viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
02.03.2017
Termin składania ofert: 17.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.20.2017
Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+964 drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
28.02.2017
Termin składania ofert: 16.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.19.2017
Remont jezdni północnej autostrady A4 od km do 153+841 km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji (z wyłączeniem robót na PPO Karwiany)
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.02.2017 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 21.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.16.2017
Świadczenie usługi obsługi prawnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
17.02.2017
Termin składania ofert: 06.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.15.2017
Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130+238 drogi krajowej nr 94 k/m. Gać.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
15.02.2017
Termin składania ofert: 10.04.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.14.2017
Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego wraz ze zmianą użytków gruntowych i oznakowaniem świadkami „pas drogowy” w rozbiciu na zadania: Zadanie 1 Droga krajowa nr 30 od km 0+000 do km 63+915 na odcinku Węzeł Zgorzelec (skrzyżowania z drogami na A-4 i 94) – Jelenia Góra (granica miasta) Zadanie 2 Droga krajowa nr 36 od km 33+139 do km 68+728 na odcinku Ścinawa – obwodnica Rawicza
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.02.2017
Termin składania ofert: 21.02.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.13.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
08.02.2017
Termin składania ofert: 17.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.2.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów - Słotwina
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
07.02.2017
Termin składania ofert: 16.02.2017 0:00
O.WR.D-3.2413.10.2017
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w woj. Dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.01.2017
Termin składania ofert: 09.03.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.1.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Pszenno - Szczepanów
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
19.01.2017
Termin składania ofert: 03.02.2017 9:30
O.WR.D-3.2412.6.2017
„Prace remontowe na drodze krajowej nr 5 na odcinku Kostomłoty-Strzegom od km 370+700 do km 389+407”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
17.01.2017
Termin składania ofert: 26.01.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.4.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 35 w miejscowości Unisław Śląski w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.01.2017
Termin składania ofert: 24.01.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.3.2017
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.12.2016
Termin składania ofert: 01.02.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.264.2016
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz w Rejonach z podziałem na 7 części.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
16.12.2016
Termin składania ofert: 13.01.2017 9:30
O.WR.D-3.2413.228.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
12.12.2016 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: nie dotyczy
Termin składania ofert: 22.12.2016 8:30
O.WR.D-3.2413.269.2016
Usługa ochrony mienia, budynków i posesji będących w posiadaniu GDDKiA we Wrocławiu z podziałem na dwie części: Część I: Rejon Wałbrzych, Rejon Lubań, Rejon Legnica, Rejon Głogów, Rejon Wołów Część II: Rejon Kłodzko, Rejon Oleśnica, Rejon Wrocław, Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich 186, Oddział Wrocław ul. Śliczna 9, Oddział WT Mokronos Dolny
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
08.12.2016
Termin składania ofert: 19.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.268.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
01.12.2016
Termin składania ofert: 15.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.227.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.11.2016
Termin składania ofert: 12.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.247.2016
Kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie robót budowlanych oraz nadzór w 5-cio letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: „Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice”
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
23.11.2016
Termin składania ofert: 09.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.239.2016
„Przebudowa mostu nad rzeką Cicha Woda w km 50+313 drogi krajowej nr 94 w m. Kawice”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.11.2016
Termin składania ofert: 29.12.2016 10:30
O.WR.D-3.2413.212.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w latach 2016–2019. Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
09.11.2016
Termin składania ofert: 28.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.245.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin - Ścinawa
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.10.2016
Termin składania ofert: 08.12.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.211.2016
Prowadzenie i koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na zadania.
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
28.10.2016
Termin składania ofert: 08.12.2016 10:30
O.WR.D-3.2413.233.2016
Prace utrzymaniowe na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019
usługi GDDKiA Wrocław powyżej progów
27.10.2016
Termin składania ofert: 15.11.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.229.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w latach 2016-2019.
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
06.10.2016
Termin składania ofert: 21.10.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.216.2016
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 8, km 105+625 do km 106+200, Odcinek Kobierzyce - Magnice
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.09.2016
Termin składania ofert: 11.10.2016 11:30
O.WR.D-3.2412.190.2016
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 94d, km 26+000 do km 27+080 m. Zebrzydowa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.09.2016
Termin składania ofert: 11.10.2016 10:30
Nr ref.: O.WR.D-3.2412.191.2016
Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 3, km 473+000 do km 474+120, m. Wojcieszyce
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
26.09.2016
Termin składania ofert: 11.10.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.207.2016
Remont chodników w pasie drogi krajowej nr 5a w Kamiennej Górze i drogi krajowej nr 35 w Świdnicy z podziałem na części: Część 1: Remont chodnika przy drodze krajowej nr 5a w Kamiennej Górze w km 0+780 – 0+950 strona prawa, 0+785 – 1+020 strona lewa w ramach bieżącego utrzymania dróg Część 2: Remont chodnika przy drodze nr 35 (ul. Esperantystów) w Świdnicy od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, km 43+912 – 44+600 strona lewa
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.09.2016
Termin składania ofert: 11.10.2016 12:00
O.WR.D-3.2412.205.2016
Wymiana siatek zabezpieczających skarpę przed spadającymi odłamkami skalnymi na drodze krajowej nr 8 w km 9+500-13+400 k/m Zielone Ludowe
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.09.2016
Termin składania ofert: 07.10.2016 11:30
O.WR.D-3.2412.192.2016
Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12 z podziałem na 2 części: Część 1 na odcinku Wschowa – Dębowa Łęka w km 149+407- 151+267 o dł. 1,860 km strona prawa, w km 149+407- 151+067 o dł. 1,660 km strona lewa; Część 2 na odcinku w miejscowości Dębowa Łęka w km 151+267 – 152+000 o dł. 0,733 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
16.09.2016
Termin składania ofert: 30.09.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.177.2016
Odtworzenie nasadzeń i pielęgnacja kompensacji leśnej w obrębie Świniary w latach 2016-2018
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
02.09.2016
Termin składania ofert: 12.09.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.171.2016
Weryfikacja i aktualizacja Systemu Referencyjnego na terenie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
24.08.2016
Termin składania ofert: 12.09.2016 10:30
O.WR.D-3.2412.170.2016
Dokończenie budowy Obwodu Utrzymania Drogowego „Oleśnica-Północ” w ramach zadania „Rozbudowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole) – Syców o budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej na węźle „Gęsia Górka” wraz z budową kanalizacji teletechnicznej dla Systemu Zarządzania i Monitorowania Ruchem wzdłuż obwodnicy Oleśnicy
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 11.08.2016 11:30
O.WR.D-3.2412.144.2016
Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 5 na odcinku Strzegom - Stawiska w km 394+193 – 394+950 o długości 0,757 km
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 08.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.23.2016
Objęcie ochroną szaf do sterowników Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem, transformatorów, szaf elektrycznych oświetlenia drogowego wraz z całym wyposażeniem a także zabezpieczenie elektroniczne w postaci systemu sygnalizacji włamania (SSW) umożliwiającego monitorowanie antywłamaniowe zlokalizowanych w ciągu autostrady A-4 na odcinku granica państwa D/PL – węzeł Krzyżowa (km 0+000-50+761)
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
27.07.2016
Termin składania ofert: 12.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.148.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu w latach 2016-2019 z podziałem na zadania: Zadanie 2 – Roboty na nawierzchniach betonowych Zadanie 3 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016 10:30
O.WR.D-3.2413.143.2016
Wykonanie operatu wodnoprawnego dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne w podziale na zadania
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
25.07.2016
Termin składania ofert: 10.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.133.2016
Poprawa funkcjonalności elementów ochrony środowiska przy drodze S8 Wrocław – Syców
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.07.2016
Termin składania ofert: 01.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.145.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wałbrzychu w 2016 - Prace utrzymaniowe
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
21.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.117.2016
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 8 w województwie dolnośląskim w m. Polanica Zdrój polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 388 w m. Polanica Zdrój
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.07.2016
Termin składania ofert: 03.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.128.2016
Wykonanie robót poprawkowych dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 1+705 do km 20+894 Odcinek 2: od km 7+810 do km 20+894 z wyłączeniem odcinka od km 15+200 do 17+775 - remont oznakowania poziomego nawierzchni oraz malowanie elementów metalowych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.07.2016
Termin składania ofert: 02.08.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.124.2016
Wykonanie robót poprawkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku Kostomłoty – Strzegom, od km 370+700 do km 389+407”
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
13.07.2016
Termin składania ofert: 28.07.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.104.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych (BUD) administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w zakresie robót na nawierzchniach bitumicznych, w latach 2016 - 2019
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.06.2016
Termin składania ofert: 08.07.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.109.2016
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania dla urządzeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Technologii w Mokronosie Dolnym, powiat Wrocławski
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
22.06.2016
Termin składania ofert: 06.07.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.96.2016
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz - Załęcze
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
10.06.2016
Termin składania ofert: 28.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.106.2016
Wymiana uszkodzonych, regulacja wysokości, uzupełnienie i zagłębienie końcówek barier ochronnych
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
04.06.2016
Termin składania ofert: 20.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.105.2016
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w województwie dolnośląskim w m. Wilkanów
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
31.05.2016
Termin składania ofert: 10.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2413.95.2016
Kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie MOP Michałowice Północ (kat. III)
usługi GDDKiA Wrocław do progów unijnych
30.05.2016
Termin składania ofert: 16.06.2016 9:30
O.WR.D-3.2412.90.2016
Roboty remontowe w Obwodzie Drogowym w Głogowie: remont placu, manewrowego, ogrodzenia, elewacji magazynu smarów i oświetlenia placu
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych
18.05.2016
Termin składania ofert: 03.06.2016 10:00
O.WR.D-3.2412.86.2016
Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr 8, 46, 33 na terenie Rejonu Kłodzko, prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
roboty budowlane GDDKiA Wrocław do progów unijnych