viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
27.04.2018
Termin składania ofert: 10.05.2018 11:00
O.GD.Z-1.2413.08.2018
OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.04.2018
Termin składania ofert: 14.05.2018 11:00
O.Gd.I-4.2412.08.2018
”Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.04.2018
Termin składania ofert: 07.05.2018 11:00
O.GD.Z-12.2412.07.2018
Zmiana lokalizacji wylotu W7 w km 2+695 w miejscowości Lniska przy drodze krajowej nr 7
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.04.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 13:00
O.GD.Z-12.2412.06.2018
Przebudowa odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S6 „Obwodnica Trójmiasta” - Węzeł Wysoka
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.04.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 11:00
O.Gd.I-4.2412.05.2018
”Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.04.2018
Termin składania ofert: 13.04.2018 11:00
O.GD.Z-1.2413.06.2018
„OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 11:00
O.Gd.Z-12.2412.04.2018
Zmiana lokalizacji wylotu W7 w km 2+695 w miejscowości Lniska przy drodze krajowej nr 7
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.03.2018
Termin składania ofert: 30.03.2018 10:00
O.Gd.I-2.2413.04.2018
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nadzór archeologiczny na obszarze inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22): Zadanie 1 Koszwały – Nowy Dwór Gdański
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.03.2018
Termin składania ofert: 05.04.2018 11:00
O.Gd.Z-12.2412.01.2018
Przebudowa odwodnienia na odcinku drogi ekspresowej S6 „Obwodnica Trójmiasta” - Węzeł Wysoka
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.03.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 11:00
O.Gd.Z-4.2412.02.2018
Budowa przepustu w miejsce rozbieranego mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 przez Kanał Świerkowski w m. Chlebówka
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.03.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 11:00
O.Gd.I-4.2412.03.2018
”Remont ostrogi nr 19/930 w km rzeki 929+935, brzeg lewy MA-09 na rzece Wisła
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.03.2018
Termin składania ofert: 10.04.2018 11:00
O.GD.I-1.2413.01.2018
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARNA WODA - ZBLEWO”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.02.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 10:00
O.Gd.I-4.2413.02.2018
Przeprowadzenie prac polegających na przemywaniu i zabezpieczaniu przed gniazdowaniem ptaków, konstrukcji części nurtowej mostu przez Wisłę w m. Kiezmark w ciągu drogi krajowej nr 7, z wykorzystaniem technik alpinistycznych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.02.2018
Termin składania ofert: 27.03.2018 11:00
O.GD.Z-12.2414.1.2018
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
13.02.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-12.2413.03.2018
„Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 w m. Strzebielino, drogi krajowej nr 20 w m. Żukowo i drogi ekspresowej nr S7 na odcinku od km 17+172 do km 48+926 ( kilometraż według projektu) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.12.2017
Termin składania ofert: 05.02.2018 11:00
O.GD.I-1.2413.23.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZERSK – CZARNA WODA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 11:00
O.GD.Z-12.2413.22.2017
„KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDANSK REJON W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.11.2017
Termin składania ofert: 06.12.2017 11:00
O.GD.F-2.2413.21.2017
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.11.2017 10:00
O.GD.F-2.2413.20.2017
„DOZOROWANIE I OCHRONA OSÓB I MIENIA W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.11.2017
Termin składania ofert: 16.11.2017 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.20.2017
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-13.2413.14.2017
Dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 20 na odcinku „Obwodnicy Kościerzyny”, będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.10.2017
Termin składania ofert: 07.12.2017 11:00
O.GD.I-4.2413.19.2017
PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.10.2017
Termin składania ofert: 05.12.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.18.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU KRÓLEWO – GRANICA WOJEWÓDZTWA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.18.2017
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REJONIE W TCZEWIE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.09.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.17.2017
KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ WRAZ Z BUDOWĄ OBEJŚCIA MIEJSC. BRZEZIE” w ramach Programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.09.2017
Termin składania ofert: 03.10.2017 9:00
O.GD.Z-14.2412.15.2017
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ REMONT ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK W OBRĘBIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ” - z podziałem na 3 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.09.2017
Termin składania ofert: 02.10.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.16.2017
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWO W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 21.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.16.2017
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.09.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 11:00
O.Gd.Z-4.2412.17.2017
„Wymiana uszkodzonych dylatacji przyczółkowych wybranych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.09.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 11:00
O.Gd.I-4.2410.4.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
29.08.2017
Termin składania ofert: 09.10.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.15.2017
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22” z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
25.08.2017
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.13.2017
„OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.12.2017
UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! „Budowa chodnika w m. Chwaszczyno w km 308+293÷309+285 oraz w km 309+520÷309+820 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie pomorskim w miejscowości Chwaszczyno w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 11:00
O.GD.F-2.2412.13.2017
„Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O.Gd.F-2.2414.3.2017
„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH” z podziałem na 7 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.07.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 11:00
O.GD.Z-12.2414.2.2017
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Awaryjna dostawa chlorku sodu do zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.07.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 10:00
O.Gd.I-4.2410.2.2017
Uwaga !!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM pn.: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA z podziałem na 2 części zamówienia: Część nr 1: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem); Część nr 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 02.08.2017 11:00
O.GD.F-2.2412.8.2017
„Przystosowanie budynku siedziby Oddziału GDDKiA w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, toaleta”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 11:00
O.GD.Z-1.2413.11.2017
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKIA O/GDAŃSK”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.07.2017
Termin składania ofert: 31.07.2017 11:00
O.GD.Z-13.2412.5.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 20 polegająca na budowie chodnika w m. Borcz w km ok. 287+920 ÷ 288+150 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w województwie Pomorskim w msc. Borcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.07.2017
Termin składania ofert: 31.07.2017 10:00
O.Gd.Z-14.2412.4.2017
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. TRZEBIELINO W KM OK. 23+175 DO KM 23+575 ORAZ W KM OK. 25+770 DO KM 26+350, W M. KRUSZYNA W KM OK. 41+820 DO KM 42+180 ORAZ W M. KWAKOWO W KM OK. 45+410 DO KM 45+800 W RAMACH POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK21 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA ODCINKU TRZEBIELINO- KWAKOWO W RAMACH PBDK- PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.07.2017
Termin składania ofert: 27.07.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.11.2017
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 NA ODCINKU BRACHLEWO – TYCHNOWY - NW KWIDZYŃSKA W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O.GD.Z-13.2412.10.2017
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim na DK 20 do miejscowości Brodnica Górna/Ostrzyce w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.06.2017
Termin składania ofert: 09.08.2017 11:00
O.GD.I-4.2413.9.2017
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
22.06.2017
Termin składania ofert: 07.07.2017 12:00
O.Gd.Z-12.2412.9.2017
„Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.8.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 12:00
O.Gd.I-4.2410.1.2017
Uwaga! Kolejna Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
26.05.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 9:00
O.Gd.Z-15.2412.6.2017
WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU - z podziałem na 2 części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.05.2017
Termin składania ofert: 08.08.2017 11:00
O.GD.I-4.2411.01.2017
UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
17.05.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.05.2017 10:00
O.Gd.ZF.2413.6.2017
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych