³; - wykonanie ustroju tunelowego na mokro z betonu klasy C25/30 - 13,0 m³; - wykonanie zbrojenia - 2 500 kg; - wykonanie zabezpieczenia wodnymi żywicami epoksydowych - 68 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/33/Z-14/2010
PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 OD KM 238+689,80 DO KM 239+925,50 ODCINEK DARŻYNO - POTĘGOWO. Zakres robót obejmuje m.in.: Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 3 027 m2. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 w ilości 2 306 m. Ustawienie krawężników w ilości 147 m. Ułożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej w ilości 147 m. Ścinanie drzew wraz z mechanicznym karczowaniem w ilości 28 szt. Rozbudowa oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej zjazdów w ilości 64 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/53/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - 568 m³; - układanie rur karbowanych w wykopie otwartym - 17 m; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 1092 m²; - chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm - 1064 m²; - ustawienie obrzeży betonowych - 1419 mb;
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/52/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje wykonanie: - wykopów - 124 m³; - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego - 247 m²; - podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 111 m²; - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPA i grubości 15 cm - 136 m²; - podbudowy z chudego betonu o grubości 20 cm - 118 m²; - nawierzchni z kostki betonowej - 309 m²; - bariery typu "uszy" - 42 mb; - krawężnika betonowego 15x30 - 133 mb; - mur oporowy z elementów prefabrykowanych w kształcie litery L o wymiarach 105x55x49 - 45,1 mb; - wiata przystankowa wraz z montażem - 1 szt; - zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą osłonową AROT Ø110 - 53 mb.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/51/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, o której mowa w punkcie II.1.1) Ogłoszenia oraz obejmuje przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na obszarze ok. 40 arów, w obrębie Węzła Południowego będącej w budowie Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (na odcinku około km 0+250 do km 0+450 drogi zbiorczej DD-2).
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/45/Z-15/2010
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące skrzyżowania: a) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. GNOJEWO W KM 350+100"; b) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. MIŁORADZ W KM 352+000"; c) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. CISY W KM 354+800".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/48/P-3/2010
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: 1) Wykonanie map stanu władania; 2) Opracowanie i adaptacja map ewidencji gruntów; 3) Regulacja stanu prawnego nieruchomości (podziały regulacyjne); 4) Administrowanie Systemem Informacji o Nieruchomościach (SIoN); 5) Prowadzenie bazy danych o nieruchomościach; 6) Pomiary kontrolne nawierzchni jezdni na stanowiskach ważenia pojazdów.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/44/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje: - wykonanie wykopów - 1 277 m³; - wykonanie nasypów - 928 m³; - wykonanie podbudowy z betonu C8/10(B10) - 447 m³; - układanie geowłókniny - 2 779 m²; - wykonanie umocnień z gabionów - 292 m³; - wykonanie okładzin z płyt yomb - 150 m²; - wykonanie okładzin z płyt meba - 504 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/46/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/47/F-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zamówienie zostało podzielone na części: a) Część Nr 1 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę SCHMIDT"; b) Część Nr 2 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę EPOKE"; c) Część Nr 3 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy ACOMETIS, OZAMET, PHU DANROB, DOBROWOLSKI".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.06.2010
Termin składania ofert:
ZP/43/Z-4/2010
Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie mostu nad rzeką Pogorzelicą w miejscowości Pogorzelice wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 6, w tym m. in. roboty w zakresie nawierzchni drogowych wraz z oznakowaniem.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/41/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy nowych oraz przebudowy istniejących zabezpieczeń akustycznych (ekranów akustycznych) w ciągu drogi krajowej nr S6 na następujących odcinkach: Element A: od km 312+530 do km 314+258; Element B: od km 325+100 do km 326+800; Element C: od km 344+600 do km 346+800; Element D: od km 346+900 do km 348+700. Łączna długość zabezpieczeń akustycznych jakie należy zaprojektować na w/w odcinkach Obwodnicy Trójmiasta to 7,380 km.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/42/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "KOMPLEKSOWA WIELOBRANŻOWA WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROGRAMOWO-LOKALIZACYJNEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO", w zakres której wchodzą m.in. bieżąca kontrola prac projektowych wykonywanych przez jednostkę projektującą dokumentację programowo - lokalizacyjną (weryfikacja wstępnych, roboczych wersji projektu), opiniowanie przedstawianych przez jednostkę projektującą rozwiązań projektowych, problemów wymagających rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających wyboru oraz wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej (po wykonaniu przez jednostkę projektującą) oraz sporządzanie raportów przejściowych, pośrednich i końcowych z świadczonego zadania.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/39/Z-15/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie układania chodników i asfaltowania.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/40/D-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracyjnych przy realizacji projektów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zakres usług administracyjnych polega na obsłudze przez pracowników Projektów realizowanych przez GDDKiA O/Gdańsk w zakresie konsultacji drogowo - mostowych oraz obsłudze administracyjnej Projektów.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
10.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/38/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji mostowych o powierzchni 2 711 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/25/Z-4/2010
Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie płyty pomostu strefy przejazdowej mostu przez rz. Wisłę, w tym m. in. roboty w zakresie nawierzchni drogowych wraz z odwodnieniem i oznakowaniem.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/36/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Przebudowa ulic Dworcowej i Słowackiego w ciągu drogi krajowej nr 25, od km 62+820 do km 64+800 w Człuchowie, w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/37/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Bytów - Mądrzechowo od km 225+999 do km 228+969, w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.05.2010
Termin składania ofert:
ZP1/34/Z-11/2010
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż dróg krajowych nr 22 w m. Rychnowy i nr 25 w m. Ględowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/35/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji o średnicy przekrojów 200-500 mm wykopem otwartym o łącznej długości 244 m; - bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji o średnicach od 200 mm do 300 mm opartej na technologii wprowadzenia do kanału elastycznego rękawa uszczelniającego nasączonego żywicą termoutwardzalną o łącznej długości 212 m; - sieci kanalizacji metodą przewiertu sterowanego z wprowadzeniem docelowym rur stalowych osłonowych o średnicach od 250 mm do 400 mm o łącznej długości 70 m; - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i łącznej powierzchni 600 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/29/R-1/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych, b) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; c Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; d) Usunięcie drzew i krzewów; e) Sadzenie drzew; f) Oznakowanie drogowe; g) Roboty odwadniające; h) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; i) Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; j) Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych; k) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, l) Urządzenia kolejowe, ł) Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych, m) Przepusty.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/32/Z-14/2010
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW W REJONIE WŁĄCZEŃ DRÓG POWIATOWYCH NR 1105G I NR 1153G NA ODCINKU OD KM 199+550 DO KM 200+ 350 W M. REBLINO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych