viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
09.04.2020
Termin składania ofert: 29.04.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.2.2020.mc
Budowa konstrukcji oporowych w ciągu drogi krajowej Nr 17 w m. Bełżec ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
17.03.2020
Termin składania ofert: 30.03.2020 10:00
O.LU.D-3.2413.04.2020.db
Koszenie pasa drogowego w ciągu drogi ekspresowej S12s.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
12.02.2020
Termin składania ofert: 27.02.2020 11:00
O.LU.D-3.2412.1.2020.AW
Utrzymanie nawierzchni, korpusu, odwodnienia dróg, chodników oraz roboty naprawczo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich - droga ekspresowa S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i droga krajowa nr 48 na odcinku od km 153+520 do km 186+737
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
03.01.2020
Termin składania ofert: 13.01.2020 11:00
O.LU.D-3.2413.02.2020.ap
Świadczenie usługi w zakresie bieżącego administrowania – gospodarowania Zakładowymi obiektami socjalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
02.01.2020
Termin składania ofert: 10.01.2020 12:00
O.LU.D-3.2413.01.2020.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
31.12.2019
Termin składania ofert: 10.01.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.13.2019.af
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej nr 74 od km 210+045 do km 211+665 w m. Zofianka Górna”.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
24.12.2019
Termin składania ofert: 28.02.2020 11:00
O.LU.D-3.2411.12.2019.mc
„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)”
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
13.12.2019
Termin składania ofert: 30.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.24.2019.AW
Wykonanie przeglądów okresowych, usług serwisowych konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz z Rejonami z podziałem na części.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.12.2019
Termin składania ofert: 19.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.25.2019.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
27.11.2019
Termin składania ofert: 05.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.23.2019.ut
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ulica Ogrodowa - Chmielna, Olszewskiego.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.11.2019
Termin składania ofert: 30.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.22.2019.af
Usługi bieżącego utrzymania dróg ekspresowych nr S12, S17, S19 i drogi krajowej nr 48 z podziałem na 2 części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
14.11.2019
Termin składania ofert: 16.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.21.2019.ap
Świadczenie usługi w zakresie bieżącego administrowania – gospodarowania Zakładowymi obiektami socjalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
08.11.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 11:00
O.LU.D3.2414.4.2019.AW
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Dostawa 1 fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia Van dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału w Lublinie. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
dostawy GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.11.2019
Termin składania ofert: 15.11.2019 11:00
O.LU.D3.2413.20.2019.AW
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
05.11.2019
Termin składania ofert: 19.12.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.8.2019.mc
Roboty bieżącego utrzymania dróg ekspresowych nr S12, S17, S19 i drogi krajowej nr 48 z podziałem na 4 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin powyżej progów
15.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D3.2411.11.2019.AW
Wykonanie zamówienia podobnego do zamówienia podstawowego pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock”.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
17.10.2019
Termin składania ofert: 25.10.2019 11:00
O.LU.D3.2414.3.2019.AW
Dostawa 1 fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji nadwozia Van dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału w Lublinie.
dostawy GDDKiA Lublin do progów unijnych
16.10.2019
Termin składania ofert: 24.10.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.10.2019.mc
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
15.10.2019
Termin składania ofert: 18.11.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.17.2019.ap
Dostosowanie i utrzymanie wraz z dostarczaniem danych i prowadzeniem testów oraz kalibracji systemu preselekcji pojazdów złożonego z czterech stacji preselekcyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr 2, 12, 17 i 19, zarządzanych przez Oddział w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
14.10.2019
Termin składania ofert: 29.10.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.7.2019.ut
Ustawienie (wymiana) słupków prowadzących U-1a, U-1b oraz ustawienie znaków kilometrowych U-7 na drodze ekspresowej S12s oraz na drodze krajowej nr 12.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.10.2019
Termin składania ofert: 21.10.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.18.2019.ap
Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 40 miesięcy
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
03.10.2019
Termin składania ofert: 18.10.2019 11:00
O.LU.D3.2411.9.2019.AW
Budowa przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Potoki
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.09.2019
Termin składania ofert: 26.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.6.2019.ut
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 odc. Bezek – Stołpie z podziałem na 2 części: Część Nr 1 - od km 664+500 do km 666+700 Część Nr 2 - od km 666+700 do km 669+393”.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
30.08.2019
Termin składania ofert: 10.09.2019 11:00
O.LU.D3.2413.16.2019.AW
Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowych.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
29.08.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2410.1.2019.mc
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.09.2019 „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną„
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
19.08.2019
Termin składania ofert: 19.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.15.2019.af
Zimowe utrzymanie dróg ekspresowych nr S12, S17, S19 i drogi krajowej nr 48 z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
19.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 11:00
O.LU.D3.2412.5.2019.ap
Remont parkingu w m. Sitaniec przy drodze krajowej nr 17 w km 168+383 strona prawa zarządzanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
06.08.2019
Termin składania ofert: 06.09.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.14.2019.af
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
18.07.2019
Termin składania ofert: 26.07.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.13.2019.ut
Wykonanie corocznego przeglądu zadrzewienia rosnącego w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w latach 2019-2021.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 10.07.2019 11:00
O.LU.D3.2412.4.2019.AW
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 3 części.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
24.06.2019
Termin składania ofert: 07.08.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.12.2019.ap
Dostosowanie i utrzymanie wraz z dostarczaniem danych i prowadzeniem testów oraz kalibracji systemu preselekcji pojazdów złożonego z czterech stacji preselekcyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr 2, 12, 17 i 19, zarządzanych przez Oddział w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
21.06.2019
Termin składania ofert: 09.07.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.3.2019.mc
Remont drogi krajowej Nr 76 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie, z podziałem na 3 części
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
19.06.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 11:00
O.LU.D3.2414.2.2019.AW
Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tuszy, tonerów, bębnów i pojemników na zużyty toner do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie z podziałem na dwie części.
dostawy GDDKiA Lublin powyżej progów
18.06.2019
Termin składania ofert: 08.07.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.8.2019.mc
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w m. Biała w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. ZMIANA TERMINU!!!
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
11.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.11.2019.ut
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód (bez węzła) i drogi krajowej nr 48.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
24.05.2019
Termin składania ofert: 14.06.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.7.2019.mc
Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
10.05.2019
Termin składania ofert: 20.05.2019 11:00
O.LU.D-3.2414.1.2019.af
Sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
dostawy GDDKiA Lublin do progów unijnych
26.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 12:00
O.LU.D-3.2413.10.2019.ut
Wykonanie III etapu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa– Garwolin na odcinku: węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200).
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
15.04.2019
Termin składania ofert: 23.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.9.2019.ut
Wykonanie III etapu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa– Garwolin na odcinku: węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200).
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
10.04.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2413.8.2019.af
„Wykonanie zamówienia nr 1 polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pod nazwą: „Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), ) z podziałem na dwie części: Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19+200 do km 27 +900),
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
04.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 11:00
O.LU.D3.2413.6.2019.AW
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek realizacyjny: „Lublin Węglin” (bez węzła) – „Kraśnik Południe” (z węzłem), z podziałem na dwie części.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów
01.04.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2412.2.2019.af
Wykonanie robót instalacyjnych (elektroenergetycznych) polegających na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S12/S17 odc. węzeł Kurów Zachód – węzeł Lublin Rudnik (w zakresie zadań nr 1, 2, 2a, 3 i 3a budowy drogi ekspresowej S17 Kurów-Lublin-Piaski).
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 10.04.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.6.2019.af
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 63 w m. Biała w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
12.03.2019
Termin składania ofert: 27.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.5.2019.ap
Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska” Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice”.
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
08.03.2019
Termin składania ofert: 25.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.4.2019.af
Budowa przepustu w miejsce mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 17 w m. Potoki
roboty budowlane GDDKiA Lublin do progów unijnych
04.03.2019
Termin składania ofert: 12.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.5.2019.ut
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina) odcinek 2: obwodnica Kołbieli.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
27.02.2019
Termin składania ofert: 13.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.3.2019.mc
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich) drogowych obiektów inżynierskich w roku 2019 z podziałem na części.
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
26.02.2019
Termin składania ofert: 08.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2413.4.2019.ap
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.03.2019 r. Świadczenie usług dozoru mienia i sprzątania w obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
13.02.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.LU.D-3.2413.2.2019.af
„Wykonanie zamówienia nr 1 polegającego na powtórzeniu podobnych usług, przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego pod nazwą: „Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł „Lubelska”) – Garwolin (początek obwodnicy Garwolina), ) z podziałem na dwie części: Część 2: obwodnica Kołbieli (od km 19+200 do km 27 +900),
usługi GDDKiA Lublin do progów unijnych
12.02.2019
Termin składania ofert: 18.03.2019 11:00
O.LU.D-3.2411.3.2019.ap
Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.
usługi GDDKiA Lublin powyżej progów