viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
28.06.2019
Termin składania ofert: 08.07.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2019.az
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.06.2019
Termin składania ofert: 27.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2019.gk
Remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Nowy Kazanów – Końskie od km 209+100 do km 211+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
06.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2019.az
Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowości Wiśniówka, z drogą powiatową i drogą dojazdową w miejscowości Dąbrowa oraz w ciągu drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 753 i drogą powiatową w miejscowości Wola Jachowa.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.06.2019
Termin składania ofert: 14.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.6.2019.az
Zbieranie danych z 4 stanowisk pomiarowych wraz z obsługą i serwisem w okresie od 01.07.2019r do 30.06.2021r. w tym: obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River – Marksman 660 oraz obsługa i serwis 3 (trzech) stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.05.2019
Termin składania ofert: 07.06.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.18.2019.mj
Umocnienie skarp drogi S7k na odcinku od węzła Kielce Północ do węzła Kielce Jaworznia
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.05.2019
Termin składania ofert: 31.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2019.az
UWAGA! TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI! Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Pacanów – Słupia od km 83+000 do km 83+500 oraz od km 84+000 do km 84+650, łącznej długości 1,150 km
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
10.05.2019
Termin składania ofert: 20.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.5.2019.az
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2019.az
Zbieranie danych z 4 stanowisk pomiarowych wraz z obsługą i serwisem w okresie od 01.07.2019r do 30.06.2021r. w tym: obsługa i serwis 1 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) wyposażonej w licznik Golden River – Marksman 660 oraz obsługa i serwis 3 (trzech) stacji SCPR, w których Wykonawca usługi musi zainstalować własne liczniki pomiarowe, wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających, zlokalizowanych na sieci dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Kielcach.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 23.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2019.az
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 74 na dwóch skrzyżowaniach z drogą krajową nr 42 i z drogą wojewódzką nr 728 w miejscowościach Ruda Maleniecka, Radoszyce.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2019.gk
Dostawa i montaż barier ochronnych w ramach zadania pn.: Budowa drogi S7 na odcinku Jędrzejów-granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
03.04.2019
Termin składania ofert: 11.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.3.2019.gk
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert: 16.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2019.mj
Budowa chodnika w miejscowości Wyszmontów w ciągu drogi krajowej nr 79 – etap I
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
25.03.2019
Termin składania ofert: 02.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2019.mj
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
18.03.2019
Termin składania ofert: 02.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.3.2019.mj
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Kamienną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 237+556 w m. Górki
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
19.03.2019
Termin składania ofert: 03.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.2.2019.mj
Remont kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 69+287 w m. Ostrowiec Świętokrzyski
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
08.03.2019
Termin składania ofert: 28.03.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.1.2019.gk
Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Świętokrzyskiej i Jesionowej w Kielcach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
26.02.2019
Termin składania ofert: 09.04.2019 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2019.gk
Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Kielcach w latach 2019-2020-2021-2022 z podziałem na 3 części: Część Nr 1: Rejon w Busku – Zdroju Część Nr 2: Rejon w Kielcach Część Nr 3: Rejon w Opatowie
dostawy GDDKiA Kielce powyżej progów
30.01.2019
Termin składania ofert: 20.03.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.1.2019.mj
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
21.12.2018
Termin składania ofert: 04.01.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.28.2018.jr
Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno-biurowa Oddziału GDDKiA w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.12.2018
Termin składania ofert: 10.01.2019 9:00
O.Ki.D-3.2413.25.2018.az
UWAGA! ZMIANA TERMINU! ZMIANA SIWZ! Opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Pozwolenia na Budowę/ZRID dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odwodnienia w obszarze miejscowości Świerczek” wraz z przebudową istniejącego odwodnienia drogi ekspresowej nr 7 w rejonie km 496+500 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych i w okresie rękojmi za wady.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.11.2018
Termin składania ofert: 06.02.2019 9:00
O.Ki.D-3.2412.23.2018.mj
Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
31.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2018.jr
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
30.10.2018
Termin składania ofert: 09.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.24.2018.az
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska Bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w imieniu Zamawiającego .
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.10.2018
Termin składania ofert: 27.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.20.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej – Aktualizacja Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Odcinek II: Morawica – Wola Morawicka
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 27.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.22.2018.mj
Uwaga: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajduje się na serwerze ftp. Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odcinek Łagów – Jałowęsy
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.23.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej – stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odcinek Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
15.10.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Przełom/Mniów – Kielce - na odcinku: Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
11.10.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.19.2018.gk
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Kielcach z podziałem na 3 części zamówienia: Część Nr 1: Rejon w Busku – Zdroju Część Nr 2: Rejon w Kielcach Część Nr 3: Rejon w Opatowie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
10.10.2018
Termin składania ofert: 14.12.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2018.jr
Uwaga! wyjaśnienia z dnia 07.12.2018! Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije-Chmielnik
roboty budowlane GDDKiA Kielce powyżej progów
02.10.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.21.2018.jr
Uwaga zmiana SIWZ ! „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – Program likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.09.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.18.2018.jr
Uwaga! zmiana terminu składania ofert na 09.10.2018r. Nadzór inwestorski nad projektowaniem i budową laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.09.2018
Termin składania ofert: 27.09.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.20.2018.az
„Umocnienie skarp drogi S7f i S7k na odcinku Skarżysko-Kamienna – Chęciny w ilości 1000 m2.”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
17.08.2018
Termin składania ofert: 03.09.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.17.2018.az
„Remont drogi krajowej nr 9 w m. Ostrowiec Św. (skrzyżowanie ulic: Sandomierskiej, Opatowskiej , Zygmuntówka).”
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
06.08.2018
Termin składania ofert: 24.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2018.gk
Budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 13+850 (MOP Smyków) oraz w km 1+850 na terenie Miejsca Kontroli Pojazdów – Wrzosy
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.08.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2018.mj
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w jednostkach podległych GDDKiA – Oddział w Kielcach z podziałem na siedem części
dostawy GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.07.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.17.2018.az
Obsługa gospodarcza biura Oddziału i świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.16.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem - w imieniu i na rzecz inwestora – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa jednojezdniowej drogi krajowej 74, klasy GP łączącej DK9 i DK74 (łącznik północny) w ramach zadania: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.15.2018.az
Remont drogi krajowej nr 74 na odc. Napęków – Belno od km 102+560 do km 105+410 oraz prawego pasa ruchu od km 107+050 do km 107+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.07.2018
Termin składania ofert: 20.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.14.2018.az
Budowa zjazdów do działek
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
03.07.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2018.jr
Uwaga! zmiana SIWZ 2 i terminu składania ofert. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy, materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach”
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 08.08.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.15.2018.gk
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium: Koncepcji Programowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S 74 Sulejów - Przełom/Mniów na odcinku: granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów;
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
05.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.11.2018.mj
Uwaga: zmiana terminu składania ofert. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 74 na odcinku Salata – Mniów od km 57+100 do km 60+520
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.06.2018
Termin składania ofert: 20.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.12.2018.az
Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 70+980 do km 71+949 ul. Opatowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.06.2018
Termin składania ofert: 20.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2018.az
Budowa zjazdów do działek
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
18.05.2018
Termin składania ofert: 30.05.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.12.2018.jr
Uwaga odpowiedzi na pytania! Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych na sieci oświetlenia na drodze ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc, węzeł Kielce Północ - węzeł Kielce Południe
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
18.05.2018
Termin składania ofert: 30.05.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2018.jr
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem – w imieniu inwestora – decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i nadzorem autorskim z podziałem na 5 części”.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.05.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2018.gk
UWAGA ZMIANA SIWZ!!! Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na VI części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
23.04.2018
Termin składania ofert: 09.05.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2018.gk
Uwaga zmiana SIWZ! Remont drogi krajowej nr 9 w m. Goźlice od km: 101+000 do km: 101+500, w m. Zakrzów od km: 102+000 do km: 102+500 oraz w m. Pęchów od km: 103+500 do km 104+000
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
16.04.2018
Termin składania ofert: 16.05.2018 9:00
O.Ki.D-3.2412.8.2018.gk
UWAGA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Wymiana dylatacji modułowych na estakadzie E-12 w ciągu drogi ekspresowej S7f w miejscowości Gózd (km 14+768) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.04.2018
Termin składania ofert: 11.06.2018 9:00
O.Ki.D-3.2413.39.2018.mj
Uwaga, zmiana SIWZ Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) - w systemie projektuj i buduj
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów