viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.11.2020
Termin składania ofert: 02.12.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.69.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
06.11.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 27.11.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.64.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.10.2020
Termin składania ofert: 06.11.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.58.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 26+588 w miejscowości Rudnik’’
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.10.2020
Termin składania ofert: 05.11.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.54.2020
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INFORMATYCZNA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
14.10.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.56.2020
Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Żywcu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.52.2020
Świadczenie usługi polegającej na stałej (całodobowej) ochronie osób i mienia w siedzibie oraz wokół siedziby Oddziału GDDKiA w Katowicach przy ul. Myśliwskiej 5
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
13.10.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.55.2020
Fizyczne dozorowanie i ochrona mienia Obwodu Utrzymania Autostrady w Ożarowicach
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
28.09.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.51.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odc. Ślęzany - Lelów”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
25.09.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 06.10.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.53.2020
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
usługi GDDKiA Katowice
17.09.2020
Termin składania ofert: 30.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.50.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) - Węzeł Pyrzowice (bez węzła) od km 459+200 do km 474+350
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.09.2020
Termin składania ofert: 29.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.49.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek H - węzeł Zawodzie (bez węzła) - Węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500do km 459+200
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.09.2020
Termin składania ofert: 28.09.2020 9:30
O.KA.D-3.2413.48.2020
Analiza porealizacyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice. Odcinek G - węzeł Blachownia (bez węzła) - Węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 437+800 do km 442+500
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
31.08.2020
Termin składania ofert: 10.09.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.47.2020
Wykonanie przeglądów podstawowych, rozszerzonych i szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z podziałem na trzy części.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
27.08.2020
Termin składania ofert: 07.09.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.45.2020
Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach: autostrada A1, A1 odcinek A1a, S1, S1 odcinek S1f.
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
21.08.2020
Termin składania ofert: 07.10.2020 9:30
O.KA.D-3.2412.46.2020
Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 81 w km 9+524 w miejscowości Mikołów
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.08.2020
Termin składania ofert: 15.09.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.41.2020
Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 26+588 w miejscowości Rudnik
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
14.08.2020
Termin składania ofert: 02.09.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.43.2020
Budowa sygnalizacji świetlnych w województwie śląskim na skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 91 w m. Kłomnice i w m. Witkowice
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
04.08.2020
Termin składania ofert: 25.08.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.40.2020
Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.36.2020
Termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego Mikołów – Mokre wraz z remontem garażu
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
26.06.2020
Termin składania ofert: 28.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.35.2020
Remont dachu budynku garażowo-warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze-Kończyce
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 24.06.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.32.2020
Przegląd ekologiczny w zakresie hałasu przenikającego do środowiska z odcinka drogi krajowej DK-94 przebiegającej przez miejscowość Sławków
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 26.06.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.33.2020
Przegląd ekologiczny w zakresie hałasu przenikającego do środowiska z odcinka drogi krajowej DK-86 w km od 5+600 do 8+755 przebiegającej przez miejscowość Sarnów
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.06.2020
Termin składania ofert: 29.06.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.34.2020
Przegląd ekologiczny odcinka DK44 w Mikołowie od km 22+160 do km 22+730 w zakresie hałasu drogowego
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.31.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78”.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.30.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.29.2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.28.2020
Budowa MOP-ów i OUA w ramach realizacji Autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
21.05.2020
Termin składania ofert: 01.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.22.2020
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl – Harbutowice.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
21.05.2020
Termin składania ofert: 03.07.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.21.2020
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż autostrady A4 na odc. Kleszczów – Sośnica w km 292+400 do km 312+700, z wyłączeniem odcinka w m. Bojków, wraz z przebudową istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
15.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.19.2020
Roboty w zakresie napraw i utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
14.05.2020
Termin składania ofert: 05.06.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.23.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
30.04.2020
Termin składania ofert: 19.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.20.2020
Utrzymanie, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia ulicznego w ciągach dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
28.04.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2413.16.2020
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice”
usługi GDDKiA Katowice do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 18.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2412.15.2020
Remont nawierzchni placu na terenie OD Brzezinka cz. II
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
22.04.2020
Termin składania ofert: 08.05.2020 8:30
O.KA.D-3.2414.18.2020
Dostawa wraz z montażem szaf przesuwnych do archiwizacji dokumentów dla Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublińcu
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2410.17.2020
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami: 1. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła), 2. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice, 3. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
07.04.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2414.14.2020
Dostawa oleju opałowego do Rejonów w Zawierciu, Zabrzu, Wysokim Brzegu oraz Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego w Jaworznie z podziałem na zadania.
dostawy GDDKiA Katowice powyżej progów
30.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.11.2020
Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Lublińcu
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
05.03.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.13.2020
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odc. Przeczyce - Siewierz
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
03.03.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.12.2020
Świadczenie usług sprzątania wszystkich pomieszczeń w budynku Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz terenu zewnętrznego przy ul. Myśliwskiej 5.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
03.03.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.9.2020
Sprzątanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego w siedzibach Rejonu i Obwodu Utrzymania Autostrady w Ożarowicach, Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Szczekocinach oraz Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych, a także odśnieżania, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z dachów i zadaszeń budynków.
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
18.02.2020
Termin składania ofert: 05.03.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.8.2020
Rozbiórka wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 40 nad suchodołem w m. Pyskowice.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
17.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.7.2020
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół budynku Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Katowicach mieszczącego się w Jaworznie przy ul. Drogowców 6
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
05.02.2020
Termin składania ofert: 20.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2412.6.2020
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK-45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - zadanie 3 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK-46 w m. Lisowice w ramach PBDK – PLMN.
roboty budowlane GDDKiA Katowice do progów unijnych
03.02.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.4.2020
Usługa sprzątania pomieszczeń w siedzibie Rejonu w Zabrzu i na Obwodzie Drogowym w Brzezince
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
30.01.2020
Termin składania ofert: 12.02.2020 9:45
O.KA.D-3.2414.5.2020
Sukcesywna dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach
dostawy GDDKiA Katowice do progów unijnych
15.01.2020
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2412.1.2020
Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rząsawa, węźle Lgota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka
roboty budowlane GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.79.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przydrodze ekspresowej S86 w Sosnowcu”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.78.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowychprzy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata”
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert:
O.KA.D-3.2413.82.2019
Monitoring wykorzystywania przejść faunistycznych oraz wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi, gatunków roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz analiza stanu roślinności osłonowej w ciągu autostrady A-1 Blachownia - Zawodzie (od km 437+800 do km 442+500) wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji
usługi GDDKiA Katowice powyżej progów