viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
04.06.2009
Termin składania ofert:
ZP/34/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z założeniem osnowy realizacyjnej oraz oznaczeniem pasa drogowego dla zadania: Budowa mostu przez rz. Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. Z podziałem na 2 częsci zamówienia: Część nr 1: Założenie osnowy realizacyjnej; Część nr 2 : Wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych oraz znaków "PD" pasa drogowego.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.05.2009
Termin składania ofert:
ZP/33/Z-1/2009
Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych do poszczególnych Baz Materiałowych - jednostek podległych GDDKiA O/Gdańsk na terenie województwa pomorskiego przez okres czterech sezonów zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.05.2009
Termin składania ofert:
ZP/32/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego pt.: "WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6 SZCZECIN - GDAŃSK - ŁĘGOWO NA ODCINKU RUNOWO - LĘBORK OD KM 244+272,00 DO KM 259+600,00" W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej i mostowej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót; odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.05.2009
Termin składania ofert:
ZP/30/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy, której przedmiotem są roboty budowlane związane z budową drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
09.04.2009
Termin składania ofert:
ZP/28/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni na drodze krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk - Łęgowo na odcinku Runowo - Lębork od km 244+272 do km 259+600 wraz z branżami: drogową, mostową oraz przeszukaniem terenu budowy na obecność niewypałów i niewybuchów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.04.2009
Termin składania ofert:
ZP/26/Z-12/2009
Zamówienie obejmuje przeglądy, konserwacje oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej w zakresie niżej wymienionych urządzeń: - osadniki betonowe bez separatora 28 szt; - kolektory deszczowe 30 km; - przykanaliki 820 szt.; - wpusty deszczowe 820 szt.; - studnie rewizyjne 804 szt.; - zbiorniki retencyjne 10 szt.; - separatory 34 szt.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.04.2009
Termin składania ofert:
ZP/25/P-2/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług na wykonanie opracowania "STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 NA ODCINKU SŁUPSK - LĘBORK", w ramach których należy wykonać między innymi projekt studialny branży drogowej, mostowej, opracowania dotyczące ruchu drogowego, opracowania środowiskowe, opracowania ekonomiczne, dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną, materiały promocyjne, komputerową wizualizację wariantów trasy i przeprowadzić konsultacje społeczne. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów i udział w rozpowszechnieniu informacji wskazanych przez Zamawiającego na temat projektowanego zadania w ogólnodostępnych mediach: internet, radio, telewizja, prasa.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.03.2009
Termin składania ofert:
ZP/27/Z-1/2009
Dyżurni Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.03.2009
Termin składania ofert:
ZP/24/Z-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych usług projektowych i innych, których opracowanie wymaga nakładu nie przekraczającego 3 000 jednostek nakładu pracy (dot. pojedynczych zleceń) wg aktualnych potrzeb i wyboru Zamawiającego, których opracowanie w pilnym trybie może okazać się niezbędne w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.03.2009
Termin składania ofert:
ZP/23/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu map z projektami podziału nieruchomości oraz oznaczeniu granic pasa drogowego drogi krajowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo Zamówienie zawiera: Zadanie Nr 1: "Wykonanie map z projektami podziału nieruchomości"; Zadanie Nr 2: "Oznaczenie granic pasa drogowego".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.03.2009
Termin składania ofert:
ZP/21/Z-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 25+338 nad rz. Pokrzywną w m. Trzebielino wraz z dojazdami.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/22/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego: Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna - Kłobuczyno od km 261+600 do km 271+000. W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej i mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci energetycznej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/20/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego pt.: "Remont nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 25 Bobolice - Biały Bór - Człuchów - Bydgoszcz - Oleśnica na odcinku Rzeczenica - Gwieździn od km 43+500 do km 48+300,59".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/17/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia wykonanie usług polegających na oszacowaniu kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę drogi krajowej nr S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo oraz przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamówienie obejmuje wykonanie oceny uwarunkowań i kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę drogi krajowej nr S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zawiera: Zadanie Nr 1: "Oszacowanie kosztów pozyskania nieruchomości pod budowę drogi krajowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo oraz opracowanie graficzno-tekstowej bazy danych"; Zadanie Nr 2: "Wykonanie dokumentacji nieruchomościowej niezbędnej do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"; Zadanie Nr 3: "Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do oszacowania odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/19/Z-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych usług projektowych i innych, których opracowanie wymaga nakładu nie przekraczającego 3 000 jednostek nakładu pracy (dot. pojedynczych zleceń) wg aktualnych potrzeb i wyboru Zamawiającego, których opracowanie w pilnym trybie może okazać się niezbędne w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/18/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych związanych z oznaczeniem pasa drogowego dla obwodnicy południowej Miasta Gdańska.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/16/P-2/2009
Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka, km 61+559 ÷ 74+759, długości 13,200 km"
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/15/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego pt.: "Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 7 Żukowo-Chyżne na odcinku Żukowo-Gdańsk od km 0+000,00 do km 7+235,66". W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej i mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci energetycznej i sygnalizacji świetlnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci gazowej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/14/P-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na inwentaryzacji odwodnienia i opracowaniu operatów wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, składających się z następujących elementów: A.Inwentaryzacja odwodnienia i opracowanie operatów wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych nr 1, 7, 20, 22, 55 i S6. B.Opracowanie operatów wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych nr 6, 20 i S6.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/11/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego pt.: "Remont drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia odcinek Węglewo - Miastko od km 171+433,00 do km 180+529,00". W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej i mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci energetycznej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/13/Z-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 76+504 nad bocznicą PKP w m. Ustka wraz z dojazdami i opracowaniami branżowymi.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/10/P-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej na trasie nowoprojektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/09/Z-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustu w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 220+796 na rz. Karżniczce w m. Mianowice.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/08/Z-13/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych pn. "Projekt budowlany i wykonawczy wzmocnienia i remontu nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kramarzyny - Bytów i Korne - Kościerzyna" z podziałem na 3 części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/06/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania nieruchomości na terenie pięciu powiatów województwa pomorskiego w związku z bieżącą działalnością Oddziału.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.02.2009
Termin składania ofert:
ZP/05/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest przeszukanie terenu pod budowę drogi ekspresowej S-7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska) na obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/04/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania drogowego pt.: "Remont nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 25 Bobolice - Biały Bór - Człuchów - Bydgoszcz - Oleśnica na odcinku Rzeczenica - Gwieździn od km 43+500 do km 48+300,59".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/03/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie oraz wzmocnieniu nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna - Kłobuczyno od km 261+600 do km 271+000 wraz z branżami: drogową, mostową (przepusty), sanitarną (kanalizacja deszczowa), telekomunikacyjną, energetyczną oraz przeszukaniem terenu budowy na obecność niewypałów i niewybuchów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/01/P-2/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi krajowej nr 22 na odcinku Starogard Gdański - Gniszewo składającej się z następujących elementów: projekt wykonawczy remontu i wzmocnienia drogi krajowej nr 22 na odcinkach w km 322+255 ÷ 325+300 oraz od km 331+000 ÷ 333+330 wraz z remontem mostu w km 322+796, projekt budowlany przebudowy wybranych skrzyżowań drogi krajowej nr 22 wraz z budową m.in. zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i chodników oraz projekt wykonawczy przebudowy wybranych skrzyżowań drogi krajowej nr 22 wraz z budową m.in. zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i chodników.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
15.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/02/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 7 Żukowo-Chyżne na odcinku Żukowo-Gdańsk od km 0+000,00 do km 7+235,66. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, likwidację osuwisk, roboty hydrotechniczne, remont przepustów, remont mostu nad rzeką Strzelniczką wraz z budową tymczasowej kładki dla pieszych w m. LNISKA w km drogi 2 + 087 (most żelbetowy, płytowy, jednoprzęsłowy o rozpiętości teoretycznej L= 11,0 m i szerokości s= 10 ,50 m, kładka tymczasowa stalowa o rozpiętości teoretycznej L=14,40 m i szerokości s= 2,73 m).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.01.2009
Termin składania ofert:
ZP/95/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia odcinek Węglewo - Miastko od km 171+433,00 do km 180+529,00 oraz remont przepustów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.12.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/94/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 25 Bobolice - Biały Bór - Człuchów - Bydgoszcz - Oleśnica na odcinku Rzeczenica - Gwieździn od km 43+500 do km 48+300,59 oraz remont przepustów.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.12.2008
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/92/P-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY TRZECH SKRZYŻOWAŃ" z podziałem na 3 części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.12.2008
Termin składania ofert:
ZP/91/P-3/2008
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskania nieruchomości na terenie trzynastu powiatów województwa pomorskiego w związku z bieżącą działalnością Oddziału.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/86/Z-14/2008
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych: CZĘŚĆ Nr 1 - Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 22 Obwodnica Chojnic oraz nr 22, 22c, 25 i 25b w miejscowości Człuchów - 28 853 m2; CZĘŚĆ Nr 2 - Zimowe utrzymanie przejść dla pieszych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 6 w miejscowościach Darżyno, Pogorzelice, Lębork, Mosty, Ługi, Godętowo - 8 968 m2; CZĘŚĆ Nr 3 - Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 1 w miejscowościach: Pruszcz Gdański, Łęgowo, Różyny, Skowarcz i Pszczółki - 20 715 m2; CZĘŚĆ Nr 4 - Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 1 w miejscowościach: Gręblin, Rudno, Lignowy, Szprudowo, Gniew i Nicponia - 15 337 m2; CZĘŚĆ Nr 5 - Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowościach: Gościszewo i Sztum - 10 630 m2.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/85/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów typu FURGON.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/83/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu do prowadzenia robót ziemnych pod budowę Obwodnicy Miasta Słupska.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/82/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracyjnych w GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.11.2008 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
ZP/66/R-1/2008
LOKALIZACJA INWESTYCJI:Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek: Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska), zlokalizowana jest na obszarze województwa pomorskiego, w obrębie następujących gmin i miejscowości: Gmina Kolbudy, Gmina Pruszcz Gdański, Miasto Gdańsk, Gmina Cedry Wielkie.INFORMACJE OGÓLNE:Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej S-7 Odcinek: Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska), stanowiącej połączenie Obwodnicy Trójmiasta oraz Autostrady A-1 z drogą krajową nr 7 w miejscowości Koszwały.Długość projektowanego odcinka wynosi około 18,0 km. Parametry techniczne: klasa techniczna - S; ilość jezdni - dwie;prędkość projektowa - 100 km/h; obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś; skrajnia pionowa nad drogą S7 - 5 m.Z uwagi na występowanie na terenie Żuław Gdańskich (od Traktu Świętego Wojciecha) w podłożu gruntów słabonośnych przewidziano posadowienie korpusu drogi trasy S7 na wzmocnionym podłożu. Wzmocnienie podłoża przewidziano również na węzłach oraz drogach krzyżujących się z projektowaną Obwodnicą.· ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ:· Przewiduje się roboty budowlane jak np.:· roboty przygotowawcze;· roboty drogowe podstawowe: budowa drogi ekspresowej S-7 o przekroju 2 jezdniowym na całej długości odcinka; budowa węzłów dwupoziomowych, w tym: 1. Węzeł "Południowy" na skrzyżowaniu drogi S7 z drogą S6; 2. Węzeł "Straszyn" na skrzyżowaniu drogi S6 z drogą krajową Nr 222 ; 3. Węzeł "Lipce" na skrzyżowaniu drogi S7 z traktem Świętego Wojciecha (droga krajowa Nr 1); 4. Węzeł "Olszynka" na połączeniu drogi S7 z Trasą Sucharskiego; 5. Węzeł "Przejazdowo" na skrzyżowaniu drogi S7 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą wojewódzką nr 226; 6. Węzeł "Koszwały" na skrzyżowaniu drogi S7 z drogą krajową nr 7;· budowa chodników i ścieżek rowerowych, budowa i przebudowa dróg lokalnych, budowa dróg dojazdowych i serwisowych, przebudowa cieków i rowów melioracyjnych; · obiekty inżynierskie, w tym: wiadukty - 10 szt., mosty - 1 sztuka, estakada - 1 sztuka, o długości około 3 km;· urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne zieleń, przejścia dla zwierząt oraz inne; · urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacje świetlne; · branża teletechniczna, w tym: linie światłowodowe, elementy linii napowietrznych;· branża sanitarna, w tym: wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi, kanalizacja deszczowa;· branża elektroenergetyczna, w tym: przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych, budowa i przebudowa linii kablowych, budowa stacji transformatorowych słupowych, przebudowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa linii kablowej nN zasilającej przepompownię, przebudowa odcinków linii wysokiego napięcia; · przebudowa i budowa urządzeń kolejowych, w tym: zabezpieczenie przejazdu kolejowego Gdańsk - Olszynka, przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych, energetycznych oraz SRK;· przebudowa ropociągu pomorskiego o średnicy 800 mm;· roboty ziemne (wykopy i nasypy): około 3 100 000 m3.Powierzchnia wzmocnienia podłoża dla średniej głębokości zalegania warstw nienośnych wynosi około 700 000 m2 (w tej wartości nie są ujęte drogi dojazdowe).
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/81/Z-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zainstalowanie stacji ostrzegania przed gołoledzią na drodze krajowej nr 22 w m. Buszkowo.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/79/P-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej: "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) - SPORYSZ KM 21+955 ÷ 30+350, DŁUGOŚCI 8,395 KM".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/78/P-4/2008
Część Nr 1: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Rozbudowy Węzła OT (dk S-6) z ulicą Kartuską (dk 7) - Węzła Karczemki w Gdańsku; Część Nr 2: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.11.2008
Termin składania ofert:
ZP/80/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dozorowaniu i obsłudze kotłów wodnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.10.2008
Termin składania ofert:
ZP/76/P-4/2008
Część Nr 1: "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22); odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Gdańska)"; Część Nr 2: "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Rozbudowy Węzła OT (dk S-6) z ulicą Kartuską (dk 7) - Węzła Karczemki w Gdańsku"; Część Nr 3: "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Budowy mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.10.2008
Termin składania ofert:
ZP/72/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje: - rozbiórkę stalowych barier ochronnych typu SP-09/2 na ukośnych zakończeniach istniejących barier w ciągu drogi krajowej Nr 6 (OT) o łącznej długości 108 mb; - ustawienie stalowych barier ochronnych typu SP-01/4 z zastosowaniem słupka Sigma 100x1900 w ciągu drogi krajowej Nr 6 (OT) na łącznej długości 1208 mb przy użyciu na całej długości staroużytecznej prowadnicy typu B4300 powierzonej przez Zamawiającego; - ustawienie stalowych barier ochronnych typu Sp-09/4 z zastosowaniem słupka IPE 100x1900 w ciągu dróg krajowych Nr 6 (OT), Nr 6,Nr 1,Nr 22 na łącznej długości 1780 mb przy użyciu na całej długości prowadnicy typu B4300 oraz częściowo pasów profilowych 4140,wsporników typu B i przekładek ceowych 120x180 powierzonych przez Zamawiającego
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.10.2008
Termin składania ofert:
ZP/74/Z-4/2008
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Gdańsku z podziałem na 6 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.09.2008
Termin składania ofert:
ZP/75/Z-14/2008
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm - 1 677 m2, profilowanie bitumicznych nawierzchni istniejących zjazdów - 12 t, nawierzchnia z mieszanek min.-bit. grysowo-żwirowych gr. 4 cm, warstwa ścieralna - 14 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.10.2008
Termin składania ofert:
ZP/73/Z-14/2008
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, schodów w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Gdańsku, Kościerzynie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.09.2008
Termin składania ofert:
ZP/71/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - 3757,0 m2 w ciągu drogi krajowej nr 22c w m. Człuchów na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Koszalińskiej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.09.2008
Termin składania ofert:
ZP/69/Z-4/2008
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przejścia ekologicznego nad Obwodnicą Trójmiasta w km 345+660 w rejonie osiedla Rotmanka
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych