viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
10.05.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.59.2018
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.04.2018
Termin składania ofert: 08.05.2018 8:30
O.WR.D-3.2413.58.2018
Dostawa - tonery i tusze do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.04.2018
Termin składania ofert: 21.05.2018 12:00
O.WR.D-3.2412.44.2018
„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie VI: Obwód Utrzymania Drogi Bolków”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.04.2018
Termin składania ofert: 24.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.42.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów – Stary Dwór Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa od km 5+500 do km 5+945
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.04.2018
Termin składania ofert: 29.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.60.2018
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.04.2018
Termin składania ofert: 25.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.55.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
13.04.2018
Termin składania ofert: 22.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.51.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
11.04.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.49.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych DK 33 miejscowość Roztoki
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.04.2018
Termin składania ofert: 30.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.47.2018
Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.23.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.04.2018
Termin składania ofert: 11.05.2018 10:30
O.WR.D-3.2413.38.2018
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie, w sezonach zimowych 2018/2019; 2019/2020 i 2020/2021 z podziałem na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.03.2018
Termin składania ofert: 09.05.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.37.2018
Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania ruchem na autostradzie A4 (odc. węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW)
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
30.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.43.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 na odcinku Górczyna – Jędrzychowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.03.2018
Termin składania ofert: 09.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.34.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla realizacji zadania p.t: „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.03.2018
Termin składania ofert: 16.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.22.2018
Wygrodzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie w podziale na części: Część I - od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki, Część II – od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.03.2018
Termin składania ofert: 30.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.39.2018
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.03.2018
Termin składania ofert: 04.04.2018 9:30
O.Wr.D-3.2413.36.2018
Konserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiego
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.03.2018
Termin składania ofert: 27.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.7.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.03.2018
Termin składania ofert: 19.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.4.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Mąkolno – Złoty Stok
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.03.2018
Termin składania ofert: 22.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.18.2018
Oznakowanie poziome dróg krajowych na terenie GDDKiA Oddział Wrocław w 3-ch sezonach w latach 2018-2020 w podziale na 8 części
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.02.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.2.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica - Skoroszów
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
23.02.2018
Termin składania ofert: 14.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.16.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont nawierzchni oraz wymiana dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 8 w km od 38+408 do km 39+108 m. Kłodzko wraz z wykonaniem projektu.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.02.2018
Termin składania ofert: 07.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.17.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w miejscowości Roztoki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.02.2018
Termin składania ofert: 02.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.5.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Stary Wiązów - Wiązów
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.02.2018
Termin składania ofert: 01.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.14.2018
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów – Stary Dwór Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 35 na odcinku Mieroszów-Kowalowa od km 5+500 do km 5+945
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.02.2018
Termin składania ofert: 26.03.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.13.2018
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami Pas Drogowy w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
01.02.2018
Termin składania ofert: 16.02.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.11.2018
Doszczelnienie istniejącego wygrodzenia ochronno – naprowadzającego dla płazów w ciągu autostrady A-4 Zgorzelec – Krzyżowa od km 3+050 do km 5+850 (lewa strona autostrady).
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.01.2018 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.01.2018 9:30
Termin składania ofert: 30.01.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.3.2018
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKIA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na 9 części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.12.2017
Termin składania ofert: 06.02.2018 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.12.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.239.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.12.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 10:30
O.WR.D-3.2413.236.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.11.2017
Termin składania ofert: 09.01.2018 9:30
O.WR.D-3.2412.228.2017
„Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.11.2017
Termin składania ofert: 22.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.221.2017
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie V: obwód utrzymania drogi Jawor
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.11.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 28.11.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.217.2017
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na trzy części
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.10.2017
Termin składania ofert: 30.11.2017 9:29
O.WR.D-3.2413.171.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice - Gogołowice
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
20.10.2017
Termin składania ofert: 03.11.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.174.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.10.2017
Termin składania ofert: 27.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.202.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.10.2017
Termin składania ofert: 11.12.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.195.2017
Zimowe utrzymanie drogi ekspresowej S5 na odcinku administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 - Obwód Utrzymania Drogowego w Krościnie.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
11.10.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 10:00
O.WR.D-3.2413.201.2017
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sezonie zimowym 2017/2018 w Rejonie w Głogowie.
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.10.2017
Termin składania ofert: 17.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.183.2017
Usunięcie uszkodzeń oraz utrzymanie lokalnych magistrali światłowodowych do obsługi Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na odcinku autostrady A4 granica państwa D/PL – w. Krzyżowa
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.09.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.185.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt.: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiaduktach WA-17 i WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.09.2017
Termin składania ofert: 15.11.2017 11:30
O.WR.D-3.2411.140.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
19.09.2017
Termin składania ofert: 29.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.186.2017
Zimowe utrzymanie dróg krajowych i autostrad w sezonie zimowym 2017/2018 administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu Zadanie 2 Obwód Utrzymania Autostrady w Łące z/s w Bolesławcu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.09.2017
Termin składania ofert: 28.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.182.2017
Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu drogi krajowej nr 36 w ciągu tzw. Obwodnicy Ścinawy
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.09.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.132.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Ścinawa – Krzelów”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.08.2017
Termin składania ofert: 25.10.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.131.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinkach Biedrzychów – Wyszonowice, Częstocice – Owczary”
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.08.2017
Termin składania ofert: 05.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.130.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Marcinkowice – Stanowice - Oława
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.08.2017
Termin składania ofert: 30.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.133.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków – Roztoki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.08.2017
Termin składania ofert: 22.09.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.152.2017
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.08.2017
Termin składania ofert: 24.10.2017 11:30
O.WR.D-3.2411.141.2017
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowaniem i wybudowaniem drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów