viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.12.2020
Termin składania ofert: 02.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.37.2020
Budowa chodnika w województwie warmińsko – mazurskim w ciągu DK 16 na odcinku Długie – Kalinowo
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.12.2020
Termin składania ofert: 20.01.2021 8:30
O/OL.D-3.2414.8.2020
Dostawa bębnów, materiałów eksploatacyjnych, tuszy–tonerów do urządzeń drukujących–wielofunkcyjnych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.12.2020
Termin składania ofert: 22.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2412.35.2020
Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk nr 51 – ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
15.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.53.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na trzy zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
14.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.54.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
11.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.45.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
08.12.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.44.2020
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni powyżej 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
08.12.2020
Termin składania ofert: 01.02.2021 8:30
O/OL.D-3.2413.47.2020
Czyszczenie i konserwacja separatorów oraz osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie z podziałem na 8 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.11.2020
Termin składania ofert: 10.12.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.52.2020
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zimowe utrzymanie dróg krajowych nr S7j, S51b, S51c, 58 administrowanych przez GDDKiA Rejon w Olsztynie – zadanie awaryjne II
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
06.11.2020
Termin składania ofert: 16.11.2020 8:30
O/OL.D-3.2414.7.2020
Dostawa urządzenia (skanera) do nieniszczących oraz precyzyjnych pomiarów położenia dybli oraz kotew w szczelinach dylatacyjnych nawierzchni betonowych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.10.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.27.2020
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
09.10.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.38.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
08.10.2020
Termin składania ofert: 23.10.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.31.2020
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania (powtórzenie)
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
01.10.2020
Termin składania ofert: 09.11.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.29.2020
Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
22.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.40.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.42.2020
Zimowe utrzymanie chodników w miastach i poza miastami w Rejonie w Elblągu w ciągu dróg krajowych nr S7i, S7g, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.09.2020
Termin składania ofert: 06.10.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.30.2020
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dylatacji bitumicznych na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.39.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 3 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
16.09.2020
Termin składania ofert: 25.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.41.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
15.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.36.2020
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
09.09.2020
Termin składania ofert: 28.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.26.2020
Remont chodnika w ciągu drogi krajowej nr 16 w m. Orzysz (ul. Wojska Polskiego) od km 69+810 do km 70+978
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.09.2020
Termin składania ofert: 22.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.18.2020
Remont chodnika przy drodze krajowej nr 59 m. Ryn, str. lewa od km 22+357 do km 22+590
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
01.09.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.37.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
25.08.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.28.2020
Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 Rejon Giżycko - w ciągu DK 16 w miejscowości Baranowo; Zadanie nr 2 Rejon Olsztyn - w ciągu DK 58 w miejscowości Kurki.
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.08.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.33.2020
Zawarcie umowy ramowej na Wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo–Wirwajdy wraz z opracowaniem wyników tych badań (II postępowanie)
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
18.08.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.35.2020
Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51 - II postępowanie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
10.08.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.30.2020
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
06.08.2020
Termin składania ofert: 26.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.25.2020
Budowa chodników w województwie warmińsko - mazurskim z podziałem na dwa zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
31.07.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.31.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
28.07.2020
Termin składania ofert: 10.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.32.2020
Usługi odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych padłych w wyniku kolizji drogowych w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
24.07.2020
Termin składania ofert: 11.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.22.2020
Budowa przepustu wraz z likwidacją osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 16 od km 272+520 do km 272+680
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
23.07.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.23.2020
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany urządzeń dylatacyjnych wraz z nawierzchnią na obiektach inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 5 zadań
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
16.07.2020
Termin składania ofert: 03.08.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.24.2020
Remont pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Oddziału GDDKiA w Olsztynie przy al. Warszawskiej 89
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
07.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.28.2020
Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawę siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.29.2020
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
02.07.2020
Termin składania ofert: 14.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2414.5.2020
Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie wraz z podległymi Rejonami oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
01.07.2020
Termin składania ofert: 21.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.21.2020
Poprawa współczynnika tarcia (parametrów szorstkości) nawierzchni w technologii śrutowania na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert: 17.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.27.2020
Monitoring w latach 2020-2023 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
30.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.22.2020
Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronie
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
26.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2412.20.2020
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na dwa zadania
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn powyżej progów
25.06.2020
Termin składania ofert: 06.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2414.6.2020
Dostawa energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie
dostawy GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
25.06.2020
Termin składania ofert: 14.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.16.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie poboczy, korpusu drogowego, odwodnienia i chodników administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim Obwód Drogowy w Lidzbarku Warmińskim i Obwód Drogowy w Biskupcu
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
19.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.20.2020
Zawarcie umowy ramowej na Wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni do 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo–Wirwajdy wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
19.06.2020
Termin składania ofert: 16.07.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.17.2020
Projekt i budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi ekspresowej S7 w miejscowości Piątki
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
18.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.21.2020
Zawarcie umowy ramowej na Wykonywanie ratowniczych badań archeologicznych dla stanowisk archeologicznych o powierzchni powyżej 40 arów zlokalizowanych na trasie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo–Wirwajdy wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
05.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.23.2020
Wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
04.06.2020
Termin składania ofert: 17.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.25.2020
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na cmentarzu znajdującym się na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 181 w msc. Ciernie, gm. Ełk wraz z opracowaniem wyników tych badań
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
04.06.2020
Termin składania ofert:
O/OL.D-3.2413.18.2020
Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
usługi GDDKiA Olsztyn powyżej progów
29.05.2020
Termin składania ofert: 15.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2412.19.2020
Wykonanie robót w zakresie odnowy oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Odział w Olsztynie
roboty budowlane GDDKiA Olsztyn do progów unijnych
29.05.2020
Termin składania ofert: 09.06.2020 8:30
O/OL.D-3.2413.24.2020
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental
usługi GDDKiA Olsztyn do progów unijnych