viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
16.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-15/112/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy - Obwód Drogowy Oleśnica, w sezonie zimowym 2014-2015.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
16.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-2/113/PN/U/I-4/2014
Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Szczytna”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
16.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/116/PN/U/I-4/2014
Doradztwo naukowo – techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a) mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław – Poznań; b) mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi;
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-16/114/PN/R/I-4/2014
Remont pomieszczeń piętra wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i c.o. w budynku wypoczynkowym GDDKiA Oddziału we Wrocławiu w miejscowości Pasterka
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.10.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-4/107/PN/U/I-4/2014
Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR F-2/103/PN/D/I-4/2014
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników GDDKiA Oddziału we Wrocławiu oraz podległych Rejonów
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-1/105/PN/U/I-4/2014
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2014-2015 z podziałem na Zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-15/104/PN/R/I-4/2014
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 12 i DK 3 w województwie dolnośląskim
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z1.3/100/PN/U/I-4/2014
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont autostrady A-4 na odcinku od km 167+274 do km 193+965”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/99/PN/U/I-4/2014
Doradztwo naukowo – techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a) mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław – Poznań; b) mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi;
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.09.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-2/97/PN/R/I-4/2014
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Szczytna
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-12/95/PN/R/I-4/2014
Wykonanie robót poprawkowych dla zadania Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 Odcinek 2: od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do 17+775
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z1.3/91/PN/U/I-4/2014
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont autostrady A-4 na odcinku od km 167+274 do km 193+965
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-4/80/PN/U/I-4/2014
Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI nad robotami w trakcie realizacji robót budowlanych oraz nadzór w ciągu pierwszych 3 z 5-ciu lat okresu gwarancyjnego dla zadania p.t.: „Remont estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w m. Oława - ETAP I NAPRAWA PODPÓR (z wyłączeniem podpór zlokalizowanych na terenie PKP)”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.08.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.10.2014 13:00
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/94/PO/R/I-4/2014
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
14.08.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.10.2014 12:00
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/93/PO/R/I-4/2014
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
12.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-3/85/PN/R/I-4/2014
Wykonanie robót związanych z wdrożeniem zaktualizowanego Projektu Stałej (Docelowej) Organizacji Ruchu dla autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa od km 0+000 do km 51+461
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-4/72/PN/R/I-4/2014
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań, uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKIA O/WR Z-14/88/PN/R/I-4/2014
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 30 km 5+965 do km 6+590, odcinek Łagów-Trójca
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-18/87/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-17/89/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-15/90/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-13/86/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-16/82/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu w sezonie zimowym 2014-2015.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.08.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-12/83/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-14/81/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w sezonie zimowym 2014-2015 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiAO-WR Z-11/77/PN/U/I-4/2014
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w sezonach zimowych 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-13/79/PN/R/I-4/2014
Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/WR Rejon w Legnicy z podziałem na zadania: Zadanie 1 Remont drogi krajowej nr 94 odcinek Chojnów – Legnica od km 12+900 do km 14+400 Zadanie 2 Remont drogi krajowej nr 3 miejscowość Małuszów od km 408+700 do km 409+200
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-1/78/PN/D/I-4/2014
Zakup soli drogowej i chlorku wapnia wraz z dostawą do magazynów Zamawiającego na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w latach 2014-2017
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
29.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-11/84/PN/R/I-4/2014
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 w podziale na zadania: Zadanie 1 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 w km 370+450 do km 371+400 jezdnia prawa m. Lubin (wraz z łącznicami). Zadanie 2 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 km 372+870 do km 374+190 jezdnia prawa i km 372+950 do km 373+525 jezdnia lewa m. Lubin.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-12/76/PN/R/I-4/2014
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 odcinek Wilkanów - Domaszków od km 27+150 do km 29+000 o długości 1,85 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/71/PN/R/I-4/2014
Budowa ekranów przeciwolśnieniowych na wybranych obiektach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-18/75/PN/R/I-4/2014
Autostrada A-4 – poprawa warunków ruchu na placu Punktu Poboru Opłat „Karwiany” - Etap II – oznakowanie pionowe
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-18/74/PN/R/I-4/2014
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 8 na odcinkach : od km 87+278 do km 88+517 długość odcinka 1,239 km od km 88+673 do km 89+848 długość odcinka 1,175 km łączna długość odcinków 2,414 km ( Radzików – Jordanów Śląski)
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-12/73/PN/R/I-4/2014
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 i 33 na terenie działania Rejonu w Kłodzku z podziałem na zadania: Zadanie I: remont drogi krajowej nr 8 odcinek od km 43+650 do km 44+300 m. Dębowina o długości 0,65 km Zadanie II: remont drogi krajowej nr 33 odcinek od km 9+700 do km 10+240 m. Żelazno o długości 0,54 km Zadanie III: remont drogi krajowej nr 8 odcinek od km 64+470 do km 65+000 odcinek Ząbkowice Śląskie – Szklary o długości 0,53 km”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-16/70/PN/R/I-4/2014
Remonty dróg: 1/ drogi krajowej nr 35 na odcinku Wałbrzych - Świebodzice w km 30+504 - 31+737 2/ drogi krajowej nr 34 na odcinku w Świebodzicach w km 0+000 - 0+450
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/56/PN/R/I-4/2014
Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu oraz pieszych dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców, etap I - Wrocław (węzeł Pawłowice) - Oleśnica (węzeł Dąbrowa), etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (węzeł Syców Wschód)
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-15/69/PN/R/I-4/2014
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25, w km 347+898-350+163 Odc. Oska Piła - Drołtowice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-4/68/PN/R/I-4/2014
Remont estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w m. Oława - ETAP I NAPRAWA PODPÓR (z wyłączeniem podpór zlokalizowanych na terenie PKP)
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
16.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-2/43/PN/U/I-4/2014
Doradztwo naukowo – techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a)mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław – Poznań; b) Mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.06.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR D-2/65/PN/U/I-4/2014
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu: Pomoc prawna świadczona na rzecz 1. komórek organizacyjnych Pionu Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji: a) Wydział ds. Inwestycji; b) Zespół Dróg Szybkiego Ruchu; c) Zespół Obiektów i Urządzeń Obsługi Uczestników Ruchu; d) Wydział Zamówień Publicznych. 2. komórek organizacyjnych Pionu Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Technologii: a) Wydział Technologii; b) Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakresie Technologii.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-1.3/64/PN/U/I-4/2014
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni południowej autostrady A4 od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robót remontowych z 36 miesięcznym okresem gwarancyjnym
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR D-9/63/PN/U/I-4/2014
Działania ochronne w celu poprawy warunków bytowania głuszca w Nadleśnictwie Ruszów w ramach budowy autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-18/45/PN/U/I-4/2014
Prace utrzymaniowe w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Rejony we Wrocławiu i Oleśnicy w zakresie oczyszczenia przepustów drogowych i koszenia roślinności w pasie drogowym dróg nr 8e (od km 0+000 do km 1+387), S8 (od km 1+287 do km 6+497), A8 (od km 6+497 do km 29+459), 98 (od km 0+000 do km 5+993)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
15.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-5/54/PN/U/I-4/2014
Naprawa, konserwacja, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
13.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-1/61/PN/U/I-4/2014
Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku GDDKiA Oddział we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 186”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-1.3/59/PN/R/I-4/2014
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni południowej autostrady A4 od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robót remontowych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.05.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR Z-5/57/PN/U/I-4/2014
Naprawa, konserwacja, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych, stacji pogodowych, znaków zmiennej treści, stacji monitorowania ruchu i kamer zlokalizowanych przy autostradzie A-4
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-1/51/PN/U/I-4/2014
Uporządkowanie (połączenie) działek w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław-Syców (łącznie z obwodnicą Oleśnicy), a następnie wydzielenie ciągów komunikacyjnych (dróg zbiorczych)do przekazania innym zarządcom (podziały działek)
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.04.2014
Termin składania ofert:
GDDKiA O/WR I-1/53/PN/U/I-4/2014
Wykonanie czynności formalno – prawnych związanych z przejęciem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (A-4)” dla 3, 4 i 5 zadania”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych