INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
16.10.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.32.2017.jr
Uwaga zmiana nr 2 SIWZ! Remont placu Obwodu Drogowego w Busku - Zdroju.
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.24.2017.jr
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
14.09.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.23.2017.gk
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.09.2017
Termin składania ofert: 24.10.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.22.2017.mj
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Kielcach, w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019 z podziałem na części: Część I – dysponowane przez Obwód Drogowy w Górnie Część III – dysponowane przez Obwód Drogowy w Kostomłotach Pierwszych
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
21.08.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.21.2017.gk
UWAGA ZAŁĄCZONO FORMULARZE! Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.08.2017
Termin składania ofert: 19.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.14.2017.gk
Usługi zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w ciągach dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na 3 części
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.17.2017.mj
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w dwóch sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na 3 części: Część I: Rejon w Busku Zdroju (3 Punkty) Część II: Rejon w Kielcach (3 Punkty) Część III: Rejon w Opatowie (3 Punkty)
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
08.08.2017
Termin składania ofert: 23.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.28.2017.gk
UWAGA ZMIANA SIWZ! Remont drogi krajowej nr 9 w m. Kurów od km 99+000 do km 99+500, w m. Goźlice od km 100+500 do km 101+000 oraz w m. Zakrzów od km 103+000 do km 103+500
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
08.08.2017
Termin składania ofert: 23.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.30.2017.gk
UWAGA ZMIANA SIWZ! Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Wyszogród – Urzuty od km 290+060 do km 290+560
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 11.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.20.2017.gk
Dostawa i montaż elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia wraz z usługą monitorowania sygnałów alarmu i obsługą serwisową w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.13.2017.az
UWAGA TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI! Obsługa gospodarcza biura Oddziału i świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części: Część I: Obsługa gospodarcza biura i sprzątanie pomieszczeń biura Oddziału GDDKiA w Kielcach, ul. I. Paderewskiego 43/45 wraz z dostawą środków higieny. Część II: Sprzątanie pomieszczeń biura Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego w Kielcach przy ul. Przęsłowej 3 wraz z dostawą środków higieny. Część III: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejonu i Obwodu Drogowego w Busku Zdroju wraz z dostawą środków higieny. Część IV: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejon i Obwodu Drogowego przy ul. Kieleckiej 55 w Jędrzejowie oraz Obwodu Drogowego przy ul. Kieleckiej 12 w Brzezinach wraz z dostawą środków higieny. Część V: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejonu w Kielcach i Obwodu Drogowego w Kostomłotach Pierwszych wraz z dostawą środków higieny. Część VI: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejonu w Opatowie oraz pokoju gościnnego przy Obwodzie Drogowym w Sandomierzu wraz z dostawą środków higieny. Część VII: Sprzątanie pomieszczeń biura Rejonu i Obwodu Drogowego w Starachowicach oraz Obwodu Drogowego w Skarżysku - Kamiennej wraz z dostawą środków higieny.
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.29.2017.az
UWAGA ! ZMIANA TREŚCI SIWZ! Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku Młynek - Rudnik od km 50+050 do km 55+800, z wyłączeniem obiektu mostowego od km 51+600 do km 51+920
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.25.2017.az
Wymiana separatora lamelowego na drodze S7f km 11+652 strona lewa
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
17.07.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.12.2017.mj
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Opatowie, w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019 z podziałem na trzy części: Część I – dysponowane przez Obwód Drogowy w Opatowie Część II – dysponowane przez Obwód Drogowy w Ożarowie Część III – dysponowane przez Obwód Drogowy w Sandomierzu
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 29.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.10.2017.az
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Busku –Zdroju , w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
14.07.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.11.2017.mj
Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach – Rejon w Kielcach, w okresie dwóch sezonów zimowych: 2017/2018, 2018/2019 z podziałem na trzy części: Część I – dysponowane przez Obwód Drogowy w Górnie Część II – dysponowane przez Obwód Drogowy w Jacentowie Część III – dysponowane przez Obwód Drogowy w Kostomłotach Pierwszych
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
17.07.2017
Termin składania ofert: 01.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.26.2017.az
Remont skrzyżowania ulicy Lwowskiej z ulicą Trześniowską w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Sandomierz od km: 22+680 do km: 22+920 o łącznej długości 0,240km
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
13.07.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.9.2017.az
Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych na sieci oświetlenia drogowego: drogi ekspresowej S7 na odcinku: węzeł drogowo-kolejowy Skarżysko –Węzeł Kielce Północ oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku : węzeł Kielce Bocianek – rondo Cedzyna
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
21.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.24.2017.gk
Uszorstnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 74 w m. Mniów /”Raszówka”/ od km 63+100 do km 64+200
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 27.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.22.2017.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania, Rektyfikacja łożysk w celu wyeliminowania nierówności niwelety wiaduktu nad drogą ekspresową S7f w ciągu ul. Żeromskiego w miejscowości Suchedniów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.20.2017.jr
Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych Nr 42 i 74 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach, Rejon w Kielcach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.21.2017.gk
Remont drogi krajowej nr 78 na odcinku Damiany – Chlewice od km 171+600 do km 172+100 oraz od km 173+000 do km 173+500
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 20.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.23.2017.mj
Remont drogi krajowej nr 74 w miejscowości Kostomłoty od km 74+270 do km 75+100
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.07.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.27.2017.mj
Remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Kuczów – Styków od km 272+700 do km 274+277 oraz od km 274+783 do km 276+000 UWAGA: treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
05.05.2017
Termin składania ofert: 22.05.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.19.2017.jr
Uwaga! Odpowiedz na pytanie. Rektyfikacja łożysk w celu wyeliminowania nierówności niwelety wiaduktu nad drogą ekspresową S7f w ciągu ul. Żeromskiego w miejscowości Suchedniów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 17.05.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.16.2017.jr
Uwaga! Zmiana terminu! Wyjaśnienia. Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych: Nr 9, Nr 42, Nr 73, Nr 74, Nr 77 i Nr 79 na terenie GDDKIA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części: Część I – na terenie Rejonu w Busku – Zdroju; Część II – na terenie Rejonu w Kielcach; Część III – na terenie Rejonu w Opatowie;
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.04.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.18.2017.mj
Remont drogi krajowej nr 73 na odcinku Morawica – Wola Morawicka od km 24+952 do km 25+900
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.04.2017
Termin składania ofert: 06.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2414.2.2017.az
„Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez Oddział w Kielcach GDDKiA w latach 2017-2018-2019 z podziałem na 3 części: część I: Rejon w Busku-Zdroju część II: Rejon w Kielcach część III: Rejon w Opatowie”
dostawy GDDKiA Kielce powyżej progów
13.04.2017
Termin składania ofert: 28.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.21.2017.gk
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez Kanał Staszicowski rzeki Czarnej w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Jacentów
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.17.2017.az
UWAGA! ZMIANA SIWZ! Remont drogi krajowej nr 77 na odcinku Lipnik-Milczany od km 0+300 do km 14+000
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
12.04.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 9:00
O.Ki.D-3.2410.1.2017.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania/ zmiana terminu składania ofert. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 na odc granica woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
31.03.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.13.2017.az
Remont drogi krajowej nr 79 na odcinku Wełnin - Grotniki Duże od km 266+867 do km 273+140
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
28.03.2017
Termin składania ofert: 12.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.14.2017.mj
Remont dk nr 79 na odcinku Rogów – Wyszogród od km 288+020 do km 288+520 oraz od km 289+050 do km 289+560
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 04.05.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.8.2017.az
UWAGA ZMIANA SIWZ! „Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w latach 2017-2019 z podziałem na części: część I: Rejon w Busku-Zdroju część II: Rejon w Kielcach część III: Rejon w Opatowie”
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
22.03.2017
Termin składania ofert: 06.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.12.2017.gk
Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie GDDKiA O/Kielce, Rejon w Starachowicach
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 29.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.7.2017.mj
Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy realizacji zadań z POIiŚ na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 15.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.6.2017.mj
UWAGA,ZMIANA SIWZ Wsparcie merytoryczne dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Kielcach przy realizacji zadań z POIiŚ na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego i województwa mazowieckiego
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
24.02.2017
Termin składania ofert: 05.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.5.2017.mj
Koszenie trawy i chwastów w obrębie pasa drogowego dróg krajowych na terenie Rejonu GDDKiA w Jędrzejowie
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
20.02.2017
Termin składania ofert: 07.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.11.2017.gk
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Czarną Nidę w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Morawica
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
20.02.2017
Termin składania ofert: 07.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.10.2017.az
UWAGA! Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami! Remont drogi krajowej nr 74 na odcinku Piórków - Jałowęsy od km: 122+060 do km: 135+362
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
17.02.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2414.1.2017.mj
UWAGA TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Interwencyjne dostawy, montaż znaków, urządzeń BRD, barier stalowych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przejść dla pieszych, znaków D-6 na wysięgniku i znaków aktywnych na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddział w Kielcach w podziale na 3 części
dostawy GDDKiA Kielce powyżej progów
15.02.2017
Termin składania ofert: 14.04.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.2.2017.gk
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANA OFERT!!! ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW!!! Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach Rejony w Jędrzejowie i Starachowicach z podziałem na 2 części zamówienia
usługi GDDKiA Kielce powyżej progów
06.02.2017
Termin składania ofert: 21.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.9.2017.jr
UWAGA! Zmiana SIWZ Remont drogi krajowej nr 79 w m. CZEKARZEWICE od km: 146+700 do km: 147+200 oraz od km: 149+500 do km: 150+000
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
06.02.2017
Termin składania ofert: 16.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2413.4.2017.gk
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! TREŚĆ ZAPYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI!!! Wykonanie okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na VI części
usługi GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.02.2017
Termin składania ofert: 16.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.4.2017.mj
Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych na terenie Rejonów GDDKiA Oddział w Kielcach z podziałem na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
01.02.2017
Termin składania ofert: 16.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.8.2017.az
Remont drogi krajowej nr 9 w m. LIPNIK od km: 97+600 do km: 98+100 oraz w m. PĘCHÓW od km: 104+000 do km 104+500
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.01.2017
Termin składania ofert: 17.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.5.2017.jr
UWAGA! WYJAŚNIENIA Zmiana terminu składania ofert. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 9 w miejscowości NIETULISKO w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
31.01.2017
Termin składania ofert: 15.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.6.2017.jr
Uwaga! odpowiedzi na pytania Wykonanie remontu drogi krajowej Nr 74 na odcinku Jałowęsy - Opatów od km: 135+362 do km: 142+150
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
30.01.2017
Termin składania ofert: 06.03.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.7.2017.az
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych
27.01.2017
Termin składania ofert: 13.02.2017 9:00
O.Ki.D-3.2412.1.2017.gk
UWAGA! odpowiedzi na pytania Remonty i konserwacja odwodnienia, chodników i poboczy w obrębie pasa drogowego dróg krajowych, na terenie Oddziału w Kielcach GDDKiA, w latach 2017-2019, z podziałem na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Kielce do progów unijnych