viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
27.04.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.49.2020
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław w podziale na części: część 1 – Rejon w Głogowie, w latach 2020-2023 część 2 – Rejon w Kłodzku, w latach 2020-2023 część 3 – Rejon w Legnicy, w latach 2020-2023 część 4 – Rejon w Lubaniu, w latach 2020-2023 część 5 – Rejon w Oleśnicy, w latach 2020-2023 część 6 – Rejon w Wałbrzychu, w latach 2020-2023 część 7 – Rejon w Wołowie, w latach 2020-2022 część 8 – Rejon we Wrocławiu, w latach 2020-2023
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.04.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.66.2020
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-22a w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – przyczółek od strony Warszawy – jezdnia prawa (kierunek na Warszawę)”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.04.2020
Termin składania ofert: 29.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.04.2020
Termin składania ofert: 11.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2414.44.2020
Dostawa zabudów wraz z montażem w celu przystosowania dwóch nośników do holowania zestawu pomiarowego SRT-3
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.60.2020
Wykonanie ogrodzenia zatrzymującego migrację zwierząt z terenów leśnych na krawędzi pasa drogowego DK nr 12 na terenie województwa dolnośląskiego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.04.2020
Termin składania ofert: 05.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.51.2020
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.04.2020
Termin składania ofert: 15.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.42.2020
Konserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
10.04.2020
Termin składania ofert: 21.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.39.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2020 – 2023 z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.04.2020
Termin składania ofert: 14.05.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.36.2020
Wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z podziałem na części (zadania)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.04.2020
Termin składania ofert: 21.04.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.34.2020
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2020-2022 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.30.2020
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław
23.03.2020
Termin składania ofert: 29.04.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.22.2020
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020 – 2022 Zadanie 1 – Roboty na nawierzchniach bitumicznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.03.2020
Termin składania ofert: 19.03.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.24.2020
Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu w 2020 roku
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.03.2020 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 16.03.2020 9:30
O.WR.D-3.2410.23.2020
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w zakresie budowy drogi ekspresowej S-3 zadanie III
usługi GDDKiA Wrocław
25.02.2020
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.21.2020
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami „pas drogowy” w rozbiciu na zadania: Zadanie 1: Droga krajowa 12 od km 85+768 do km 154+076 na odcinku granica z województwem lubuskim – granica z województwem wielkopolskim Zadanie 2: Droga krajowa 33 od km 8+140 do km 44+778 na odcinku rondo w Żelaźnie – granica państwa
usługi GDDKiA Wrocław
04.02.2020
Termin składania ofert: 09.03.2020 9:30
O.WR.D-3.2412.7.2020
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.12.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.268.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 8 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.12.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.266.2019
Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania ruchem na autostradzie A4 (odcinek węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.12.2019
Termin składania ofert: 14.01.2020 9:30
O.WR.D-3.2413.272.2019
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 3 części
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.10.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.232.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Naprawa podpór 6 wiaduktów nad autostradą A4 oraz rozbiórka jednego obiektu”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.10.2019 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 25.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.227.2019
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sprawach związanych z realizacją zadań
usługi GDDKiA Wrocław
10.10.2019
Termin składania ofert: 12.11.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.228.2019
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych przy Autostradzie A4 na MOP-ie Czerna Północ i Czerna Południe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.10.2019
Termin składania ofert: 23.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.218.2019
Remont płyt betonowych autostrady A4 w km 53+525 i 53+550
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 03.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2414.205.2019
Wykonanie, transport i montaż drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.09.2019
Termin składania ofert: 10.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.215.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt. „Wymiana dylatacji modułowych na dylatacje palczaste na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej i na jezdni wschodniej od strony Kudowy Zdrój
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.212.2019
Naprawa dylatacji na obiekcie MA 25 w km 26+748 autostrady A4 – jezdnia południowa ,kierunek Wrocław.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.09.2019
Termin składania ofert: 04.10.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.211.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2019
Termin składania ofert: 27.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.210.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.09.2019
Termin składania ofert: 20.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.201.2019
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 w mieście Żelazno na odcinku od km 10+262 do km 10+570
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.08.2019
Termin składania ofert: 04.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.185.2019
Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.08.2019
Termin składania ofert: 09.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.194.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.08.2019
Termin składania ofert: 03.09.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.192.2019
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.08.2019
Termin składania ofert: 29.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.155.2019
Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Widawa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.187.2019
Dostarczenie, wykonanie i całodobowe utrzymanie czasowej organizacji ruchu na terenie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, w związku z budową drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2019
Termin składania ofert: 26.08.2019 10:00
O.WR.D-3.2412.189.2019
Wykonanie Robót polegających na usunięciu wad , usterek i wykonanie robót zaległych wykazanych na Listach Wad i Usterek stanowiących załączniki do wydanych Świadectw Przejęcia i usterek gwarancyjnych zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji dla zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Wrocław Widawa (wraz z węzłem)” zrealizowanego przez firmę Astaldi S.p.A.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.184.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3, w m. LUBIN”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.08.2019
Termin składania ofert: 22.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.181.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.08.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.161.2019
Przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020, bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
02.08.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.152.2019
Odtworzenie i obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) w latach 2019 – 2021 zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.07.2019
Termin składania ofert: 12.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.168.2019
Budowa stacji meteorologicznej w ciągu obwodnicy Kłodzka
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.07.2019
Termin składania ofert: 02.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.139.2019
Wykonanie kart dla 163 obiektów mostowych na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.07.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.169.2019
Regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.07.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.145.2019
Wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.07.2019
Termin składania ofert: 15.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.141.2019
Wykonanie monitoringu oraz dwóch analiz porealizacyjnych dotyczących efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery tworzonej przez drogę ekspresową S3 Nowa Sól – Legnica (A4) wraz z Węzłem Legnica w latach 2019-2024
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2019
Termin składania ofert: 18.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.147.2019
Remont elewacji budynku garaży i magazynu ogólnego Obwodu Drogowego w Wałbrzychu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2019
Termin składania ofert: 05.08.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.112.2019 KOREKTA (ujednolicenie z zapisami SIWZ i ogłoszenia) O.WR.D-3.2413.112.2019
Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.07.2019
Termin składania ofert: 16.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.150.2019
Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.06.2019
Termin składania ofert: 18.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.127.2019
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych w podziale na zadania : Zadanie 1 : Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-17 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – na jezdni zachodniej od strony Warszawy Zadanie 2 : Naprawa dylatacji na obiekcie MA8 w km 8+585 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – jezdnia wschodnia od strony Kudowy Zdroju oraz uzupełnienie nakładek wygłuszających na wskazanych obiektach A8-AOW
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.06.2019
Termin składania ofert: 19.07.2019 9:30
O.WR.D-3.2412.136.2019
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 34 w miejscowości Siodłkowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.06.2019
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.137.2019
Kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól– Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów