viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
07.08.2017
Termin składania ofert: 22.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.139.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pt.: „Wymiana dylatacji modułowej na dylatację palczastą na Wiadukcie WA-20 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.08.2017
Termin składania ofert: 21.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.143.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Remont nawierzchni oraz wymiana dylatacji na obiekcie mostowym w ciągu drogi krajowej nr 8 w km od 38,408 do km 39,108 m. Kłodzko” wraz z wykonaniem projektu.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.08.2017
Termin składania ofert: 18.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.144.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach”.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.07.2017
Termin składania ofert: 16.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.129.2017
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – Białobrzezie w km od 1+090 do 3+400
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.07.2017
Termin składania ofert: 07.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.128.2017
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 33 na odcinku: Roztoki -Nagodzice od km 33+000 do km 34+645
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
14.07.2017
Termin składania ofert: 09.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2414.125.2017
Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
dostawy GDDKiA Wrocław do progów unijnych
07.07.2017
Termin składania ofert: 24.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.124.2017
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8 na trzech odcinkach: Zadanie nr 1 km 73+900 do 75+400 k/m Niemcza; Zadanie nr 2 km 75+884 do 78+900 odcinek Niemcza – Wilków Wielki; Zadanie nr 3 km 79+900 do 82+400 k/m Wilków Wlk.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.07.2017
Termin składania ofert: 18.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.104.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 3 koło miejscowości Piechowice
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
05.07.2017
Termin składania ofert: 21.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.107.2017
Opracowanie projektów stałej (docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia dla: Zadanie 1: Odcinka drogi krajowej nr 8 od km 40+056 do km 71+500 (o długości 31,444 km); Zadanie 2: Odcinka drogi krajowej nr 30 od km 0+000 do km 63+915 w tym odcinka drogi krajowej nr 30a od km 41+309 do km 43+815 (o łącznej długości 63,915 km); Zadanie 3: Odcinka drogi krajowej nr 35 od km 31+400 do km 33+000 (o długości 1,600 km)
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.07.2017
Termin składania ofert: 19.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.118.2017
Remont nawierzchni dróg krajowych z podziałem na zadania : Zadanie 1 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 34 Świebodzice w km 0+450 1+778 Zadanie 2 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 35 Tworzyjanów –Wojnarowice km 62+900 – 65+550 Zadanie 3 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 Marciszów - Dębrznik w km 425+892 –427+000 Zadanie 4 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 Ptaszków - Kamienna Góra km 429+000- 429+990 Zadanie 5 Remont nawierzchni drogi krajowej nr 34 Siodłkowice - Dobromierz km 8+300 –9+773
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.06.2017
Termin składania ofert: 13.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.123.2017
Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 8 i 33 na terenie działania Rejonu w Kłodzku z podziałem na zadania: Zadanie 1 – „Droga krajowa nr 8 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Szklary od km 62+267 do km 63+000” Zadanie 2 – „Droga krajowa nr 33 w m. Żelazno od km 8+040 do km 9+700” Zadanie 3 – „Droga krajowa nr 33 w m. Wilkanów od km 23+100 do km 24+000”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.06.2017
Termin składania ofert: 11.07.2017 11:30
O.WR.D-3.2413.97.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.06.2017
Termin składania ofert: 04.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.108.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w woj. dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
20.06.2017
Termin składania ofert: 06.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.99.2017
Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 2 części
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.06.2017
Termin składania ofert: 28.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.103.2017
Remont dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lubaniu z podziałem na zadania: Zadanie 1 Remont drogi krajowej nr 30 od km 0+450 do km 2+050 m. Zgorzelec, długość odcinka 1600,0 m Zadanie 2 Remont drogi krajowej nr 30 km 7+365 do km 8+810 odcinek Trójca-Białogórze, długość odcinka 1445,0 m Zadanie 3 Remont drogi krajowej nr 30 od km 48+900 do km 50+000 odcinek Chmieleń- Pasiecznik, długość odcinka 1100,0 m Zadanie 4 Remont drogi krajowej nr 94d od km 24+000 do km 25+000 m. Czerna, długość odcinka 1000,0 m
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
09.06.2017
Termin składania ofert: 26.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.102.2017
Remont drogi krajowej nr 5 na odcinku Wierzchosławice–Domanów w km 415+300-417+450
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.105.2017
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 33 na odcinku od km 0+000 do km 0+550 w m. Kłodzko - skrzyżowanie z DK 8
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.06.2017
Termin składania ofert: 11.07.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.54.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Siedlakowice - Małuszów
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.05.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 11:30
O.WR.D-3.2410.86.2017
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.05.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 11:30
O.WR.D-3.2410.85.2017
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
26.05.2017
Termin składania ofert: 12.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.93.2017
Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej – DK 94 km 61+195-61+416 k/m Proszków
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
19.05.2017
Termin składania ofert: 30.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.51.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków – Roztoki w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.05.2017
Termin składania ofert: 01.08.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.52.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.05.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 8:30
O.WR.D-3.2412.94.2017
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 części; Część nr 1 - Remont DK 12 km 142+483 - 144+600 Jędrzychowice – Wschowa dł. 2,117 km. Część nr 2 - Remont DK 12 km 152+000- 154+076 m. Dębowa Łęka dł. 2,076 km.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
11.05.2017
Termin składania ofert: 20.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.74.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr A-4, 8, 5, 35, 35a, 39 na terenie Rejonu we Wrocławiu z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
11.05.2017
Termin składania ofert: 14.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.71.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 15, 25, 39, 94 i 98 na terenie Rejonu w Oleśnicy z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
29.04.2017
Termin składania ofert: 07.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2414.89.2017
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów administracyjno – biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
29.04.2017
Termin składania ofert: 08.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.72.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.04.2017
Termin składania ofert: 22.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.62.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 3 i 36 w woj. dolnośląskim w m. Lubin
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.04.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 12.05.2017 10:00
O.WR.D-3.2413.90.2017
Świadczenie usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
26.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 10:00
O.WR.D-3.2412.61.2017
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w latach 2017 – 2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław w podziale na 8 części.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
25.04.2017
Termin składania ofert: 10.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.67.2017
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK35 w województwie dolnośląskim na odcinku Mieroszów - Stary Dwór, z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.04.2017
Termin składania ofert: 01.06.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.70.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr A-4, 3, 3b, 94 na terenie Rejonu w Legnicy z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 29.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.65.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Lubaniu z podziałem na zadania
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
20.04.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 11:00
O.WR.D-3.2412.68.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Głogowie w latach 2017 – 2020 z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
18.04.2017
Termin składania ofert: 26.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.66.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 5, 36, 94 na terenie Rejonu w Wołowie z podziałem na zadania.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
10.04.2017
Termin składania ofert: 19.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2414.39.2017
Dostawa soli drogowej (NaCl) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 z podziałem na 2 części.
dostawy GDDKiA Wrocław powyżej progów
04.04.2017
Termin składania ofert: 12.05.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.36.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu – Zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w latach 2017-2020.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
03.04.2017
Termin składania ofert: 19.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.56.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22+878 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.04.2017
Termin składania ofert: 19.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.38.2017
Remont nawierzchni na odcinku Żmigród – Prusice droga krajowa Nr 5 km 317+120-323+200, dł. 6,080 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.04.2017
Termin składania ofert: 10.05.2017 10:30
O.WR.D-3.2412.37.2017
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu Kłodzko z podziałem na zadania: Zadanie 1 – roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 2 – roboty na nawierzchniach betonowych; Zadanie 3 – prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego(BRD); Zadanie 4 – prace utrzymaniowe; Zadanie 5 – roboty elektro- energetyczne
roboty budowlane GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.03.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 18.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.57.2017
Obsługa prawna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
31.03.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 11:30
O.WR.D-3.2412.44.2017
„Remont drogi krajowej nr 3 w Jaworze”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 14.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.55.2017
Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku Sokola – Świny w km 425 +500 – 432+868
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
29.03.2017
Termin składania ofert: 18.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.48.2017
„Remont drogi krajowej nr 3 odc. Małuszów-Jawor w km 409+200 -410+730,411+200 – 412+100, 412+400 – 415+000”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.03.2017
Termin składania ofert: 14.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.47.2017
Remont drogi krajowej nr 3 odc. Bolków - Jeżów w km 434+030 - 436+400, 439+000 - 440+500, 441+000 - 441+950”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.03.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.53.2017
„Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.03.2017
Termin składania ofert: 30.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.30.2017
„Remont drogi krajowej nr 46 m. Kłodzko od km 0+000 do km 1+460”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.03.2017
Termin składania ofert: 11.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.31.2017
Nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont jezdni północnej autostrady A4 od km do 153+841 km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji (z wyłączeniem robót na PPO Karwiany)” wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji. Uwaga zmiana nazwy postępowania. Nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
03.03.2017
Termin składania ofert: 20.03.2017 11:30
O.WR.D-3.2412.17.2017
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t.: Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22+878 DK 30 w m. Lubań (JNI 35001548) uderzonej przez pojazd ponadgabarytowy.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych