INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
09.11.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.31.2017.pł
Pełnienie specjalistycznego Nadzoru nad pracami i robotami geologiczno-inżynierskimi, hydrogeologicznymi i geotechnicznymi w trakcie realizacji Kontraktu: Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ” (bez węzła) z podziałem na 3 części”, Część 1 długość ok. 17,289 km odcinek nr 1: gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (do węzła „Międzyrzec Podl. Północ”) długość ok. 10,656 km odcinek nr 2: II Etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego długość ok. 6,633 km, Część 2 długość ok. 40,469 km odcinek nr 3: Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł „Radzyń Podl. Północ”, z węzłem) długość ok. 22,192 km odcinek nr 4: Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) długość ok. 18,277 km, Część 3 długość ok. 23,614 km odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej długość ok. 7,874 km.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
17.10.2017
Termin składania ofert: 06.11.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.30.2017.mc
Budowa drogi dojazdowej, chodników oraz urządzeń BRD w ciągu S19
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
14.09.2017
Termin składania ofert: 27.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.22.2017.ap
Opisanie stanu nieruchomości, objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km, oraz dokonanie wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 27.09.2017 r.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.09.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.27.2017.ap
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock”
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
31.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.26.2017.af
Wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec” wraz z uzyskaniem decyzji.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
30.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.25.2017.pł
Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na dostosowaniu stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 04.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.20.2017.AW
Wykonanie przeglądu zadrzewienia pod kątem zakwalifikowania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w podziale na 6 części.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.24.2017.ap
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz chodnika dla pieszych przy wiadukcie drogowym nr 4 w km 626+200 drogi ekspresowej S17(12) w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.08.2017
Termin składania ofert: 07.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2412.23.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie remontu drogi leśnej będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Puławy
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.08.2017
Termin składania ofert: 13.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.12.2017.ap
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 2 części - UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.09.2017 r.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.08.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.22.2017.AW
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 i 82 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części: Część 1: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Turów od km 230+519,50 do km 231+135,00. Część 2: Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kołacze przy DK Nr 82 od km 64+718 do km 65+139 na DK Nr 82 w m. Kołacze gm. Stary Brus.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
16.08.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.19.2017.AF
Wsparcie merytoryczne komórek GDDKiA Oddział w Lublinie przy obsłudze inwestycji realizowanych przez Oddział z podziałem na trzy części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
09.08.2017
Termin składania ofert: 21.08.2017 12:00
O.LU.D-3.2413.16.2017.pł
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
01.08.2017
Termin składania ofert: 17.08.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.11.2017.jł
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 19 na odcinku od miejscowości Pikule do miejscowości Łążek od km 392+800 do km 400+200
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.07.2017
Termin składania ofert: 06.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.17.2017.mc
Zimowe utrzymanie drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lublin Szerokie” do węzła „Lublin Węglin” od km 1+100 do km 10+863
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.07.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.21.2017.AW
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 i 82 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części: Część 1: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Turów od km 230+519,50 do km 231+135,00. Część 2: Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Kołacze przy DK Nr 82 od km 64+718 do km 65+139 na DK Nr 82 w m. Kołacze gm. Stary Brus.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
26.07.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 22.08.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.15.2017.pł
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie przy realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014–2020.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
18.07.2017
Termin składania ofert: 07.09.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.20.2017.AW
Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 7.09.2017 r.
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
18.07.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2412.9.2017.PŁ
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 74 Szczebrzeszyn - Zamość na odcinku w km: 255+825 ÷ 256+225
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
18.07.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2412.10.2017.PŁ
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 17 Zamość – Tomaszów Lubelski na odcinku w km: 204+255 ÷ 205+050
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 19.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.8.2017.AW
Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
29.06.2017
Termin składania ofert: 14.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.19.2017.pł
Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na dostosowaniu stanowisk do ważenia pojazdów zlokalizowanych na terenie MOP Markuszów Północ i MOP Markuszów Południe w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
29.06.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.13.2017.mc
Wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg w GDDKiA Oddział Lublin
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
14.06.2017
Termin składania ofert: 04.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.7.2017.ap
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 4 części Uwaga!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2017 r.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.11.2017.AF
Wsparcie merytoryczne komórek GDDKiA Oddział w Lublinie przy obsłudze inwestycji realizowanych przez Oddział z podziałem na dwie części
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.12.2017.AW
Świadczenie usług pomocy technicznej przy realizacji inwestycji realizowanych przez Oddział GDDKiA w Lublinie obejmujące świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym wraz ze świadczeniem usług transportowych w celu kontroli jakości przez Wydział Technologii.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.17.2017.af.
„Budowa kładki dla pieszych przez rz. Krzna w ciągu drogi krajowej nr 76 w miejscowości Łuków w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 76 w miejscowości Łuków w ramach PBDK – Program Likwidacji miejsc niebezpiecznych”
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.6.2017.af
Remont chodników na sieci dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu, z podziałem na 3 części: Część 1 – Obwód Drogowy w Zamościu, Część 2 – Obwód Drogowy w Tarnawatce, Część 3 – Obwód Drogowy w Werbkowicach.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.16.2017.ap
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 i 76 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
24.05.2017
Termin składania ofert: 29.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.10.2017.ap
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uzyskania decyzji zatwierdzających podział działek zajętych w części pod pas drogi krajowej oraz działek, na których posadowiona jest droga krajowa i drogi publiczne innych kategorii, położonych na terenie województwa lubelskiego z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
24.05.2017
Termin składania ofert: 14.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.5.2017.mc
Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych ekranów dźwiękochłonnych z podziałem na części. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 12.06.2017 r. !!!!! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 14.06.2017 r. !!!!!
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.05.2017
Termin składania ofert: 07.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.4.2017.AW
Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91)
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.05.2017
Termin składania ofert: 22.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.15.2017.ap
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
09.05.2017
Termin składania ofert: 25.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.3.2017.mc
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, z podziałem na 6 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.05.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2412.2.2017.AW
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 12 Biskupice - Dorohucza od km 643+849 do km 644+550 (701mb) w m. Pełczyn
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
28.04.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.14.2017
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krzemień po stronie lewej drogi krajowej nr 74 od km 216+925 do km 217+195 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 74 w miejscowości Krzemień w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
27.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.12.2017.mc
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
27.04.2017
Termin składania ofert: 15.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.13.2017.ap
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 i 76 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, z podziałem na dwie części
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
26.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.11.2017.AF
Wykonanie Materiałów Przedprojektowych dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.04.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.10.2017
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: NOWY TERMIN 25.04.2017 R. GODZ. 11:00 !!! Zaprojektowanie i wykonanie robót na drodze ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski, wynikających m.in. z zaleceń audytu BRD, w podziale na 3 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.04.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 12:00
O.LU.D-3.2413.9.2017.ap
Opracowanie dokumentacji formalno – prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
05.04.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.8.2017.jł
Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników na potencjalnych stanowiskach archeologicznych odkrywanych podczas budowy drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie Kurów Zachód” – Umowa ramowa
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
31.03.2017
Termin składania ofert: 20.04.2017 11:00
O.LU.D-3.2412.1.2017.AW
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: NOWY TERMIN 20.04.2017 R. GODZ. 11:00 ! Remont drogi krajowej nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol w zakresie odtworzenia urządzeń odwadniających pas drogowy i tereny przyległe z wód powierzchniowych tj. przepust w km 660+002 (przed zmianą kilometracii 659+997,91) miejscowość Wólka Dobryńska.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 04.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.4.2017.jł
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), z podziałem na trzy części: Część 1: odcinek od węzła „Lubelska” – do początku obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200), Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19 +200 do km 27 +900), Część 3: odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (od km 27 +900 do km 40 +915)
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
28.03.2017
Termin składania ofert: 05.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.3.2017.pł
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
27.03.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.6.2017.AW
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
23.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 12:00
O.LU.D-3.2413.5.2017.ap
Wykonanie Dokumentacji Projektowej pn. Część 1. „Remont mostu przez rz. Ciemięga w m. Ciecierzyn w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 301+663 JNI 8180008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. Część 2. „Remont mostu przez rz. Zielawa w m. Wisznice w ciągu drogi krajowej nr 63 w km 369+562 JNI 8300017 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. Część 3. „Remont mostu przez rz. Świder w m. Stoczek Łukowski w ciągu drogi krajowej nr 76 w km 48+354 JNI 15210008 wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
22.03.2017
Termin składania ofert: 03.04.2017 12:00
O.LU.D-3.2411.9.2017.mc
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku dojazdu do mostu w Annopolu od km 175+502 do km 176+025” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 04.04.2017 11:00
O.LU.D-3.2411.8.2017
Realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu, z podziałem na 2 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
20.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 11:00
O.LU.D-3.2413.7.2017.ap
Opracowanie dokumentacji formalno – prawnej wraz z wyceną nieruchomości oraz wykonanie wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 2 na terenie województwa lubelskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych