viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
24.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/26/P-3/2012
Ujawnienie w księgach wieczystych Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska oraz mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
18.05.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/27/Z-4/WR/2012
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – wykonanie dwóch dodatkowych przepustów pod łącznicami północną i południową skrzyżowania 2-poziomowego w Lipiankach.”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/09/ZF/2012
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.05.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-ZP/25/Z-12/2012
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIAŁCE NR 9/3 W MIEJSCOWOŚCI DWOREK GMINA STEGNA
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
27.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/24/Z-2/2012
OBSŁUGA POMIARU RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
26.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/23/2012
BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 22d (OBWODNICA MIASTA CHOJNIC) OD KM 9+330 DO KM 9+450
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/22/Z-1/2012
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT!!!! WIZUALIZACJA I REJESTRACJA OBRAZÓW Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/15/P-3/2012
Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.04.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/21/P-2/2012
Uzupełnienie i naniesienie poprawek do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/17/Z-2/2012
Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg krajowych w 2011 r.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
12.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/19/D-9/2012
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBIÓRKĘ ISTNIEJACEGO I BUDOWĘ NOWYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 NA ODCINKU OD KM 312+300 DO KM 312+800
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.04.2012
Termin składania ofert:
ZP/20/Z-1/2012
WIZUALIZACJA I REJESTRACJA OBRAZÓW Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.04.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/18/R-1/WR/2012
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) – przebudowa systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich – budowa przepustów fi 600 z rur GRP, rowu R-G 1.1 oraz przepustów fi 400”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/16/Z-12/2012
„OCHRONA MIENIA (DOZOROWANIE) W SIEDZIBACH OBWODÓW DROGOWYCH W KIEZMARKU I MATARNI REJON W GDAŃSKU”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.04.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/14/D-9/2012
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBIÓRKĘ ISTNIEJACEGO I BUDOWĘ NOWYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 NA ODCINKU OD KM 312+300 DO KM 312+800
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/13/Z-1/2012
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/12/P-2/2012
„PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 NA RZ. STUDNICA W M. MIASTKO”
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.03.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/11/R-1/WR/2012
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – korekta niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/10/Z-12/2012
„BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA WĘŹLE DROGOWYM „WYSOKA” DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 325+200 DO KM 326+700 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANÓW ISTNIEJĄCYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.03.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/08/R-1/WR/2012
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – korekta niwelety drogi na wiadukcie WD-1 i dojazdach do obiektu”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.03.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/07/Z-11/2012
REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z podziałem na 5 Części zamówienia
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.02.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/05/R-1/WR/2012
„ROBOTY BUDOWLANE DODATKOWE DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA) – przebudowa systemu melioracyjnego Żuław Gdańskich – budowa przepustów fi 600 z rur GRP, rowu R-G 1.1 oraz przepustów fi 400”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/06/Z-15/2012
REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.02.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/02/F-2/2012
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM I LABORATORIUM DROGOWYM W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.02.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/04/Z-4/WR/2012
„Roboty budowlane dodatkowego do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 – obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu na odcinku od km 10+960 - 11+290.”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
20.01.2012 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/03/Z-4/WR/2012
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90” - Modernizacja istniejącego, częściowo skanalizowanego rowu melioracyjnego na działkach Nr 179/3, 178/10 i 175/6 gmina Kwidzyn, obręb Mareza”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.01.2012
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/01/P-2/2012
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
23.12.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/97/Z-14/2011
„ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH” z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.12.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/93/Z-4/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
15.12.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/96/P-3/2011
Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla budowy Obwodnicy Malborka, oznaczenie granic pasa drogowego oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i księgach wieczystych
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
15.12.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/95/P-2/2011
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ROZBUDOWY MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZ. SŁUPIA W M. BYDLINO
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.12.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/92/P-3/2011
„Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla budowy Obwodnicy Kościerzyny, oznaczenie granic pasa drogowego oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i księgach wieczystych”
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
06.12.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/94/Z-12/2011
„DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 4 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.12.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd - ZP/91/Z-14/WR/2011
„Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego: „Ustawienie siatki wygrodzeniowej wzdłuż drogi krajowej S6 (Obwodnica Słupska) na odcinku Reblinko-Redzikowo”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
ZP/89/R-1/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – Wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą, drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-5 oraz ul. Kartuską (str. L i P – trasa WZ)”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/88/Z-13/2011
SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKACH REJONÓW I OBWODÓW DROGOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/90/Z-12/2011
DOSTAWA MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DLA REJONÓW PODLEGŁYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU z podziałem na 4 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/gd-ZP/87/Z-12/2011
„BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA WĘŹLE DROGOWYM „WYSOKA” DROGI KRAJOWEJ S6 OBWODNICA TRÓJMIASTA NA ODCINKU OD KM 325+200 DO KM 326+700 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANÓW ISTNIEJĄCYCH”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
14.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd–ZP/83/F-2/2011
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT !!! DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH z podziałem na 2 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
14.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/85/F-2/2011
DOSTAWA SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG z podziałem na 2 części zamówienia
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/82/Z-14/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, a następnie warstwy odsączającej, podbudowy z tłucznia kamiennego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/80/R-1/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – Rozbiórka i ponowne wykonanie przepustu P-67”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.11.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/84/R-1/WR/2011
„Roboty budowlane dodatkowe do zamówienia podstawowego: „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) – KOSZWAŁY (POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)” – Przebudowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej należących do Grupy LOTOS S.A.”
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
07.11.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd – ZP/81/Z-13/2011
„ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĘTEM BUDOWLANYM PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
27.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/79/D-1/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/78/R-1/WR/2011
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących: • Wykonanie nasypów z gruntu k≥8m/dobę pomiędzy wykonanym profilem 4% i spodem wzmocnienia 2%, pod poboczem grubości 15cm; • Ułożenie geotkaniny separacyjnej. • Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach 2. Roboty budowlane wykonywane będą w zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dodatkowymi oznaczonymi symbolami D – 04.02.01a WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOTKANINY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM PODŁOŻA i D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA, PRZEDMIAREM ROBÓT, a ponadto obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sztuką budowlaną oraz wskazówkami i wytycznymi Kierownika Projektu. 3. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: do dnia 21.11.2011 roku.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/75/R-1/WR/2011
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) – węzła Karczemki w Gdańsku” – wzmocnienie podłoża wraz z drenażem na odcinku poszerzenia Obwodnicy Trójmiasta (str. P i L), pod drogą zbiorczo rozprowadzającą ZR-lewą oraz drogami łącznikowymi DL-1, DL-2 i DL-4”. Zakres robót będzie obejmował między innymi czynności związane z osuszeniem podłoża robót ziemnych poprzez wykonanie dodatkowego drenażu z rur PCV wraz z urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanymi pod rowami odwadniającymi; wymianą gruntu z zagęszczeniem wraz z odwiezieniem na odkład oraz stabilizacją gruntu pod nasyp spoiwem hydraulicznym w ilości około 3,5 %, których wykonanie warunkuje dalsze prowadzenie robót przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej – sposób wzmocnienia dobrany w zależności od uzyskanych parametrów nośności jak i poziomu zwierciadła wody gruntowej. Na tak przygotowanym podłożu, Wykonawca robót przystąpi do wykonania konstrukcji nawierzchni zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową. Roboty objęte zamówieniem dodatkowym obejmują swoim zakresem następujące odcinki: poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona prawa) w km 335+834÷336+100, 336+100 ÷ 336+260, 336+260 ÷ 336+494; poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta (strona lewa) 333+170÷333+960, 334+260÷334+600, 334+970÷335+060, 335+215÷335+325, 335+480÷336+000; droga zbiorczo – rozprowadzająca ZR-L (strona lewa) w km 335+215÷335+325, 335+480÷335+620; droga łącznikowa DL-1 w km 0+060÷0+220; droga łącznikowa DL-2 w km 0+330÷0+450; droga łącznikowa DL-4 w km 0+070÷0+110.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/77/Z-14/2011
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie, Słupsku i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
21.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/74/Z-14/WR/2011
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz wodno-melioracyjnych polegających na ograniczeniu erozji powierzchniowej na obszarze MOP-u przy Obwodnicy Słupska, powstającej w wyniku oddziaływania wód opadowych, powodujących niekontrolowane przemieszczanie się drobnych części poza teren MOP-u. W ramach zamówienia niezbędne będzie wykonanie tarasów na stokach i przegród ziemnych (grobli) oraz wykonanie żywych płotków faszynowych i obsianie roślinami motylkowymi.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.10.2011 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Gd-ZP/72/R-1/WR/2011
1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych obejmujących: • Zdjęcie warstwy humusu z darniną i z odwiezieniem na odkład na odległość do 20 km; • Pozyskanie humusu poza budową na umocnienie powierzchniowe. 2. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dodatkowe oznaczone symbolami D-01.02.02.a i D-06.01.01.h. 3. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany w terminie do dnia 29.11.2011 roku.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych