viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
19.11.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.11.2014 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/70/I-4/WR/2014
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: Przebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 – 277+645,60 oraz od km 278+230,20 – 278+751 – usunięcie kolizji oraz wykonanie robót uzupełniających”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.11.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/67/I-4/WR/2014
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: Przebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 – 277+645,60 oraz od km 278+230,20 – 278+751 – wykonanie opaski z płytek betonowych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.11.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/66/I-4/WR/2014
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: Przebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 – 277+645,60 oraz od km 278+230,20 – 278+751 – kanalizacja deszczowa – odwodnienie dachów posesji”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/65/F-2/2014
DOZOROWANIE OBIEKTU ORAZ OBSŁUGA WĘZŁA CIEPLNEGO W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU, UL. SUBISŁAWA 5
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.10.2014
Termin składania ofert:
Numer sprawy: GDDKiA-O/Gd-ZP/62/Z-2/2014
„OBSŁUGA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2015 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/64/Z-2/2014
„Mobilne urządzenia rejestrujące warunki ruchu”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/63/Z-4/2014
Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! WYMIANA DYLATACJI NA MOŚCIE W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7 PRZEZ RZ. WISŁĘ W KIEZMARKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/60/I-1/2014
„KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/59/Z-2/2014
„Mobilne urządzenia rejestrujące warunki ruchu”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/58/T-1/2014
„Dostawa mobilnego systemu pomiaru cech oznakowania poziomego dróg”
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
11.09.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.09.2014 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/57/I-4/WR/2014
„ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew – Czarlin – wykonanie dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.09.2014
Termin składania ofert:
ZP/56/I-3/2014
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Wykonanie wycen oraz inwentaryzacji nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały (droga krajowa nr 7, Węzeł Koszwały) – Elbląg (z Węzłem Kazimierzowo)
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.09.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiAO/Gd-ZP/55/I-4/WR/2014
ROBOTY BUDOWLANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: Przebudowa i wzmocnienie DK nr 22 w m. Czersk od km 276+899 – 277+645,60 oraz od km 278+230,20 – 278+751 – wykonanie ścianek szczelnych do montażu separatora i osadnika (odc. 2 - ul. Starogardzka)
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/54/Z-1/2014
AKTUALIZACJA PROJEKTÓW STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA WYBRANYCH ODCINKACH SIECI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.08.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.10.2014 0:00
Termin składania ofert: 21.07.2015 11:00
GDDKiA-O/Gd-ZP/53/I-4/2014
Uwaga!!! Zmiana terminu składania wniosków!!! BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) – ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) – ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański Część nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.08.2014
Termin składania ofert: 28.10.2014 11:00
Numer sprawy: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/I-4/2014
Uwaga!!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! PEŁNIENIE NADZORU NAD KONTYNUACJĄ PROJEKTOWANIA I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE TRZEMA KONTRAKTAMI PN.: „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 – ZADANIE I ODCINEK OD KM 295+850 (OD WĘZŁA „STRYKÓW I” BEZ WĘZŁA) DO KM 310+000”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE II ODCINEK OD KM 310+000 DO KM 320+010”; „KONTYNUACJA PROJEKTU I BUDOWY AUTOSTRADY A-1 STRYKÓW – WĘZEŁ „TUSZYN” NA ODCINKU OD KM 295+850 DO KM 335+937,65 –ZADANIE III ODCINEK OD KM 320+010 DO KM 335+937,65 (BEZ ODCINKA OD KM 322+150 DO KM 324+950)”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
12.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/52/T-1/2014
Dostawa samochodu ciężarowego o ładowności od 4 do 5 ton 3-osobowego (jako nośnika TWO)
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/51/Z-1/2014
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Świadczenie usług zabezpieczenia technicznego bieżącego utrzymania dróg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/50/Z-4/2014
PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN.: BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/49/Z-4/2014
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU - ROBOTY REMONTOWE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/48/Z-15/2014
OCHRONA MIENIA (MONITORING) W REJONIE W TCZEWIE I W PODLEGŁYCH MU OBWODACH DROGOWYCH ORAZ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 (W OKOLICACH KWIDZYNA)
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/44/Z-14/2014
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: „Naprawa odwodnienia drogi krajowej nr S6 (Obwodnica Słupska)”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/47/Z-4/2014
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU - ROBOTY REMONTOWE”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/45/I-1/2014
„PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 DO PRZEKROJU 2+1 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
30.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/43/Z-4/2014
UWAGA! PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 I 55
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
25.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/46/Z-4/2014
RENOWACJA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW STALOWYCH MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 343+338 PRZEZ RZ. WISŁĘ W M. KNYBAWA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/42/I-4/2014
Zarządzanie Kontraktem: „Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/40/Z-4/2014
Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! ZARZĄDZANIE I NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 I 55
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/12/F-2/2014
REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZENIA MAGAZYNU W BUDYNKU OBWODU DROGOWEGO W GDAŃSKU MATARNII PRZY UL. BUDOWLANYCH 70, 80-298 GDAŃSK
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/37/ZF/2014
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-4/2014
UWAGA!!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert DOSTAWA I INSTALACJA WRAZ Z URUCHOMIENIEM ORAZ SERWISOWANIEM SYSTEMU MONITORINGU NA MOŚCIE PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W OKOLICACH KWIDZYNA
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
26.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/36/Z-4/2014
WYMIANA BARIERY OCHRONNEJ WIADUKTU NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR S6 (OT) W KM 340+252 W M. KOWALE
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/35/Z-4/2014
NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ESTAKADY WE-1 W CIĄGU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/31/Z-15/2014
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 91 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W M.GNIEW
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/34/Z-12/2014
„UPORZĄDKOWANIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU OD KM 0+950 DO KM 1+175”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/30/Z-12/2014
BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO W MIEJSCOWOŚCIACH: KĘBŁOWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. WIEJSKĄ) oraz WEJHEROWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOCHANOWSKIEGO)
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/33/Z-4/2014
NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ESTAKADY WE-1 W CIĄGU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/32/Z-1/2014
REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
16.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/29/I-3/2014
Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYKONANIE OPINII DLA POTRZEB WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/28/I-2/2014
„WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2014”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/22/Z-4/2014
WYMIANA DYLATACJI MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W KM 297+196 PRZEZ RZ. RADUNIĘ W M. ŻUKOWO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/18/Z-11/2014
„REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” z podziałem na 5 części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/26/I-1/2014
OPRACOWANIE ANEKSU DO DOKUMENTACJI STEŚ DLA ZADANIA BUDOWA OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/25/Z-1/2014
OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/27/Z-12/2014
KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK REJON W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-2/2014
„RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI POMORSKICH DRÓG KRAJOWYCH W 2013 r.”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/23/Z-12/2014
Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
05.03.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/21/I-4/2014
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. BUDOWA OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.02.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/19/I-4/2014
Uwaga !!! PONOWNA zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
28.02.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/08/Z-15/2014
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 91 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W M.GNIEW
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych