viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
12.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/32/Z-12/2013
„BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 NA ODCINKU OD KM 312+580 DO KM 312+840 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANU ISTNIEJĄCEGO”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/30/T-1/2013
„Dostawa zestawu do sondowań statycznych CPTu wraz z wyposażeniem”
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
10.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/26/F-2/2013
„DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH” z podziałem na 5 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.07.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/25/P-2/WR/2013
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO” polegające na wykonaniu zadania pn.: „PROJEKT BUDOWY DRUGIEGO MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W MIEJSCOWOŚCI KIEZMARK WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7”.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/28/P-3/2013
Określenie wartości nieruchomości oraz wykonanie opinii dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.07.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/27/D-9/2013
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDAŃSKA (S7) WRAZ Z PRZEBUDOWANĄ DK S6
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-12/2013
REMONT ZADASZENIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM NAD ZEJŚCIAMI DO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W MIEJSCOWOŚCI WEJHEROWO POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/23/D-9/2013
OPRACOWANIE DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ S6 NA WYSOKOŚCI DZIELNICY GDYNIA CHWARZNO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/21/D-9/2013
USTAWIENIE SIATKI WYGRODZENIOWEJ WZDŁUŻ WYZNACZONYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH DO NOWEJ PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W OKOLICACH KWIDZYNA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.06.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/22/Z-1/2013
„DOSTAWA CHLORKU SODU I CHLORKU WAPNIA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/GDAŃSK” z podziałem na 2 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/11/Z-12/2013
REMONT ZADASZENIA WRAZ Z OŚWIETLENIEM NAD ZEJŚCIAMI DO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO W MIEJSCOWOŚCI WEJHEROWO POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/18/Z-2/2013
OBSŁUGA POMIARU RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/20/D-9/2013
INWENTARYZCJA ODWODNIENIA I OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH DLA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/17/Z-1/2013
„PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.03.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/16/P-2/2013
„NADZÓR NAUKOWO – TECHNICZNY NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/12/Z-4/2013
UWAGA Zmaiana terminu składania i otwarcia ofert! „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 7 Części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
19.02.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/15/Z-12/WR/2013
„Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego: „Prowadzenie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwania awarii i prowadzenia ruchu urządzeń sygnalizacji świetlnych, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku” - polegających na objęciu w/w czynnościami nowo wybudowaną sygnalizację świetlną w ciągu DK nr 6 w m. Gościcino (na skrzyżowaniu z ulicą Szeroką i ul. Słoneczną), oraz w ciągu DK nr S6 w miejscowości Gdynia (na skrzyżowaniu z ul. Chwarznieńską).
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/14/P-2/2013
„NADZÓR NAUKOWO – TECHNICZNY NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/13/D-9/2013
ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/10/F-2/2013
Przesunięcie terminu składania ofert !!! DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.02.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/06/Z-1/2013
„REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.02.2013 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.02.2013 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/09/P-2/WR/2013
„Dostosowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz z Materiałami Przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia, do nowych dopuszczalnych poziomów hałasu”.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/04/P-3/2013
UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert Określenie wartości nieruchomości oraz wykonanie opinii dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/05/Z-2/2013
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI POMORSKICH DRÓG KRAJOWYCH W 2012 r.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/08/P-2/2013
„PEŁNIENIE NADZORU NAUKOWO – TECHNICZNEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/01/Z-12/2013
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 „POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA” WRAZ Z WYSTĘPUJĄCYMI URZĄDZENIAMI ENERGETYCZNYMI
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.01.2013
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/02/P-2/2013
„PEŁNIENIE NADZORU NAUKOWO – TECHNICZNEGO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.11.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/64/P-3/WR/2012
„Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego: „WYKONANIE MAP Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI DLA BUDOWY OBWODNICY KOŚCIERZYNY, OZNACZENIE GRANIC PASA DROGOWEGO ORAZ UJAWNIENIE ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I KSIĘGACH WIECZYSTYCH” - przyjęcie granic nieruchomości oraz opracowanie map z projektami podziału wraz ze sporządzeniem wykazów zmian danych ewidencyjnych”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.11.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/63/P-3/2012
Przygotowanie dokumentacji w celu zinwentaryzowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi krajowe oraz ustalenia zakresu ich opodatkowania
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/62/D-1/2012
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/60/F-2/2012
ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU UL. SUBISŁAWA 5
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/61/ Z-14/2012
„WZMOCNIENIE SKARPY GŁĘBOKIEGO WYKOPU W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA SŁUPSKA W KM 5+800 DO 6+200 – I etap”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/58/Z-2/2012
„DOSTAWA I WYMIANA SYGNALIZATORÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6 W MIEJSCOWOŚCIACH RUMIA I REDA”
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/59/ Z-14/2012
„WZMOCNIENIE SKARPY GŁĘBOKIEGO WYKOPU W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA SŁUPSKA W KM 5+800 DO 6+200 – I etap”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/57/Z-13/2012
„DOSTAWA PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DO REJONÓW GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 4 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.10.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/53/R-1/WR/2012
„Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego:„BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – roboty budowlane polegające na wykonaniu balustrad oraz osłon energochłonnych na estakadzie WE-1”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.10.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/56/D-9/2012
„ANALIZA POREALIZACYJNA DLA WĘZŁA OBWODNICY TRÓJMIASTA (S6) Z ULICĄ KARTUSKĄ (DK NR 7) - WĘZŁA KARCZEMKI W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/51/Z-1/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKiA O/GDAŃSK”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/55/Z-12/2012
BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA ODCINKU OD KM 287+723 DO KM 288+004
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.09.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/54/Z-14/2012
„OCHRONA MIENIA (DOZOROWANIE I MONITORING) DZIAŁEK I OBIEKTÓW W REJONIE W SŁUPSKU” z podziałem na 3 Części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.09.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/52/Z-4/WR/2012
Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90” a) umocnienie rowów w punktach lokalnych wysięków z kolumn dynamicznych b) wykonanie remontu przepustu (rowu krytego) na działce nr 157/133 c) remont odcinka systemu melioracyjnego na działce nr 350/4
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/50/T-1/2012
„Rozbudowa profilografów laserowych RSP dla Wydziałów Technologii – Laboratoriów Drogowych GDDKiA
dostawy GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.08.2012
Termin składania ofert:
ZP/49/D-9/2012
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA WĘZŁA OBWODNICY TRÓJMIASTA (S6) Z ULICĄ KARTUSKĄ (DK NR 7) - WĘZŁA KARCZEMKI W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/42/Z-11/2012
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 25 – ul. Białobórska w m. Rzeczenica
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
13.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/48/R-1/2012
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁCE NR 21/3, OBRĘB 134 PRZY ULICY PRZYBRZEŻNEJ 46 W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/45/Z-1/2012
„PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!!
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/46/Z-15/2012
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowościach Nowa Wieś Kwidzyńska i Baldram, z podziałem na dwie części zamówienia.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/47/T-1/2012
„Dostawa i montaż ciągów roboczych - mebli laboratoryjnych, wentylacyjnych elementów odciągowych oraz jednotarczowej piły stacjonarnej dla Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Gdańsku” z podziałem na 3 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/44/Z-15/2012
REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.08.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/43/F-2/2012
DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH WYTWORNIC SOLANKI
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych