INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
31.10.2017
Termin składania ofert: 08.11.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.20.2017.mr
Doposażenie i uruchomienie urządzeń i systemów ITS z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
11.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.11.2017.jo
„Usprawnienie odwodnienia drogi krajowej nr 12 (obwodnica Opoczna)”
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.4.2017.vk
Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części.
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
22.09.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 11:00
O/Ł. D3.2413.18.2017.vk
Zarządzanie projektem: „Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
31.08.2017
Termin składania ofert: 11.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.16.2017.dpw
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów - Emilia”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
24.08.2017
Termin składania ofert: 04.10.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.03.2017.mr
Zakup energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8 oraz drogach krajowych nr 74j i nr 12 z podziałem na 2 zadania.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
17.08.2017
Termin składania ofert: 01.09.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.10.2017.kb
Poprawa spływu wód opadowych z nawierzchni autostrady A1 na lewej jezdni (do Gdańska) na odcinku od km 246+460 do km 246+760 oraz na odcinku od km 270+746 do km 271+146
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.08.2017
Termin składania ofert: 28.08.2017 11:00
O/Ł.D32412.9.2017.dpw
Rozbudowa ulic Brzeźnicka i Piastowska wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską w Radomsku
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
02.08.2017
Termin składania ofert: 17.08.2017 12:00
O/Ł.D3.2412.8.2017.vk
Remont dróg krajowych o nr 72 i 83 na odcinkach administrowanych przez Rejon w Sieradzu - DK 72 od km 63+100 do km 64+500 m. Zakrzew - DK 83 od km 38+200 do km 39+300 m. Warta.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.2.2017.kb
Dostawa oleju opałowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 2 części.
dostawy GDDKiA Łódź do progów unijnych
24.07.2017
Termin składania ofert: 08.08.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.4.2017.jo
Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.6.2017.jo
Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.06.2017
Termin składania ofert: 10.07.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.13.2017.vk
Opracowanie analiz porealizacyjnych dla autostrady A1 Stryków – Tuszyn oraz drogi ekspresowej S8 Wieluń – Łódź Południe w podziale na zadania (I, II)
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.06.2017
Termin składania ofert: 03.08.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.12.2017.vk
Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
13.06.2017
Termin składania ofert: 29.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.3.2017.dpw
Remont dachu budynku warsztatowego wraz z kotłownią w obwodzie drogowym w Wodzinie
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.5.2017.kb
Remont drogi krajowej nr 91 na odcinku od km 362+927 do km 364+150
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 21.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.11.2017.vk
Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
08.06.2017
Termin składania ofert: 23.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.4.2017.mr
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w miejscowości Paradyż
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 22.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.2.2017.jo
Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.05.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.2.2017.jo
Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
13.05.2017
Termin składania ofert: 23.05.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.10.2017.dpw
Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej drogowych obiektów inżynierskich na odcinkach dróg administrowanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi z podziałem na 5 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.04.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.9.2017.mr
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń-Stryków oraz A2 Stryków-Konotopa w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II i III).
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 08.05.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.1.2017.jo
Zaprojektowanie i budowa zatok autobusowych na drodze krajowej Nr 74 w miejscowości Dobrzelów (w km od 84+850 do 85+300)
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
18.04.2017
Termin składania ofert: 27.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.8.2017.vk
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg z podziałem na 4 części.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
14.04.2017
Termin składania ofert: 25.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.7.2017.kb
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania DK12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
05.04.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.1.2017.kb
Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon w Sieradzu w latach 2017 – 2019
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
05.04.2017
Termin składania ofert: 11.05.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.6.2017.mr
Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Łódź w latach 2017-2019 (2 sezony zimowe) z podziałem na 7 zadań.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
08.03.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2414.1.2017.jo
Dostawa oleju opałowego i napędowego dla jednostek GDDKiA Oddziału w Łodzi z podziałem na 8 części.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
01.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.5.2017.vk
Wyniesienie granic pasa drogowego (wznowienie, ustalenie) oraz ich stabilizacja, na drogach krajowych Nr 12, 71, 72, 74, 83 i 91, na terenie województwa łódzkiego z podziałem na 2 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
15.02.2017
Termin składania ofert: 23.02.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.2.2017.kb
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie : „Rozbiórka dwóch istniejących mostów i budowa nowych obiektów mostowych przez rzekę Wierznicę w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Kuźnica Strobińska”
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.02.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.02.2017 11:00
O/Ł.D3.2413.4.2017.jwk
Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Łodzi w okresie czterech lat od dnia podpisania umowy
usługi GDDKiA Łódź
28.12.2016
Termin składania ofert: 02.02.2017 13:00
O/Ł.D3.2413.31.2016.jwk
Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa urządzeń do regulacji ruchu drogowego, aktywnych znaków oraz oświetlenia przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA O/Łódź z podziałem na 7 części.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
22.12.2016
Termin składania ofert: 25.01.2017 11:00
O/Ł.D3.2411.11.2016.mr
Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka odcinek od km 324+772 do km 386+000.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
16.12.2016
Termin składania ofert: 05.01.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.4.2016.vk
Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejony w Kutnie i Radomsku w latach 2017 – 2019 z podziałem na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
06.12.2016
Termin składania ofert: 14.12.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.30.2016.kb
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach PBDK – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na: ZADANIE I: Rozbudowę skrzyżowania DK 72 z DW 473 w m. Balin, ZADANIE II: Rozbudowę skrzyżowania DK 72 z drogą powiatową DP2531E w m. Poddębice.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
28.11.2016
Termin składania ofert: 09.01.2017 11:00
O/Ł.D3.2412.3.2016.vk
Roboty budowlane i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejony w latach 2016 – 2019 z podziałem na 4 zadania.
roboty budowlane GDDKiA Łódź powyżej progów
27.10.2016
Termin składania ofert: 05.12.2016 11:00
O/Ł.D3.2414.04.2016.jwk
Zakup energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń zlokalizowanych na autostradach i drogach ekspresowych z podziałem na 5 zadań.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
23.09.2016
Termin składania ofert: 10.10.2016 11:00
O/Ł.D3.2412.2.2016.jo
Zaprojektowanie i remont mostu przez rzekę Pilicę w ciągu drogi krajowej nr 48, w km 16+803, w miejscowości Inowłódz.
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
15.09.2016
Termin składania ofert: 24.10.2016 11:15
O/Ł.D3.2413.28.2016.mr
Prowadzenie dyżurów i obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Łódź w latach 2016-2019 (3 sezony zimowe) z podziałem na 7 zadań.
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
26.08.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 05.09.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.27.2016.kb
Ochrona fizyczna ludzi i mienia znajdującego się w obiektach Zamawiającego mieszczących się w Łodzi przy ul. Irysowej 2 w okresie 01.10.2016 – 31.12.2017
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 11.08.2016 12:00
O/Ł.D3.2411.9.2016
Zaprojektowanie i budowa chodników na drodze krajowej Nr 72 m. Prawęcice i Nr 74 m. Paradyż z podziałem na 2 części
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 09.08.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.25.2016.vk
Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z DW 449 w m. Borysławice km 301 + 040”.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 05.08.2016 12:00
O/Ł.D3.2413.26.2016.vk
Wykonanie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla przedsięwzięcia: Rozbudowa skrzyżowania DK12 z DP1713E w m. Smardzew – km 316+875
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 11.08.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.23.2016.mr
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania: Budowa zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 141+225 do km 167+500 Radomsko –Strzelce
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
26.07.2016
Termin składania ofert: 08.09.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.22.2016.jo
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJ. ŁÓDZKIEGO W LATACH 2016-2019 ( 3 SEZONY ZIMOWE) Z PODZIAŁEM NA 7 ZADAŃ Części (zadania) zamówienia: Zadanie nr 1 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Kutnie Zadanie nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Łowiczu Zadanie nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Opocznie Zadanie nr 4 – Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim Zadanie nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Radomsku Zadanie nr 6 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Sieradzu Zadanie nr 7 - Zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wieluniu
usługi GDDKiA Łódź powyżej progów
26.07.2016
Termin składania ofert: 05.08.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.24.2016.mr
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 60 i nr 92 z drogą wojewódzką 702 w Kutnie.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
25.07.2016
Termin składania ofert: 10.08.2016 11:00
O/Ł.D3.2411.8.2016.jo
Rozbudowa odwodnienia w rejonie dróg dojazdowych DD-18 i DD-19 w pasie drogi ekspresowej S-8 w km 404+600
roboty budowlane GDDKiA Łódź do progów unijnych
21.07.2016
Termin składania ofert: 01.09.2016 11:00
O/Ł.D3.2414.3.2016.vk
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ŁODZI W SEZONACH 2016-2017,2017-2018,2018-2019.
dostawy GDDKiA Łódź powyżej progów
14.07.2016
Termin składania ofert: 22.07.2016 11:00
O/Ł.D3.2413.19.2016.mr
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe dla przedsięwzięcia: Budowa chodnika wzdłuż DK 42 w miejscowości Ładzice.
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych
14.07.2016
Termin składania ofert: 01.08.2016 12:00
O/Ł.D3.2413.20.2016.vk
Opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych dla przedsięwzięcia: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą gminną w m. Kiełmina
usługi GDDKiA Łódź do progów unijnych