viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
05.06.2019
Termin składania ofert: 24.06.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.11.2019.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową DP2531E w Poddębicach.”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.05.2019
Termin składania ofert: 05.06.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.9.2019.vk
„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.04.2019
Termin składania ofert: 16.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2414.2.2019.ig
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 11 części.
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.04.2019
Termin składania ofert: 15.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.8.2019.ig
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.04.2019
Termin składania ofert: 14.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2412.3.2019.jo
Budowa i przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowościach Przygłów, Włodzimierzów i Sulejów
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.04.2019
Termin składania ofert: 08.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.7.2019.vk
„Zbieranie danych, utrzymanie i serwis stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2019-2021 zlokalizowanych na drogach krajowych w woj. łódzkim”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.6.2019.vk
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich, na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi, z podziałem na 5 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.03.2019
Termin składania ofert: 10.04.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.7.2019.jo
„Dostosowanie oznakowania pionowego do Projektu stałej organizacji ruchu dotyczącej zmiany oznakowania kierunkowego w rejonie węzła Wieluń oraz na MOP-ach na drodze ekspresowej S8”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.03.2019
Termin składania ofert: 01.04.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.6.2019.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.03.2019
Termin składania ofert: 10.04.2019 12:00
O.Ł.D3.2411.5.2019.vk
„Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
01.03.2019
Termin składania ofert: 19.03.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.4.2019.dpw
„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.02.2019
Termin składania ofert:
O.Ł.D3.2412.2.2019.jo
Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez O/Łódź podziałem na 4 części.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
20.02.2019
Termin składania ofert: 12.03.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.3.2019.vk
„Remont mostu przez rzekę Nieciecz w km 51+079 drogi krajowej nr 74j w m. Rusiec”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.02.2019
Termin składania ofert: 28.02.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.2.2019.jo
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.01.2019
Termin składania ofert: 12.02.2019 11:00
O.Ł.D3.2413.1.2019.vk
„Zbieranie danych, utrzymanie i serwis stacji ciągłych pomiarów ruchu w latach 2019-2021 zlokalizowanych na drogach krajowych w woj. łódzkim”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
03.01.2019
Termin składania ofert: 21.01.2019 11:00
O.Ł.D3.2411.1.2019.dpw
„Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
18.12.2018
Termin składania ofert:
O/Ł.D3.2410.1.2018.jo
„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
30.11.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018 11:00
O.Ł.D3.2413.20.2018.ig
Zarządzanie majątkiem oraz nadzór nad wywiązywaniem się użytkowników z zobowiązań w zakresie sprawności użytkowej obiektów instalacji i urządzeń wchodzących w skład majątku GDDKiA na terenie Centrum Zarządzania Ruchem i terenie przyległym.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.11.2018
Termin składania ofert: 10.12.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.16.2018.dpw
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 (km. 56+632) z drogą wojewódzką nr 473 w Balinie, powiat Poddębice
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.11.2018
Termin składania ofert: 29.11.2018 11:00
O.Ł.D3.2413.19.2018.jo
„Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Łódź w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania.”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.11.2018
Termin składania ofert: 11.12.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.15.2018.ig
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.10.2018
Termin składania ofert: 15.11.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.15.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.10.2018
Termin składania ofert: 13.11.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.14.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
25.10.2018
Termin składania ofert: 06.12.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.13.2018.kb
Rozbudowa drogi krajowej nr 91 od km 311+617 do km 314+835 – przejście przez Łęczycę
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
11.10.2018
Termin składania ofert: 26.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.14.2018.dpw
Wykonanie remontu przepustu w m. Głuchów w km 335+622 DK 12 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.10.2018
Termin składania ofert: 16.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.16.2018.ig
„Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 4 części”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
01.10.2018
Termin składania ofert: 17.10.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.11.2018.dpw
Projekt i budowa systemu łączności na drodze ekspresowej S8 km 324+772÷km 408+805 – od węzła Piotrków Tryb. Północ do węzła Huta Zawadzka – budowa światłowodu.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.09.2018
Termin składania ofert: 15.10.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.12.2018.vk
„Przebudowa odwodnienia drogi dojazdowej DD-9a w pasie drogi ekspresowej S8 w km 395+055
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.09.2018
Termin składania ofert: 27.09.2018 11:00
O.Ł.D3.2413.17.2018.jo
„Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Łódź w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania.”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
17.09.2018
Termin składania ofert: 02.10.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.13.2018.dpw
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
07.09.2018
Termin składania ofert: 24.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.12.2018.dpw
Wykonanie remontu przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 12 z podziałem na dwa zadania.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
04.09.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:30
O/Ł.D3.2411.10.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.11.2018.jo
„Naprawa jezdni autostrady A2 na PPO Stryków w km 358+200.”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
23.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.9.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.08.2018
Termin składania ofert: 05.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.8.2018.dpw
Zaprojektowanie i budowa systemów ITS z podziałem na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
14.08.2018
Termin składania ofert: 27.08.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.15.2018.vk
Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach archeologicznych odkrytych podczas inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Odc. A 335+937,65–351+800. Odc. B 351+800–376+000. Odc. C 376+000–392+720. Odc. D 392+720–399+742,51” wraz z opracowaniem wyników badań
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.08.2018
Termin składania ofert: 19.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.2.2018.ig
Dostawa części zapasowych do urządzeń ITS z podziałem na 3 zadania
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 11.09.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.14.2018.dpw.
Dostawa wraz z montażem znaków zmiennej treści i montaż kamer obrotowych na autostradzie A1 na odcinku Kowal – Łódź Północ.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 11:00
O.Ł.D3.2411.7.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 03.08.2018 11:00
O.Ł.D3.2412.10.2018.kb
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.07.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.13.2018.ig
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń - Stryków w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II)
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.07.2018
Termin składania ofert: 26.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.6.2018.vk
„Rozbudowa skrzyżowania DK nr 60 i 92 z DW 702 w m. Kutno”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.06.2018
Termin składania ofert: 18.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.8.2018.ig
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na drogach krajowych nr 12 i 91 z podziałem na 7 części
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.06.2018
Termin składania ofert: 12.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2412.8.2018.ig
„Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 28.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.12.2018.kb
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 11:00
O/Ł.D3.2414.1.2018.ig
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 13 części.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
13.06.2018
Termin składania ofert: 22.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.11.2018.vk
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenu zewnętrznego oraz terenu przyległego wraz z utrzymaniem zieleni w obiektach GDDKiA Oddział w Łodzi i Rejonem w Łowiczu z podziałem na 2 zadania”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2411.5.2018.vk
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.10.2018.dpw
Wykonanie okresowej kontroli rocznej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.05.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 11:00
O/Ł.D3.2413.9.2018.jo
„Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z podległymi jednostkami”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych