INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
15.12.2017
Termin składania ofert: 03.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.27.2017
Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, aneksów kuchennych, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz innych pomieszczeń w obiektach należących do Oddziału w Krakowie GDDKiA
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
08.12.2017
Termin składania ofert: 18.01.2018 11:15
O.KR.D-3.2413.26.2017
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 – km 13+400 (wraz z budową obejścia miejscowości Barcice), w km ok. 18+300 – km 20+000 i w km ok. 20+848 – km 21+400” w ramach Programu: „Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115kN/oś”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
10.11.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2414.2.2017
Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
dostawy GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.23.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi Nr 44) skrzyżowania ulic: ul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
06.10.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.KR.D-3.2411.24.2017
Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
19.09.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.22.2017
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
19.09.2017
Termin składania ofert: 27.11.2017 11:00
O.Kr.D-3.2413.20.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa Obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
18.09.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 10:15
O.KR.D-3.2413.23.2017
Prowadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 27.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.24.2017
Remont zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w miejscowości Olkusz przy al. Tysiąclecia 1a w Olkuszu
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
04.09.2017
Termin składania ofert: 26.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.22.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 325 + 330 – km 326 + 044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.08.2017
Termin składania ofert: 15.09.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.21.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380 + 559 u zbiegu ulic: Kościuszki (dk 79), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.07.2017
Termin składania ofert: 09.08.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.19.2017
Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380+559 u zbiegu ulic: Kościuszki ( dk79 ), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.20.2017
Zaprojektowanie i budowa wiaduktu w miejscowości Węgrzce w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 657+208
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
21.07.2017
Termin składania ofert: 09.08.2017 11:25
O.KR.D-3.2411.18.2017
Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego na potoku Bielanka w miejscowości Szymbark w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 171+121 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym.
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
17.07.2017
Termin składania ofert: 25.07.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.19.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 na odcinku Jaśkowice – Skawina wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót budowlanych
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:15
O.KR.D-3.2412.1.2017
Remont pomieszczeń V, VIII, IX i X piętra budynku biurowego przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 13.07.2017 10:00
O.KR.D-3.2413.18.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Trzebinia i Brody
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
01.06.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.17.2017
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Wydziale Technologii oraz w Rejonie Nowy Sącz Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
30.05.2017
Termin składania ofert: 21.06.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.17.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi PKP i ul. Dworcową w miejscowości Trzebinia w km 381+140 drogi krajowej nr 79
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
18.05.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.15.2017
Obsługa administracyjno-gospodarcza obiektów socjalnych administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
18.05.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 02.06.2017 10:00
O.KR.D-3.2413.16.2017
Dozorowanie i ochrona osób i mienia na terenie obiektów Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
15.05.2017
Termin składania ofert: 30.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.15.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 60+039 w miejscowości Brody.
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
12.05.2017
Termin składania ofert: 29.05.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.16.2017
Budowa magazynu soli przy autostradzie A4 w m. Brzesko
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
08.05.2017
Termin składania ofert: 23.05.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.29.2017
Zabezpieczenie filara mostu przed rozmyciem w korycie potoku Białka w miejscowości Czarna Góra w km 17+017 w/c drogi krajowej nr 49
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
20.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.13.2017
Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w km 37+950 w/c drogi krajowej nr 47
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
19.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.14.2017
Wprowadzanie zmian w projektach stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych nr 7, nr 28, nr 44, nr 73, nr 79, nr 87, nr 94
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
13.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.13.2017
Dozorowanie i ochrona osób i mienia na terenie siedziby Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
12.04.2017
Termin składania ofert: 18.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.8.2017
Świadczenie usług warsztatowych w zakresie badań technicznych, przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów eksploatowanych w Oddziale w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
07.04.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 10:00
O.KR.D-3.2413.12.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Brody, Biały Dunajec, Klęczany.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
31.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.9.2017
Aktualizacja projektów stałych organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg krajowych województwa małopolskiego
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
30.03.2017
Termin składania ofert: 14.04.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.12.2017
Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Drwinka w miejscowości Niepołomice w/c drogi krajowej nr 75 w km 5+930
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
30.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 12:00
O.KR.D-3.2413.11.2017
Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach administrowanych przez Oddział w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w podziale na 2 części.
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
28.03.2017
Termin składania ofert: 04.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.7.2017
Opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa DK nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap)
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
24.03.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.10.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice - Widoma - Zastów Kraków (do węzła Igołomska); Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego - węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok. 23,2 km, Etap 1 – gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów, Etap 2 - węzeł Miechów - węzeł Szczepanowice (bez węzła)
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
16.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.11.2017
Zaprojektowanie i budowa dwóch mostów w miejscowości Biertowice w/c drogi krajowej nr 52 w km 68+578 oraz w km 69+822
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.03.2017
Termin składania ofert: 23.03.2017 10:00
O.KR.D-3.2413.6.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie budowy nowych obiektów mostowych w miejscowościach: Szczepanowice, Tylicz i Brzesko
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 27.03.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.10.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 61+996,50 do km 62+259,00 wraz z rozbiórką istniejących mostów oraz budową w ich miejscu nowych obiektów inżynierskich na potoku Solczanka w km 62+178 oraz potoku „Bez nazwy” w km 62+076 oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi dojazdowej w miejscowości Brody, Izdebnik, Lanckorona
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
07.03.2017
Termin składania ofert: 15.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.5.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami mostowymi w miejscowościach Skomielna Biała, Rabka -Zdrój, Ropa, Głogoczów
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
24.02.2017
Termin składania ofert: 16.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.9.2017
Budowa mostu przez rzekę Ropa w miejscowości Klęczany w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 182+996 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
23.02.2017
Termin składania ofert: 10.03.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.8.2017
Budowa dwóch mostów w miejscowości Biały Dunajec w/c drogi krajowej nr 47 w km 29+837,27 na potoku Florynów i w km 30+893,65 na potoku Syposów
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
17.02.2017
Termin składania ofert: 28.02.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.4.2017
Opracowanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Rozbudowa DK nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP
usługi GDDKiA Kraków do progów unijnych
16.02.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 15.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2413.3.2017
Dozorowanie i ochrona mienia na terenie obiektów Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, w podziale na 5 części
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
15.02.2017
Termin składania ofert: 08.03.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.6.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.02.2017
Termin składania ofert: 06.03.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.7.2017
Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
15.02.2017
Termin składania ofert: 02.03.2017 11:30
O.KR.D-3.2411.5.2017
Budowa dwóch mostów w miejscowości Tylicz w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 104+439 i w km 100+503
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
08.02.2017
Termin składania ofert: 24.02.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.4.2017
Przebudowa odcinka autostrady A4 w miejscu placu poboru opłat w miejscowości Staniątki w km od 436+457,10 do km 437+502,64
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
08.02.2017
Termin składania ofert: 17.03.2017 11:15
O.KR.D-3.2413.2.2017
Opracowanie Koncepcji Programowej wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym oraz uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: Przebudowa DK75 klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap „łącznika Brzeskiego”
usługi GDDKiA Kraków powyżej progów
01.02.2017
Termin składania ofert: 24.02.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.3.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 685+650 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Głogoczów
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
26.01.2017
Termin składania ofert: 14.02.2017 11:00
O.KR.D-3.2411.1.2017
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w miejscowości Skomielna Biała, gmina Lubień, powiat myślenicki, polegająca na budowie dwóch mostów na potoku Skomielnianka i potoku Jama w podziale na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych
26.01.2017
Termin składania ofert: 14.02.2017 11:15
O.KR.D-3.2411.2.2017
Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 28: w miejscowości Rabka-Zdrój na potoku Śmietanowy, w miejscowości Ropa na potoku Rodna Kąty, wraz z budową i rozbiórką dróg tymczasowych
roboty budowlane GDDKiA Kraków do progów unijnych