viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/67/Z-14/2008
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6cm - 776 m2, profilowanie bitumicznych nawierzchni istn. zjazdów - 23 t, nawierzchnia z mieszanek min.-bit. grysowo-żwirowych gr. 5cm, warstwa ścieralna - 124 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/65/P-3/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla projektowanej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/63/P-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) - SPORYSZ KM 21+955 ÷ 30+350, DŁUGOŚCI 8,395 KM".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/60/Z-15/2008
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków w msc. Narkowy w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 47+600 oraz 47+800
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/62/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/61/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: 1. Przebudowie skrzyżowania - wyniesienie wysp malowanych - miejscowość Strzebielino - km 278+200; 2. Budowie oświetlenia skrzyżowania - miejscowość Strzebielino - km 278+200; 3. Przebudowie skrzyżowania - wyniesienie wysp malowanych - góra "Gościcińska" - km 287+500; 4. Budowie oświetlenia skrzyżowania - góra "Gościęcińska" - km 287+500; 5. Przebudowie chodnika w mieście Rumia km 305+516÷305+800 strona prawa; 6. Przebudowie geometrii skrzyżowania w mieście Rumia km 306+300; 7. Przebudowie chodnika w mieście Rumia km 306+400÷306+820 (strefa dojść do wiaduktu nad torami kolejowymi). Łączny zakres robót: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm - 521 m2; - koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm - 1 776 m2; - rozebranie chodników i zjazdów - 1 621 m2; - rozebranie i ustawienie z nowych elementów bariery ochronnej stalowej jednostronnej bezprzekładkowej SP-05/2 - 440 m; - regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego - 16 szt.; - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. warstwy 5 cm - 1 732 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem warstwy gr. 20 cm - 189 m2; - wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 gr. warstwy - 113 m2; - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 - 113 m2; - oznakowanie poziome grubowarstwowe - 238 m2; - ustawienie poręczy ochronnych sztywnych - 304 m; - ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu B10 - 364 m; - ustawienie krawężników kamiennych drogowych na ławie betonowej z oporem z betonu B 10 - 179 m; - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 1 612 m2; - wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 164 m2; - ustawienie słupów oświetleniowych - 28 szt.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/59/Z-13/2008
Remont kanalizacji deszczowej na terenie bazy Rejonu w Kościerzynie. Zakres robót przewiduje rozbiórkę istniejących studni wpustowych i rewizyjnych, rozbiórkę betonowych kanałów i przykanalików, wykonanie nowych studni wpustowych i rewizyjnych oraz wykonanie z rur PCV kanału deszczowego o średnicy 300 mm i długości 100 m i przykanalików o średnicy 200 mm i długości 100 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.08.2008
Termin składania ofert:
ZP/57/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Jaśminowej w m. Wejherowo: - montaż masztów sygnalizacji świetlnej - 4 szt. - montaż latarni sygnalizacji świetlnej - 8 szt. - montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - 235 m. - układanie kabli w kanalizacji - 597 m, - wykonanie pętli indukcyjnych. - budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 6 przy ul. Patoka w m. Wejherowo: - montaż masztów sygnalizacji świetlnej - 4 szt., - montaż latarni sygnalizacji świetlnej - 8 szt. - montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - 311 m, - układanie kabli w kanalizacji - 841 m, - wykonanie pętli indukcyjnych. - budowie zasilania urządzenia automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości na drodze krajowej Nr 7 w miejscowości Wocławy: - montaż masztu fotoradaru - 1 szt. - układanie kabli - 24 m,
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.07.2008
Termin składania ofert:
ZP/55/Z-14/2008
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego: nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej asfaltowej, warstwa ścieralna: gr 6cm-nowe bitumiczne pobocze - 240 m2 i gr 5cm-dojazdy dróg bocznych - 138 m2, z kostki brukowej betonowej grub. 6cm - 244 m2, z kostki brukowej ażurowej grub. 6cm - 331 m2, z kostki brukowej ażurowej-na wjazdach bramowych grub. 8cm - 64 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.07.2008
Termin składania ofert:
ZP/56/Z-1/2008
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonach GDDKiA Oddział w Gdańsku w sezonie zimowym 2008/2009. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) CZĘŚĆ Nr 1 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie", b) CZĘŚĆ Nr 2 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku", c) CZĘŚĆ Nr 3 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie", d) CZĘŚĆ Nr 4 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku", e) CZĘŚĆ Nr 5 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej spośród wyżej określonych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na wszystkie Części zamówienia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.07.2008
Termin składania ofert:
ZP/50/Z-15/2008
Nadzór inwestorski obejmuje: nadzór w zakresie branży drogowej, branży elektroenergetycznej, branży telekomunikacyjnej i nadzór geodezyjny oraz zapewnienie inspektora ds. materiałowych i rozliczeń.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/49/Z-15/2008
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą gminną nr 216004 G w msc. Subkowy km 51+020 ÷ km 51+445,14 oraz dwóch zatok autobusowych w msc. Narkowy". Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące CZĘŚCI: a) Część Nr 1 - "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą gminną nr 216004G w msc. Subkowy km 51+020 ÷ km 51+445,14", b) Część Nr 2 - "Przebudowa dwóch zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków w msc. Narkowy na odc. Czarlin - Subkowy w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 47+600 oraz 47+800".
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.07.2008
Termin składania ofert:
ZP/54/P-2/2008
Zamówienie obejmuje: a) część drogowa 1) Opracowania geodezyjne 2) Wykonanie badań (dla drogi) 3) Projekt wykonawczy, materiały przetargowe b) część mostowa Opracowanie projektów wykonawczych dla obiektów mostowych znajdujących się na przewidzianym do wzmocnienia odcinku drogi krajowej nr 22 odc. km 254+400 ÷ 276+899.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.07.2008
Termin składania ofert:
ZP/52/P-4/2008
Ustawienie ogrodzenia, siatki wygrodzenowej o wysokości 2 m, wzdłuż Drogi Krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiejska) na odcinku Chwarzno-Wysoka, z zamontowanymi w nim furtkami oraz bramami wjazdowymi na tereny leśne.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.06.2008
Termin składania ofert:
ZP/48/P-3/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) założenie podstawowej osnowy realizacyjnej dla inwestycji; 2) stabilizację słupami żelbetowym 140 cm, pomiar osnowy i wybranych punktów na projektowanej trasie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.06.2008
Termin składania ofert:
ZP/47/Z-1/2008
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.06.2008
Termin składania ofert:
ZP/46/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw fabrycznie nowych samochodów z podziałem na dwie części zamówienia: Część nr 1: "Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu kombivan" 15 szt. (z ewentualnym zwiększeniem ilości po zastosowaniu prawa opcji); wyprodukowanych w 2008 roku, z polskim świadectwem homologacji, przeznaczonych do przewozu 5 osób (wraz z kierowcą) i przestrzeni ładunkowej użytkowej za (II rzędem siedzeń) minimum 600 litrów. Część nr 2: "Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu furgon, kombivan lub mikrobus" 3 szt. (z ewentualnym zwiększeniem ilości po zastosowaniu prawa opcji); wyprodukowanych w 2008 roku, z polskim świadectwem homologacji, przeznaczonych do przewozu 5 osób (wraz z kierowcą).
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/P-4/267/3/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na obszarze planowanej Obwodnicy Południowej Gdańska, określonej decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi, wraz z opracowaniem wyników badań.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/40/Z-15/2008
Nadzór inwestorski obejmuje: nadzór w zakresie branży drogowej, branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodociągi i odwodnienie), elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i nadzór geodezyjny oraz zapewnienie inspektora ds. materiałowych i rozliczeń.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.06.2008
Termin składania ofert:
ZP/43/P-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 22 na odcinku km 254+400 - 276+899, długość 22,5 km Zamówienie obejmuje: a) część drogowa 1) Opracowania geodezyjne 2) Wykonanie badań (dla drogi) 3) Projekt wykonawczy, materiały przetargowe b) część mostowa Opracowanie projektów wykonawczych dla obiektów mostowych znajdujących się na przewidzianym do wzmocnienia odcinku drogi krajowej nr 22 odc. km 254+400 ÷ 276+899.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/34/F-2/2008
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla GDDKiA Oddział w Gdańsku. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: część nr 1 Dostawa posypywarki środków chemicznych, część nr 2 Dostawa pługów odśnieżnych.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/44/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - wykonaniu robót ziemnych: - nasyp - 593 m3; - ustawieniu krawężników betonowych - 386 m; - wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm - 484 m2.; - wykonaniu nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej grub. 8 cm - 330,5 m2; - rozebraniu i ustawieniu wiaty przystankowej - 1 szt.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/36/P-4/2008
Zamówienie obejmuje wykonanie badań wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z wylotów kanalizacji na drogach krajowych województwa pomorskiego administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku, w zakresie oznaczeń zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych dla 87 wylotów.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/42/P-3/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) założenie podstawowej osnowy realizacyjnej dla inwestycji; 2) stabilizację słupami żelbetowym 140 cm, pomiar osnowy i wybranych punktów na projektowanej trasie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/38/Z-15/2008
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Sportowej w msc. Kwidzyn w ciągu drogi krajowej nr 55 od km 62+833,00 do km 63+865,68.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/41/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - wykonaniu robót ziemnych: - wykop - 50 m3 - nasyp - 200m3; - ułożeniu przepustów z rur stalowych karbowanych pod chodnikiem Ø 60 - 7,5 m; - wykonaniu studni rewizyjnej o średnicy Ø 120 - 1 szt.; - wykonaniu podsypki piaskowej gr. w-wy 5 cm - 1599 m2; - ustawieniu poręczy ochronnych sztywnych typu "∩" - 365 m; - przestawieniu słupa telekomunikacji - 2 szt; - wykonaniu chodnika z kostki brukowej - betonowej gr. 6 cm - 1599 m2;
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/39/P-4/2008
Zamówienie obejmuje wykonanie uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały-Kazimierzowo oraz wskazanie zagrożeń wynikających z realizacji inwestycji w stosunku do środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków i siedlisk chronionych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/37/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - wykopaniu i zasypaniu rowów kablowych - 34 mb; - wciąganiu kabla YKY 4x50 mm2 o długości 786 mb do rur ochronnych; - wymianie tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych- 16 szt.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2008
Termin składania ofert:
ZP/35/R-1/2008
Roboty budowlane drogowe wraz z przebudową branż: elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; sygnalizacji świetlnej; telekomunikacyjnej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/33/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - budowie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu drogi krajowej Nr 7 w m. Dworek: - montaż masztów sygnalizacji świetlnej - 7 szt. - montaż latarni sygnalizacji świetlnej - 15 szt. - montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - 330 m. - układanie kabli w kanalizacji 1525 m, - budowie sygnalizacji świetlnej akomodacyjno-wzbudzanej w ciągu drogi krajowej Nr 6 w m. Reda na przejściu dla pieszych przy ul. Warzywniczej: - montaż masztów sygnalizacji świetlnej - 4 szt., - montaż latarni sygnalizacji świetlnej - 8 szt. - montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, - budowa kanalizacji kablowej 160 m, - układanie kabli w kanalizacji 453 m, - wykonanie pętli indukcyjnych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/32/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: - Przeszukanie terenu objętego Decyzją o pozwoleniu na budowę Obwodnicy Miasta Słupska na obecność niewypałów i niewybuchów do głębokości 1,20 m. - Likwidacja znalezionych niewypałów i niewybuchów.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/31/Z-14/2008
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6cm - 351 m2, wjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8cm - 300 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/30/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branż: drogowej, mostowej oraz koordynowanie pracy Zespołu Nadzoru. 2) Nadzór geodezyjny. 3) Analiza wyników badań z laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 4) Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 5) Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót. 6) Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 7) Odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/29/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branż: drogowej, mostowej, instalacyjnej-kanalizacja deszczowa, elektroenergetycznej - oświetlenia. 2) Nadzór geodezyjny. 3) Analiza wyników badań z laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 4) Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 5) Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót. 6) Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 7) Odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/26/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "BUDOWA OBWODNICY MIASTA SŁUPSKA"
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/28/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi krajowej nr 21 na odcinku Zieliń - Suchorze od km 28+998 do km 33+460.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/25/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje roboty polegające na: - wykonaniu robót ziemnych: - wykop - 425 m3 - nasyp - 297 m3; - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - 1425 m2; - wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm - 1425 m2; - wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z destruktu gr. 20 cm dostarczonego przez Zamawiającego loco teren budowy - 493 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/27/R-1/2008
REMONT ZE WZMOCNIENIEM NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 ODC. BUSZKOWO (GR. WOJ.) - CHRZĄSTOWO OD KM 205+748 DO KM 224+260
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/24/R-1/2008
Roboty budowlane drogowe wraz z przebudową branż: elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; sygnalizacji świetlnej; telekomunikacyjnej;
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/23/Z-1/2008
Dyżurni Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z okresowymi ograniczeniami, zakazem ruchu, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/22/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: - Przeszukanie terenu objętego Decyzją o pozwoleniu na budowę Obwodnicy Miasta Słupska na obecność niewypałów i niewybuchów do głębokości 1,20 m. Likwidacja znalezionych niewypałów i niewybuchów.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/20/P-2/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: ustalenie przebiegu granic, mapa stanu władania, mapa do celów projektowych na folii (1 egz.) i CD (2 egz.), opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko, wykonanie materiałów i map do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, opracowanie projektu budowlanego (wraz z wnioskiem do wystąpienia o pozwolenie na budowę zawierającym wykaz działek), opracowanie badań i wyników badań geologiczno - inżynierskich, opracowanie projektu organizacji ruchu, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie projektu wykonawczego, opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, KOSZTORYS INWESTORSKI I ZZK (wersja papierowa - 2 egz.), wersja elektroniczna projektu (edytowalna w 1 egz. na odrębnym CD/DVD), wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.04.2008
Termin składania ofert:
ZP/21/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 1 ODC. PRUSZCZ GDAŃSKI - PSZCZÓŁKI OD KM 19+650 DO KM 30+750
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/18/Z-1/2008
Zamówienie obejmuje sukcesywne wykonywanie drobnych usług projektowych i innych, których opracowanie wymaga nakładu nie przekraczającego 3 000 jednostek nakładu pracy (dot. pojedynczych zleceń) wg aktualnych potrzeb i wyboru Zamawiającego, których opracowanie w pilnym trybie może okazać się niezbędne w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/14/Z-12/2008
Zamówienie obejmuje usługi polegające na ochronie mienia (dozorowaniu) w siedzibie Bazy Materiałowej w Kiezmarku gmina Cedry Wielkie w ilości 26 968 godz. oraz w siedzibie Bazy Materiałowej w Gdańsku - Matarni ul. Budowlanych 70 w ilości 27 980 godz.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/19/R-1/2008
Roboty budowlane drogowe wraz z przebudową branż: elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego; sygnalizacji świetlnej; telekomunikacyjnej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.03.2008
Termin składania ofert:
ZP/17/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branż: drogowej, mostowej, instalacyjnej-kanalizacja deszczowa, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. 2) Nadzór geodezyjny. 3) Analiza wyników badań z laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 4) Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 5) Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót. 6) Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 7) Odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.02.2008
Termin składania ofert:
ZP/16/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kłobuczyno - Egiertowo w km 271+000 ÷ 281+500.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.02.2008
Termin składania ofert:
ZP/13/R-1/2008
W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa oraz koordynowanie pracy Zespołu Nadzoru. 2) Nadzór geodezyjny. 3) Nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 4) Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 5) Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót. 6) Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 7) Odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.02.2008
Termin składania ofert:
ZP/15/Z-4/2008
Część Nr 1: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 2+087 nad rz. Strzelniczką w m. LNISKA Część Nr 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 7+452 nad rz. Bystrzenicą w m. KOWALEWICE Część Nr 3: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę przepustu na rz. Kwaczej w km 45+300 oraz mostu i kładki w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 45+367 w m. KWAKOWO
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych