viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
20.12.2018
Termin składania ofert: 04.01.2019 10:30
O.WR.D-3.2413.240.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie VI: obwód utrzymania drogi Bolków”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.263.2018
Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
13.12.2018
Termin składania ofert: 08.01.2019 10:00
O.WR.D-3.2413.247.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 4 części: Część 1 - Rejon w Kłodzku Część 2 – Rejon w Wałbrzychu Część 3 - GDDKiA O/Wrocław – Magazyn Dokumentacji Część 4 – Rejon w Lubaniu - Dróżniczówka w Szklarskiej Porębie
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2413.246.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 8 części: Część 1 - Rejon w Głogowie Część 2 – Rejon w Legnicy Część 3 – Rejon w Lubaniu Część 4 – Rejon w Oleśnicy Część 5 – Rejon w Wołowie Część 6 – Rejon we Wrocławiu Część 7 - GDDKiA O/Wrocław - Siedziba Oddziału we Wrocławiu i Siedziba Wydziału Technologii Mokronos Dolny Część 8 – Rejon w Lubaniu - Dróżniczówka w Piechowicach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert:
O.WR.D-3.2410.225.2018
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
06.12.2018
Termin składania ofert: 08.01.2019 9:30
O.WR.D-3.2413.226.2018
Doradztwo naukowo – techniczne dotyczące tunelu drogowego TS 26 w ramach realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica ( A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła)”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.11.2018
Termin składania ofert: 30.11.2018 10:30
O.WR.D-3.2413.234.2018
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego, Zadanie 1 Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie w zakresie środowiska gruntowo – wodnego, Zadanie 2
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.11.2018
Termin składania ofert: 26.11.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.213.2018
Kompleksowy NADZÓR INWESTORSKI z weryfikacją dokumentacji projektowej, oraz nadzór w 5 -letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.10.2018
Termin składania ofert: 31.10.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.201.2018
Dostawa pojazdów holujących do przyczep pomiarowych SRT-3 do Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.10.2018
Termin składania ofert: 06.11.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.206.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy Obwód Drogowy w Oleśnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 29.11.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.204.2018
Wykonanie archeologicznych badań sondażowych oraz ratowniczych badań wykopaliskowych w pasie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka, odcinek Bolków - Lubawka (granica państwa), zadanie III i IV wraz z opracowaniem wyników badań - UMOWA RAMOWA
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.10.2018
Termin składania ofert: 07.12.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.210.2018
Opracowanie Dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków –Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.10.2018
Termin składania ofert: 09.11.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.193.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie Obwód Drogowy Drożów w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.10.2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.190.2018
Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych w ramach zadania pn. „Budowa sygnalizacji w ciągu drogi krajowej nr 36 w m. Lubin”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.09.2018
Termin składania ofert: 03.10.2018 11:00
O.WR.D-3.2413.188.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie Obwód Drogowy Drożów w sezonie zimowym 2018/2019
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.09.2018
Termin składania ofert: 21.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.169.2018
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych ZADANIE III
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.09.2018
Termin składania ofert: 20.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.162.2018
Remont dachu oraz naświetli na budynku biurowym OD Kłodzko z podziałem na zdania: Zadanie I – Remont dachu Zadanie II – Wymiana naświetli
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.09.2018
Termin składania ofert: 05.10.2018 8:30
O.WR.D-3.2412.161.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.08.2018
Termin składania ofert: 24.09.2018 10:30
O.WR.D-3.2412.145.2018
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie VI: Obwód Utrzymania Drogi Bolków
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.08.2018
Termin składania ofert: 08.10.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.159.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu Obwód Drogowy w Kostomłotach, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
24.08.2018
Termin składania ofert: 18.10.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.146.2018
Usunięcie uszkodzeń, integracja oraz utrzymanie elementów Systemu Zarządzania Ruchem w ciągu autostrady A4 (odc. Granica D/PL – w. Wrocław Południe) wraz z główną magistralą światłowodową oraz system telefonii alarmowej
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.08.2018
Termin składania ofert: 05.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.158.2018
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 15 na odcinku Miłochowice – Milicz”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.08.2018
Termin składania ofert: 04.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.160.2018
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.08.2018
Termin składania ofert: 30.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.147.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w miejscowości Wińsko w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.08.2018
Termin składania ofert: 14.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.137.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy w Miliczu Zadanie 2 Obwód Drogowy w Oleśnicy Zadanie 3 Obwód Drogowy w Polwicy
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.143.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy w Bolesławcu Zadanie 2 Obwód Drogowy w Piechowicach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.08.2018
Termin składania ofert: 29.08.2018 10:00
O.WR.D-3.2412.153.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w ramach PBDK- Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w podziale na 3 zadania : Zadanie nr 1 : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w miejscowości Grzeszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zadanie nr 2 : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w miejscowości Łazek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Zadanie nr 3 : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 36 w miejscowości Rogówek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.08.2018
Termin składania ofert: 10.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.144.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1 Obwód Drogowy Głogów Zadanie 2 Obwód Drogowy Drożów Zadanie 3 Obwód Drogowy Lubin/Lubin Zachód
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.08.2018
Termin składania ofert: 12.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.72.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) – Duszniki Zdrój”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.07.2018
Termin składania ofert: 07.09.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.71.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.07.2018
Termin składania ofert: 13.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.133.2018
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ronda w km 17+565 w ciągu drogi krajowej nr 39 w m. Strzelin
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.07.2018
Termin składania ofert: 06.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.127.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 15 na odcinku Miłochowice – Milicz
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.07.2018
Termin składania ofert: 27.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.125.2018
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.07.2018
Termin składania ofert: 02.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.118.2018
Przebudowa drogi krajowej nr 35 w m. Mieroszów na odcinku od km 3+300 do km 3+749
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.07.2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.114.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na dk 36 w miejscowości Łazek w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.07.2018
Termin składania ofert: 09.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.107.2018
Prowadzenie i koordynowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
21.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 10:00
O.WR.D-3.2413.92.2018
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, z dróg krajowych z podziałem na 2 zadania
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.79.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: „Remont mostu drogowego nad rzeką Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 123+732 w m. Głogów”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.06.2018
Termin składania ofert: 07.08.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.67.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Nowej Wsi Legnickiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Jaworze
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
11.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2410.88.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (a4) – Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 19.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.66.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Środzie Śląskiej, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Wołowie
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
05.06.2018
Termin składania ofert: 21.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.82.2018
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ronda w km 17+565 w ciągu drogi krajowej nr 39 w m. Strzelin.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.06.2018
Termin składania ofert: 21.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.83.2018
Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu, z podziałem na zadania : • Zadanie 1 – Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 w km 419+940 - 421+416 odc. Domanów – Pustelnik • Zadanie 2 – Remont nawierzchni drogi krajowej nr 34 w km 0+450 - 1+778 m. Świebodzice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.06.2018
Termin składania ofert: 25.07.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.57.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy Kłodzko i Braszowice, Zadanie 2: Obwód Drogowy Bystrzyca Kłodzka
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.05.2018
Termin składania ofert: 15.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.68.2018
Remont nawierzchni dróg krajowych na terenie Rejonu w Oleśnicy, z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 25 w km 338+728 – 342+516, odc. granica województwa – Ose Zadanie 2 - Remont nawierzchni drogi krajowej nr 94 w km 122+820 – 125+288, m. Oława
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.05.2018
Termin składania ofert: 24.07.2018 10:00
O.WR.D-3.2413.56.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania: Zadanie 1: Obwód Drogowy w Jordanowie Śląskim, Zadanie 2: Obwód Drogowy w Bielanach Wrocławskich, Zadanie 3: Obwód Drogowy w Kostomłotach
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.05.2018
Termin składania ofert: 04.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.87.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.05.2018
Termin składania ofert: 07.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.76.2018
Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno – naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec – Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona autostrady).
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.05.2018
Termin składania ofert: 06.06.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.80.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych DK 33 miejscowość Roztoki
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.05.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018 8:30
O.WR.D-3.2413.74.2018
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie w podziale na części: Część I: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie, od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki, Część II: Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie, od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych