viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
21.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.227.2019
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawach związanych z realizacją zadań
usługi GDDKiA Wrocław
07.10.2019
Termin składania ofert: 23.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.218.2019
Remont płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 03.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2414.205.2019
Wykonanie, transport i montaż drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 10.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.215.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt. „Wymiana dylatacji modułowych na dylatacje palczaste na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej i na jezdni wschodniej od strony Kudowy Zdrój
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.212.2019
Naprawa dylatacji na obiekcie MA 25 w km 26+748 autostrady A4 – jezdnia południowa ,kierunek Wrocław.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.211.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 27.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.210.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.201.2019
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w mieście Żelazno na odcinku od km 10+262 do km 10+570
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.185.2019
Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.194.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.192.2019
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert: 29.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.155.2019
Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Widawa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.187.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.189.2019
Wykonanie Robót polegających na usunięciu wad , usterek i wykonanie robót zaległych wykazanych na Listach Wad i Usterek stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji dla zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Wrocław Widawa (wraz z węzłem)” zrealizowanego przez firmę Astaldi S.p.A.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.184.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3, w m. LUBIN”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.181.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.08.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.152.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.07.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.168.2019
Budowa stacji meteorologicznej w ciągu obwodnicy Kłodzka
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.07.2019
Termin składania ofert: 02.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.139.2019
Wykonanie kart dla 163 obiektów mostowych na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.07.2019
Termin składania ofert: 15.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.141.2019
Wykonanie monitoringu oraz dwóch analiz porealizacyjnych dotyczących efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery tworzonej przez drogę ekspresową S3 Nowa Sól – Legnica (A4) wraz z Węzłem Legnica w latach 2019-2024
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2019
Termin składania ofert: 18.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.147.2019
Remont elewacji budynku garaży i magazynu ogólnego Obwodu Drogowego w Wałbrzychu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2019
Termin składania ofert: 05.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.112.2019 KOREKTA (ujednolicenie z zapisami SIWZ i ogłoszenia) O.WR.D-3.2413.112.2019
Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.07.2019
Termin składania ofert: 16.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.150.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 18.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.127.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych w podziale na zadania : Zadanie 1 : Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-17 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej od strony Warszawy Zadanie 2 : Naprawa dylatacji na obiekcie MA8 w km 8+585 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – jezdnia wschodnia od strony Kudowy Zdroju oraz uzupełnienie nakładek wygłuszających na wskazanych obiektach A8-AOW
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.136.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2412.106.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: „Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w miejscowości Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i drogą objazdową”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.06.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 24.06.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.126.2019
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji Ochrona fizyczna całodobowa: Rejon Głogów, Obwód Utrzymania Drogowego – Lubin przy DK S3
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.138.2019
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.06.2019
Termin składania ofert: 01.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.115.2019
Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Oleśnicy, z podziałem na zadania : Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 15 w km 46+576 – 48+879, odc. Cieszków – granica województwa. Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 w km 125+564-126+940,m.Oława.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.05.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 06.06.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.119.2019
Ochrona fizyczna całodobowa terenu budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.05.2019
Termin składania ofert: 04.06.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.110.2019
Wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.05.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.111.2019
Doradztwo naukowo – techniczne dotyczące tunelu drogowego TS 26 w ramach realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica ( A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
14.05.2019
Termin składania ofert: 29.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.90.2019
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.88.2019
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dróg krajowych w podziale na zadania (części): Zadanie I 1.nr 12 w m. Radwanice; 2.nr 8 w m. Dębowina; 3.nr 30 w m. Gryfów Śląski; 4.nr 30 w m. Białogórze; 5.3 w m. Wojcieszyce; 6.nr 36 w m. Krzelów; 7.nr 8 w m. Cieszyce; 8.nr 8 w m. Pustków Wilczkowski; 9.nr 8 w m. Przerzeczyn Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Wilków Wielki, Łagiewniki, Radzików; 10.nr 8 w m. Jordanów Śląski; 11.nr 15 w m. Skoroszów; 12.nr 94 w m. Groblice. Zadanie II 1.A18 obręb m. Krzywa; 2.S8 odc. Wrocław-Oleśnica; 3.S8 odc. Oleśnica-Syców.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2414.102.2019
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów administracyjno – biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.04.2019
Termin składania ofert: 10.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.92.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie robót na nawierzchniach bitumicznych w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 07.05.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.80.2019
Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy elektroenergetycznych przy drogach krajowych nr 3, 30 i 94
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.04.2019
Termin składania ofert: 30.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.96.2019
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A-4”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.04.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.66.2019
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2019-2020 zadanie 4 - prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.04.2019
Termin składania ofert: 25.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2019
Roboty budowlane z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Naprawy i remonty cząstkowe na odcinkach dróg powiatowych nr DP1325D, DP1343D, DP1367D, DP1368D, DP1370D wraz z zarurowaniem odcinka rowu w ciągu drogi DP1368D; Zadanie 2: Remont przepustu pod drogą powiatową DP1370D
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 12:30
O.WR.D-3.2413.74.2019
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.03.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.58.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 na odcinku Drożów – Nielubia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w podziale na 2 zadania: Zadanie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 - Nielubia Zadanie 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 12 - Drożów
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 15.04.2019 10:30
O.WR.D-3.2412.71.2019
Remont autostrady A4 na odcinku PPO Karwiany
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert: 08.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.55.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w podziale na zadania: Zadanie 1: DK12 na odcinku Nielubia – Kurowice Zadanie 2: DK12 koło miejscowości Dankowice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.03.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.67.2019
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa autostrady A18 na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Golnice”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.03.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.44.2019
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami „pas drogowy” w rozbiciu na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.03.2019
Termin składania ofert: 29.03.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.64.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części: Część 1 - Rejon w Głogowie Część 2 – Rejon w Legnicy Część 3 – Rejon we Wrocławiu Część 4 – Rejon w Lubaniu - Dróżniczówka w Piechowicach
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.03.2019
Termin składania ofert: 03.04.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.56.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.03.2019
Termin składania ofert: 27.03.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.32.2019
Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI oraz nadzór w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania pn. Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP L-282 Wrocław – Zgorzelec w km 55+779 dk 94 koło m. Okmiany
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.03.2019
Termin składania ofert: 28.03.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.51.2019
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjno – biurowego wraz z archiwum na terenie węzła Wrocław Północ”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych