viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
17.05.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 12:00
O.Gd.Z-12.2412.7.2017
„Remont tunelu w miejscowości Wejherowo pod drogą krajową nr 6 km 294+499”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.05.2017
Termin składania ofert: 31.05.2017 11:00
O.GD.Z-4.2413.4.2017
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! „GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ WYBRANYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.1.2017
Uzupełnienie siatki ogrodzeniowej drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 313+300 do km 316+700) o długości ok. 5,8 km
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.5.2017
Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU STAROGARD GDAŃSKI - SWAROŻYN”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:00
O.GD.Z-12.2412.2.2017
Przebudowa pasów wyłączania z ulicy Słowackiego na łącznice węzła Lotnisko w Gdańsku
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.04.2017
Termin składania ofert: 26.04.2017 11:00
O.Gd.Z-4.2412.3.2017
„Przebudowa przepustu na rz. Kwaczej i mostu z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 21 w m. Kwakowo”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 07.04.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.3.2017
Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz materiały przetargowe dla zadania: „PRZEBUDOWA DRÓG KRAJOWYCH POLEGAJĄCA NA WYKONANIU ZATOK AUTOBUSOWYCH” z podziałem na 4 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.03.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 11:00
O.GD.Z-2.2413.1.2017
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
17.03.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O.GD.Z-12.2414.1.2017
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.02.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.02.2017
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI ZRID, PROJEKT WYKONAWCZY, MATERIAŁY PRZETARGOWE ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA ODCINKU SŁUPSK – USTKA”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.11.2016
Termin składania ofert: 08.12.2016 11:00
O.Gd.F-2.2414.3.2016
DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2016
Termin składania ofert: 01.12.2016 11:00
O.Gd.F-2.2413.25.2016
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKACH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU I JEDNOSTKACH TERENOWYCH z podziałem na 6 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2016
Termin składania ofert: 01.12.2016 10:00
O.GD.ZFŚS.2414.2.2016
DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.11.2016
Termin składania ofert: 05.01.2017 11:00
O.GD.I-1.2413.24.2016
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Projekt budowlany wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA ODCINKU KORNE – KOŚCIERZYNA w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.10.2016
Termin składania ofert: 06.12.2016 11:00
O.GD.I-1.2413.22.2016
„Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ” w ramach Programu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR – SPORYSZ W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
20.10.2016
Termin składania ofert: 04.11.2016 11:00
O.Gd.Z-11.2412.14.2016
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI SUCUMIN
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 14.10.2016 10:00
O.Gd.Z-12.2413.23.2016
„Ochrona mienia wraz z konserwacją systemu alarmowego w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 5 części zamówienia”
usługi GDDKiA Gdańsk
05.10.2016
Termin składania ofert: 20.10.2016 11:00
O.Gd.Z-12.2412.13.2016
REMONT UMOCNIEŃ KORYTA RZEKI KACZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S6 OD KM 318+000 DO KM 318+100
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.09.2016
Termin składania ofert: 14.10.2016 11:00
O.Gd.Z-12.2412.12.2016
REMONT UMOCNIEŃ BETONOWYCH NA OBIEKCIE MOSTOWYM DROGI EKSPRESOWEJ S6 GDAŃSK KOWALE KM 340+252
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.09.2016
Termin składania ofert: 24.10.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2412.11.2016
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert UWAGA!!! Zmiana treści ogłoszenia i SIWZ: WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 4 części zamówienia „WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
Nr sprawy: O.Gd.I-4.2411.5.2016
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Koszwały - Cedry Małe
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016 11:00
O.Gd.Z-13.2411.6.2016
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 20 BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU GLINCZ – ŻUKOWO KM 295+100 ÷ 296+300
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.07.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.I-4.2411.5.2016
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański - wykonanie znaków stałych (uzupełniających) przy obiektach inżynierskich”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2016
Termin składania ofert: 25.07.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2412.9.2016
RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW STALOWYCH MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 343+338 PRZEZ RZ. WISŁĘ W M. KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.07.2016
Termin składania ofert: 22.07.2016 9:00
O.Gd.Z-12.2412.10.2016
RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ELEMENTÓW STALOWYCH BARIER OCHRONNYCH ORAZ BALUSTRAD OBIEKTÓW MOSTOWYCH NAD/W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S6 NA ODC. OBWODNICY TRÓJMIASTA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.07.2016
Termin składania ofert: 18.07.2016 11:00
O.Gd.F-2.2412.8.2016
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: Przystosowanie budynku siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.06.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-4.2412.7.2016
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku - roboty remontowe
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.06.2016
Termin składania ofert: 23.06.2016 12:00
O.GD.I-2.2413.21.2016
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.06.2016
Termin składania ofert: 29.06.2016 11:00
O.Gd.F-2.2412.6.2016
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn.: Przystosowanie budynku siedziby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.06.2016
Termin składania ofert: 16.06.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2413.20.2016
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.06.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.I-2.2413.19.2016
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN: WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU BUDOWĄ OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Kościerzyna nr 20 wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.05.2016
Termin składania ofert: 20.06.2016 9:00
O.Gd.Z-15.2412.5.2016
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 55 W MIEJSCOWOŚCI SZTUM W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.05.2016
Termin składania ofert: 31.05.2016 12:00
O.GD.I-2.2413.16.2016
WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55 WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.05.2016
Termin składania ofert: 24.05.2016 11:00
O.Gd.I-1.2413.18.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2016
Termin składania ofert: 18.05.2016 11:00
O.Gd.I-1.2413.17.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 30.06.2016 11:00
O.Gd.Z-2.2413.15.2016
Uwaga!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. „UTRZYMANIE PRESELEKCYJNEGO SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
15.04.2016
Termin składania ofert: 16.05.2016 11:00
O.Gd.Z-4.2411.4.2016
UWAGA!!! PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA I OTWARCIA OFERT!!! ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 05.05.2016 12:00
O.Gd.Z-11.2412.4.2016
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 22 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZBLEWO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 09.05.2016 11:00
O.Gd.Z-4.2413.14.2016
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. USTKA
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 28.04.2016 11:00
O.Gd.I-1.2413.13.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU BIAŁY BÓR (GRANICA WOJEWÓDZTWA) – SPORYSZ w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.04.2016
Termin składania ofert: 04.05.2016 14:00
O.Gd.Z-12.2412.2.2016
„BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 321+560 DO KM 322+064”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.04.2016
Termin składania ofert: 25.04.2016 12:00
O.Gd.Z-2.2413.10.2016
AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.04.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.Z-12.2413.11.2016
„ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIA CZTERECH WĘZŁÓW DROGOWYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODOWEJ TRÓJMIASTA URZĄDZENIAMI OŚWIETLENIA BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ „ENERGA” OŚWIETLENIE Sp. z o.o. SOPOT WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ I DOSTAWĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO TYCH URZĄDZEŃ”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.04.2016
Termin składania ofert: 22.04.2016 11:00
O.Gd.ZF.2413.12.2016
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.04.2016
Termin składania ofert: 27.04.2016 12:00
O.Gd.Z-11.2412.3.2016
POPRAWA SZORSTKOŚCI METODĄ ŚRUTOWANIA NAWIERZCHNI DROGI KRAJOWEJ NR 22 ADMINISTROWANEJ PRZEZ REJON W CZŁUCHOWIE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.04.2016
Termin składania ofert: 25.04.2016 11:00
O.Gd.Z-13.2412.1.2016
REMONT - ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.03.2016
Termin składania ofert: 05.04.2016 11:00
O.Gd.I-4.2413.6.2016
UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT! MONITOROWANIE PRZEJAZDÓW POJAZDÓW NA DROGACH POWIATU NOWODWORSKIEGO
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.03.2016
Termin składania ofert: 11.04.2016 11:00
O.Gd.Z-4.2411.3.2016
UWAGA! PONOWNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT! ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. BYDLINO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.03.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.Gd.I-2.2413.9.2016
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.: „WYKONANIE ARCHEOLOGICZNYCH RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A1) – ELBLĄG (S22): ODCINEK KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO WRAZ Z OPRACOWANIEM WYNIKÓW BADAŃ Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 – archeologiczne badania wykopaliskowe stanowiska Dworek 2 wraz z opracowaniem wyników badań”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.03.2016
Termin składania ofert: 26.04.2016 11:00
O.Gd.Z-12.2414.1.2016
Uwaga! zmiana terminu: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów