viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
18.02.2008
Termin składania ofert:
ZP/12/P-3/2008
Czesc Nr 1) "ZAŁOŻENIE OSNOWY REALIZACYJNEJ" obejmuje: Założenie podstawowej osnowy realizacyjnej dla inwestycji Obwodnica Miasta Słupska; stabilizację słupami żelbetowymi 140 cm na płycie zabetonowane na wysokosc 40-60 cm, z głowicą materializująca punkt osnowy poziomej i wysokościowej. Czesc Nr 2) "WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH ORAZ OZNACZENIE PASA DROGOWEGO SŁUPAMI PD" obejmuje: Wznowienie znaków granicznych oraz oznaczenie pasa drogowego oraz ich trwałą stabilizacją wyznaczeniem i oznakowaniem pasa drogowego słupami PD.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.02.2008
Termin składania ofert:
ZP/06/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kłobuczyno - Egiertowo w km 271+000 ÷ 281+500
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.01.2008
Termin składania ofert:
ZP/05/Z-4/2008
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. BUDOWA WIADUKTU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NAD LINIĄ PKP W ŻUKOWIE. Nadzór inwestorski obejmuje: nadzór w zakresie branży mostowej, drogowej i nadzór geodezyjny.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.01.2008
Termin składania ofert:
ZP/02/P-3/2008
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map stanów władania. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) Mapy stanu władania zgodnie ze standardami GDDKiA Oddział Gdańsk 2) Analizę własności działek w pasie drogowym oraz działek sąsiednich poprzez zebranie danych z operatu ewidencji gruntów dla działek w pasie drogi i działek sąsiednich przylegających do pasa drogowego 3) Opracowanie i prowadzenie bazy danych informacyjnych o działkach i właścicielach w pasie drogowym oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie w formacie C-GEO w powiązaniu z opracowaną mapą (konkretną działką), umożliwiający eksport do ARC_VIEW (SHP), 4) Dokumenty powstające w trakcie realizacji zamówienia będą kompletowane odrębnie dla każdego lub kilku obrębów ewidencyjnych, w formie zbroszurowanego operatu
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.01.2008
Termin składania ofert:
ZP/04/R-1/2008
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pt. REMONT ZE WZMOCNIENIEM NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 1 ODC. MIŁOBĄDZ - TCZEW KM 34+050 ÷ 39+461,66 DŁUGOŚCI 5 411,66 M" W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: 1) Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej, mostowej. 2) Nadzór geodezyjny. 3) Nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 4) Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów. 5) Obmiar geodezyjny robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót. 6) Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 7) Odbiór ostateczny i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.01.2008
Termin składania ofert:
ZP/03/R-1/2008
Nadzór inwestorski obejmuje: nadzór w zakresie branży drogowej, branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodociągi i odwodnienie), elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i nadzór geodezyjny oraz zapewnienie inspektora ds. materiałowych i rozliczeń.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.01.2008
Termin składania ofert:
ZP/01/Z-4/2008
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaduktu wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury w ciągu drogi krajowej nr 20 nad linią Pkp w Żukowie.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/77/Z-1/2007
Zamówienie obejmuje montaż i uruchomienie 10 szt. urządzeń do automatycznej rejestracji prędkości na drogach krajowych nr 1, nr 6, nr 22 i nr55
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/75/R-1/2007
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 25 w m. Gwieździn na odcinku od km 48+300 do km 49+400 wraz z wykonaniem odwodnienia pasa drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/72/R-1/2007
Przedmiotem zamówienia jest remont i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 na odcinku Miłobądz - Tczew w km 34+050 - 39+461,66 długości 5 411,66 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/71/Z-11/2007
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Człuchowie oraz Obwodów Drogowych w Człuchowie i Bytoni o łącznej powierzchni 450 m2.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/74/Z-14/2007
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/62/Z-15/2007
Sprzątanie pomieszczeń administracyjno - socjalnych w siedzibie Rejonu w Tczewie oraz w siedzibach podległych mu Baz Materiałowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.12.2007
Termin składania ofert:
ZP/76/Z-12/2007
Zamówienie obejmuje usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń administracyjno-socjalnych w siedzibie Rejonu w Gdańsku - Matarni, ul. Budowlanych 70 i w siedzibach podległych mu Baz Materiałowych w Wejherowie, ul. Przemysłowa 41, Kiezmarku gmina Cedry Wielkie , Gdańsku Matarni, ul. Budowlanych 70.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.11.2007
Termin składania ofert:
ZP/70/Z-13/2007
Sprzatanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach Rejonu w Kościerzynie i obwodów drogowych w Miastku i Kościerzynie o łącznej powierzchni 587,20 m2
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.11.2007
Termin składania ofert:
ZP/69/R-1/2007
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Rzemieślniczą i ul. Szkolną w miejscowości Czersk.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.11.2007
Termin składania ofert:
ZP/68/Z-14/2007
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.11.2007
Termin składania ofert:
ZP/65/Z-12/2007
Zamówienie obejmuje usługi polegające na wykonywaniu czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenia ruchu urządzeń oświetlenia w ilości 1 433 szt. w przeliczeniu na oprawy oświetleniowe występujących w ciągu drogi krajowej Nr 6 "OT" i drogi krajowej Nr 7 wraz z występującymi urządzeniami energetycznymi.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.11.2007
Termin składania ofert:
ZP/64/Z-13/2007
Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzał w Gdańsku z podziałem na 2 części zamówienia: Część Nr 1 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Człuchowie Część Nr 2 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Słupsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.10.2007
Termin składania ofert:
ZP1/63/Z-1/2007
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.10.2007
Termin składania ofert:
ZP/61/Z-1/2007
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.10.2007
Termin składania ofert:
ZP/60/P-3/2007
"Regulacje stanów prawnych dróg krajowych"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.10.2007
Termin składania ofert:
ZP/50/Z-12/2007
Zamówienie obejmuje przestawienie stalowych barier ochronnych SP-09/4 z prowadnicą z profilowanej listwy stalowej typu B zlokalizowanych na łącznej długości 200 mb w pasie rozdziału drogi oraz ustawienie w pasie rozdziału jw. na długości 2060 mb stalowej bariery ochronnej typu SP-09/4.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.10.2007
Termin składania ofert:
P-4/267/14/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powierzchniowo - sondażowych badań archeologicznych w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej Obwodnicy Słupska.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.10.2007
Termin składania ofert:
P-4/267/8.5/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powierzchniowo - sondażowych badań archeologicznych w liniach rozgraniczających pas drogowy projektowanej Obwodnicy Południowej Gdańska.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.10.2007
Termin składania ofert:
ZP/57/Z-4/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu znajdującego się w starym przebiegu drogi krajowej nr 6 nad rzeką Łupawą w Poganicach.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/58/Z-14/2007
REMONT PRZEPUSTÓW POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 SZCZECIN - GDYNIA - ŁĘGOWO" Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ NR 1 - SĄBORZE, CZĘŚĆ NR 2 - ŁUGI
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/56/Z-13/2007
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna - Kłobuczyno od km 261 + 670 do km 271 + 000.Zakres usługi obejmuje zaprojektowanie: poszerzenia nawierzchni do 7 m, wzmocnienia konstrukcji nawierzchni do nacisku 115 kN/oś, odwodnienia korpusu drogi, w tym remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej i istniejących przepustów pod drogą, zatok autobusowych wraz z chodnikami pomiędzy zatokami, chodników i ścieżek rowerowych w terenie zabudowanym oraz koncepcji budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku Kościerzyna - Dobrogoszcz, bezpiecznych przejść dla pieszych, korektę parametrów technicznych skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/53/Z-14/2007
"Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych" z podzialem na Część od Nr 1 do 12.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/54/Z-1/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych "MODERNIZACJE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA WYBRANYCH OBIEKTACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU" , które będą realizowane jako zamówienie publiczne o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 137 000 euro i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 278 000 euro.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/45/Z-4/2007
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów na przebudowy obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w GDAŃSKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części. Część Nr 1: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę przepustu DN1500 pod drogą krajową nr 6 w km 220+796 w m. Mianowice. Część Nr 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 90 w km 11+376 nad kanałem melioracyjnym w m. Mareza. Część Nr 3: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 90 w km 4+694 nad Strumieniem Młyńskim w m. Opalenie. Część Nr 4: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej Nr 90 w km 5+473 nad Strumieniem Młyńskim w m. Opalenie. Część Nr 5: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej Nr 90 w km 6+067 nad Strumieniem Młyńskim w m. Opalenie. Każda Część obejmuje wykonanie następujących czynności: - Uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych, - Badań geotechnicznych podłoża gruntowego (dla Części Nr 2, 3, 4, 5), - Uzyskanie uzgodnień i decyzji, - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - Projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę w/w obiektu, - Projektu oznakowania i organizacji ruchu,3 - Kosztorysu inwestorskiego, - Materiałów przetargowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/52/Z-13/2007
Część Nr 1 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Człuchowie Część Nr 2 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Gdańsku Część Nr 3 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Kościerzynie Część Nr 4 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Słupsku Część Nr 5 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie działania Rejonu w Tczewie
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
31.08.2007
Termin składania ofert:
ZP/48/Z-12/2007
Zamówienie obejmuje remont nawierzchni drogi na długości 1077 m i ułożenie warstwy ścieralnej technologii SMA o łącznej powierzchni 12 774 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.08.2007
Termin składania ofert:
ZP/49/Z-1/2007
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonach GDDKiA Oddział w Gdańsku w sezonie zimowym 2007/2008. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a) CZĘŚĆ Nr 1 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie", b) CZĘŚĆ Nr 2 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku", c) CZĘŚĆ Nr 3 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie", d) CZĘŚĆ Nr 4 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku", e) CZĘŚĆ Nr 5 "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.09.2007
Termin składania ofert:
ZP/51/Z-1/2007
Przedmiotem zamówienia są roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk z podziałem na 5 części.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.07.2007
Termin składania ofert:
ZP/40/Z-14/2007
"Budowa chodników wzdłuż drogi krajowej nr 6 Szczecin-Gdynia-Łęgowo" z podziałem na CZĘŚĆ Nr 1 - Kobylnica, CZĘŚĆ Nr 2 - Sąborze.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.07.2007
Termin składania ofert:
ZP/38/Z-15/2007
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników i zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 22 w msc. Waćmierek oraz w ciągu drogi krajowej nr 55 w msc. Sztum, Czachówek, Otłówko, Otłowiec i Gardeja.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2007
Termin składania ofert:
ZP/39/Z-1/2007
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
04.07.2007
Termin składania ofert:
ZP/37/Z-4/2007
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad remontem mostu w ciągu starego przebiegu drogi krajowej nr 6 Szczecin -Gdynia -Łęgowo nad rz. Łupawą w POGANICACH.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/35/Z-11/2007
Zamówienie obejmuje wykonanie stóp fundamentowych ,czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, montaż konstrukcji wiat /elementy konstrukcji inwestora/, obudowanie scian blachami fałdowanymi bez ocieplenia, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/32/Z-13/2007
Zadanie Nr 1 - Remont pomieszceń w budynku warsztatowym Rejonu w Koscierzynie Zadanie Nr 2 - Remont ogrodzenia terenu bazy Rejonu w Koscierzynie
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/33/P-4/2007
Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na drogach krajowych województwa pomorskiego oraz sporządzenie opracowania.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/30/Z-1/2007
Zimowe utrzymanie dróg krajowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/31/P-3/2007
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości zajmowanych w związku z modernizacją drogi krajowej nr 7 na odcinku Przejazdowo-Jazowa.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
15.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/26/R-1/2007
Budowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 w Wejherowie wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: branża drogowa, przebudowa sieci gazowej, przebudowa branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej (oświetlenia i sygnalizacji świetlnej) oraz kanalizacji deszczowej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.06.2007
Termin składania ofert:
ZP/29/P-3/2007
Zadanie nr 1 - Wykonanie podziałów nieruchomości i map do celów projektowych oraz sporządzenie opinii w sprawach skarg na terenie powiatów: słupskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim i m. Słupsk; Zadanie nr 2 - Wykonanie podziałów nieruchomości i map do celów projektowych oraz sporządzenie opinii w sprawach skarg na terenie powiatów: gdańskim, tczewskim, starogardzkim, lęborskim, kościerskim, wejherowskim, kartuskim, nowodworskim, malborskim, kwidzyńskim, sztumskim, m. Gdańsk i m. Gdynia; Zadanie nr 3 - "Pomiary kontrolne stanowisk do ważenia pojazdów".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.05.2007
Termin składania ofert:
ZP/27/Z-4/2007
Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu starego przebiegu drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdynia - Łęgowo nad rz. Łupawą w POGANICACH
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.05.2007
Termin składania ofert:
ZP/24/F-2/2007
Przedmiotem zamówienia jest: "DOSTAWA POSYPYWAREK DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG"
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
02.05.2007
Termin składania ofert:
ZP/22/F-2/2007
Przedmiotem zamówienia jest: "DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW TYPU KOMBIVAN"w ilości 21 szt. (z ewentualnym zwiększeniem ilości po zastosowaniu prawa opcji) fabrycznie nowych samochodów wyprodukowanych w 2007 roku, typu kombivan, z polskim świadectwem homologacji, przeznaczonych do przewozu 5 osób (wraz z kierowcą) i przestrzeni ładunkowej użytkowej za (II rzędem siedzeń) minimum 600 litrów.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
17.04.2007
Termin składania ofert:
ZP/23/Z-4/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 55 Nowy Dwór Gdański - Kwidzyn w km 60+659 nad ulicą Graniczną w m. Kwidzyn"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych