viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
25.04.2007
Termin składania ofert:
ZP/19/Z-12/07
Zamówienie obejmuje: 1.prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej; 2.opracowanie rocznych raportów, zawierających informacje o natężeniach ruchu; 3.sprawdzanie poprawności pracy sygnalizacji; 4.konserwacje sterowników, konstrukcji wsporczych i szaf; 5.oględziny i przeglądy techniczne oraz wymiana lub naprawa elementów urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnych); 6.likwidację awarii w urządzeniach sygnalizacji świetlnej poprzez całodobową dyspozycyjność.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.04.2007
Termin składania ofert:
ZP/21/R-12007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Budowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 w Wejherowie wraz z infrastrukturą techniczną"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.03.2007
Termin składania ofert:
ZP/20/Z-1/2007
Zamówienie obejmuje Prowadzenie Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.04.2007
Termin składania ofert:
ZP/05/R-1/2007
Budowa skrzyżowania ul. Orzeszkowej z drogą krajową nr 6 w Wejherowie wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: branża drogowa, przebudowa sieci gazowej, przebudowa branż: telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej (oświetlenia i sygnalizacji świetlnej) oraz kanalizacji deszczowej.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/17/P-3/2007
"Analiza władania i zagospodarowania nieruchomości położonych w strefie bezpośredniego oddziaływania drogi krajowej nr 6 w km 309+011 - 350+509 - Obwodnica Trójmiasta" Zamówienie obejmuje wykonanie czynności niezbędnych do wykonania map oraz przygotowania materiałów dla planowanej przebudowy Obwodnicy Trójmiasta, poprzez wykonanie opracowania map dla potrzeb zlecenia, analizy własności działek w pasie drogowym oraz działek sąsiednich, opracowania bazy danych informacyjnych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.03.2007
Termin składania ofert:
ZP/16/R-1/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 22 odc. Chrząstowo - Człuchów od km 224+260 do km 232+036,82"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/15/V/2007
Projekt wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi remontu ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 1 na odc. Tczew - Czarlin, od km 39+480 do km 46+200, długość odcinka 6, 72 km.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/14/12/2007
Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 Miastko - Słupsk w km 25+344 nad rz. Pokrzywną w m. TRZEBIELINO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/10/II/2007
zamówienie obejmuje roboty polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego wraz z obiektami towarzyszącymi
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.02.2007
Termin składania ofert:
ZP1/13/23/2007
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 6 Kołbaskowo - Gdynia - Łęgowo, odc. Ługi - Bożepole, od km 266+332,9 do km 274+494,5"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/7/I/2007
I. Prace przygotowawcze 1. Mapa ewidencyjna z graficznym przedstawieniem stanu własności działek. 2. Mapa do celów projektowych. 3. Badania podłoża i istniejących nawierzchni. 4. Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. 5. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 6. Materiały do dezyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej. II. Projekt budowlany i wykonawczy Zakres projektu: 1. Projekt remontu z poszerzeniem do 7,00 m istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 25. 2. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi zapewniające przystosowanie do obciążenia 100 kN/oś. 3. Przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowych zatok. 4. Budowa chodników. 5. Dostosowanie istniejących skrzyżowań i zjazdów do nowej niwelety drogi. 6. Zapewnienie warunków widoczności. 7. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów. 8. Projekty budowy i ewentualnej niezbędnej przebudowy obiektów inżynierskich. 9. Projekt organizacji ruchu. 10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 11. Projekt przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej. 12. Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 13. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu. 14. Opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko. 15. Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 16. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Zestawień i Wykazów Robót dla wszystkich asortymentów. 17. Opracowanie Przedmiarów Robót (dla wszystkich asortymentów) do opracowania Kosztorysów Inwestorskich. 18. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego formularzy Kosztorysów Ofertowych do Materiałów Przetargowych. 19. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Kosztorysu Inwestorskiego dla wszystkich branż. 20. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 21. Opracowanie analizy ekonomicznej z określeniem wskaźnika IRR. 22. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów Ustawy o odpadach. 23. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 24. Schemat tyczenia na odrębnym rysunku wraz z założeniem osnowy realizacyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/06/II/2007
zamówienie obejmuje usługę polegająca na wykonaniu projektu wykonawczego, w którego zakres wchodzi remont nawierzchni drogi zapewniający przystosowanie do obciążenia 115 kN/oś, dostosowanie niwelety i sytuacji remontowanego odcinka drogi do "Projektu budowlanego autostrady płatnej A1Gdańsk-Toruń-Katowice, zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, projekt oznakowania poziomego i pionowego, schemat tyczenia z założeniem osnowy realizacyjnej oraz na opracowaniu Dokumentów Przetargowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/12/11/2007
Zamówienie obejmuje sukcesywne wykonywanie drobnych usług projektowych i innych których opracowanie wymaga nakładu nie przekraczającego 1 500 jednostek nakładu prac (dot.: pojedynczych poszczególnych zleceń) wg aktualnych potrzeb i wyboru Zamawiającego, których opracowanie w pilnym trybie może okazać się niezbędne w ciągu roku 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/11/II/2007
zamówienie obejmuje usługę polegająca na wykonaniu projektu budowlanego wybranych elementów przebudowywanego odcinka oraz projektu wykonawczego, w którego zakres wchodzi przebudowa drogi zapewniająca przystosowanie do obciążenia 115 kN/oś, poszerzenie do 7m, zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi (przebudowa 12 przepustów), projekt oznakowania poziomego i pionowego, schemat tyczenia z założeniem osnowy realizacyjnej oraz na opracowaniu Dokumentów Przetargowych.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
13.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/08/12/2007
Remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 55 Nowy Dwór Gdański -Kwidzyn w km 60+659 nad ulicą Graniczną w m. KWIDZYN
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/09/22/2007
Zamówienie obejmuje wykonanie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pomiarów na nawierzchni drogowej wraz z opracowaniem wyników.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.02.2007
Termin składania ofert:
ZP/4/I/2007
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 22 odcinek Chrząstowo - Człuchów od km 224+260 do km 232+036,82
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
31.01.2007
Termin składania ofert:
ZP/134/22/2006
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: ETAP I. I. Prace przygotowawcze I.1. Mapa do celów projektowych. I.2. Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna. II. Koncepcja posadowienia nasypu drogowego na odcinkach występowania w podłożu gruntów nienośnych ETAP II. III. Studium wykonalności inwestycji (SW) IV. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę IV.A. Projekt budowlany wielobranżowy IV.A.1. Projekt zagospodarowania terenu. IV.A.2. Projekt architektoniczno - budowlany (bez części mostowej). IV.A.3. Wyniki badań geologiczno - inżynierskich. IV.A.4. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. IV.A.5. Projekt organizacji ruchu. IV.A.6. Projekt elementów ochrony środowiska. IV.A.7. Operaty wodnoprawne wraz z decyzjami o pozwoleniu wodnoprawnym. IVB Projekt budowlany - branża mostowa (część architektonicznobudowlana) V. Projekt wykonawczy VI. Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe VII. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów VIII. Wersje elektroniczne całości zamówienia. ETAP III. IX. Nadzór autorski
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.01.2007
Termin składania ofert:
02/II/2007
zamówienie obejmuje usługę polegająca na wykonaniu projektu wykonawczego, w którego zakres wchodzi remont nawierzchni drogi zapewniający przystosowanie do obciążenia 115 kN/oś, dostosowanie niwelety i sytuacji remontowanego odcinka drogi do "Projektu budowlanego autostrady płatnej A1Gdańsk-Toruń-Katowice, zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, projekt oznakowania poziomego i pionowego, schemat tyczenia z założeniem osnowy realizacyjnej oraz na opracowaniu Dokumentów Przetargowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.01.2007
Termin składania ofert:
03/IV/2007
Remont ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 6 Kołbaskowo-Gdynia-Łęgowo, odcinek Ługi-Bożepole od km 266+332,90 do km 274+494,50
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.01.2007
Termin składania ofert:
01/24/2007
1) opracowanie mapy cenowej na podkładzie mapy topograficznej oraz ortofotomapy, 2) nabycie prawa własności nieruchomości, 3) czasowe zajęcia terenu, 4) dokonanie wpisu prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ewidencji gruntów i Księgach Wieczystych
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
04.01.2007
Termin składania ofert:
150/V/2006
Zadanie nr 1 - Projekt wykonawczy wraz z dokumentami przetargowymi remontu ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej nr 1 na odc. Miłobądz - Tczew, km 34+050 ÷ 39+480 Zadanie nr 2 - Projekt wykonawczy remontu ze wzmocnieniem nawierzchni droga krajowa nr 1 na odc. Tczew - Czarlin, km 39+480 ÷ 46+200
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.12.2006
Termin składania ofert:
145/V/2006
1. Obsługa przeprawy promowej. 2. Dozorowanie promu. 3. Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych oraz przygotowanie promu do sezonów. 4. Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (w sezonie zimowym).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.12.2006
Termin składania ofert:
146/V/2006
Remont - odnowa nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 , obejmuje wykonanie robót na drogach krajowych w technologii: - w-wy wyrównawczej średnio do 125 kg/m2 z betonu asfaltowego 0/16 mm, - w-wy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, na łącznej powierzchni 290 000 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.12.2006
Termin składania ofert:
149/11/2006
Zamówienie obejmuje systematyczne zbieranie danych z zainstalowanych urządzeń do automatycznych pomiarów ruchu przy drogach krajowych na terenie woj. pomorskiego oraz analizę poprawności zbieranych danych i ich comiesięczne przekazywanie do GDDKiA Oddział w Gdańsku i opracowanie rocznego raportu w oparciu o zebrane dane.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.12.2006
Termin składania ofert:
140/I/2006
I. Prace przygotowawcze 1. Mapa ewidencyjna z graficznym przedstawieniem stanu własności działek. 2. Mapa do celów projektowych. 3. Badania podłoża i istniejących nawierzchni. 4. Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów. 5. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 6. Materiały do dezyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. II. Projekt budowlany i wykonawczy Zakres projektu: 1. Projekt remontu z poszerzeniem do 7,00 m istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 25. 2. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi zapewniające przystosowanie do obciążenia 100 kN/oś. 3. Przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowych zatok. 4. Budowa chodników. 5. Dostosowanie istniejących skrzyżowań i zjazdów do nowej niwelety drogi. 6. Zapewnienie warunków widoczności. 7. Ustalenie potrzeby wycinki drzew i krzewów. 8. Projekty budowy i ewentualnej niezbędnej przebudowy obiektów inżynierskich. 9. Projekt organizacji ruchu. 10. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 11. Projekt przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej. 12. Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 13. Zapewnienie poprawnego odwodnienia dla projektowanego układu. 14. Opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko. 15. Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 16. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Zestawień i Wykazów Robót dla wszystkich asortymentów. 17. Opracowanie Przedmiarów Robót (dla wszystkich asortymentów) do opracowania Kosztorysów Inwestorskich. 18. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego formularzy Kosztorysów Ofertowych do Materiałów Przetargowych. 19. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Kosztorysu Inwestorskiego dla wszystkich branż. 20. Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 21. Opracowanie analizy ekonomicznej z określeniem wskaźnika IRR. 22. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów Ustawy o odpadach. 23. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 24. Schemat tyczenia na odrębnym rysunku wraz z założeniem osnowy realizacyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.11.2006
Termin składania ofert:
143/23/2006
Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących oceny stanu technicznego budowli zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.11.2006
Termin składania ofert:
135/11/2006
Zamówienie obejmuje przegląd i konserwację 4 szt. stacji ostrzegania przed gołoledzią, zbieranie danych ze stacji, konserwację i zbieranie obrazów z 7 szt. kamer zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie woj. pomorskiego
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2006
Termin składania ofert:
142/22/2006
Zamówienie obejmuje wykonanie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pomiarów na nawierzchni drogowej wraz z opracowaniem wyników
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2006
Termin składania ofert:
144/14/2006
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw p.n. "Dostawa bonów towarowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku".
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2006
Termin składania ofert:
139/32/2006
Zamówienie obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2006
Termin składania ofert:
127/V/2006
Wycinka drzew przydrożnych w łącznej ilości 374 szt. wraz z frezowaniem pni; uporządkowanie miejsca wycinki i przyległego terenu z pozostałości po wycince drzew.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.11.2006
Termin składania ofert:
133/24/2006
Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z nabywaniem nieruchomości oraz czasowymi zajęciami terenu w związku z przebudową drogi krajowej nr 1 na odcinku Pruszcz Gdański - Pszczółki od km 19+650 do km 30+750.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.11.2006
Termin składania ofert:
124/I/2006
Zamówienie obejmuje opracowanie projektu wykonawczego remontu nawierzchni drogi - poszerzenie do 7,00 m i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi zapewniające przystosowanie do obciążenia 115 kN/oś.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2006
Termin składania ofert:
137/IV/2006
Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników, ciągów pieszo-rowerowych i przejść dla pieszych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.11.2006
Termin składania ofert:
128/II/2006
zamówienie obejmuje świadczenie usług transportowych przy robotach utrzymaniowych i patrolowaniu drogi krajowej nr 6 administrowanej przez Rejon w Gdańsku, na obszarze działania Bazy Materiałowej w Wejherowie, samochodem dostawczym o nadwoziu zamkniętym
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.10.2006
Termin składania ofert:
132/24/2006
Określenie obszaru, wysokości odszkodowania, sporządzenie ugód za czasowe zajęcia - 60 działek, Wznowienie znaków granicznych - 120 znaków
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.10.2006
Termin składania ofert:
122/11/2006
Zamówienie obejmuje montaż i uruchomienie 5 szt. urządzeń do automatycznej rejestracji prędkości na drodze krajowej nr 1, nr 20 i nr 22
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.10.2006
Termin składania ofert:
119/II/2006
Zamówienie obejmuje przestawienie stalowych barier ochronnych SP-10/4 z prowadnicą z profilowanej listwy stalowej typu B polegające na rozebraniu istniejącej bariery SP-10/4 zlokalizowanej na łącznej długości 872 mb. w pasie rozdziału drogi i ustawieniu na długości jw. stalowej bariery ochronnej typu SP-09/4 oraz ustawienie w pasie rozdziału drogi na długości 1912 mb, stalowej bariery ochronnej typu SP-09/4. Część staroużytecznych elementów stalowych barier ochronnych potrzebnych do ustawienia bariery SP-09/4 zabezpieczy Zamawiający
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.10.2006
Termin składania ofert:
111/25/2006
wykonanie konserwacji urządzeń oczyszczających wody opadowe na sieci dróg krajowych
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.10.2006
Termin składania ofert:
117/22/2006
Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem "Pełnienie funkcji eksperta i doradcy w przedmiocie opracowań z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej wraz z geodezyjnymi zagadnieniami pokrewnymi"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.10.2006
Termin składania ofert:
120/32/2006
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane oznaczone tytułem "Remont wybranych pomieszczeń w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Koszarka w Przebrnie k. Krynicy Morskiej"
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.10.2006
Termin składania ofert:
121/32/2006
Przedmiot zamówienia stanowią dostawy oznaczone tytułem "Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku" z podziałem na Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5.
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.10.2006
Termin składania ofert:
116/2006
"Roboty remontowo - budowlane na Bazie Materiałowej w Lęborku"
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.10.2006
Termin składania ofert:
089/V/2006
Remont nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 , obejmuje wykonanie robót na drogach krajowych w technologii: - w-wy wyrównawczej średnio do 125 kg/m2 z betonu asfaltowego 0/16 mm, - w-wy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, na łącznej powierzchni 290 000 m2.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.09.2006
Termin składania ofert:
112/2006
WYMIANA KOLEKTORA DESZCZOWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 21 MIASTKO - SUCHORZE - SŁUPSK 21 od km 40+278 do km 40+710
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.09.2006
Termin składania ofert:
114/2006
PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 21 MIASTKO - SUCHORZE - SŁUPSK od km 23+743 do km 24+013
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.10.2006
Termin składania ofert:
099/2006
"Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych" z podziałem na Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5"
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.09.2006
Termin składania ofert:
100/IV/2006
"Dozór posesji, monitoring obiektów, sprzątanie pomieszczeń biurowo-socjalnych w Rejonie w Słupsku" z podziałem na zadania nr 1, 2.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.09.2006
Termin składania ofert:
ZP1/16/R-1/2007
"Dozór posesji, monitoring obiektów, sprzątanie pomieszczeń biurowo-socjalnych w Rejonie w Słupsku" z podziałem na zadania nr 1, 2.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych