INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.12.2017
Termin składania ofert: 16.01.2018 11:00
O/OL.D-3.2413.66.2017.I-2
Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
27.10.2017
Termin składania ofert: 13.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.60.2017.Z-1
Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
26.10.2017
Termin składania ofert: 10.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.50.2017.I-4
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.10.2017
Termin składania ofert: 13.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.39.2017.Z-2
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.37.2017.Z-1
Naprawa wraz ze wzmocnieniem skarp znajdujących się przy drodze ekspresowej nr S22 oraz w ciągu dróg dojazdowych (kilometr drogi głównej S22 od km 388+531 do km 438+499)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.53.2017.F-2
Obsługa biurowo-administracyjna GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 4 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.29.2017.Z-4
Wykonanie na podstawie projektu własnego wykonawcy wymiany barieroporęczy na obiektach mostowych oraz barier drogowych na dojazdach w podziale na 2 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 18.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.34.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI) – II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 10.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.45.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko – Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)” – II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.09.2017
Termin składania ofert: 13.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.49.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 na odcinku Smolajny – Kosyń w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.09.2017
Termin składania ofert: 31.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.54.2017.Z-1
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych: Zadanie nr 1, 2, 3, 4 sezony 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Zadanie nr 5 sezon 2017/2018
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.09.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.21.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w msc. Sędki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.08.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.46.2017.I-2
Zawarcie umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni nie większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.08.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.47.2017.I-2
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
03.08.2017
Termin składania ofert: 14.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.40.2017.Z-1
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawa siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.08.2017
Termin składania ofert: 08.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.42.2017.Z-1
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
24.08.2017
Termin składania ofert: 01.09.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.48.2017.Z-4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki” – III postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.30.2017.Z-2
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie Rejon w Elblągu
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.35.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko – Szczytno (ul. Gizewiusza, ul. Śląska)”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.07.2017
Termin składania ofert: 25.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2414.26.2017.Z-1
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Olsztyn w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w podziale na 26 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
17.07.2017
Termin składania ofert: 04.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.15.2017.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu w miejscowości Mikołajki w ciągu drogi krajowej nr 16, km 227+280
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.07.2017
Termin składania ofert: 10.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.27.2017.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 284+471 w miejscowości Buniaki
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
17.07.2017
Termin składania ofert: 22.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.14.2017.Z-1
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
12.07.2017
Termin składania ofert: 18.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2414.3.2017.Z-1
Dostawa mieszanki piasku z solą do zwalczania śliskości zimowej na obszarze administrowanym przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w podziale na 6 zadań
dostawy GDDKiA Olsztyn powyżej progów
07.07.2017
Termin składania ofert: 27.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.26.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w msc. Mózgowo w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych II postępowanie (Część III)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 25.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.9.2017.Z-1
Wykonywanie robót w zakresie remontów cząstkowych i oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Elblągu, Obwód Drogowy w Elblągu i Pasłęku
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
03.07.2017
Termin składania ofert: 24.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.10.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim na DK 16 w miejscowości Podlejki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część VI)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.06.2017
Termin składania ofert: 17.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.13.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część V)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.06.2017
Termin składania ofert: 19.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.24.2017.Z-1
Remont DK nr 51 w miejscowości Bartoszyce (ul. Bema, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Warszawska) od km 16+400 do km 17+700 wraz z wymianą dwóch sygnalizacji świetlnych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.06.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.28.2017.Z-1
Remont DK nr 16 odc. Kozarek – Słomowo od km 189+340 do km 192+390 i od km 192+850 do km 194+600
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.06.2017
Termin składania ofert: 04.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.34.2017.Z-4
Bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w latach 2017-2020 z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
22.06.2017
Termin składania ofert: 13.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.19.2017.Z-4
Zaprojektowanie i wykonanie renowacji powłoki malarskiej dźwigarów stalowych mostu w ciągu drogi krajowej nr 51 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim w miejscowości Bartoszyce most przez rzekę Łynę w km 16+400 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 07.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.16.2017.I-4
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680 - II postępowanie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 24.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.18.2017.Z-1
Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Olsztynie w podziale na 4 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
07.06.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.30.2017.Z-1
Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.22.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 16 w miejscowości Stradomno (ETAP II) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.06.2017
Termin składania ofert: 20.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.37.2017.Z-4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki” - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.06.2017
Termin składania ofert: 20.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.4.2017.Z-4
Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
05.06.2017
Termin składania ofert: 17.08.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.17.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 53 w miejscowości Szczytno w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 13.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.31.2017.Z-1
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, padłych w wyniku kolizji drogowych, w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie, Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Ełku
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 13.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.32.2017.Z-1
Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Ełku, Obwód Drogowy w Ełku
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.05.2017
Termin składania ofert: 07.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.29.2017.I-3
Wznowienie/rozgraniczenie i stabilizacja granic pasa drogowego dróg krajowych na terenie działania olsztyńskiego Oddziału GDDKiA – Rejony w Giżycku i Ełku
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.05.2017
Termin składania ofert: 10.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.24.2017.Z-2
Bieżące utrzymanie w zakresie naprawy i konserwacji: znaków podświetlanych na wysięgnikach oraz znaków aktywnych, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnych, dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
31.05.2017
Termin składania ofert: 10.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.28.2017.I-2
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
26.05.2017
Termin składania ofert: 09.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.14.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Warmińsko-Mazurskim na dk 63, odcinek Borki-granica województwa w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych od km 96+600 do km 110+700”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.05.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.25.2017.Z-2
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie oznakowania i bezpieczeństwa dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie w podziale na zadania UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!!!!
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.05.2017
Termin składania ofert: 10.07.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.27.2017.I-2
Zawarcia umowy ramowej na Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni nie większej niż 40 arów zlokalizowanych na trasie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
09.05.2017
Termin składania ofert: 24.05.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.12.2017.I-4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko- mazurskim na DK 59 na odcinku Osada Wierzbowo- Wierzbowo w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Część IV)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
05.05.2017
Termin składania ofert: 16.05.2017 11:00
O/OL.D-3.2413.23.2017.I-1
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w miejscowości Dobre Miasto (ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska)”
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
24.04.2017
Termin składania ofert: 09.05.2017 11:00
O/OL.D-3.2412.11.2017.I-2
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych